Udforme en formularskabelon ved hjælp af indstillinger i et dataforbindelsesbibliotek

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I denne artikel beskrives, hvordan til at designe en formularskabelon, der er baseret på de indstillinger, der er gemt i et bibliotek for dataforbindelser på et Microsoft Office SharePoint Server 2007-websted, der kan enten forespørgsel eller sende data.

I denne artikel

Oversigt

Inden du går i gang

Designe en formularskabelon til dataforbindelse til en forespørgsel

Designe en formularskabelon til en dataforbindelse

Oversigt

En sekundær dataforbindelse er en dataforbindelse til en ekstern datakilde, du føjer til en formularskabelon. Denne dataforbindelse er forskellig fra den primære dataforbindelse, som oprettes, når du designer en formularskabelon, der er baseret på en database, webtjeneste eller indstillinger i et bibliotek for dataforbindelser. Du kan tilføje en sekundær dataforbindelse, kun, hvis du ikke kan forespørgsel eller sende data via den primære dataforbindelse.

En formular kan have en primær dataforbindelse, kaldet den primære dataforbindelse, og det kan du kan også have en eller flere sekundære dataforbindelser. Afhængigt af dine mål for formularen, kan en dataforbindelse forespørgsel eller sende formulardata til en ekstern datakilde, som en Microsoft SQL Server-database eller en webtjeneste.

Hvis du er ved at designe flere formularskabeloner, der bruger lignende dataforbindelser, kan du overveje at bruge en dataforbindelsesfil i stedet for at oprette en dataforbindelse til en ekstern datakilde for hver formularskabelon. Denne måde, skal du opdatere kun én dataforbindelsesfil, når oplysningerne om dataforbindelsen ændres til et sæt af relaterede formularskabeloner. For eksempel, når du flytter dine formularskabeloner fra et test netværk til et fremstilling netværk, vil du opdatere data forbindelsesindstillingerne kun én gang i biblioteket forbindelse i stedet for at opdatere dataforbindelse i hver formularskabelon. Når en formular, der er baseret på en formularskabelon, der bruger en dataforbindelsesfil bruger dataforbindelsen, opdateres dataforbindelsen automatisk med de nye indstillinger.

En dataforbindelsesfil er en XML-fil med filtypenavnet .xml eller .udcx, der indeholder forbindelsesoplysninger for en enkelt ekstern datakilde. Denne fil er gemt i et bibliotek for dataforbindelser på en server, der kører Microsoft Office SharePoint Server 2007. En dataforbindelsesfil er oprettet af en udvikler eller ved at konvertere en dataforbindelse i en eksisterende formularskabelon til en dataforbindelsesfil ved at klikke på knappen Konverter i dialogboksen Dataforbindelser (menuenFunktioner ).

Fordele ved at bruge dataforbindelsesfiler omfatter:

 • Flere formularer kan bruge den samme dataforbindelsesfil, så det er ikke nødvendigt at oprette den samme dataforbindelse fra bunden for hver formularskabelon.

 • Hvis indstillingerne for den placering eller forbindelse til en ekstern datakilde ændres, skal du opdatere kun dataforbindelsesfilen, ikke hver formularskabelon.

 • Dataforbindelsesfilen kan indeholde alternative godkendelsesoplysninger, der kan bruges af serveren, når en bruger udfylder en formular ved hjælp af en webbrowser.

 • Formularer, der er baseret på en webbrowserkompatibel formularskabelon, der er udfyldt i en browser kan oprette forbindelse til servere i et andet domæne kun med dataforbindelser, bruge dataforbindelsesfiler.

Microsoft Office InfoPath bruger dataforbindelsesfiler, som følger Universal dataforbindelse version 2.0-filformatet. Denne version er et udsnit af version 1.0-filformat bruges af Office bliver og Microsoft Office Excel. InfoPath kan ikke bruge dataforbindelsesfiler i version 1.0-filformatet.

Når du opretter en formularskabelon, der er baseret på indstillinger i en dataforbindelsesfil, opretter Microsoft Office InfoPath en dataforbindelse, der er baseret på siden Indstillinger i biblioteket for dataforbindelser. Hvis dataforbindelsesfilen indeholder indstillinger for dataforbindelse til en forespørgsel, opretter InfoPath formularens primære datakilde med forespørgselsfelter, datafelter, og grupper, der svarer til den måde, data gemmes i de eksterne data fra kilden, der refereres til af den indstillinger i dataforbindelsesfilen. Forespørgselsfelter indeholder de data, den eksterne datakilde, der bruges til at bestemme, hvad der skal sendes til formularen. Resultaterne af forespørgslen er placeret i datafelter. Hvis du vil aktivere brugere at forespørge på den eksterne datakilde, føjer InfoPath knappen Kør forespørgsel til formularskabelonen.

