Udforme en formularskabelon baseret på en webtjeneste

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan udforme en formularskabelon, der kan arbejde sammen med en webtjeneste for enten at forespørge på data, sende data eller forespørge på og sende data.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Overvejelser om kompatibilitet

Inden du går i gang

Designe en formularskabelon til dataforbindelse til en forespørgsel

Designe en formularskabelon til en dataforbindelse

Designe en formularskabelon til forespørgslen og dataforbindelser for afsendelse

Oversigt

En formular kan have en primær dataforbindelse, der kaldes hoveddataforbindelsen, og den kan eventuelt have en eller flere sekundære dataforbindelser. Afhængigt af dit mål med formularen kan en dataforbindelse forespørge eller sende formulardata til en ekstern datakilde som f.eks. Microsoft SQL Server-database eller en webtjeneste.

Når du designer en formularskabelon, der er baseret på en webtjeneste, har du et valg for at konfigurere formularskabelonen til at tillade, at formularer, der er baseret på denne formularskabelon til at hente data fra, send data til, eller sende og modtage data til og fra en webtjeneste. Hvis du er ved at designe en formularskabelon til at tillade formularer til at hente data fra en webtjeneste, opretter Microsoft Office InfoPath dataforbindelse til en forespørgsel som den primære dataforbindelse til formularen. Baseret på denne dataforbindelse, opretter InfoPath en primære datakilde med forespørgselsfelter, datafelter og grupper, der er baseret på XML-skema for webtjenesten. Forespørgselsfelter indeholder de data, webtjenesten bruger til at bestemme, hvad der skal sendes til formularen. Når formularer, der er baseret på denne formularskabelon bruger den primære dataforbindelse, opretter InfoPath en forespørgsel ved hjælp af dataene i forespørgselsfelterne. InfoPath sender derefter forespørgslen gennem forespørgsel dataforbindelsen til webtjenesten. Webtjenesten returnerer resultatet af forespørgslen tilbage til formularen via forespørgselsdataforbindelse.

Da datastrukturen i forespørgslen og datafelterne skal passe til den måde, hvorpå dataene er gemt i webtjenesten, kan du ikke redigere eksisterende felter eller grupper i hoveddatakilden. Du kan kun føje felter eller grupper til rodgruppen i hoveddatakilden. Du finder hyperlinks til yderligere oplysninger om datakilder i afsnittet Se også.

Når du udformer en formularskabelon til at sende data til en webtjeneste, oprettes der i InfoPath en dataforbindelse til afsendelse i den primære dataforbindelse for formularen. Dermed kan brugerne sende data i formularerne til webtjenesten. InfoPath føjer også kommandoen Send til menuen Filer og aktiverer knappen Send i standardværktøjslinjen i formularen. Du kan også tilpasse afsendelsesindstillingerne for formularerne. Når du opretter dataforbindelsen til afsendelse, bestemmer InfoPath, hvilke parametre i webtjenesten der er tilgængelige til at modtage data. Baseret på disse oplysninger kan du angive, hvilke felter der skal sendes til webtjenesten.

Hvis du udformer en formularskabelon, der skal sende og modtage data til og fra en webtjeneste, oprettes der i InfoPath både en dataforbindelsen til forespørgsel og en dataforbindelse til afsendelse.

InfoPath bruger følgende webtjenestestandarder til at kommunikere med webtjenester:

 • Simple Object Access Protocol (SOAP)    SOAP er den kommunikationsprotokol, som definerer de XML meddelelser, der bruges til at kommunikere med webtjenesten.

 • WSDL (Web Services Description Language)    WSDL er den XML-skemastandard, der bruges til at beskrive placeringen, kommunikationsprotokollerne og grænsefladerne for en webtjeneste. InfoPath kan kun bruge webtjenester, der bruger dokument-/konstantkodning.

 • UDDI (Universal Description Discovery and Integration)    UDDI er den katalogtjeneste, som beskriver de webtjenester, der tilbydes af en virksomhed.

