Tip til forberedelse af publikationer til udskrivning eller trykning på et trykkeri

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis du vil bruge udskrivnings- eller trykningsindstillinger, der ikke findes på desktopprinteren, kan du bruge et trykkeri, som kan gengive publikationen vha. offsettrykning eller en digital printer af høj kvalitet.

Det kan f.eks. tænkes, at du ønsker at udskrive en publikation i større mængder, udskrive på specialpapir (f.eks. pergament eller karton) eller bruge indbinding eller trim- eller efterbehandlingsindstillinger.

Hvis du har brug for flere hundrede kopier eller måske flere tusinde, kan et trykkeri være den mest økonomiske og effektive måde til at reproducere publikationen.

Microsoft Office Publisher 2007 indeholder mange funktioner, der gør det meget nemmere for trykkerier og kopicentre at klargøre publikationen til udskrivning. Med følgende tip får du hjælp til at klargøre publikationen til udskrivning på et trykkeri eller et kopicenter.

I denne artikel

Tip 1: Gennemgå projektet med et trykkeri

Tip 2: Brug altid Office Publisher 2007 eller Publisher 2003

Tip 3: Vælg din farvemodel tidligt

Tip 4: Sørg for, at dine sider i publikationen har den rigtige størrelse

Tip 5: Tillad ud over renskåret kant

Tip 6: Undgå at bruge korte typografi

Tip 7: Undgå at bruge tonfarver til tekst med små skriftstørrelser

Tip 8: Angiv den passende størrelse for digitale fotos og scannede billeder

Tip 9: Brug af sammenkædede billeder

Tip 10: Brug af guiden Rejsepræsentation til at forberede din publikationsfil

Tip 1: Gennemgå projektet med et trykkeri

Kontakt trykkeriet før og under udformningen for at spare tid og penge senere. Før du går i gang med projektet, skal du beskrive projektet og dine mål og blive bekendt med trykkeriets krav.

Inden du opretter publikationen, skal du overveje følgende:

 • Spørg, om trykkeriet accepterer Publisher-filer. Hvis du ikke kan finde et trykkeri, der accepterer Publisher-filer, kan du spørge, om der findes andre måder, du kan indsende publikationen til trykning på. De fleste trykkerier accepterer PostScript-filer eller PDF-filer, og de tilbyder vejledning i, hvordan du kan oprette disse filer ud fra publikationen.

 • Informer trykkeriet om projektkravene til trykning, f.eks. mængde, kvalitet, papirtypen og -størrelsen, den anbefalede farvemodel, indbinding, foldning, trim, budget, filstørrelsesbegrænsninger og deadlines. Spørg altid, om trykkeriet har de nødvendige materialer på lager.

 • Lad trykkeriet vide, om publikationen skal indeholde scannede billeder, og i så fald om du vil scanne dem selv eller få et trykkeri eller servicebureau til at scanne dem.

 • Spørg, om der skal udføres opgaver, før publikationen går i trykken, f.eks. diffusering og sidesammensætning.

 • Anmod om tip, der kan spare dig for penge.

Toppen af siden

Tip 2: Brug altid Office Publisher 2007 eller Publisher 2003

Følgende tip er skrevet specielt til Office Publisher 2007 og Microsoft Office Publisher 2003. Office Publisher 2007 indeholder nye og forbedrede funktioner, der er beregnet til professionelle trykkerier. Et trykkeri eller kopicenter vil være mere velforberedte til publikationer, der er oprettet i Office Publisher 2007 eller Publisher 2003 end til publikationer, der er oprettet i tidligere versioner af Publisher.

Når du åbner ældre publikationer i Office Publisher 2007, bevares udseendet af de gamle filer så vidt muligt. Publikationer, der er oprettet i tidligere versioner af Publisher, ser dog somme tider anderledes ud, end du forventer, når de åbnes i Office Publisher 2007.

Toppen af siden

Tip 3: Vælg din farvemodel tidligt i forløbet

Før du bruger en masse tid på at designe publikationen, skal du bestemme, om publikationen skal trykkes eller udskrives i farver. Hvis du udskriver publikationen vha. en digital farveprinter af høj kvalitet, behøver du ikke at tænke på farver. Digitale farveprintere gengiver nøjagtigt millioner af farver. Hvis der skal bruges offsettrykning, har du flere mulighed for at vælge flere farvemodeller.

