Udskrive en projektplan

Udskrivning af en visning eller rapport i Project sker næsten på samme måde som udskrivning i andre Office-programmer:

 • Klik på Filer > Udskriv > Udskriv.

  Knappen Udskriv i backstage.

Bemærk!: I Project 2007: Klik på Filer > Udskriv > OK.

Men der skal en smule forberedende arbejde til, før du klikker på knappen Udskriv, for kun at medtage netop de projektoplysninger, du vil have med i udskriften. Læs videre for at få oplysninger om, hvordan du får de rigtige oplysninger for dig selv og interessenterne med på siden.

Gøre klar til at skrive ud

Forbered en visning til udskrivning

Formatér visningen

Angiv indstillinger for udskrift og sidelayout

Tilføj et sidehoved, en sidefod eller en forklaring

Forbered en rapport til udskrivning

Formatér rapporten

Se udskriftslayoutet, mens du arbejder med rapporten

Tilføje et sidehoved eller en sidefod

Andre måder at dele projektoplysninger på

Forberede en visning til udskrivning

Formatere visningen

 1. Vælg den ønskede visning.

 2. Rediger visningen, så den kun viser de data, som du vil dele. For eksempel:

Angive indstillinger for udskrift og sidelayout

 1. Klik på Filer > Udskriv.

 2. Vælg, hvor meget af projektet der skal udskrives, under Indstillinger. Du kan udskrive det hele eller vælge dato- og sideintervaller.

 3. Angiv andre udskriftsindstillinger, for eksempel antal kopier, sideretning og papirformat.

Afsnittet Udskriftsindstillinger i backstage

Tilføje et sidehoved, en sidefod eller en forklaring.

Du kan medtage sidehoveder og sidefødder på hver udskrevet side. Nogle visninger medtager også en forklaring i form af Gantt-søjler på hver udskrevet side. Du kan tilføje, fjerne eller redigere sidehoveder, sidefødder og forklaringer på følgende måde:

 1. Klik på Filer > Udskriv.

 2. Klik på Sideopsætning (lidt under afsnittet Indstillinger).

 3. Klik på fanen Sidehoved, Sidefod eller Forklaring.

 4. Skriv din tekst i tekstboksen Venstre, Centreret eller Højre.

 5. Brug knapperne under tekstboksen til at formatere teksten og tilføje elementer:

Grafikelementet Indsæt sidetal

Sidetal

Billedet Indsæt aktuelt klokkeslæt

Klokkeslæt

Grafikelementet Indsæt antal sider

Antal sider

Grafikelementet Indsæt filnavn

Filnavn

Grafikelementet Indsæt dags dato

Dato

Grafikelementet Indsæt billede

Billede

Vil du være helt fri for forklaringen? Klik på Ingen under Placeret i på fanen Forklaring.

Vil du ændre, hvilke Gantt-søjler der vises i forklaringen? Det gør du i dialogboksen Søjleformater. Se under Skifte forklaringen for en udskrevet visning for at få hjælp.

Forberede en rapport til udskrivning

Formatere rapporten

Opret og tilpas rapporten, indtil den viser netop de oplysninger, du vil udskrive. Du kan tilføje diagrammer, tabeller og links samt ændre farver og tilføje visuelle effekter.

Se udskriftslayoutet, mens du arbejder med rapporten

Du kan se, hvordan den udskrevne rapport vil se ud, mens du arbejder med den.

 1. Klik et vilkårligt sted i rapporten, og klik derefter på Rapportværktøjer – Design.

 2. Klik på den ønskede indstilling i gruppen Sideopsætning: Sideskift, Margener, Sideretning eller Størrelse.

Gruppen Sideopsætning på fanen Rapportværktøjer – Design

 1. Rapporten viser gitterlinjer, der ændres afhængigt af dine valg.

Du kan for eksempel klikke på Sideskift for at få vist, hvor meget af rapporten der vises på en udskrevet side. Klik derefter på Størrelse for at vælge et andet papirformat eller omarrangere elementerne i rapporten, indtil de alle kan være på en side.

Hvis du vil angive andre udskriftsindstillinger, for eksempel antal kopier, eller hvilke sider der skal udskrives, skal du klikke på Filer > Udskriv og vælge indstillinger under Indstillinger.