Toppen af siden

Kompatibilitetsovervejelser

Du kan ikke konfigurere dataforbindelsen til afsendelse i en webbrowserkompatibel formularskabelon for at tillade brugere at sende ændringsoplysninger sammen med formulardata til en webtjeneste, der accepterer et Microsoft ADO.NET DataSet. Ændringsoplysninger består af de ændringer, som en bruger foretager i de data, der er lagret i en database. Databasen bruger en webtjeneste til at forbinde brugere til databasen. ADO.NET kan bruge ændringsoplysninger til at bestemme, hvordan dataene i databasen skal opdateres. Spørg administratoren af webtjenesten, om webtjenesten skal bruge ændringsoplysninger for at opdatere en database. Hvis den skal det, skal du udforme en formularskabelon, hvis formularer kan udfyldes udelukkende ved hjælp af InfoPath.

Toppen af siden

Inden du begynder

For at udforme en formularskabelon, der er baseret på en webtjeneste, skal du bruge følgende oplysninger fra administratoren af webtjenesten:

 • Placeringen af webtjenesten.

 • Bekræftelse af, at webtjenesten bruger dokument-/konstantkodning. InfoPath kan kun bruge webtjenester, der bruger dokument-/konstantkodning.

 • Navnet på den webtjeneste, der sender data til eller modtager data fra de formularer, der er baseret på denne formularskabelon.

Toppen af siden

Udforme en formularskabelon med en dataforbindelse til forespørgsel

Benyt følgende fremgangsmåde for at udforme en formularskabelon med en dataforbindelse til forespørgsel:

 1. Oprette formularskabelonen    Når du opretter en formularskabelon, der kan modtage data fra en webtjeneste, oprettes der i InfoPath en primær dataforbindelse med en dataforbindelsen til forespørgsel mellem webtjenesten og en formular, der er baseret på denne formularskabelon. InfoPath opretter også en hoveddatakilde for formularskabelonen.

 2. Føje en eller flere kontrolelementer for at få vist resultaterne af forespørgslen    For at tillade brugere at se og redigere dataene i felterne i den primære datakilde, når de åbner formularen, kan du tilføje et kontrolelement til formularskabelonen og derefter binder kontrolelementet til et felt i den primære datakilde.

Trin 1: Oprette formularskabelonen

 1. Klik på Design en formularskabelon i menuen Filer.

 2. Klik på Formularskabelon under Udform en ny i dialogboksen Udform en formularskabelon.

 3. Klik på Webtjeneste på listen Baseret på.

 4. Hvis du udformer en webbrowserkompatibel formularskabelon, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver kun webbrowserkompatible funktioner.

 5. Klik på OK.

 6. Klik på Modtag data i guiden Dataforbindelse, og klik derefter på Næste.

 7. Angiv placeringen af webtjenesten på den næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

  Hvis du vil søge efter en webtjeneste ved hjælp af en Universal beskrivelse registrering og Integration (UDDI) server, skal du klikke på Søg i UDDI skal du angive URL-adressen til den UDDI-server, du vil søge efter, angive, om du vil søge efter udbyder eller efter en tjeneste, som er leveres, Indtast et søgenøgleord, og klik derefter på Søg. Web-tjenester, der svarer til dit søgeord vises på listen søgeresultat. Vælg den webtjeneste, du vil bruge, og klik derefter på OK.

 8. Klik på den webtjenestehandling, der returnerer data fra formularen, på listen Vælg en handling, og klik derefter på Næste.

 9. Hvis guiden Dataforbindelse støder på et ukendt element i webtjenestens skema, bliver du på næste side i guiden muligvis bedt om at angive eksempelværdier for hver parameter for at bestemme, hvilke felter eller grupper der skal føjes til hoveddatakilden.