Offsettrykning kræver, at en uddannet fagmand sætter jobbet op og kører det. Hver trykfarve, der skal bruges til jobbet, kræver generelt mere opsætning for operatøren, og omkostningerne forøges. Antallet af trykfarver, du skal bruge, afhænger af den farvemodel, du vælger.

Når du konfigurerer publikationen til farvetrykning, kan du vælge mellem følgende farvemodeller:

 • Enhver farve (RGB)

 • En-farvet

 • Staffagefarver

 • Transparente farver

 • Transparente farver og staffagefarver

Enhver farve (RGB)

Hvis du bruger en digital printer (f.eks. en desktopfarveprinter), bruges RGB-farvemodellen (rød, grøn, blå). Hvis du blot skal udskrive nogle få kopier, er dette den mest økonomiske model at bruge. RGB er farvemodellen med flest variationsmuligheder, men det gør det til gengæld vanskeligere at ramme de samme farver, der bruges i hvert enkelt udskriftsjob.

En-farvet

Hvis du kun bruger en enkelt farve, udskrives eller trykkes alt i publikationen som en tonfarve af en enkelt trykfarve, som regel sort. Dette er den billigste farvemodel til offsettrykning, fordi der kun kræves én trykfarve.

Staffagefarver

Hvis du bruger staffagefarver til udskrivning eller trykning, udskrives eller trykkes alt i publikationen som en tonfarve af en enkelt trykfarve – som regel sort – og en tonfarve af én ekstra farve, staffagefarven, der som regel bruges som en markeringsfarve. I Publisher bruges PANTONE®-farver til job med staffagefarver.

Denne farvemodel bruger mindst to trykfarver og kan øge omkostningerne ved offsettrykning i takt med hver enkelt trykfarve, du tilføjer.

Bemærk!: I nogle tilfælde kan det være dyrere at bruge staffagefarver end transparente farver. Dette er som regel tilfældet i forbindelse med job med en kort varighed.

Transparente farver

Hvis du bruger denne farvemodel, udskrives eller trykkes publikationen i fire farver vha. en kombination af varierende procentdele af de transparente trykfarver cyan, magenta, gul og sort, typisk forkortet til CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key). Selvom du kan kombinere disse fire trykfarver, så du kan få en næsten komplet farveskala, er der nogle farver, du ikke kan få. CMYK-farvemodellen kan f.eks. ikke gengive metalliske farver eller farver med høj mætning.

Trykning med transparente farver kræver altid opsætning af trykkemaskinen med de fire CMYK-trykfarver, og det kræver også en dygtig operatør til at justere trykningen af én trykfarve i forhold til de andre. Dette kaldes pasning. Disse krav gør trykning med transparente farver dyrere end staffagefarvetrykning.

Transparente farver og staffagefarver

Dette er den dyreste farvemodel til trykning, fordi den kombinerer transparente trykfarver (fire trykfarver) med en eller flere staffagefarver. Du skal kun bruge denne farvemodel, hvis du både ønsker fuld farve samt en meget mættet eller metallisk farve, der ikke kan skabes med CMYK.

Vælge en farvemodel

Når du vælger en farvemodel i Microsoft Publisher, begrænses farvevælgeren til de farver, der er tilgængelige i farvemodellen. Hvis du f.eks. angiver farvemodellen til En-farvet, kan du kun vælge de stregfarver, fyldfarver og tekstfarver, som du kan lave med denne bestemte trykfarve. Hvis du angiver farvemodellen til Staffagefarver, kan du kun vælge de stregfarver, fyldfarver og tekstfarver, du kan lave med staffagetrykfarver.

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil vælge farvemodel for en publikation:

 1. Peg på Trykkeriværktøjer i menuen Funktioner, og klik derefter på Farveudskrivning.

 2. Vælg den farvemodel, du vil bruge, i dialogboksen Farveudskrivning under Definer alle farver som.

  Dialogboksen Farveudskrivning

 3. Hvis du enten vælger Staffagefarver eller Transparente farver og staffagefarver, kan du klikke på knappen Ny trykfarve for at vælge staffagefarver.

