Udforme en formularskabelon baseret på en Microsoft SQL Server-database

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan udforme en formularskabelon, der kan arbejde sammen med en Microsoft SQL Server-database for enten at forespørge på data eller forespørge på og sende data.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Overvejelser om kompatibilitet

Inden du går i gang

Designe formularskabelonen

Konfigurere indstillinger for afsendelse

Oversigt

En formular kan have en primær dataforbindelse, der kaldes hoveddataforbindelsen, og den kan eventuelt have en eller flere sekundære dataforbindelser. Afhængigt af dit mål med formularen kan en dataforbindelse forespørge eller sende formulardata til en ekstern datakilde som f.eks. Microsoft SQL Server-database eller en webtjeneste.

Når du designer en formularskabelon, der er baseret på en database, opretter en primære datakilde med grupper, der indeholder forespørgselsfelter og datafelter og dataforbindelse til en forespørgsel som den primære dataforbindelse til formularskabelonen i Microsoft Office InfoPath. Disse felter og grupper, svarer til den måde, data gemmes i tabellerne i databasen. Forespørgselsfelter indeholder de data, der er angivet af en bruger til at begrænse forespørgselsresultaterne til poster, der svarer til dataene i forespørgselsfelterne. Når en formular, der er baseret på denne formularskabelon anvender den primære dataforbindelse, opretter InfoPath en forespørgsel ved hjælp af dataene i forespørgselsfelterne. InfoPath sender derefter forespørgslen via forespørgselsdataforbindelse. Databasen returnerer resultatet af forespørgslen tilbage til formularen via forespørgselsdataforbindelse. Resultaterne af forespørgslen er placeret i datafelter, der kan redigeres via kontrolelementer, der er bundet til disse felter.

Da datastrukturen i forespørgslen og datafelterne skal passe til den måde, hvorpå data er gemt i databasen, kan du ikke redigere disse felter eller grupper i hoveddatakilden. Du kan kun føje felter eller grupper til rodgruppen i hoveddatakilden. Du finder hyperlinks til yderligere oplysninger om datakilder i afsnittet Se også.

En formular kan sende data til en database via formularens primære dataforbindelse, hvis den formularskabelon, formularen er baseret på og databasen opfylder følgende krav:

 • Formularskabelonen er ikke webbrowserkompatibel formularskabelon    InfoPath kan ikke oprette en dataforbindelse i den primære dataforbindelse, hvis du er ved at designe en webbrowserkompatibel formularskabelon. Hvis du vil tillade brugere at sende data i en formular, der er baseret på en webbrowserkompatibel formularskabelon, ved at bruge en webtjeneste, der fungerer sammen med databasen.

 • Venstre tabel i hvert par af relaterede tabeller i den primære datakilde indeholder en primær nøgle    Mindst én af relationerne for hvert par af relaterede tabeller skal indeholde en primær nøgle fra tabellen til venstre.

 • Ingen af datafelterne i den primære datakilde af formular store en stor binær datatype    InfoPath deaktiverer dataforbindelsen Hvis forespørgslen indeholder felter, der kan gemme en stor binær datatype, som billeder, billeder, OLE-objekter, vedhæftede filer, datatypen Office Access notat eller datatypen SQL tekst.

Når InfoPath aktiverer dataforbindelsen til afsendelse, får brugerne mulighed for at sende dataene i datafelterne i hoveddatakilde til databasen. Hvis InfoPath aktiverer dataforbindelsen til afsendelse, kan du tilpasse afsendelsesindstillingerne for de formularer, der er baseret på denne formularskabelon.

Toppen af siden

Kompatibilitetsovervejelser

Når du udformer en formularskabelon, der er baseret på en database, har du mulighed for at udforme en webbrowserkompatibel formularskabelon. InfoPath opretter en dataforbindelse til forespørgsel som den primære dataforbindelse i en webbrowserkompatibel formularskabelon. Men webbrowserkompatible formularskabeloner kan ikke konfigureres, så brugere kan sende data til en database. Hvis du derfor udformer en formularskabelon baseret på en SQL Server-database og brugerne skal kunne sende formulardata til databasen via den primære dataforbindelse, kan du ikke gøre formularskabelonen webbrowserkompatibel.

Toppen af siden

Inden du begynder

For at udforme formularskabelonen baseret på en SQL Server-database skal du bruge følgende oplysninger fra databaseadministratoren:

 • Navnet på den server, der indeholder den database, som formularskabelonen skal tilsluttes til.