Afsnittet Udskriftsindstillinger i backstage

Tilføje et sidehoved eller en sidefod

 1. Klik på Filer > Udskriv.

 2. Klik på Sideopsætning (lidt under afsnittet Indstillinger).

 3. Klik på fanen Sidehoved eller Sidefod.

 4. Skriv din tekst i tekstboksen Venstre, Centreret eller Højre.

 5. Brug knapperne under tekstboksen til at formatere teksten og tilføje elementer:

Grafikelementet Indsæt sidetal

Sidetal

Billedet Indsæt aktuelt klokkeslæt

Klokkeslæt

Grafikelementet Indsæt antal sider

Antal sider

Grafikelementet Indsæt filnavn

Filnavn

Grafikelementet Indsæt dags dato

Dato

Grafikelementet Indsæt billede

Billede

Bemærk!:  Rapportudskrifter har ikke forklaringer.

Andre måder at dele projektoplysninger på

Øverst på siden

Denne vejledning er specifik for Microsoft Project 2007.

Hvad vil du foretage dig?

Forbered en visning til udskrivning

Forbered en rapport til udskrivning

Skift tidsintervallet for udskrivning af kalendervisningen

Udskriv noter, når du udskriver en visning eller en rapport

Forbered en visning til udskrivning

 1. På menuen Vis skal du klikke på den visning, du vil udskrive.

 2. I menuen Filer skal du klikke på Sideopsætning og derefter klikke på fanen Side.

 3. Hvis du vil ændre sideretning (under Retning), skal du klikke på Stående (lodret) eller Liggende (vandret).

 4. Hvis du ønsker at skalere siderne (under Skalering), skal du klikke på Juster til og derefter skrive den procentdel, som du vil have oplysningerne til at blive vist i på dine udskrevne sider i feltet % af den normale størrelse.

 5. Hvis du vil tilpasse størrelsen på siden (under Skalering), skal du klikke på Tilpas til og derefter angive det ønskede sideantal i felterne Sidebredde og Sidehøjde.

 6. Hvis du vil ændre papirstørrelsen, skal du klikke på den ønskede papirstørrelse i feltet Papirstørrelse.

Bemærk!: 

 • Du kan angive, hvor meget af tidsskala, du ønsker at medtage, når du udskriver visningen. I dialogboksen Udskriv skal du klikke på Datoer under sektionen Tidsskala og derefter vælge tidsintervallet på listerne Fra og Til.

 • Standardindstillingen for skalering er 100 %. Hvis du øger indstillingen til 125 %, udvider det billedet, hvilket resulterer i, at der bliver udskrevet færre oplysninger på hver side. Tekst og grafik bliver dog forstørret. Hvis du mindsker indstillingen til 75 %, bliver billedet komprimeret, hvilket resulterer i, at der bliver udskrevet flere oplysninger på hver side.

 • Du kan justere sidestørrelsen under kalendervisning eller under visning for ressourcediagrammer.

 • Visninger passer måske ikke altid på det antal sider, du angiver. Hvis f.eks. en udskrevet visning er fire sider bred og en side høj, kan det muligvis ikke passe ind i størrelsesforholdet en side bred og en side høj. I så fald er det tættest passende af de to tal, der bestemmer sidestørrelsen.

 • Hvis du justerer sidestørrelsen i visningen for netværksdiagrammer, kan du ikke justere efter sideskift. Da antallet af sider tilsidesætter muligheden for at fordele netværksdiagramfelter for at undgå sideskift, er indstillingen Juster for sideskift ikke tilgængelig. Denne indstilling findes under Bokslayout i dialogboksen Layout (klik på Layout i menuen Format).

Forbered en rapport til udskrivning

Denne fremgangsmåde hjælper dig med at forberede simple rapporter til udskrivning. Hvis du vil forberede udskrivning af visuelle rapporter, kan du bruge Microsoft Office Excel 2007 eller Microsoft Office Visio 2007.

 1. Klik på Kladde i menuen Rapporter.

 2. Klik på den ønskede rapporttype, og klik derefter på Vælg. Hvis du vælger Brugerdefineret som rapporttype, skal du klikke på en rapport på listen Rapporter, klikke på Konfiguration og derefter gå til trin 4.

 3. Klik på den ønskede rapport, og klik derefter på Vælg.

 4. Klik på Sideopsætning, og klik derefter på fanen Side.

 5. Hvis du vil ændre sideretning (under Retning), skal du klikke på Stående (lodret) eller Liggende (vandret).

 6. Hvis du ønsker at skalere siderne (under Skalering), skal du klikke på Juster til og derefter skrive den procentdel, som du vil have oplysningerne til at blive vist i på dine udskrevne sider i feltet % af den normale størrelse.