 4. Klik på OK.

Toppen af siden

Tip 4: Sørg for, at publikationssiderne har den rigtige størrelse

Før du opretter publikationen, skal du bestemme, hvor stor den endelige trykte publikation skal være. Husk at kontakte trykkeriet.

Når du har bestemt den ønskede sidestørrelse, skal du angive den i dialogboksen Sideopsætning.

Kontroller, at den valgte størrelse i dialogboksen Sideopsætning er den ønskede sidestørrelse. Det er svært at ændre sidestørrelsen, når du er gået i gang med publikationsdesignet. Trykkeriet vil desuden få problemer med at trykke publikationen i en anden størrelse end den angivne.

Det er vigtigt at bemærke, at inden for sideopsætning og trykning er sidestørrelse og papirstørrelse to forskellige ting:

 • Sidestørrelse henviser altid til størrelsen af den færdige side efter trimning.

 • Papirstørrelse henviser altid til størrelsen af det ark papir, som publikationen skal trykkes på, før trimning.

I mange tilfælde skal papirstørrelsen være større end sidestørrelsen, så der er plads til tryk ud over renskåret kant og printerens mærker eller til at trykke mere end én side pr. ark papir.

Hvis du vil trykke flere kopier eller sider på et enkelt ark papir for at oprette en brochure, kan du let gøre det i Publisher. Udskrivning eller trykning af flere sider på et enkelt ark, så de kan foldes og trimmes, og der oprettes en række sammenhængende sider kaldes ombrydning.

Tip!: Du får de bedste resultater med ombrydning ved at tale med trykkeriet før opsætning af publikationen. Trykkeriet kan bruge et tredjepartsombrydningsprogram til ombrydningen.

Uanset om du vil bruge udskydning eller ej, er det en generel regel, at du skal angive sidestørrelsen til emnets endelige størrelse.

 • Visitkort, kartotekskort og postkort    Hvis du vil have trykt flere små emner, f.eks. visitkort, på et enkelt ark med størrelsen Letter (8,5 x 11 tommer), skal du angive publikationens sidestørrelse til størrelsen af kortene (2 x 3,5 tommer for visitkort), ikke til størrelsen af det papir, du vil have dem trykt på. Derefter kan du i dialogboksen Sideopsætning angive, hvor mange kopier du vil have trykt pr. ark.

  Sådan gør du

  1. Klik på Sideopsætning i publikationen i menuen Filer, angiv sidestørrelsen, og klik derefter på Avanceret.

  2. Klik på Flere sider pr. ark eller en anden relevant indstilling under Layouttype i dialogboksen Brugerdefineret sidestørrelse.

  3. Angiv under Indstillinger de ønskede værdier i boksene Sidemargen, Topmargen, Vandret afstand og Lodret afstand.

  4. Klik på OK to gange.

   Afhængigt af den valgte papirstørrelse og de angivne margenværdier placeres så mange kopier af emnet på siden som muligt. Du kan stadig kun se én kopi i publikationsvinduet, men når du får trykt publikationen, trykkes flere kopier på ét ark papir.

 • Foldede brochurer    Hvis publikationen er et enkelt ark papir, der skal foldes en eller flere gange, f.eks. en trefløjet brochure eller et lykønskningskort, skal sidestørrelsen være den samme som den endelige størrelse, før du folder. Du skal ikke se hvert panel i brochuren som en separat side. Hvis f.eks. publikationen er en trefløjet brochure, som du vil have trykt på papir af størrelsen Letter, skal du klikke på Letter i dialogboksen Sideopsætning.

 • Hæfter    Hvis publikationen er et hæfte med flere foldede sider (f.eks. et katalog eller et blad), skal sidestørrelsen være den samme som en enkelt side, efter emnet er foldet. Hvis f.eks. publikationssidens størrelse er 5,5 x 8,5 tommer, kan du få trykt disse sider side om side på begge sider af et enkelt ark papir med størrelsen Letter. Funktionen til udskrivning af hæfter i Publisher arrangerer siderne, så siderne nummereres i korrekt rækkefølge, når du kombinerer og folder de trykte ark.