Da felterne forespørgsels- og datastruktur skal svare til den måde, data er gemt i den eksterne datakilde, kan du ikke ændre eksisterende felter eller grupper i den primære datakilde. Du kan kun tilføje felter eller grupper til rodgruppen i den primære datakilde.

Hvis du bruger de indstillinger for en dataforbindelse, aktiveres knappen Send på værktøjslinjen Standard og kommandoen Send i menuen filer i formularer, der er baseret på denne formularskabelon. Dette gør det muligt for brugere at sende dataene i deres formularer til den eksterne datakilde.

Toppen af siden

Inden du går i gang

For at designe en formularskabelon, der er baseret på siden Indstillinger i et bibliotek for dataforbindelser, du skal bruge følgende oplysninger fra dataforbindelse biblioteksadministrator eller udvikler der har oprettet dataforbindelsesfilen:

 • Placeringen af webstedet Office SharePoint Server 2007 med bibliotek for dataforbindelser.

 • Navnet på dataforbindelsesfilen i det bibliotek for dataforbindelser, du vil bruge.

Toppen af siden

Designe en formularskabelon til dataforbindelse til en forespørgsel

For at designe en formularskabelon, der er baseret på en dataforbindelsesfil med indstillinger for dataforbindelse til en forespørgsel, skal du gøre følgende:

 1. Design, der er baseret på dataforbindelsesfilen formularskabelonen    Dette trin opretter den primære datakilde til formularskabelonen med de relevante felter og grupper, der er baseret på siden Indstillinger i dataforbindelsesfilen.

 2. Tilføj et kontrolelement til formularskabelonen, vises resultaterne af forespørgslen    For at få vist de data, der er gemt i felterne og grupperne i den primære datakilde for dine brugere, skal du tilføje et kontrolelement til formularskabelonen og derefter binder kontrolelementet til et forespørgselsfelt eller datafelt i den primære datakilde.

Trin 1: Designe den formularskabelon, der er baseret på dataforbindelsesfilen

 1. Klik på Design en formularskabelon i menuen filer.

 2. Klik på Formularskabelon under designe en ny, i dialogboksen Design en formularskabelon.

 3. Klik på Bibliotek for dataforbindelser på listen baseret på.

 4. Hvis du er ved at designe en webbrowserkompatibel formularskabelon, Markér afkrydsningsfeltet Aktiver webbrowserkompatible funktioner.

 5. Klik på OK.

 6. Klik på navnet på webstedet på den server, der kører Office SharePoint Server 2007, der indeholder biblioteket for dataforbindelser på listen websted i guiden Dataforbindelse.

  Tilføje dit websted på listen

  1. Klik på Administrer websteder.

  2. Klik på Tilføj i dialogboksen Administrer websteder.

  3. Skriv placeringen af biblioteket for dataforbindelser, i feltet URL-adresse.

  4. Skriv et navn til biblioteket for dataforbindelser, i feltet vist navn. Dette navn vises på listen websted i guiden Dataforbindelse.

  5. Klik på OK.

  6. Klik på Luk.

 7. Klik på navnet på biblioteket for dataforbindelser til at se en liste over dataforbindelsesfiler, klik på navnet på den dataforbindelsesfil, du vil bruge til denne dataforbindelse, og klik derefter på Næste.

 8. Hvis du har valgt en dataforbindelsesfil med indstillinger for forbindelse til en webtjeneste, den næste side i guiden muligvis bedt om at angive eksempelværdier for hver parameter til at bestemme, hvilke felter eller grupper til at føje til den sekundære datakilde.

  Sådan gør du

  1. Vælg en parameter i tabellen parametre, og klik derefter på Angiv værdi for eksempel.

  2. Skriv en værdi, brugeren kan bruge til dette felt, og klik derefter på OK i feltet eksempelværdi.

  3. Gentag disse trin for hver parameter i tabellen parametre, og klik derefter på Næste.

  Tekniske detaljer

  Når du konfigurerer en dataforbindelse til en webtjeneste i guiden Dataforbindelse, Microsoft Office InfoPath opretter forbindelse til webtjenesten og anmoder om Web Service beskrivelse sprog (WSDL)-fil. WSDL-filen indeholder skemaet bruges af webtjenesten. Webtjenesten besvarer anmodningen ved at sende denne fil til InfoPath. InfoPath bruger oplysningerne i denne fil til at føje de relevante felter og grupper til den sekundære datakilde i formularskabelonen. Hvis InfoPath finder en ukendt elementtype i WSDL-filen, InfoPath anvender eksempeldata til at bestemme definitionen af ukendt elementtype og lægger derefter de relevante felter og grupper til den sekundære datakilde.