 • Navnet på den database, du skal bruge til denne formularskabelon.

 • Den godkendelse, som databasen kræver. Databasen anvender enten Microsoft Windows-godkendelse eller SQL Server-godkendelse til at bestemme, hvordan brugere kan få adgang til databasen.

 • Navnet på den tabel, der indeholder de data, som skal sendes til formularen, eller som modtager data fra formularen. Dette er den primære tabel. Hvis du vil bruge flere tabeller i databasen, skal du bruge navnene på disse andre, underordnede tabeller. Du skal også bruge navnene på de felter i de underordnede tabeller, der har relationer til felterne i den primære tabel.

Toppen af siden

Udforme formularskabelonen.

Benyt følgende fremgangsmåde for at udforme en formularskabelon med en dataforbindelsen til forespørgsel:

 1. Oprette formularskabelonen    Når du opretter en formularskabelon, der er baseret på en database, oprettes der i InfoPath en forespørgselsdatabase som den primære dataforbindelse mellem formularskabelonen og databasen. Dermed oprettes formularskabelonens hoveddatakilde automatisk.

 2. Føje en eller flere kontrolelementer for at få vist resultaterne af forespørgslen    For at tillade brugere at se og redigere dataene i felterne i den primære datakilde, når de åbner formularen, kan du tilføje et kontrolelement til formularskabelonen og derefter binder kontrolelementet til et felt i den primære datakilde.

Trin 1: Oprette formularskabelonen

 1. Klik på Design en formularskabelon i menuen Filer.

 2. Klik på Formularskabelon under Udform en ny i dialogboksen Udform en formularskabelon.

 3. Klik på Database på listen Baseret på.

 4. Hvis du udformer en webbrowserkompatibel formularskabelon, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver kun webbrowserkompatible funktioner.

  Bemærk!: Guiden Dataforbindelse aktiverer ikke dataforbindelsen til afsendelse i en webbrowserkompatibel formularskabelon. For at give brugere mulighed for at sende data til en database fra formularer, der er baseret på en webbrowserkompatibel formularskabelon, skal du føje en sekundær dataforbindelse til en webtjeneste, der fungerer sammen med databasen. Du kan finde hyperlinks til oplysninger om sekundære dataforbindelser i afsnittet Se også.

 5. Klik på OK.

 6. Klik på Vælg database i guiden Dataforbindelse.

 7. Klik på Ny kilde i dialogboksen Vælg datakilde.

 8. Klik på Microsoft SQL Server på listen Hvilken type datakilde vil du oprette forbindelse til, og klik derefter på Næste.

 9. Skriv navnet på den server, der indeholder SQL Server-databasen, i boksen Servernavn.

 10. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Legitimationsoplysninger til logon:

  • Hvis databasen bestemmer, hvem der har adgang, på grundlag af de legitimationsoplysninger, der bruges i et Microsoft Windows-netværk, skal du klikke på Brug Windows-godkendelse.

  • Hvis databasen bestemmer, hvem der har adgang, på grundlag af et angivet brugernavn og en angivet adgangskode, som du modtager fra databaseadministratoren, skal du klikke på Brug følgende brugernavn og adgangskode og derefter skrive brugernavnet og adgangskoden i felterne Brugernavn og Adgangskode.

 11. Klik på Næste.

 12. Klik på navnet på den database, du vil bruge, på listen Vælg den database, der indeholder de ønskede data, marker afkrydsningsfeltet Opret forbindelse til en bestemt tabel, klik på navnet på den primære tabel, og klik derefter på Næste.

 13. Skriv et navn for den fil, som dataforbindelsesoplysningerne gemmes i, i boksen Filnavn på næste side i guiden, og klik derefter på Udfør for at gemme disse indstillinger.

  Hvis du planlægger at bruge andre tabeller i dataforbindelsen til forespørgsel, kan du tilføje de andre tabeller på denne side i guiden.

  Sådan gør du

  1. Klik på Tilføj tabel.

  2. I dialogboksen Tilføj tabel eller forespørgsel skal du klikke på navnet på den underordnede tabel, og derefter klikke på Næste. InfoPath forsøger at angive relationer ved at sammenligne feltnavne i begge tabeller. Hvis du ikke vil bruge den foreslåede relation, skal du vælge relationen og derefter klikke på Fjern relation. Hvis du vil tilføje en relation, skal du klikke på Tilføj relation. I dialogboksen Tilføj relation skal du klikke på navnet på hver relateret felt i den respektive kolonne og derefter klikke på OK.