  Konfigurere et hæfte i Publisher

  1. Klik på Sideopsætning i menuen Filer.

  2. Klik på Avanceret i opgaveruden til højre.

  3. Klik på Brochure under Layouttype i dialogboksen Brugerdefineret sidestørrelse. Angiv de ønskede mål under Margenhjælpelinjer, og klik derefter to gange på OK.

  4. Klik på Indstil printer i menuen Filer, og klik derefter på fanen Publikation og papirindstillinger.

  5. Marker Hæfte, 2-falset højformat under Udskriftsindstillinger.

  6. Vælg en papirstørrelse under Papir, hvor der er plads til to sider side om side. Klik på Liggende under Sideretning.

  7. Klik på fanen Printerdetaljer.

  8. Klik på printernavnet til den printer, der skal udskrives eller trykkes på. Hvis du ikke ved, hvilken type printer eller fotosætter trykkeriet bruger, kan du springe dette trin over, eller du kan vælge din egen printer og udskrive en korrekturudskrift.

  9. Klik på OK.

   Trykkeriet sikrer, at printer- og papirindstillingerne er korrekte for den enhed, der bruges trykning af brochuren.

 • Kompleks udskydning    Nogle former for udskydning kan involvere et stort antal sider, der trykkes på et enkelt ark, som derefter foldes flere gange og beskæres på tre sider for at producere en gruppe sider, der er nummereret i rækkefølge. Denne type udskydning kan kun udføres af et udskydningsprogram fra en anden producent.

Toppen af siden

Tip 5: Tillad tryk ud over renskåret kant

Hvis der er elementer i publikationen, som du vil have trykt til kanten af papiret, skal de angives som tryk ud over renskåret kant. Et tryk ud over en renskåret kant sker, når elementet går ud over publikationssiden. Publikationen trykkes på en papirstørrelse, der er større end den færdige sidestørrelse, og derefter beskæres den. Tryk ud over renskåret kant er nødvendige, fordi de fleste trykke- eller udskrivningsenheder, herunder offsettrykkemaskiner, ikke kan trykke eller udskrive til papirets kant. Hvis papiret trimmes, efterlades der en tynd hvid kant, der ikke udskrives.

Hvis du vil oprette et tryk ud over en renskåret kant i Publisher, skal du forstørre de elementer, du vil have trykt ud over en renskåret kant, så de går ud over sidens kant med mindst 3,2 mm.

Publikation med tryk ud over renskåret kant

Hvis elementet er en autofigur, du har oprettet i Publisher, kan du let strække det. Men hvis figuren er et billede, skal du være forsigtig og sikre, at billedet ikke får de forkerte proportioner, eller du mister den del af billedet, du vil bevare, når siden beskæres.

Toppen af siden

Tip 6: Undgå at bruge konstruerede typografier

Skrifttypesnit er normalt designede med forskellige skrifttyper til at repræsentere variationer i skrifttypesnittet. Skrifttypesnittet Times New Roman er faktisk fire skrifttyper:

 • Times New Roman

 • Times New Roman Bold

 • Times New Roman Italic

 • Times New Roman Bold Italic

Windows anvender den rigtige skrifttype, hvis den er tilgængelig, når du bruger fed eller kursiv på tekst i Publisher. Hvis du f.eks. markerer noget tekst i Times New Roman og derefter klikker på Fed på værktøjslinjen Formatering, erstatter Windows med Times New Roman Bold for skrifttypen.

Mange skrifttypesnit har dog ikke separate skrifttyper til at repræsentere fed og kursiv. Når du bruger fed eller kursiv formatering på disse skrifttyper, opretter Windows en konstrueret version af skrifttypesnittet med denne typografi. Skrifttypesnittet Comic Sans MS har f.eks. ikke en kursiv skrifttypeversion. Når du bruger kursiv formatering på tekst i Comic Sans MS, får Windows det til at se ud som kursiv ved at gøre tegnene skrå.

Konstruerede typografier udskrives som forventet på de fleste skrivebordsprintere. Men avancerede trykkeenheder, f.eks. fotosættere, trykker sandsynligvis ikke konstruerede skrifttyper som forventet. Sørg for, at du ikke har konstruerede typografier i publikationen, når du indleverer den til trykkeriet.