  Sådan gør du

  1. Vælg en parameter i tabellen parametre, og klik derefter på Angiv værdi for eksempel.

  2. Skriv en værdi, brugeren kan bruge til dette felt, og klik derefter på OK i feltet eksempelværdi.

  3. Gentag disse trin for hver parameter i tabellen parametre, og klik derefter på Næste.

  Tekniske detaljer

  Når du konfigurerer en dataforbindelse til en webtjeneste i guiden Dataforbindelse, Microsoft Office InfoPath opretter forbindelse til webtjenesten og anmoder om Web Service beskrivelse sprog (WSDL)-fil. WSDL-filen indeholder skemaet bruges af webtjenesten. Webtjenesten besvarer anmodningen ved at sende denne fil til InfoPath. InfoPath bruger oplysningerne i denne fil til at føje de relevante felter og grupper til den sekundære datakilde i formularskabelonen. Hvis InfoPath finder en ukendt elementtype i WSDL-filen, InfoPath anvender eksempeldata til at bestemme definitionen af ukendt elementtype og lægger derefter de relevante felter og grupper til den sekundære datakilde.

 10. Hvis webtjenesten accepterer ændringsoplysninger, bliver du på næste side i guiden spurgt, om ændringsoplysninger skal inkluderes i forespørgselsdataene. I de fleste tilfælde skal afkrydsningsfeltet Inkluder ændringsoplysninger, når data sendes være markeret. Klik derefter på Næste. Hvis ændringsoplysningerne ikke skal inkluderes, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Inkluder ændringsoplysninger, når data sendes og derefter klikke på Næste.

  Dette afkrydsningsfelt er deaktiveret, hvis du udformer en webbrowserkompatibel formularskabelon.

  Tekniske detaljer

  Denne side i guiden vises, kun hvis WSDL-filen (Web Services Description Language) for webtjenesten angiver, at webtjenesten returnerer et Microsoft ADO.NET DataSet.

 11. Skriv et navn til dataforbindelsen på den næste side i guiden.

 12. Bekræft, at oplysningerne i sektionen Oversigt er korrekte, og klik derefter på Udfør.

Trin 2: Tilføje et eller flere objekter for at få vist resultaterne af forespørgslen

 1. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 2. Træk et kontrolelement til formularskabelonen.

 3. Vælg den gruppe eller et felt, du vil binde kontrolelementet til i dialogboksen Binding af kontrolelement.

Toppen af siden

Udforme en formularskabelon med en dataforbindelse til afsendelse

Du skal gøre følgende for at udforme en formular med en dataforbindelse til afsendelse:

 1. Oprette formularskabelonen    Når du opretter en formularskabelon, der kan sende data til en webtjeneste, oprettes der i InfoPath en primær dataforbindelse med en dataforbindelse til afsendelse mellem webtjenesten og en formular, der er baseret på denne formularskabelon. InfoPath opretter også en hoveddatakilde for formularskabelonen.

 2. Tilføje en eller flere controlsand bind dem til grupper eller felter, eller angive egenskaber for kontrolelementer til at vise data i et felt    Hvis du vil tillade brugere at redigere dataene i felterne i den primære datakilde, kan du føje kontrolelementer til formularskabelonen og derefter binde kontrolelementerne til felter i den primære datakilde.

 3. Konfigurere afsendelsesindstillinger    Du kan konfigurere, hvilke data der skal sendes til webtjenesten, samt afsendelsesindstillingerne for formularen.

Trin 1: Oprette formularskabelonen

 1. Klik på Design en formularskabelon i menuen Filer.

 2. Klik på Formularskabelon under Udform en ny i dialogboksen Udform en formularskabelon.

 3. Klik på Webtjeneste på listen Baseret på.

 4. Hvis du udformer en webbrowserkompatibel formularskabelon, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver kun webbrowserkompatible funktioner.

