Tip til registrering af effektiviteten

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Inden for markedsføring er det vigtigt at vide, hvad der virker, og hvad der ikke gør, så du kan gøre mere af det første og mindre af det andet. Ved at holde styr på den respons, du får på en marketingkampagne, og forstå, hvad der udløste reaktionerne, kan du identificere, hvilke taktikker der var en succes, og hvilke der ikke var. Ved hjælp af registrering kan du få et højt afkast af dine marketinginvesteringer.

Hvad du vil gøre?

Afgøre, hvad du skal registrere

Angive registreringsmekanismen

Registrere responsen på kampagnen

Evaluere kampagnen

Forberede til den næste marketingkampagne

Afgøre, hvad du skal registrere

Før du indleder en marketingkampagne, skal du nøje overveje, hvilke oplysninger der er vigtige at registrere, og hvem du målrettet vil gå efter. Hvis du f.eks. allerede ved, hvilke af dine kunder der er mænd, og hvilke der er kvinder, kan du evt. sende forskellige tilbud til hvert køn. Hvis du ikke ved det, kan det være oplysninger, du ønsker at registrere denne gang, så du bedre kan målrette fremtidige kampagner.

Hvad ved du, før du starter?

De oplysninger, du indsamler om dine kunder, er grundlaget for en effektiv marketingindsats. Når du indsamler kundernes personlige karakteristika og organiserer kunder i grupper med ens karakteristika, bliver det muligt at se mønstre i deres respons, som er baseret på de fælles karakteristika.

Når du kæder kundernes respons sammen med de signifikante karakteristika, der har haft indflydelse på deres beslutning om at reagere, opbygger du en stor viden om, hvordan du kan betjene kunderne bedre og øge succesraten for de efterfølgende marketingkampagner.

Her er et par eksempler på de karakteristika, du kan registrere, og hvad de kan fortælle dig:

 • Tilbagevendende kunder    Hvis du identificerer dine tilbagevendende kunder, kan du kontakte dem for at konstatere, hvorfor de bliver ved med at vende tilbage, eller for at informere dem om udsalg og særtilbud.

 • Sjældne kunder    Hvis du ikke har hørt fra kunder et stykke tid, kan du give dem en rabat eller et andet incitament til at placere gentagelsesordrer. Du kan også kontakte dem for at finde ud af, hvordan du kan tilskynde dem til at vende tilbage.

 • Kundens område    Hvis du ved, hvor de bor, kan du tilbyde kunder i et bestemt område produkter eller tjenesteydelser, der er relevante for deres klima eller område.

 • Kundens køn     Hvis du kender kundernes køn, kan du give dem oplysninger om produkter eller tjenesteydelser, der kun er relevante for kvinder eller mænd.

 • Kundens alder    Hvis du kender kundernes alder, kan du levere produkter eller tjenesteydelser, der er målrettet til deres livsstadie (f.eks. pensionsstrategier til personer i tyverne og til personer i halvtredserne).

 • Købshistorik    Hvis du kender købshistorikken for kunder, der har reageret på en udsendelse af materiale, og dit mål er at udvide dit kundegrundlag, kan du købe en adresseliste over personer, der har købt tilsvarende produkter og foretage en lignende udsendelse til dem.

 • Svarpræference    Ved hjælp af modtagernes respons kan du gå målrettet efter hver enkelt kunde med forskellige former for opfølgning, der passer til den pågældende kundes respons. Nogle kunder reagerer måske pr. telefon, andre med et besøg og andre igen via e-mail. Hver af disse muligheder henstiller til, at du sikrer overensstemmelse mellem kundernes præferencer og de forskellige opfølgningsmetoder.

Hvor godt går det?

Mens du indsamle oplysninger om dine kunder, skal vil du også registrere hvor godt dine marketingkampagner arbejder. Du skal afgøre, hvilken af de mange variable du vil teste, og hvordan du kan måle deres virkning. Eksempelvis hvis du bruger et postkort mail, du muligvis vil prøve mere end ét design eller tilbyder og måle deres virkning for hver. Andre oplysninger, der kan være værdifulde til at registrere omfatter:

 • Svarprocent    Hvor mange af alle de kunder, du kontaktede, reagerede?

 • Incitamentsrespons    Hvis du har fremsat nogle forskellige tilbud for at tilskynde kunderne til at reagere, kan du registrere, hvilke incitamenter der udløser den største svarprocent.

 • Kontaktmetode    Hvis du giver kunderne forskellige responsmuligheder – f.eks. pr. postkort, telefon, e-mail-meddelelse, personligt besøg, katalog eller websted – kan du registrere de reaktioner, du får, for hver enkelt mulighed. Hvis du bruger forskellige metoder til at kontakte kunderne, kan du registrere dem for at se, hvilken der havde størst succes med at udløse en reaktion.

Isoler variablene

Sørg for at isolere variablene, ellers kan efterfølgende analyse blive vanskelig. Hvis du f.eks. bruger to forskellige postkortdesign, og hvert design reklamerer for hvert deres tilbud, kan det være vanskeligt at registrere, om der var en højere svarprocent for ét postkort pga. designet eller pga. tilbuddet.