Kontroller for de separate skrifttyper, der skal trykkes.

Hvis du vil være sikker på, at du ikke har konstruerede typografier, skal du vide, hvilke skrifttypesnit du bruger, og hvilke variationer der er tilgængelige som separate skrifttyper. Benyt følgende fremgangsmåde for at se, hvilke skrifttypesnit du har brugt i publikationen:

 • Peg på Trykkeriværktøjer i menuen Funktioner, og klik derefter på Skrifttyper.

  I dialogboksen Skrifttyper vises alle de skrifttypesnit, der bruges i publikationen.

Benyt følgende fremgangsmåde for at se, hvilke typografivariationer af skrifttypesnittet der er tilgængelige som separate skrifttyper:

 1. Klik på Kør i menuen Start.

 2. Skriv skrifttyperi dialogboksen Kør i feltet Åbn, og klik derefter på OK.

  Vinduet Skrifttyper åbnes, og der vises en liste over alle de skrifttyper og skrifttypevariationer, der er installeret på computeren.

 3. Kontroller, at der ikke er nogen markering ud for indstillingen Skjul variationer (fed, kursiv osv.) i menuen Vis, og klik derefter på.Detaljer

 4. Undersøg, om de skrifttypesnit, du bruger i publikationen, har separate tilgængelige skrifttyper for de typografier, du vil bruge.

Hvis et skrifttypesnit er vist med kun én variation, er der ikke separate tilgængelige skrifttyper for fed, kursiv eller fed kursiv. De fleste af de skrifttypesnit, der kun har én tilgængelig skrifttype, er dekorative skrifttyper, og de er ikke designet til brug med andre variationer.

Toppen af siden

Tip 7: Undgå at bruge tonfarver til tekst med små skriftstørrelser

Hvis der bruges en lille skriftstørrelse til farvet tekst, skal du bruge dækkende staffagetrykfarver eller farver, der kan laves med en kombination af dækkende transparente trykfarver. Undgå at bruge en tone af en farve.

Publisher udskriver tonfarver som et raster eller en procentdel af en dækkende trykfarve. Når det pågældende raster ses tæt på, ser det ud som et mønster af punkter. En tonfarve med 50 % grøn udskrives f.eks. som et 50 % raster af den dækkende grønne trykfarve.

Forstørret version af dækkende og tonfarvet tekst

Når den tonfarvede tekst har en lille skriftstørrelse, er der måske ikke nok punkter i rasteret til at definere tegnenes form klart. Den resulterende tekst er sløret eller plettet og svær at læse. Hvis tonfarven er en transparent farve (med flere trykfarver), kan registrering af trykfarverne justeres forkert, og derved føjes en sløret kant til teksten.

Hvis du vil farvelægge tekst med små skriftstørrelser, skal du sørge for, at du bruger farver, der udskrives som dækkende farver og ikke tonfarver. Nedenfor angives nogle mulige farvevalg:

 • Sort

 • Hvid

 • Cyan

 • Magenta

 • Gul

 • Rød (100 procent magenta, 100 procent gul)

 • Grøn (100 procent cyan, 100 procent gul)

 • Blå (100 procent cyan, 100 procent rød)

 • 100 procent tonfarve af en staffagefarve

Bemærk!: Til tekst med større skriftstørrelser, omkring 18 punkter og større, er tonfarver ikke noget problem. Husk at gennemgå de skrifttyper, hvor der skal bruges tonfarver, med trykkeriet.

Toppen af siden

Tip 8: Angiv den passende størrelse for digitale fotografier og skannede billeder

Grafik, der er oprettet i et maleprogram, et scanningsprogram eller med et digitalt kamera, består af et gitter med forskelligt farvede firkanter, der kaldes pixel. Jo flere pixel, der er i en grafik, jo flere detaljer bliver vist.

Et billedes opløsning udtrykkes i ppi (pixels per inch). Hvert billede har et bestemt antal pixel. Når et billede gøres større, bliver opløsningen mindre (færre ppi). Når et billede gøres mindre, bliver opløsningen større (flere ppi).