 5. Klik på OK.

 6. Klik på Send data i guiden Dataforbindelse, og klik derefter på Næste.

 7. Skriv adressen til den webtjeneste, som brugerne skal sende deres data til, på næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

  Hvis du vil søge efter en webtjeneste ved hjælp af en Universal beskrivelse registrering og Integration (UDDI) server, skal du klikke på Søg i UDDI skal du angive URL-adressen til den UDDI-server, du vil søge efter, angive, om du vil søge efter udbyder eller efter en tjeneste, som er leveres, Indtast et søgenøgleord, og klik derefter på Søg. Web-tjenester, der svarer til dit søgeord vises på listen søgeresultat. Vælg den webtjeneste, du vil bruge, og klik derefter på OK.

 8. Klik på Næste.

 9. Klik på den webtjenestehandling, der henter de afsendte data, på listen Vælg en handling, og klik derefter på Næste.

 10. Skriv et navn til dataforbindelsen på den næste side i guiden.

 11. Bekræft, at oplysningerne i sektionen Oversigt er korrekte, og klik derefter på Udfør.

Trin 2: Tilføje et eller flere kontrolelementer og bind dem til grupper eller felter

 1. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 2. Træk et kontrolelement til formularskabelonen.

 3. Vælg den gruppe eller et felt, du vil binde kontrolelementet til i dialogboksen Binding af kontrolelement.

 4. Gentag trin 2 og 3 for eventuelle andre kontrolelementer, du vil føje til formularskabelonen.

Trin 3: Konfigurere indstillingerne for afsendelse

 1. Klik på Dataforbindelser i menuen Funktioner.

 2. Klik på dataforbindelsen til afsendelse i den primære dataforbindelse i dialogboksen Dataforbindelser, og klik derefter på Rediger.

 3. Klik på Næste to gange i guiden Dataforbindelse.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder på næste side i guiden for at vælge, hvilke data i formularen der skal sendes for hver parameter i webtjenesten.

  Sende data i et felt eller gruppe

  1. Klik på den webtjenesteparameter, der skal modtage dataene fra formularen, på listen Parametre.

  2. Klik på Felt eller gruppe i Parameterindstillinger.

  3. Klik på Rediger Knappen Datakilde .

  4. Klik i dialogboksen Marker et felt eller en gruppe på det felt eller den gruppe, hvis data du vil sende, og klik derefter på OK.

  5. Klik på Kun tekst og underordnede elementer i boksen Medtag for kun at sende dataene i dette felt og feltets eller gruppens underordnede elementer, eller klik på XML-undertræ med det markerede element for at sende feltnavnet, dataene i feltet og de underordnede elementer i den markerede gruppe eller det markerede felt.

  Sende alle data i formularen

  1. Klik på den webtjenesteparameter, der skal modtage dataene fra formularen, på listen Parametre.

  2. Klik på hele formularen (XML-dokument, herunder behandlingsinstruktioner) under parameterindstillinger.

  Sende dataene som en streng

  1. Klik på den webtjenesteparameter, der skal modtage dataene fra formularen, på listen Parametre.

  2. Klik på hele formularen (XML-dokument, herunder behandlingsinstruktioner) under parameterindstillinger.

  3. Marker afkrydsningsfeltet Send data som en streng.

   Bemærk!: Du markerer typisk dette afkrydsningsfelt for at sende digitalt signerede data. Fjern i de fleste tilfælde markeringen i dette afkrydsningsfelt.

  Tekniske oplysninger om ADO.NET DataSet-objekter

  Hvis webtjenesten kræver et ADO.NET DataSet-objekt, skal du vælge en dataset-node, når du konfigurerer denne dataforbindelse. Hvis du bruger en anden type node for en dataforbindelse til en webtjeneste, som kræver et ADO-dataset (ActiveX Data Objects), mislykkes afsendelsen.

 5. Klik på Næste.

 6. Klik på Udfør.

 7. Klik på Luk.

 8. Klik på Indstillinger for afsendelse i menuen Funktioner.

  1. Hvis du vil ændre navnet på knappen Send som vises på Standard-værktøjslinjen og den Send-kommando, der vises menuen Filer, når brugere udfylder formularen, skal du skrive det nye navn i feltet Billedtekst i dialogboksen Indstillinger for afsendelse.

