Tilpassede filer under tilstandskontrol for gruppe af websteder

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis gruppen af websteder indeholder filer, der er blevet tilpasset ved hjælp af en fileditor, f.eks. Microsoft SharePoint Designer eller Notesblok eller ved at ændre filegenskaberne, vil disse filer muligvis ikke virke korrekt, efter at dit abonnement er blevet opgraderet til 2013. Når du kører en tilstandskontrol før opgraderingen, vises alle de tilpassede filer i gruppen af websteder i rapporten fra tilstandskontrollen. Hver tilpassede fil har et link, som peger på en side, hvor du kan nulstille filen til standardskabelonen i webstedsdefinitionen.

Advarsel!: Hvis du nulstiller en fil til standardskabelonen i webstedsdefinitionen, slettes alle tilpasninger, der er blevet lavet på filen.

Klik på billedet herunder for at se det i fuld størrelse.

Tilstandskontrol - tilpasses filer

Hvis du foretrækker ikke at nulstille den tilpassede fil til standardskabelonen i webstedsdefinitionen, skal du oprette et evalueringswebsted for opgradering for at teste dine tilpasninger, og foretag de nødvendige ændringer, før du opgraderer den gruppe af websteder. En gruppe af websteder for evalueringswebsteder i forbindelse med gør det muligt for administratorer af websteder til at se deres webstedets indhold i en ny, separat kopi af det websted, der kører på SharePoint Online 2013. Evalueringswebsteder i forbindelse med gruppen af websteder er en fuldstændig kopi af gruppen af websteder.

Vigtigt!: Hvis du vælger ikke at nulstille filen til standardskabelonen i webstedsdefinitionen, eller hvis du vælger ikke at oprette et opgraderingswebsted til evaluering for at afprøve dine tilpasninger og foretage de nødvendige ændringer, før du opgraderer gruppen af websteder, bør du som minimum notere dig disse filer, hvis der skulle blive problemer med dem, efter opgraderingen. Du kan også køre tilstandskontrollen på gruppen af websteder igen, efter at du har opgraderet, hvis du har problemer med at finde ud af, hvilke filer der skaber eventuelle problemer.

Hvilke typer tilpassede filer påvirkes?

Nogle .aspx-sider, som er blevet tilpasset i Microsoft SharePoint Designer, Notesblok eller en anden fileditor, vises på listen over resultater fra tilstandskontrollen. Dette omfatter default.aspx-sider, webstedsskabeloner og de mastersider, som du eventuelt har ændret uden for SharePoint. Resultaterne fra tilstandskontrollen indeholder også de filer, der vises i resultaterne fra tilstandskontrollen.

Websteder med branding

Hvis du har brandet dit websted ved at:

 • anvende et brugerdefineret typografiark på webstedet, som tilsidesætter standardtypografierne i SharePoint.

 • anvende et brugerdefineret tema (THMX-fil) på dit websted.

 • kopiere og modificere standardmastersiden i SharePoint

 • oprette en helt ny brugerdefineret masterside på et publiceringswebsted, hvor den brugerdefinerede masterside anvender brugerdefinerede typografier og refereres til af brugerdefinerede sidelayout,

Du skal genskabe din brugerdefinerede branding ved hjælp af de nye typografier, temaer eller mastersider, der er tilgængelige i SharePoint Online 2013 og derefter anvende nyoprettede igen designet til samlingen opgraderede websted.

Brugerdefinerede webstedsskabeloner

En webstedsskabelon er en måde at pakke webstedsfunktioner og tilpasninger i et brugerdefineret websted, som du kan føje til løsningsgalleriet til egen brug. Hvis du har brugerdefinerede webstedsskabeloner, som du vil fortsætte med at bruge, når dit abonnement er blevet opgraderet til SharePoint Online 2013, og derefter skal du genskabe dem før du opgraderer din gruppe af websteder på anden måde, fungerer alle nye webstedsskabeloner ikke, når du har opgraderet. For at se trinnene til at genskabe din brugerdefinerede webstedsskabeloner i SharePoint Online 2013, skal du se opgradere webstedsskabeloner.

Brug af evalueringswebsteder i forbindelse med opgradering

Under opgraderingsprocessen har du mulighed for at oprette et evalueringswebsted. Med et evalueringswebsted kan du se, hvordan dit websted ser ud og fungerer i SharePoint Online 2013, før den egentlige opgradering udføres. Dette gør det muligt at foretage eventuelle justeringer på gruppen af websteder, så du får opgradering uden problemer og forhindringer. Til forskel fra Visuel opgradering i SharePoint 2010 er evalueringswebsteder i forbindelse med opgradering i SharePoint 2013 et separat websted, så de handlinger, du foretager i evalueringskopien af webstedet, anvendes ikke på det oprindelige websted.

