Udgive en projektmappe i Excel Services

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Bemærk!: Denne artikel er tjent sit formål, og fjernes snart. For at forhindre meddelelser om "Siden blev ikke fundet", fjerner vi de links, som vi kender til. Hvis du har oprettet links til denne side, skal du fjerne dem og sammen vi internettet tilsluttet.

Hvis du har adgang til Excel Services, som er en server, der kører Microsoft Office SharePoint Server 2007, der er i stand til at køre Excel beregning Services, kan du publicere en projektmappe på serveren, så andre brugere kan få adgang til hele eller dele af de data, den indeholder i en browser ved Brug af Microsoft Office Excel Web Access.

Når du publicerer en projektmappe i Excel Services, hele projektmappen er udgivet på serveren, men du kan definere dele af projektmappen (som individuelle regneark, navngivne områder eller diagrammer), du vil have vist i Microsoft Office Excel Web Access Excel Services. Ved at vise kun bestemte dele af projektmappen og ved hjælp af Office SharePoint Server 2007 tilladelser til at beskytte projektmappen mod uautoriseret adgang, kan du holde data i projektmappen fortrolige under aktivering af godkendte brugere at opdatere, genberegne og arbejde med de viste data.

Du kan også definere parametre. Parametre er enkelte celler, der kan have deres værdier, der er defineret af Microsoft Office Excel Web Access brugere. Du kan bruge parametre til at vise celler, der kan nå Beregn projektmappe, som en what if-analyse, der bruger de værdier, som brugerne indtaster i celler, der er angivet som parametre.

Vigtigt!: Muligheden for at udgive et Excel-projekt til Excel Services er kun tilgængelig i Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 og Microsoft Office Excel 2007.

 1. Oprette en ny projektmappe, og Angiv de data, du vil angive, eller Åbn en eksisterende projektmappe, du vil publicere til Excel Services.

 2. Hvis du planlægger at definere parametre, skal du navngive de celler, der skal være redigerbare.

  Bemærk!: Du kan kun definere parametre, hvis du har navngivet enkelte celler, der indeholder værdier, i regnearket. Du kan ikke definere parametre for navngivne områder for mere end én celle.

  Benyt følgende fremgangsmåde, når du vil navngive celler:

  1. Markér den celle, du vil gøre kan redigeres i browseren og Microsoft Office Excel Web Access i regnearket.

  2. Klik på Definer navn i gruppen Definerede navne under fanen Formler.

   Billede af båndet i Excel

  3. Skriv det navn, du vil bruge til parameteren, i boksen Navn.

  4. Klik på OK.

 3. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klik på pilen ud for Udgiv, og klik derefter på Excel Services under Send dokumentet til andre personer.

  Bemærk!: Hvis indstillingen Excel Services ikke er tilgængelig, understøtter din version af Office Excel 2007 ikke udgivelse af en projektmappe til Excel Services. Du kan finde links til flere oplysninger om deling af projektmapper i afsnittet Se også.

 4. Skriv stien til serveren i boksen Filnavn, og accepter det foreslåede navn til projektmappen, eller skriv et nyt navn om nødvendigt.

  Hvis det er nødvendigt, kan du finde destinationen. Find på en computer, der kører Windows Vista, eller Skriv stien til serveren på adresselinjen. Find serveren i listen Gem i på en computer, der kører Microsoft Windows XP skal, eller Skriv stien til serveren før filnavnet. For eksempel Skriv http://server/websted/filnavn

  Bemærk!: Excel kan kun udgive en projektmappe på serveren i Microsoft Office Excel 2007 XML-baseret filformat (.xlsx) eller Office Excel 2007 binært filformat (.xlsb).

 5. Klik på Indstillinger for Excel Services.

 6. Gør følgende under fanen Vis:

  • For at vise hele projektmappen i Excel Services skal du vælge Hele projektmappen i listefeltet.

  • For at få vist kun bestemte regneark i Excel Services, vælge ark på listen og derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne for de ark, som du ikke vil gøre synlig.

   Bemærk!: Alle ark er som standard markerede. Hvis arkene hurtigt skal kunne ses igen, efter du har fjernet nogle af markeringerne af afkrydsningsfelterne, kan du markere afkrydsningsfeltet Alle ark.

  • For at vise bestemte elementer (såsom navngivne områder, diagrammer, tabeller eller pivottabeller) i Excel Services, vælge elementer i projektmappen i listen, og vælg derefter afkrydsningsfelterne for de elementer, du vil vise.

   Bemærk!: Hvis du vælger elementer, der har samme navn, bliver kun ét af disse elementer tilgængeligt i Excel Services. Hvis du vil have vist alle elementerne i Excel Services, skal du omdøbe elementerne, så de har entydige navne. Du kan omdøbe tabeller under fanen Design i gruppen Egenskaber, omdøbe pivottabeller under fanen Indstillinger i gruppen Pivottabel og omdøbe diagrammer eller pivotdiagrammer under fanen Layout i gruppen Egenskaber. Identiske elementer, f.eks. navngivne områder, kan omdøbes under fanen Formler i gruppen Definerede navne.

 7. Hvis du vil definere parametre, skal du klikke på fanen Parametre.

  Bemærk!: Du kan kun definere parametre, hvis du har navngivet enkelte celler, der indeholder værdier, i regnearket. Du kan ikke definere parametre for navngivne områder, der indeholder mere end én celle.

 8. Klik på Tilføj, og marker derefter afkrydsningsfeltet til den parameter, du vil tilføje.

 9. Klik på OK.

 10. Klik på Gem.

 11. Du kan kontrollere, at de synlige områder i projektmappen vises korrekt i browseren, ved at markere afkrydsningsfeltet Åbn denne projektmappe i browseren, når jeg har gemt.

  Bemærkninger!: 

  • Hele projektmappen vises altid, når du åbner den i Excel, hvor du kan foretage ændringer af indholdet efter behov. Når du opdaterer indholdet og gemmer projektmappen, afspejles ændringerne automatisk på serveren.

  • Ved hjælp af Microsoft Office Excel Web Access i deres browsere, kan andre brugere få vist og analysere dataene i regnearket, der vises. De kan interagere med den ved hjælp af nogle Excel-funktionalitet, som sortering og filtrering af data, eller ved at bruge pivottabelfunktioner analysere ned. Hvis du angiver parametre for navngivne celler i projektmappen, kan brugerne også redigere disse celler og definere værdier.

  • Når projektmappen er blevet publiceret til Excel Services, kan du bruge Office SharePoint Server 2007 funktionalitet, til at administrere og konfigurere Excel Services eller for at angive tilladelser for at forhindre uautoriseret adgang til projektmappen. Du kan finde flere oplysninger Office SharePoint Server 2007 Hjælp.

  • Hvis Microsoft Office Excel Web Access brugere ikke har tilladelse til at åbne projektmappen i Excel, kan de oprette snapshot af en projektmappe med de værdier, som de kan se i Microsoft Office Excel Web Access. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af projektmappesnapshots, Microsoft Office Excel Web Access Hjælp.

Øverst på siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×