Udskrive en publikation

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Feltet bruges hovedsageligt af Publisher til at producere publikationer i høj kvalitet. Disse kan udskrives på en printer eller sendt ud til et kopicenter eller kommercielle trykkeri. Finde oplysninger kan hjælpe dig med at vælge mellem disse indstillinger udskrivning: vælge mellem skrivebord, kopicenter og på et trykkeri.

Bemærk!: Vinduet Vis udskrift vises muligvis i sort-hvid, selvom din publication(s) indeholder farver, hvis den valgte printer ikke understøtter udskrivning i farver, eller hvis den valgte printer understøtter farve, og du har valgt sammensatte gråtoneskala indstilling.

Hvor er kommandoen Udskriv?

I Publisher 2010 og nyere er kommandoen Udskriv i Backstage-visningen. For at få adgang til visningen Backstage, skal du klikke på fanen filer i den øverste venstre hjørne af Publisher Knappen Filer . Ud over udskrivning indeholder visningen Backstage kommandoer til at gemme, åbne, og lukke filer samt oplysninger om den aktuelle publikation og dele publikationen og Publisher-indstillinger.

Øverst på siden

Udskrive indstillinger og Vis udskrift

Backstage-visning til udskrivning ser sådan ud.

Oversigt over udskriftsindstillinger i Publisher

Udskriftsindstillinger er til venstre, og indholdsruden i højre side. Indstillingerne i venstre påvirker den udskrevne publikation, mens indstillinger til højre påvirker kun visningen af publikationen.

Bemærk!: Nogle af disse kontrolelementer er afhængige af andre indstillinger for eksempel vil kontrolelementet farve kun være tilgængelige Hvis din printer kan udskrive i farver, og gennemsigtighedsskyderen og bagside vil kun være tilgængelige, hvis du vælger Udskriv på begge sider af papiret.

Du kan bruge udskriftsindstillinger til at konfigurere følgende indstillinger.

Udskriftsindstillinger i Publisher 2010

1

Udskriv

Angiv antallet kopier af udskriftsjob du vil udskrive, og tryk på Udskriv til at sende jobbet til din printer.

2

Printer

Ud over at vælge på en liste over tilgængelige printere, kan du også tilføje en ny printer, få adgang til Printeregenskaber og udskrive til en fil.

3

Indstillinger

Indstillingerne for afsnit giver dig kontrol over:

 • Sider: gør det muligt at markere bestemte sider eller udsnit til at udskrive.

 • Sider på hvert ark: Her kan du angive hvor på et ark papir publikationen skal udskrives og hvordan af publikationens sider skal være placeret ud på ark papir.

 • Papirstørrelse: vælge størrelse og typografien for ark papir, du vil bruge til at udskrive publikationen.

 • Én sider/to dobbeltsidet udskrivning: vælge, om du vil udskrive på en eller begge sider af papiret, og hvilke kant for at bruge i spejlvending af papiret.

 • Farve: Hvis din printer understøtter farve dette kontrolelement gør det muligt at vælge farve eller udskrivning i gråtoneskala.

 • Gemme indstillinger med publikation: Hvis markeret afkrydsningsfeltet vil gemme dine Indstillinger for valg med denne publikation.

Bemærk!: Sidestørrelse refererer til et arbejdsområde i din publikation i Publisher. Papir eller arkstørrelsen er størrelsen på det papir, du bruger til udskrivning. Et ark papir kan indeholde flere sider, og en stor side kan udskrives på tværs af flere ark.

Vis ruden ændringer til at afspejle ændringer i udskriftsindstillinger.

Vis udskrift i Publisher 2010

Den indeholder også følgende.

1

Ark navigation

Flytte gennem ark i din publikation.

2

Forside og bagside knapper

Disse knapper er tilgængelige, når du udskriver på begge sider af papirarket: Klik her for at få vist forsiden eller bagsiden af arket.

3

Zoomskyder

Skub til venstre for at zoome ud og slide til højre for at zoome ind på din publikation.

4

Tilpas til arket

Hvis du får vist mere end ét ark, zoomer denne knap for at få vist et ark.

5

Få vist flere ark

Hvis din publikation udskrives på flere stykker papir, kan du bruge denne knap for at få vist mere end ét ark ad gangen.

6

Vis/Skjul sidetal

Denne skyder viser dig siderækkefølgen, blive pålagt ark papir. Dette er især nyttig, når du udskriver en publikation med mere end én side på ark, som et kort.

7

Vis/Skjul linealerne

Viser eller skjuler linealer til højden og bredden af den aktuelt markerede ark papir. Hvis du ændrer papirstørrelsen i Indstillinger, ændre linealerne i overensstemmelse hermed.