   Hvis du vil tildele en tastaturgenvej til denne knap og kommandoen, skal du skrive et og-tegn (&) foran det tegn, du vil bruge som en tastaturgenvej. For eksempel for at tildele ALT + B som tastaturgenvejen til Send-knap og kommandoen, skrive sø & bmit.

 9. Hvis du vil forhindre brugere i at benytte kommandoen Send eller knappen Sendstandardværktøjslinjen, når de udfylder formularen, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis menupunktet Send og knappen Send på værktøjslinjen.

  1. Når brugere sender en formular, holder InfoPath som standard formularen åben og viser en meddelelse for at angive, om formularen blev sendt. Hvis du vil ændre denne standardfunktion, skal du klikke på Avanceret, og gøre et af følgende:

   1. For at lukke formularen eller oprette en ny, tom formular, når brugeren sender en udfyldt formular, skal du klikke på den ønskede indstilling på listen Efter afsendelse.

   2. For at oprette en brugerdefineret meddelelse til at indikere, om formularen blev sendt, skal du markere afkrydsningsfeltet Benyt brugerdefinerede meddelelser og derefter skrive dine meddelelser i felterne Hvis udført og Hvis ikke udført.

    Brug en meddelelse i feltet Hvis ikke udført for at fortælle brugerne, hvad de skal gøre, hvis de ikke kan sende deres formular. Du kan f.eks. anbefale, at brugerne gemme deres formular og kontakter en person for at få yderligere instruktioner.

   3. Hvis du ikke vil vise en meddelelse, når brugeren sender en formular, fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis meddelelser om fuldført eller mislykket handling.

Toppen af siden

Udforme en formularskabelon med dataforbindelser til forespørgsel og afsendelse

Benyt følgende fremgangsmåde for at udforme en formularskabelon med både en dataforbindelse til forespørgsel og en dataforbindelse til afsendelse:

 1. Oprette formularskabelonen    Når du opretter en formularskabelon, der kan både forespørge på og sende data til en webtjeneste, oprettes der i InfoPath en primær dataforbindelse mellem formularskabelonen og webtjenesten med en dataforbindelse til forespørgsel og en dataforbindelse til afsendelse. InfoPath opretter også en hoveddatakilde for formularskabelonen.

 2. Tilføje et kontrolelement og binde det til et felt for at få vist dataene i et felt    For at give brugere mulighed for at se og redigere dataene i felterne i hoveddatakilden kan du føje kontrolelementer til formularskabelonen og binde disse kontrolelementer til felter i hoveddatakilden.

 3. Konfigurere afsendelsesindstillinger    Du kan konfigurere, hvilke data der skal sendes til webtjenesten, samt afsendelsesindstillingerne for formularen.

Trin 1: Oprette formularskabelonen

 1. Klik på Design en formularskabelon i menuen Filer.

 2. Klik på Formularskabelon under Udform en ny i dialogboksen Udform en formular.

 3. Klik på Webtjeneste på listen Baseret på.

 4. Hvis du udformer en webbrowserkompatibel formularskabelon, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver kun webbrowserkompatible funktioner.

 5. Klik på OK.

 6. Klik på Modtage og sende data i guiden Dataforbindelse, og klik derefter på Næste.

 7. Brug næste side i guiden til at angive adressen på webtjenesten med den handling, der sender data til formularskabelonen, og klik derefter på Næste.

  Hvis du vil søge efter en webtjeneste ved hjælp af en Universal beskrivelse registrering og Integration (UDDI) server, skal du klikke på Søg i UDDI skal du angive URL-adressen til den UDDI-server, du vil søge efter, angive, om du vil søge efter udbyder eller efter en tjeneste, som er leveres, Indtast et søgenøgleord, og klik derefter på Søg. Web-tjenester, der svarer til dit søgeord vises på listen søgeresultat. Vælg den webtjeneste, du vil bruge, og klik derefter på OK.