  3. Klik på Udfør.

  4. Tilføj yderligere underordnede tabeller ved at gentage disse trin.

 14. Klik på Næste.

 15. Skriv et navn til den primære dataforbindelse på den sidste side i guiden. Dette navn vises på listen datakilde i opgaveruden Datakilde.

 16. Hvis formularskabelonen opfylder kravene i sektionen Oversigt over , vil denne side i guiden angive, at InfoPath aktiveret dataforbindelsen i den primære dataforbindelse. For at ændre navnet på dataforbindelsen skal du skrive et nyt navn i det relevante felt. Hvis du vil dine brugere til at sende deres formulardata til en anden dataforbindelse, som du vil tilføje til formularskabelonen senere, skal du klikke på for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Aktiver Send for denne forbindelse.

  Bemærk!: Hvis din formularskabelon ikke opfylder kravene i sektionen Oversigt over , InfoPath deaktiverer dataforbindelsen, og brug boksen Skriv et navn til Send forbindelsen og afkrydsningsfeltet Aktiver Send for denne forbindelse er ikke tilgængelig (deaktiveret). Hvis InfoPath deaktiverer dataforbindelsen, har den primære dataforbindelse til formularskabelonen kun en forespørgselsdataforbindelse.

Trin 2: Tilføje et eller flere objekter for at få vist resultaterne af forespørgslen

 1. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 2. Træk et kontrolelement til formularskabelonen.

 3. Vælg den gruppe eller et felt, du vil binde kontrolelementet til i dialogboksen Binding af kontrolelement.

Toppen af siden

Konfigurere afsendelsesindstillinger

Hvis din formularskabelon og de tabeller, du har valgt i guiden Dataforbindelse opfylder kravene i sektionen Oversigt over , konfigurerer InfoPath formularskabelonen for at sende data via den primære dataforbindelse. Hvis du vælger at bruge denne dataforbindelse, InfoPath konfigurerer formularskabelonen, så brugerne kan sende deres formulardata til databasen og føjer begge knappen Send til standardværktøjslinjen og kommandoen Send til menuen filer, når brugerne udfylder formularen. InfoPath konfigurerer også formularskabelonen, så, når brugerne sende deres formularer, formularen forbliver åbent, og der vises en meddelelse til den bruger, der angiver, om formularen blev sendt. Du kan ændre teksten på knappen Send og funktionaliteten, når brugeren sender en formular.

 1. Klik på Indstillinger for afsendelse i menuen Funktioner.

  1. Hvis du vil ændre navnet på knappen Send som vises på Standard-værktøjslinjen og den Send-kommando, der vises menuen Filer, når brugere udfylder formularen, skal du skrive det nye navn i feltet Billedtekst i dialogboksen Indstillinger for afsendelse.

   Tip!: Hvis du vil tildele en tastaturgenvej til denne knap og kommandoen, skal du skrive et og-tegn (&) foran det tegn, du vil bruge som en tastaturgenvej. For eksempel for at tildele ALT + B som tastaturgenvejen til Send-knap og kommandoen, skrive sø & bmit.

 2. Hvis du vil forhindre brugere i at benytte kommandoen Send eller knappen Sendstandardværktøjslinjen, når de udfylder formularen, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis menupunktet Send og knappen Send på værktøjslinjen.

  1. Når brugere sender en formular, holder InfoPath som standard formularen åben og viser en meddelelse for at angive, om formularen blev sendt. Hvis du vil ændre denne standardfunktion, skal du klikke på Avanceret, og gøre et af følgende:

   • For at lukke formularen eller oprette en ny, tom formular, når brugeren sender en udfyldt formular, skal du klikke på den ønskede indstilling på listen Efter afsendelse.

   • For at oprette en brugerdefineret meddelelse til at indikere, om formularen blev sendt, skal du markere afkrydsningsfeltet Benyt brugerdefinerede meddelelser og derefter skrive dine meddelelser i felterne Hvis udført og Hvis ikke udført.

    Tip!: Brug en meddelelse i feltet Hvis ikke udført for at fortælle brugerne, hvad de skal gøre, hvis de ikke kan sende deres formular. Du kan f.eks. anbefale, at brugerne gemme deres formular og kontakter en person for at få yderligere instruktioner.

   • Hvis du ikke vil vise en meddelelse, når brugeren sender en formular, fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis meddelelser om fuldført eller mislykket handling.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×