8

Gennemsigtig visning skyderen

f, du udskriver på begge sider af arket, denne skyder, så du kan se igennem til anden siden af ark, som holder udskriften over en light tabel. Dette giver dig mulighed at sikre, at din publikation opstiller korrekt på begge sider af ark papir.

Øverst på siden

Udskrive publikationen

 1. Klik på Filer > Udskriv.

 2. Angiv antallet kopier, der skal udskrives, i Kopier af udskriftsjob i afsnittet udskrive.

 3. Sørg for, at den rigtige printer er valgt i sektionen Printer.

  Vinduet Vis udskrift vises i sort-hvid, uanset om dine publication(s) indeholder farver, medmindre du har valgt en farveprinter.

 4. I sektionen Indstillinger:

  1. Sørg for, at det korrekte sæt sider eller sektioner er markeret.

  2. Vælg formatet for stille dine sider på arket.

  3. Angiv papirstørrelsen.

  4. Angiv, om der skal udskrives på én side af ark papir eller begge dele, og når du udskriver på begge sider, om du vil spejlvende på papirarket i korte eller lange side.

  5. Hvis din printer kan udskrive i farver, kan du vælge, om du vil udskrive i farver eller gråtoner.

 5. Klik på knappen Udskriv for at sende publikationen til din printer.

 1. Klik på Filer > Udskriv.

 2. Angiv antallet kopier, der skal udskrives, i Kopier af udskriftsjob i afsnittet udskrive.

 3. Klik på knappen Udskriv for at sende publikationen til din printer.

Øverst på siden

 1. Klik på Filer > Udskriv.

 2. Klik på tekstboksen sider i sektionen Indstillinger.

 3. I tekstfeltet, skrive sidetallet på den første side, du vil udskrive, Skriv en bindestreg, og skriv derefter den sidste side i det område, du vil udskrive, for eksempel: 2-4.

 4. Klik på knappen Udskriv for at sende publikationen til din printer.

 1. Klik på Filer > Udskriv.

 2. Klik på tekstboksen sider i sektionen Indstillinger.

 3. Skriv sidetallet på den første side, du vil udskrive, Indtast et komma, og skriv derefter den næste side, du vil udskrive, i tekstfeltet. Gentag for hver sidetal, du vil udskrive, for eksempel 2,4,6,8.

 4. Klik på knappen Udskriv for at sende publikationen til din printer.

Øverst på siden

Hvis du skal udskrive etiketter eller visitkort, bliver standardindstillingen for flere kopier hvert ark. Dette udskrives mere end én kopi af hver side i publikationen, med hvert sæt af sider på separat ark papir. Når du vælger denne indstilling, er knappen Layoutindstillinger bliver tilgængelig, så du kan justere margenhjælpelinjer for at øge eller mindske antallet af kopier af din publikation, der kan være på et enkelt ark papir. Eksempelvis hvis publikationen visitkort indeholder to sider, hver side, der indeholder et andet visitkort, og du vælger flere kopier hvert ark og 10 kopier, og klik derefter op til 20 kopier – 10 kopier af hver af de to forskellige visitkort – bliver udskrives på to ark papir, ét ark for hver side.

 1. Klik på fil >Udskriv.

 2. Vælg flere kopier hvert ark i sektionen Indstillinger, og vælg derefter antallet kopier.

 3. Klik på knappen Udskriv for at sende publikationen til din printer.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du klikker på hvert ark på én side, udskrives publikationen midt på papirarket.

  • Hvis du vil udskrive én side i publikationen hvert ark med en bestemt placering på arket, skal du klikke på flere kopier hvert ark, klik på Layoutindstillinger og derefter ændre placeringen af din publikation på arket ved at justere indstillingerne for række, kolonne indstillinger, og vandret og lodret afstand værdier under flere udskriftsindstillinger. Denne indstilling er tilgængelig for publikationer med sidestørrelse, der er mindre end papirstørrelser, som reklamer, visitkort, og med venlig hilsen kort.

Når du vil udskrive etiketter, navneskilte eller visitkort, er det normalt mest effektivt at udskrive en hel serie på et enkelt ark. Du kan gøre det i Publisher fra indstillingen flere sider på hvert ark på siden Udskriv. Når du vælger denne indstilling, er knappen Layoutindstillinger bliver tilgængelig, så du kan justere margenhjælpelinjer for at øge eller mindske antallet af kopier af din publikation, der kan være på et enkelt ark papir. Eksempelvis hvis du har et sæt af 10 postkort med forskellige oplysninger om de enkelte, og du vælger flere sider på hvert ark og en kopi, udskrives derefter alle ti sider på et ark papir.