 8. Klik på den webtjenestehandling, der returnerer data fra formularen, på listen Vælg en handling, og klik derefter på Næste.

 9. Hvis guiden Dataforbindelse støder på et ukendt element i webtjenestens skema, bliver du på næste side i guiden muligvis bedt om at angive eksempelværdier for hver parameter for at bestemme, hvilke felter eller grupper der skal føjes til hoveddatakilden.

  Sådan gør du

  1. Vælg en parameter i tabellen parametre, og klik derefter på Angiv værdi for eksempel.

  2. Skriv en værdi, brugeren kan bruge til dette felt, og klik derefter på OK i feltet eksempelværdi.

  3. Gentag disse trin for hver parameter i tabellen parametre, og klik derefter på Næste.

  Tekniske detaljer

  Når du konfigurerer en dataforbindelse til en webtjeneste i guiden Dataforbindelse, Microsoft Office InfoPath opretter forbindelse til webtjenesten og anmoder om Web Service beskrivelse sprog (WSDL)-fil. WSDL-filen indeholder skemaet bruges af webtjenesten. Webtjenesten besvarer anmodningen ved at sende denne fil til InfoPath. InfoPath bruger oplysningerne i denne fil til at føje de relevante felter og grupper til den sekundære datakilde i formularskabelonen. Hvis InfoPath finder en ukendt elementtype i WSDL-filen, InfoPath anvender eksempeldata til at bestemme definitionen af ukendt elementtype og lægger derefter de relevante felter og grupper til den sekundære datakilde.

 10. Hvis webtjenesten accepterer ændringsoplysninger, bliver du på næste side i guiden spurgt, om ændringsoplysninger skal inkluderes i forespørgselsdataene. I de fleste tilfælde skal afkrydsningsfeltet Inkluder ændringsoplysninger, når data sendes være markeret. Klik derefter på Næste. Hvis ændringsoplysningerne ikke skal inkluderes, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Inkluder ændringsoplysninger, når data sendes og derefter klikke på Næste.

  Afkrydsningsfeltet er deaktiveret, hvis du udformer en webbrowserkompatibel formularskabelon.

  Tekniske detaljer

  Denne side i guiden vises, kun hvis WSDL-filen (Web Services Description Language) for webtjenesten angiver, at webtjenesten returnerer et ADO.NET DataSet.

 11. Skriv et navn for dataforbindelsen til forespørgsel på næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

 12. Skriv på den næste side i guiden adressen til den webtjeneste, som brugerne skal sende deres formularer til, og klik derefter på Næste.

  Hvis du vil søge efter en webtjeneste ved hjælp af en Universal beskrivelse registrering og Integration (UDDI) server, skal du klikke på Søg i UDDI skal du angive URL-adressen til den UDDI-server, du vil søge efter, angive, om du vil søge efter udbyder eller efter en tjeneste, som er leveres, Indtast et søgenøgleord, og klik derefter på Søg. Web-tjenester, der svarer til dit søgeord vises på listen søgeresultat. Vælg den webtjeneste, du vil bruge, og klik derefter på OK.

 13. Klik på den webtjenestehandling, der henter de afsendte data, på listen Vælg en handling, og klik derefter på Næste.

 14. Benyt en af følgende fremgangsmåder på næste side i guiden for at vælge, hvilke data i formularen der skal sendes for hver parameter i webtjenesten.

  Sende data i et felt eller gruppe

  1. Klik på den webtjenesteparameter, der skal modtage dataene fra formularen, på listen Parametre.

  2. Klik på Felt eller gruppe i Parameterindstillinger.

  3. Klik på Rediger Knappen Datakilde .

  4. Klik i dialogboksen Marker et felt eller en gruppe på det felt eller den gruppe, hvis data du vil sende, og klik derefter på OK.