Toppen af siden

Angive registreringsmekanismen

Finde ud af, hvordan du bedst indsamler de oplysninger, skal du evaluere kampagnens effektivitet. Hvis din virksomhed har flere telefonlinjer, og du bruger forskellige design eller tilbud til et postkort mail, kan du angive et andet telefonnummer, URL-adresse eller tilbyder kode for at måle svar på hvert design.

Hvis du tilbyder gavekort, vil du sandsynligvis at tilføje entydige sporingsnumre. Hvis du tilbyder kuponer og gerne vil vide, hvem der indløser dem og hvad, du vil tilføje en entydige kuponkode til hver kupon.

Når du føjer en kode til et gavekort, kan du knytte en vare fra lageret til gavekortet og spore den pågældende vare. Hvis du tilbyder kuponer, kan du ved at føje en entydig kode til hver kupon forhindre, at kunder deler kopier af kuponer. Det er sjældent nyttigt at føje entydige koder til invitationer til arrangementer. Du har kun brug for at registrere kundernes navne. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Føje sporingsnumre til gavekort eller kuponer.

Toppen af siden

Registrere responsen på kampagnen

Du har sendt ud af dine campaign. Nu er det tid til at registrere svar. Dokument dine resultater for at se hvilke variable der virker, og du har brug at forbedre i den næste fase kampagnens eller i efterfølgende kampagner.

Der findes to grundlæggende metoder til registrering af en marketingkampagne. Hvad enten du modtager kundernes respons online, via e-mail, pr. telefon eller personligt, kan du registrere reaktionerne på en af følgende måder:

 • På en udskrevet liste, der findes i nærheden af din telefon, e-mail-indbakke eller front tæller, hvor du kan kommunikere med kunder. Hvis du angiver et andet telefonnummer med hver af de designs, flere postkort, kan du udskrive en entydig modtagerliste for hvert telefonnummer, så du har de rette modtagerliste klar, når du skal besvare hver telefonlinje.

 • I et program, f.eks. et regneark i Microsoft Office Excel eller de datakilder, du kan oprette i Microsoft Office Publisher, eller i et mere avanceret CRM-program, f.eks. Business Contact Manager til 2007 Microsoft Office-system.

Publisher indeholder værktøjer til begge metoder.

Udskrive en modtagerliste

Du kan registrere responsen på din kampagne på papir ved at udskrive en modtagerliste og have den ved hånden, når modtagerne reagerer. Når du bruger en udskrevet liste, er det let at indsamle oplysningerne, men sortering, filtrering og analyse af oplysningerne er vanskelig.

Selvom du planlægger at sende publikationen via almindelig post, kan du udskrive en liste over modtagere ved hjælp af opgaveruden Brevfletning eller opgaveruden E-mail-fletning. Peg på Brevfletning og Katalogfletning for at åbne opgaveruden i en ny eller eksisterende publikation i menuen Funktioner, og klik derefter på Brevfletning eller E-mail-fletning. Du kan finde flere oplysninger om brug af brevfletning, under oprette en brevfletning og oprette en e-mail-fletning.

 1. Klik på Udskriv modtager liste i Trin 3: Vælg output for e-mail-fletning under Forbered opfølgning på denne postmeddelelse i opgaveruden Brevfletning.

 2. Vælg navnene på de felter, du vil medtage på listen over sporing i dialogboksen Udskriftsindstillinger, under Vælg kolonner. Hvis du også vil medtage noter om kundekontakter skal du markere afkrydsningsfeltet Medtag tom 'Notes' kolonne.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Markerede poster:

  • Brug kun de inkluderede poster for at udskrive en liste, der kun bruger modtagerne af postmeddelelsen, når du sender post til et undersæt på modtagerlisten.

  • Brug alle for at udskrive en liste med alle poster i modtagerlisten.

 4. Vælg andre formateringsindstillinger, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Udskriv, hvis du vil udskrive listen uden yderligere formatering.

   Kolonneoverskrifter vises øverst på hver af listens udskrevne sider.

  • Klik på Eksporter til publikation, hvis du vil åbne listen som en ny publikation, du kan formatere yderligere.

Dialogboksen Brevfletning – udskriftsindstillinger

Registrere online

Hvis du allerede har en kundedatakilde, kan du bruge den til at registrere responsen på marketingkampagnen. Når du opretter en modtagerliste i Publisher, Excel, Microsoft Office Access eller et CRM-program, f.eks. Business Contact Manager, skal sørge for, at modtagerlisten er åben, når den enkelte kunde reagerer  – og derefter skal du finde de tilsvarende poster, så du kan indsamle de ønskede oplysninger på en effektiv måde.

En simpel kampagnens, for eksempel du måske ønsker at tilføje en kolonne, der indsamles af kundesvar (Ja og Nej), en kolonne for den dato, du modtager svaret, en kolonne, der indeholder oplysninger om det næste trin (såsom "opfølgende opkald" eller "medtage næste forsendelse") og en kolonne til det produkt eller tjeneste, som kunden bestilt. Hvis du har sendt flere postkortdesign eller tilbud, spore også design eller tilbud, der hver kunde reagerer på.