 7. Hvis du vil ændre papirstørrelsen, skal du klikke på den ønskede papirstørrelse i feltet Papirstørrelse.

Bemærk!: Standardindstillingen for skalering er 100 %. Hvis du øger indstillingen til 125 %, udvider det billedet, hvilket resulterer i, at der bliver udskrevet færre oplysninger på hver side. Tekst og grafik bliver dog forstørret. Hvis du mindsker indstillingen til 75 %, bliver billedet komprimeret, hvilket resulterer i, at der bliver udskrevet flere oplysninger på hver side.

Skift tidsintervallet for udskrivning af kalendervisningen

I kalendervisningen kan du angive antallet af måneder (op til to) eller uger (op til 99), som du ønsker udskrevet på hver side.

 1. I menuen Vis skal du klikke på Kalender.

 2. I menuen Filer skal du klikke på Sideopsætning og derefter klikke på fanen Vis.

 3. Hvis du vil angive måneder (under Udskriv), skal du klikke på Måneder pr. side og derefter klikke på 1 eller 2.

  Hvis du vil angive antallet af viste uger, skal du klikke på Uger pr. side og derefter indtaste eller vælge antallet af uger, du vil have vist i det tilstødende felt. Hvis du ønsker, at ugerne på den udskrevne kalender skal have samme højde som dem i visningen, skal du klikke på Ugehøjde som på skærmen.

  Du kan også ændre antallet af uger pr. side ved at forstørre visningen. Klik på Zoom i menuen Vis. Under Zoom til skal du vælge antallet af uger, der skal vises, eller angive det datointerval, du ønsker at få vist.

  Bemærk, at kalenderen bliver ulæselig, hvis du forsøger at udskrive for mange uger pr. side. Se nedenstående tip, og få idéer til at formatere din kalender, så den bliver nemmere at læse.

 4. Hvis du vil medtage forrige og næste måneds kalendere (under Detaljer), skal du markere afkrydsningsfeltet Udskriv forrige/næste måneds kalendere.

Du kan ikke udskrive en læselig kalendervisning af et helt år. Brug i stedet visningen for Gantt-diagrammer, og følg disse tip:

 • Rediger tidsskalaen i Gantt-diagrammet, så den passer til visningen af året. Du kan f.eks. ændre tidsskalaen til at få vist kvartaler i måneder og til at bruge forkortelser for kvartaler og måneder.

 • Formindsk skriftstørrelsen for at få mere plads til tekst på siden.

 • Skjul alle opgaverne, så kun hovedopgaverne er vist.

 • I dialogboksen Sideopsætning skal du bruge felterne Tilpas for at udskrive på én side. I dialogboksen Udskriv skal du indstille felterne Datoer til at udskrive et helt år.

Bemærk!: 

 • Hvis du udskriver kalendervisningen, kan du angive, hvilket datointerval der skal udskrives, ved hjælp af felterne Datoer i dialogboksen Udskriv.

 • Du kan formatere kalendervisningen for at maksimere mængden af oplysninger, der vises på hver side, ved at formatere tidsskalaen og teksttypografierne.

 • Du kan kun angive et datointerval eller en række fortløbende uger. Til visning eller udskrivning kan du ikke vælge uger, der ikke er fortløbende.

Udskriv noter, når du udskriver en visning eller en rapport

Noter kan udskrives på den sidste side af en visning. De noter, der udskrives, er dem, der er tættest knyttet til visningen. Hvis du f.eks. vil udskrive noter, mens du udskriver visningen for Gantt-diagrammer, bliver Opgave-noterne udskrevet.

 1. På menuen Vis skal du klikke på den ønskede visning.

  Hvis du vil bruge en visning, der ikke findes i menuen Vis, skal du klikke på Flere visninger, klikke på den visning, du vil bruge, på listen Visninger og derefter klikke på Anvend.

 2. I menuen Filer skal du klikke på Sideopsætning og derefter klikke på fanen Vis.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Udskriv noter.

 4. Klik på Udskriv.

Du kan også udskrive noterne i kolonner sammen med deres tilknyttede opgaver ved at udskrive en rapport, der indeholder de oplysninger, du ønsker at udskrive.

 1. Klik på Rapporter i menuen Rapport.

 2. I dialogboksen Rapporter skal du vælge en kategori, du vil bruge, og derefter klikke på Vælg.

 3. I den næste dialogboks skal du vælge en rapport og derefter klikke på Rediger.

 4. I dialogboksen Rapport skal du klikke på fanen Detaljer og derefter markere afkrydsningsfeltet Noter.

  Bemærk!: I nogle rapporter er det ikke muligt at angive noter, der skal udskrives.

 5. Klik på OK, og klik derefter på Luk.

 6. Klik på Udskriv i menuen Filer.

Øverst på siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×