Hvis billedets opløsning er for lav, udskrives eller trykkes det blokagtigt. Hvis billedets opløsning er for høj, bliver publikationens filstørrelse unødvendig høj, og det tager længere tid at åbne, redigere og udskrive. Billeder med mere end 1.000 ppi kan måske overhovedet ikke udskrives.

Hvis billedets opløsning er for stort til printerens kapacitet (f.eks. et billede med 800 ppi på en printer med 300 ppi), tager det længere tid at behandle billeddataene på printeren, og der vises ikke flere detaljer i det udskrevne. Prøv at tilpasse billedets opløsning efter printerens opløsning.

Farvebilleder, som du vil have trykt på et trykkeri, skal være mellem 200 og 300 ppi. Billederne kan have en højere opløsning – op til 800 ppi – men de bør ikke have en lavere opløsning.

Bemærk!: Du kan somme tider se billedopløsning udtrykt som dpi (dots per inch) i stedet for ppi. Disse termer bruges ofte synonymt.

Effektiv opløsning

Et billede indeholder den samme mængde oplysninger, uanset om du skalerer det mindre eller større i en publikation. Hvis der skal vises flere oplysninger i billedet, når det forstørres, skal du bruge et billede, der har en højere effektiv opløsning.

Hvert billede i publikationen har en effektiv opløsning, der tager hensyn til grafikkens oprindelige opløsning og virkningen af en skalering i Publisher. Et billede med en oprindelig opløsning på 300 ppi, der er blevet skaleret 200 procent større, har f.eks. en effektiv opløsning på 150 ppi.

Benyt følgende fremgangsmåde for at finde den effektive opløsning af et billede i publikationen:

 1. Klik på Grafikstyring i menuen Funktioner.

 2. Klik på pilen ud for det ønskede billede under Vælg et billede i opgaveruden Grafikstyring, og klik derefter på Detaljer.

 3. I vinduet Detaljer vises opløsningen i dpi i feltet Effektiv opløsning.

Reducere grafik med høj opløsning

Hvis du har en begrænset mængde grafik, hvis opløsning er for høj, har du måske ikke noget problem med at få grafikken trykt. Hvis du har meget grafik med høj opløsning, trykkes publikationen mere effektivt, hvis du reducerer grafikkens opløsning.

Vigtigt!: Før du reducerer grafikkens opløsning, skal du konferere med trykkeriet om den korrekte opløsning.

I Publisher kan du reducere opløsningen for et, flere eller alle billeder ved at komprimere dem.

 1. Marker i Publisher et eller flere billeder, hvis opløsning du vil reducere, højreklik på et af dem, og klik derefter på Formater billede.

 2. Klik på fanen Billede i dialogboksen Formater billede.

 3. Klik på Komprimer.

 4. Klik på Udskrivning på trykkeri under Måloutput i dialogboksen Komprimer billeder.

 5. Vælg under Anvend komprimeringsindstillinger nu, om du vil komprimere alle billederne i publikationen eller kun de markerede billeder, og klik derefter på OK.

 6. Klik på Ja, hvis du bliver spurgt, om du vil anvende billedoptimering.

  En version på 300 ppi af det eller de samme billeder erstatter oprindelige billeder med høj opløsning.

Toppen af siden

Tip 9: Brug sammenkædede billeder

Når du indsætter billeder i en publikation, kan du integrere dem i publikationen eller oprette kæder til billedfilerne. Hvis du indsætter billeder i publikationen som kæder, reduceres publikationsstørrelsen, og printeren kan redigere billederne separat eller styre farverne for alle billederne samtidig.

Hvis du indsætter sammenkædede billeder, skal du sørge for at aflevere billedfilerne sammen med publikationen til trykkeriet. Hvis du bruger guiden Rejsepræsentation til klargøring af publikationen til trykning, medtages de sammenkædede billeder i den pakkede fil.

Det er særligt vigtigt at aflevere en publikation med sammenkædede billeder, hvis du bruger EPS-grafik (Encapsulated PostScript), fordi du ikke kan gemme et billede fra Publisher i EPS-format. EPS-grafikken vil kun være tilgængelig for trykkeriet, hvis den leveres som en separat sammenkædet fil.