En database gør det også nemt at arbejde med dataene, når det er tid til at analysere den. For eksempel kan du nemt sortere dataene på en af de egenskaber, som du registrere og filtrere modtagere med karakteristika der synes irrelevante.

Registrere via Business Contact Manager

Business Contact Manager til 2007 Microsoft Office-system er et tilføjelsesprogram, der er beregnet til at hjælpe ejere af små virksomheder, sælgere og ansatte til at administrere deres forretningskontakter og salgsmuligheder på en effektiv måde. Du kan bruge Business Contact Manager til at holde styr på det marketingmateriale, du har sendt, den respons, du modtager, og de omkostninger, der er tilknyttet hver enkelt kontaktkampagne, når du har fuldført en brevfletning i Publisher. Yderligere oplysninger om hentning og brug af programmet finder du på websiderne om Business Contact Manager.

Når Business Contact Manager er installeret, skal du åbne Business Contact Manager direkte fra Publisher:

 • Klik på Registrer via Business Contact Manager i Trin 3: Vælg output for e-mail-fletning under Forbered opfølgning på denne postmeddelelse i opgaveruden Brevfletning.

  Marketingkampagneformularen åbnes i Office Outlook 2007 med Business Contact Manager.

Yderligere oplysninger om at arbejde med Business Contact Manager til Office Outlook 2007 finder du i Business Contact Manager Hjælp eller ved at søge på Microsoft Office Online efter hjælp til at registrere kundedata i Outlook.

Toppen af siden

Evaluere kampagnen

Analyser resultaterne med udgangspunkt i kampagnens mål. Ønskede du f.eks. en forøgelse af nye kunder eller flere ordrer fra eksisterende kunder? Hvis kunderne reagerede mere på ét tilbud end på andre, hvad var det så ved tilbuddet kombineret med kundernes personlige karakteristika der lykkedes?

Hvis du har brugt mere end ét design eller tilbud i en postkortudsendelse modtagere svare mere positivt på ét design eller tilbud i forhold til de andre?

Anvend det, du har lært ved at registrere, til at forbedre dine nuværende og fremtidige marketingkampagner. Dette trin, som er kulminationen af dine registreringsbestræbelser, øger investeringsafkastet.

Toppen af siden

Forberede til den næste marketingkampagne

Sporing af svar på en marketingkampagne hjælper dig med at forbedre den næste campaign. Du vil beholde, hvad arbejdet og ændre hvad ikke. Din modtagerliste er en af ressourcerne til at holde, tilpasse og genbruge. Publisher indeholder et par måder at opbygge på modtagerlisten uden at starte forfra hver gang.

Gemme en genvej til en modtagerliste

Du kan undgå unødvendigt arbejde ved at gemme en genvej til en liste over modtagere, du har oprettet i en brevfletning. Når du bruger på listen i en senere brevfletning, kan du oprette forbindelse til den som en eksisterende liste. Hvis listen består af flere datakilder, afspejles de ændringer, du foretager til poster i de oprindelige datakilder i listen over modtagere, når du åbner det næste gang. På denne måde kan du fortsætte med at føje til de oplysninger, du har indsamlet om disse modtagere.

 1. Klik på Gem en genvej til modtagerliste i Trin 3: Vælg output for e-mail-fletning under Forbered opfølgning på denne postmeddelelse i opgaveruden Brevfletning.

 2. Skriv et navn til adresselisten i boksen Filnavn i dialogboksen Gem fil.

  Adresselisten gemmes som standard i mappen Datakilder. Det er bedst at gemme adresselisten her, fordi det er den standardmappe, hvori der søges efter datakilder via Publisher.

 3. Klik på Gem.

Eksportere modtagerlisten til en ny fil

Hvis du vil kombinere forskellige datakilder i én ny fil, kan du gemme en modtagerliste som en entydig liste, der skal bruges i en fremtidig brevfletning. Denne entydige liste er ikke kædet sammen med nogen af de oprindelige datakilder, så alle nye oplysninger, du tilføjer, eller ændringer, du foretager, foretages kun i denne liste. Du kan bruge denne modtagerliste i fremtidige brevfletninger og som en fil, du importerer i et CRM-program.

 1. Klik på Eksporter modtagerliste til en ny fil i Trin 3: Vælg output for e-mail-fletning under Forbered opfølgning på denne postmeddelelse i opgaveruden Brevfletning.

 2. Skriv et navn til adresselisten i boksen Filnavn i dialogboksen Gem som.

  Adresselisten gemmes som standard i mappen Datakilder. Det er bedst at gemme adresselisten her, fordi det er den standardmappe, hvori der søges efter datakilder via Publisher.

 3. Klik på en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Kun inkluderede for at gemme en liste ved kun at bruge modtagerne af din postmeddelelse.

  • Klik på Alle poster for at med medtage alle poster på listen, uanset om de var en del af brevfletningen.

 4. Klik på Gem.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×