Udfylde ruden indstillinger (dialogboksen Formater baggrund)

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Udfylde refererer til den indvendige del af en figur, streg, tegn eller baggrund.

Mens du arbejder, kan du flytte dialogboksen, så du kan se både baggrunden og dialogboksen på samme tid.

Udfylde den med hvad?

Ingen udfyldning     Hvis du vil gøre en diasbaggrund gennemsigtig eller farveløst eller fjerne udfyldningen fra et diasbaggrunden, skal du klikke på denne indstilling.

Massiv udfyldning     Hvis du vil føje farve og gennemsigtighed til en diasbaggrund, skal du klikke på denne indstilling.

Gradueringsfyld     Hvis du vil føje graduering udfyldning til en diasbaggrund, skal du klikke på denne indstilling.

Billed- eller strukturfyld     Hvis du vil bruge et billede som udfyldning til en diasbaggrund eller føje struktur til en diasbaggrund, skal du klikke på denne indstilling.

Anvend på alle     Hvis du vil foretage ændringer af alle dias og ikke kun dem, du har markeret, skal du klikke på denne knap.

Nulstil baggrund      Hvis du vil fjerne de tilpasninger, du har foretaget, fra baggrunden og gendanne standardindstillingerne, skal du klikke på denne knap.

Massiv udfyldning

Markér overskriften nedenfor for at åbne den og se de detaljerede oplysninger.

Skjule baggrundsobjekter     Skjule objekter, ikke er pladsholdere, som figurer, billeder, diagrammer eller SmartArt-grafik ved at markere dette afkrydsningsfelt for at gøre det nemmere at læse uddelingskopierne.

Farve     For at vælge en farve til baggrunden, skal du klikke på farve knapflade , og klik derefter på den ønskede farve. Ændre til en farve, der ikke er i temafarver, klikke på Flere farver og derefter enten klikke på den farve, du vil under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen brugerdefineret brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokument tema.

Gennemsigtighed     Hvis du vil angive, i hvor høj grad der kan ses gennem en diasbaggrund, skal du flytte skyderen Gennemsigtighed eller skrive et tal i boksen ved siden af skyderen. Du kan variere procentdelen af gennemsigtighed fra 0 (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) til 100% (helt transparent).

Gradueringsfyld

Vælg en overskrift nedenfor for at åbne den og se de detaljerede oplysninger.

Skjule baggrundsobjekter    Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, bliver uddelingskopierne lettere at læse ved at skjule ikke pladsholder objekter såsom figurer, billeder, diagrammer og SmartArt-grafik.

Forudindstillede     Vælg et indbygget gradueringsfyld, skal du klikke på forudindstillede Knapflade , og klik derefter på den ønskede indstilling.

Type     Vælg en indstilling på listen for at angive retningen for gradueringsfyldet. Den indstilling for Type, du vælger, bestemmer den tilgængelige Retning.

Retning     Klik på Retning, for at vælge en anden fordeling af farve og skygge, og klik derefter på den ønskede indstilling . De tilgængelige Retninger for gradueringsfyldet afhænger af den valgte indstilling for Type.

Vinkel     Indtast den ønskede gradværdi for at angive den vinkel, gradueringsfyldet roteres i i figuren. Denne indstilling er kun tilgængelig, når du vælger Lineær som Type.

Gradueringsstop består af en placering, farve og en værdi for gennemsigtighed. Værdien for gennemsigtighed gælder for det gradueringsstop, ikke til den overordnede fyld. Gradueringsstop bruges til at oprette ikke-lineære gradueringer. Eksempelvis hvis du vil oprette en graduering, der går fra rød til grøn til blå, skal du tilføje tre gradueringsstop – én for hver farve. Eller hvis du vil oprette en graduering, der vises kun i hjørnet af en figur, du skal bruge gradueringsstop til at ændre gradueringen ikke-lineær.

Stopliste    Gradueringsfyld består af flere gradueringsstop, men du kan kun ændre ét gradueringsstop ad gangen. Når du klikker på det gradueringsstop, du vil redigere, på listen, afspejler indstillingerne for placering, farve og gennemsigtighed de aktuelle indstillinger for den pågældende graduering.

Tilføj     Klik på Tilføj for at tilføje et gradueringsstop, og angiv derefter de ønskede indstillinger for Placering af stop, Farve og Gennemsigtighed.

Fjerne     Hvis du vil slette en gradueringsstop, skal du klikke på Stop tal på listen, som du vil slette, og klik derefter på Fjern.

Placering af stop     Hvis du vil angive placeringen for farven og ændringen af gennemsigtigheden i gradueringsfyldet, skal du flytte skyderen Placering af stop eller skrive et tal i boksen ud for skyderen.

Farve     For at vælge den farve, der bruges til det gradueringsstop, skal du klikke på farve knapflade , og klik derefter på den ønskede farve. Ændre til en farve, der ikke er i temafarver, klikke på Flere farver og derefter enten klikke på den farve, du vil under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen brugerdefineret brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokument tema.