Begynd gennemgangen af evalueringswebstedet med at se på de mest betydningsfulde og vigtige grupper af websteder, og gå derefter videre til websteder med lavere prioritet. Som en del af planlægningsprocessen bør du have identificeret, hvilke websteder der er af stor betydning og vigtige og derfor kræver øjeblikkelig handling, og hvilke der kan vente lidt længere.

Derefter skal du bekræfte den grundlæggende funktionalitet i et repræsentativt sæt af lister, biblioteker, webdele osv. Gennemgå det nye websted for at kontrollere, om de almindelige, grundlæggende elementer på webstedet fungerer.

Hvis siderne ikke gengives, skal du kontrollere siden Indstillinger for websted. Hvis siden Indstillinger for websted fungerer, og opgraderingen er blevet fuldført, er der muligvis problemer med mastersiden eller startsiden. Hvis siden Indstillinger for websted ikke fungerer, skal du kontrollere opgraderingslogfilen for gruppen af websteder for at finde oplysninger om problemet. Du kan gennemgå opgraderingslogfilerne for gruppen af websteder ved at klikke på linket på siden med status for opgradering af gruppen af websteder.

Kontrollister til gennemgang af evalueringswebsteder i forbindelse med opgradering

Benyt de følgende kontrollister til at gennemgå dine evalueringswebsteder i forbindelse med opgraderingen, og tag dig af de problemer, der måtte være.

Brugerdefinerede sider ("ghosting" ophævet)

Brugerdefinerede sider (også kaldet "ophævelse af ghosting") er sider, som er blevet redigeret på en eller flere måder, og som nu adskiller sig fra standardskabelonsiderne. I den følgende tabel kan du se, hvilke problemer der kan forekomme med brugerdefinerede sider efter en opgradering, samt løsningsforslag.

Det skal du kontrollere

Det skal du gøre, hvis der er problemer

Er dine tilpasninger der stadig?

Afgør, om der er tale om et enkeltstående problem, eller om der er et større problem med hele siden. Hvis du har tilføjet en helt ny side på det oprindelige websted (hvis du f.eks. har erstattet Default.aspx med en anden fil i stedet for ændre i den eksisterende Default.aspx-fil), har den nye side ingen tilknytning til webstedsdefinitionen. Derfor ligner den muligvis ikke de andre sider på det opgraderede websted – den kan heller ikke indstilles til at ligne dem. Hvis den brugerdefinerede side skal have samme udseende og funktionsmåde som de andre sider på webstedet, kan du overveje at oprette en helt ny side, der er baseret på webstedsdefinitionen, og derefter overføre tilpasningerne til den nye side.

Har du stadig adgang til kontrolelementerne til redigering på siderne?

Hvis du har tilpasset kontrolelementerne til redigering (f.eks. linket til Webstedshandlinger eller Rediger side i SharePoint 2010-produkter), skal du kontrollere, om de stadig vises. Hvis de ikke vises, kan du erstatte dem med redigeringskontrolelementerne fra den nye version ved at nulstille siden til standardversionen.

Brug funktionen Nulstil til skabelon kommando i SharePoint Designer 2013 til at nulstille siden til standardversionen (også kaldet reghosting). Når du har gendannet standardsiden, kan du derefter genanvende dine tilpasninger i browseren, ved at anvende en anden masterside, eller ved at anvende tilpasninger i SharePoint Designer 2013.

Optræder dine tilpasninger, som de skal, i det nye miljø, eller vil du opdatere til den nye funktionalitet og det nye udseende?

Hvis du vil have den nye funktionalitet og de nye funktioner, skal du nulstille eventuelle brugerdefinerede sider til at anvende skabelonen. Når siden nulstilles, kasseres tilpasningerne, og din side vedhæftes den relevante masterside. De tilpasninger, du vil lave, kan så overføres til mastersiden i stedet for at være gemt på individuelle sider.

Bruge Nulstil til skabelon kommando i SharePoint Designer 2013 til at nulstille siden til standardversionen (det vil sige, reghost det). Når du har gendannet standardsiden, kan du derefter genanvende dine tilpasninger i browseren, ved at anvende en anden masterside, eller ved at anvende tilpasninger i SharePoint Designer 2013.

Er der nogen sider, der stadig er tjekket ud?

Hvis du tjekker en side ud for at foretage ændringer, skal du huske at tjekke den ind igen.

Er nogen af filegenskaberne blevet ændret?