 9. Hvis den eksterne datakilde, der refereres til i indstillingerne for returnerer et Microsoft ADO.NET DataSet, beder den næste side i guiden, hvis du vil medtage Skift oplysninger, når brugere sender deres formulardata. Lad afkrydsningsfeltet Medtag ændre oplysninger, når afsendelse af data er markeret i de fleste tilfælde, og klik derefter på Næste. Hvis du ikke vil medtage Skift oplysninger, fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Medtag ændre oplysninger, når afsendelse af data, og klik derefter på Næste.

  Tekniske detaljer

  Denne side i guiden vises kun, hvis indstillingerne er til en webtjeneste, og filen Web Service beskrivelse sprog (WSDL) angiver, at webtjenesten returnerer en ADO.NET DataSet.

 10. Skriv et navn til dataforbindelsen på den næste side i guiden, og klik derefter på Udfør.

Trin 2: Tilføje et kontrolelement for at få vist dataene i feltet

 1. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 2. Træk et kontrolelement til formularskabelonen.

 3. Vælg det felt, du vil binde kontrolelementet til i dialogboksen Binding af kontrolelement.

Toppen af siden

Designe en formularskabelon til en dataforbindelse

Hvis dataforbindelsesfilen indeholder indstillinger for en dataforbindelse, kan du konfigurere formularskabelonen for at tillade brugere at sende deres formulardata til dataforbindelsen. Når du gør dette, føjer InfoPath knappen Send til standardværktøjslinjen og kommandoen Send til menuen filer. Du kan konfigurere indstillinger for afsendelse for formularen i dialogboksen Indstillinger for afsendelse (menuenFunktioner ). Indstillinger for afsendelse er konfigureret på samme måde som hvis du udformer en formularskabelon, der er baseret på en database eller webtjeneste. Du kan finde links til flere oplysninger om at designe en formularskabelon, der er baseret på en database eller webtjeneste i afsnittet Se også.

 1. Klik på Design en formularskabelon i menuen filer.

 2. Klik på Formularskabelon under designe en ny i dialogboksen Design en formularskabelon.

 3. Klik på Bibliotek for dataforbindelser på listen baseret på.

 4. Hvis du er ved at designe en webbrowserkompatibel formularskabelon, kan du vælge at aktivere webbrowserkompatible funktioner.

 5. Klik på OK.

 6. Klik på navnet på webstedet på den server, der kører Office SharePoint Server 2007, der indeholder biblioteket for dataforbindelser på listen websted i guiden Dataforbindelse.

  Tilføje dit websted på listen

  1. Klik på Administrer websteder.

  2. Klik på Tilføj i dialogboksen Administrer websteder.

  3. Skriv placeringen af biblioteket for dataforbindelser, i feltet URL-adresse.

  4. Skriv et navn til biblioteket for dataforbindelser, i feltet vist navn. Dette navn vises på listen websted i guiden Dataforbindelse.

  5. Klik på OK.

  6. Klik på Luk.

 7. Klik på navnet på biblioteket for dataforbindelser til at se en liste over dataforbindelsesfiler, klik på navnet på den dataforbindelsesfil, du vil bruge til denne dataforbindelse, og klik derefter på Næste.

 8. Hvis du har valgt en dataforbindelsesfil med indstillinger for forbindelse til en webtjeneste, den næste side i guiden muligvis bedt om at angive eksempelværdier for hver parameter til at bestemme den bedste felt eller en gruppe at føje til den sekundære datakilde.

  Sådan gør du

  1. Vælg en parameter i tabellen parametre, og klik derefter på Angiv værdi for eksempel.

  2. Skriv en værdi, brugeren kan bruge til dette felt, og klik derefter på OK i feltet eksempelværdi.

  3. Gentag disse trin for hver parameter i tabellen parametre, og klik derefter på Næste.

  Tekniske detaljer

  Når du konfigurerer en dataforbindelse til en webtjeneste i guiden Dataforbindelse, Microsoft Office InfoPath opretter forbindelse til webtjenesten og anmoder om Web Service beskrivelse sprog (WSDL)-fil. WSDL-filen indeholder skemaet bruges af webtjenesten. Webtjenesten besvarer anmodningen ved at sende denne fil til InfoPath. InfoPath bruger oplysningerne i denne fil til at føje de relevante felter og grupper til den sekundære datakilde i formularskabelonen. Hvis InfoPath finder en ukendt elementtype i WSDL-filen, InfoPath anvender eksempeldata til at bestemme definitionen af ukendt elementtype og lægger derefter de relevante felter og grupper til den sekundære datakilde.

 9. Skriv et beskrivende navn til dataforbindelsen på den næste side i guiden, og klik derefter på Udfør.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×