Gennemsigtighed     Hvis du vil angive, hvor meget gennemsigtigheden for diasbaggrunden skal være ved den angivne Placering af stop, skal du flytte skyderen Gennemsigtighed eller skrive et tal i boksen ud for skyderen. Du kan variere procentdelen af gennemsigtighed fra 0 (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) til 100% (helt gennemsigtig).

Skygge fra titel     Markér dette afkrydsningsfelt for at starte gradueringsfyldet fra kanten af pladsholderen og udvides udad. Denne effekt kan være ganske dramatisk, hvis pladsholderen ikke er rektangulær, f.eks en stjerne.

Roter med figur    Hvis du vil rotere gradueringsfyldet sammen med rotationen af figuren, skal du markere dette afkrydsningsfelt.

Billed- eller strukturfyld

Vælg en overskrift nedenfor for at åbne den og se de detaljerede oplysninger.

Skjule baggrundsobjekter     Skjule objekter, ikke er pladsholdere, som figurer, billeder, diagrammer eller SmartArt-grafik ved at markere dette afkrydsningsfelt for at gøre det nemmere at læse uddelingskopierne.

Struktur     Vælg en indbygget struktur, klikke på denne knap, og klik derefter på den ønskede struktur.

Indsætte fra fil     Klik på denne knap for at indsætte et billede fra en fil, og derefter finde det billede, du vil tilføje. Dobbeltklik på billedet for at indsætte den.

Indsætte fra Udklipsholder     Klik på denne knap for at indsætte et billede fra Udklipsholder.

Indsætte fra ClipArt     Klik på denne knap for at indsætte clipart, og derefter skrive et ord, der beskriver klip, som du vil bruge, eller skrive hele eller en del af filnavnet på klippet i boksen Søg efter tekst. Markér afkrydsningsfeltet Medtag indhold fra Office Online for at medtage clipart, der er tilgængelig på Office Online i din søgning, klik på Start, og klik på klippet for at indsætte den.

Placer billede side om side som struktur     En billedudfyldning kan enten være strakt, så den passer hen over den eller de markerede figurer, eller placeret side om side (gentaget vandret og lodret) for at udfylde figuren. Hvis du vil bruge flere kopier af samme billede som en struktur til figuren, skal du markere dette afkrydsningsfelt.

Forskyder bestemmer, hvor meget skalere et billede, så det passer til en figur i forhold til venstre, højre, øverst og nederst på figuren. Positive tal flytter billedets kant mod midten af figuren, og negative tal flytter billedets kant væk fra figuren.

Venstre     Hvis du vil angive en procentdel for billedet eller strukturen fra venstre kant af figuren, skal du skrive et tal i boksen.

Højre     Hvis du vil angive en procentdel for billedet eller strukturen fra højre kant af figuren, skal du skrive et tal i boksen.

Øverst     Hvis du vil angive en procentdel for billedet eller strukturen fra øverste kant af figuren, skal du skrive et tal i boksen.

Nederst     Hvis du vil angive en procentdel for billedet eller strukturen fra nederste kant af figuren, skal du skrive et tal i boksen.

Opdeling af indstillinger vises, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Billede side om side som struktur.

Indstillingerne nedenfor bestemmer skaleringsfaktoren for strukturfyldet.

Forskudt X     Indtast et tal i feltet for at flytte al side om side-billedfyldet til venstre (negative tal) eller højre (positive tal).

Forskudt Y     Indtast et tal i feltet for at flytte al side om side-billedfyldet op (negative tal) eller ned (positive tal).

Skaleret X     Indtast et tal i feltet for at angive en procentdel for den vandrette skalering af det oprindelige billede.

Skaleret Y     Indtast et tal i feltet for at angive en procentdel for den lodrette skalering af det oprindelige billede.

Justering     Justeringen beskriver det ankerpunkt, hvor side om side-effekten begynder. Vælg en indstilling på listen for at angive placeringen af side om side-billed- eller -strukturfyldet.

Spejlingstype     Vælg en indstilling på listen for at angive, om det skiftende vandrette eller lodrette side om side-fyld viser et spejlbillede for hver anden forekomst.

Gennemsigtighed     Hvis du vil angive, i hvor høj grad der kan ses gennem billedet eller strukturen, skal du flytte skyderen Gennemsigtighed eller skrive et tal i boksen ved siden af skyderen. Du kan variere procentdelen af gennemsigtighed fra 0 (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) til 100% (helt gennemsigtig).

Roter med figur     Hvis du vil rotere anvendelsen af billedet eller strukturen med rotationen af figuren, skal du markere dette afkrydsningsfelt.

Ændringerne anvendes med det samme

Når du ændrer indstillingerne i denne dialogboks, anvendes ændringerne med det samme på baggrund, hvilket gør det nemt at se virkningerne af ændringerne i baggrund uden at lukke dialogboksen. Men da ændringerne anvendes med det samme, det er ikke muligt at klikke på Annuller i denne dialogboks. Hvis du vil fjerne ændringer, skal du klikke på Fortryd Knappen FortrydVærktøjslinjen Hurtig adgang for hver ændring, du vil fjerne.

Du kan fortryde flere ændringer, du har foretaget af en indstilling i dialogboksen, samtidig, hvis du ikke ind i mellem har ændret en anden indstilling i dialogboksen.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×