  5. Klik på Kun tekst og underordnede elementer i boksen Medtag for kun at sende dataene i dette felt og feltets eller gruppens underordnede elementer, eller klik på XML-undertræ med det markerede element for at sende feltnavnet, dataene i feltet og de underordnede elementer i den markerede gruppe eller det markerede felt.

  Sende alle data i formularen

  1. Klik på den webtjenesteparameter, der skal modtage dataene fra formularen, på listen Parametre.

  2. Klik på hele formularen (XML-dokument, herunder behandlingsinstruktioner) under parameterindstillinger.

  Sende dataene som en streng

  1. Klik på den webtjenesteparameter, der skal modtage dataene fra formularen, på listen Parametre.

  2. Klik på hele formularen (XML-dokument, herunder behandlingsinstruktioner) under parameterindstillinger.

  3. Marker afkrydsningsfeltet Send data som en streng.

   Du markerer typisk dette afkrydsningsfelt for at sende digitalt signerede data. Fjern i de fleste tilfælde markeringen i dette afkrydsningsfelt.

  Tekniske oplysninger om ADO.NET DataSet-objekter

  Hvis webtjenesten kræver et ADO.NET DataSet-objekt, skal du vælge en dataset-node, når du konfigurerer denne dataforbindelse. Hvis du bruger en anden type node for en dataforbindelse til en webtjeneste, som kræver et ADO.NET DataSet, mislykkes afsendelsen.

 15. Klik på Næste.

 16. Skriv et navn for dataforbindelsen til afsendelse på næste side i guiden, og klik derefter på Udfør.

Trin 2: Tilføje et kontrolelement og binde det til et felt for at få vist dataene i et felt

 1. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 2. Træk et kontrolelement til formularskabelonen.

 3. Vælg det felt, du vil binde kontrolelementet til i dialogboksen Binding af kontrolelement.

Trin 3: Konfigurere indstillingerne for afsendelse

 1. Klik på Indstillinger for afsendelse i menuen Funktioner.

  1. Hvis du vil ændre navnet på knappen Send som vises på Standard-værktøjslinjen og den Send-kommando, der vises menuen Filer, når brugere udfylder formularen, skal du skrive det nye navn i feltet Billedtekst i dialogboksen Indstillinger for afsendelse.

   Hvis du vil tildele en tastaturgenvej til denne knap og kommandoen, skal du skrive et og-tegn (&) foran det tegn, du vil bruge som en tastaturgenvej. For eksempel for at tildele ALT + B som tastaturgenvejen til Send-knap og kommandoen, skrive sø & bmit.

 2. Hvis du vil forhindre brugere i at benytte kommandoen Send eller knappen Sendstandardværktøjslinjen, når de udfylder formularen, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis menupunktet Send og knappen Send på værktøjslinjen.

  1. Når brugere sender en formular, holder InfoPath som standard formularen åben og viser en meddelelse for at angive, om formularen blev sendt. Hvis du vil ændre denne standardfunktion, skal du klikke på Avanceret, og gøre et af følgende:

   • For at lukke formularen eller oprette en ny, tom formular, når brugeren sender en udfyldt formular, skal du klikke på den ønskede indstilling på listen Efter afsendelse.

   • For at oprette en brugerdefineret meddelelse til at indikere, om formularen blev sendt, skal du markere afkrydsningsfeltet Benyt brugerdefinerede meddelelser og derefter skrive dine meddelelser i felterne Hvis udført og Hvis ikke udført.

    Brug en meddelelse i feltet Hvis ikke udført for at fortælle brugerne, hvad de skal gøre, hvis de ikke kan sende deres formular. Du kan f.eks. anbefale, at brugerne gemme deres formular og kontakter en person for at få yderligere instruktioner.

   • Hvis du ikke vil vise en meddelelse, når brugeren sender en formular, fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis meddelelser om fuldført eller mislykket handling.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×