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil indsætte et billede som en kæde:

 1. Peg på Billede i menuen Indsæt, og klik derefter på Fra fil.

 2. Gå til det ønskede billede i dialogboksen Indsæt billede, og klik på det.

 3. Klik på pilen ved siden af Indsæt, og klik derefter på Kæde til fil.

Toppen af siden

Tip 10: Brug guiden Rejsepræsentation til at forberede publikationsfilen

Med guiden Rejsepræsentation pakkes en publikation og de sammenkædede filer i en enkelt komprimeret fil, som du kan aflevere til et trykkeri. Følgende handlinger udføres, når du bruger guiden Rejsepræsentation:

 • Der gemmes en kopi af filen, og TrueType-skrifttyperne med integreringstilladelse integreres.

 • Der oprettes en komprimeret arkivfil, der omfatter publikationen og alt sammenkædet grafik.

 • Der oprettes en PDF-fil, som trykkeriet evt. foretrækker.

  Bemærk!: Du kan kun gemme som en PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-systemprogram, når du har installeret et tilføjelsesprogram. Få mere at vide under Aktivere understøttelse af andre filformater, f.eks. PDF og XPS.

 • Den pakkede fil kopieres til et drev, du vælger.

Kør guiden Rejsepræsentation

 1. Peg på Rejsepræsentation i menuen Filer, og klik derefter på Overfør til trykkeri.

 2. Vælg den ønskede indstilling på listen Hvordan skal denne publikation udskrives? i opgaveruden Overfør til trykkeri:

  Vælg Trykkeri, hvis du vil bruge et trykkeri .

  Vælg Udskrivning i høj kvalitet, hvis du vil bruge et professionelt kopicenter.

  Klik på Andet, og angiv de ønskede indstillinger, hvis du vil tilpasse PDF-indstillingerne efter indstillingerne på destinationsprinteren.

 3. Klik på Udskriftsindstillinger.

 4. Foretag de ønskede ændringer i dialogboksen Udskriftsindstillinger, herunder printerens mærker, og klik derefter på OK.

  Spørg trykkeriet, om du skal angive nogen indstillinger under Printerens mærker.

 5. Reparer evt. registrerede problemer under Vælg et element, som skal rettes.

 6. Marker afkrydsningsfeltet Opret en PDF under Eksporter for at oprette en PDF-fil.

  Du kan gemme en publikation som en .zip-fil eller som en PDF-fil eller begge dele. Begge dele er valgt som standard. Hvis du er i tvivl om, hvilket format trykkeriet foretrækker, skal du lade begge indstillinger være valgt.

 7. Klik på Gem.

 8. I guiden Rejsepræsentation skal du vælge den placering, filen skal eksporteres til, og derefter klikke på Næste.

  Hvis du pakker flere publikationer, skal du gemme hver enkelt pakket publikation i en separat mappe. Ellers overskrives evt. eksisterende pakkede publikationer.

  Du kan gemme filen på et flytbart medie, et harddiskdrev, et eksternt drev eller et netværksdrev.

  Gemme filer på flytbare medier

  Hvis du vil aflevere publikationen til trykkeriet på en disk, skal du klikke på det korrekte drev (typisk D eller E for flytbare medier som en skrivbar cd eller et USB-flash-drev).

  Gemme filer på en harddisk, et eksternt drev eller et netværk

  Klik på Gennemse, hvis du vil placere filerne på et eksternt drev, på et netværk eller på computerens harddisk. Marker det ønskede drev og den ønskede mappe, og klik derefter på OK.

  Du kan overføre filen til et websted senere, hvis trykkeriet bruger filoverførsel på nettet.

 9. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Udskriv ikke-farvesepareret korrektur, og klik derefter på OK.

  Afkrydsningsfeltet Udskriv ikke-farvesepareret korrektur er som standard altid markeret. Brug ikke-farvesepareret korrektur til at gennemgå og identificere evt. fejl i en udskrevet version af publikationen, før du sender filen til trykkeriet. Hvis trykkeriet skal rette fejl i filen, øges omkostningerne ved trykningen som regel.

  Bemærk!: Hvis du foretager ændringer i publikationen, når du har pakket filerne, skal du huske at køre guiden Rejsepræsentation igen, så ændringerne medtages i den publikation, du afleverer til trykkeriet.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×