Bemærk!: Denne indstilling er kun tilgængeligt ved sidestørrelsen i publikationen er mindre end det ark, som publikationen er sat til udskrivning på.

 1. Klik på Filer > Udskriv.

 2. Vælg flere sider på hvert ark i sektionen Indstillinger, og vælg derefter antallet kopier.

 3. Klik på knappen Udskriv for at sende publikationen til din printer.

Udskrive en eller flere kopier af en publikation

 1. Klik på Udskriv i menuen Filer.

 2. Under Kopier skal du angive det antal kopier, du vil udskrive.

 3. Vælg eventuelt andre indstillinger, du vil, og klik derefter på Udskriv.

Øverst på siden

Udskrive bestemte sider i en publikation

Du kan vælge den aktuelle side for at udskrive den side, du ser i øjeblikket.

Udskrive et interval af sider

 1. Klik på Udskriv i menuen Filer.

 2. Klik på fanen publikationer og indstillinger for papir i dialogboksen Udskriv.

 3. Klik på sider under Udskriftsområde.

 4. Skriv sidetallet på den første side, du vil udskrive, Skriv en bindestreg, og skriv derefter den sidste side i det område, du vil udskrive, for eksempel 2-4i tekstfeltet.

 5. Klik på Udskriv.

  Hvis du vil udskrive kun én side, skal du skrive det samme tal i felterne fra og til.

Udskrive bestemte sider

 1. Klik på Udskriv i menuen Filer.

 2. Klik på fanen publikationer og indstillinger for papir i dialogboksen Udskriv.

 3. Klik på sider under Udskriftsområde.

 4. Skriv sidetallet på den første side, du vil udskrive, Indtast et komma, og skriv derefter den næste side, du vil udskrive, i tekstfeltet. Gentag for hver sidetal, du vil udskrive, for eksempel 2,4,6,8.

 5. Klik på Udskriv.

Øverst på siden

Ændre antallet kopier, der udskrives på et ark papir

Hvis du skal udskrive etiketter eller visitkort, bliver standardindstillingen for flere kopier hvert ark. Med denne indstilling, kan du justere margenhjælpelinjer for at øge eller mindske antallet af kopier af din publikation, der kan være på et enkelt ark papir. Eksempelvis hvis publikationen visitkort indeholder to sider – hver side indeholder et andet visitkort – og du vælger flere kopier hvert ark og tre kopier, op til seks Kopier – tre kopier af hver af de to forskellige visitkort – vil udskrives.

 1. Åbn den publikation, hvor du vil udskrive, for eksempel en etiket.

 2. I menuen Filer skal du klikke på Udskriv og derefter klikke på fanen Publikation og papirindstillinger.

 3. Gør et af følgende:

  • Klik på én side hvert ark.

  • Klik på flere kopier hvert ark.

 • Hvis du klikker på hvert ark på én side, udskrives publikationen midt på papirarket.

 • Hvis du vil udskrive én side i publikationen hvert ark med en bestemt placering på arket, skal du klikke på flere kopier hvert ark, og derefter ændre placeringen af din publikation på arket ved at justere række indstillinger, indstillinger for kolonne og vandret og Lodret afstand værdier under flere udskriftsindstillinger denne indstilling er tilgængelig for publikationer med sidestørrelse, der er mindre end papirstørrelser, som reklamer, visitkort og kort med venlig hilsen.

 • At gøre det nemmere at justere en publikation til en bestemt producents produkt eller udskrive flere kopier af publikationen på et enkelt ark papir, Slå skæremærker.

Ændre margener

Ved at justere margenerne og de vandrette og lodrette mellemrum, kan du ændre antallet kopier, der kan være på et ark papir.

 1. Åbn den publikation, hvor du vil udskrive.

 2. I menuen Filer skal du klikke på Udskriv og derefter klikke på fanen Publikation og papirindstillinger.

 3. Under flere udskriftsindstillinger, skal du gøre et af følgende:

  • Du kan øge antallet af kopier, der kan være, at mindske værdierne i felterne sidemargen og vandret afstand. Du muligvis også justere værdien for lodret afstand.

  • Hvis du vil reducere antallet af kopier, der kan være, at øge værdierne i felterne sidemargen, vandret afstand og Lodret afstand.

Når du ændrer margener og mellemrum, viser vinduet Vis udskrift, hvor mange kopier, der kan være på papirarket.

Tip!: Hvis du vil udskrive på en bestemt producents produkt – for eksempel et ark med etiketter – Prøv udskrivning på et tomt ark papir for at kontrollere, at din publikation korrekt justeres, på produktet.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×