Hvis en fil indeholder en filegenskab, der er blevet ændret, ophæves ghosting automatisk, når filen åbnes, og ghosting aktiveres igen efter opgraderingen. Alle filegenskaber nulstilles til værdien for standardegenskaben, når dette sker.

Webdele

I den følgende tabel kan du se nogle almindelige problemer med webdele i gruppen af websteder efter opgraderingen. Mange af problemerne kan løses vha. SharePoint Designer.

Tip!: Du kan hurtigt teste dine webdele ved at opbygge en ny webdelsside, som indeholder alle de brugerdefinerede webdele, før du tester en opgradering, og så kan du gennemgå siden for manglende eller defekte webdele efter prøveopgraderingen.

Det skal du kontrollere

Det skal du gøre, hvis der er problemer

Vises alle webdelene fra det oprindelige websted på det opgraderede websted?

Hvis der findes en webdelszone på en brugerdefineret siden (ghosting ophævet), men ikke i webstedsdefinitionen, er webdelene fra den pågældende webdelszone muligvis blevet flyttet til den nederste zone under opgraderingen.

I redigeringstilstanden i browseren eller i SharePoint Designer 2013 skal du se efter manglende webdele i den nederste zone eller andre zoner, eller du skal kontrollere, om webdelene er blevet lukket.

Er der nogen defekte webdelssider, og vises webdelene korrekt (korrekt zone, placering og størrelse)?

I redigeringstilstand for siden i browseren eller i SharePoint Designer 2013 skal du flytte webdelen til den rigtige zone eller modificere egenskaberne for webdelen for at løse problemer med størrelse eller placering.

Er der nogen ekstra webdele, eller mangler der webdele?

Åbn siden enten i redigeringstilstand for siden i browseren eller i SharePoint Designer 2013. Hvis der er ekstra webdele på siden, skal du se efter lukkede eller inaktive webdele på den oprindelige version af siden. Blev de lukkede eller inaktive webdele åbnet af opgraderingsprocessen? Hvis det er tilfældet, kan du modificere egenskaberne for webdelen for at lukke disse webdele.

Hvis du har problemer med en webdel, føjer ?contents = 1 til slutningen af URL-syntaks (http://siteurl/default.aspx?contents=1), og tryk derefter på Enter. Dette åbner siden webdel vedligeholdelse, hvor du kan fjerne og reparere brudte webdelen. Disse fejl angiver, at webdelen ikke blev installeret eller er forkert konfigureret til det nye miljø og skal geninstalleres eller har konfigureret.

Fungerer webdelene korrekt?

Åbn siden enten i redigeringstilstand for siden i browseren eller i SharePoint Designer 2013.

Hvis du har problemer med en webdel, føjer ?contents = 1 til slutningen af URL-syntaks (http://siteurl/default.aspx?contents=1), og tryk derefter på Enter. Dette åbner siden webdel vedligeholdelse, hvor du kan fjerne og reparere brudte webdelen. Disse fejl angiver, at webdelen ikke blev installeret eller er forkert konfigureret til det nye miljø og skal geninstalleres eller har konfigureret.

Opdater og geninstaller eventuelle webdele, der findes, men som ikke længere fungerer korrekt.

Er der nogen webdelssider, der stadig er tjekket ud?

Hvis du tjekker en side ud for at foretage ændringer, skal du huske at tjekke den ind igen.

Fungerer dine Excel Web Access-webdele korrekt? Har du genoprettet dine forbindelser korrekt? Fungerer de eksterne datakilder stadig?

Bekræft, at alle forbindelser og datakilder fungerer.

Store lister

Stor liste forespørgselsbegrænsning er som standard aktiveret i SharePoint Online 2013. Hvis en liste er meget store, og brugerne kan bruge en visning eller udføre en forespørgsel, der overskrider grænsen eller variere den benyttede grænseværdi, vil visning eller forespørgsel ikke tilladt. Kontrollere en hvilken som helst store lister i dit miljø og have webstedsadministrator eller ejer løse problemet. For eksempel kan de oprette indekserede kolonner med filtrerede visninger, organisere elementer i mapper, angive en elementbegrænsning på siden for et stort billede eller bruge en ekstern liste. Du kan finde flere oplysninger om begrænsning af store lister og hvordan du løser problemer med store lister, kan du se administrere lister og biblioteker med mange elementer.

Typografier og udseende

I den følgende tabel kan du se nogle almindelige problemer med typografi og udseende på dit websted efter opgradering. De fleste af problemerne i dette afsnit kan løses ved at rette i links.

Det skal du kontrollere

Det skal du gøre, hvis der er problemer

Vises alle billeder på dine sider korrekt?

Bekræft eller ret linkene til billederne.

Anvendes de rigtige farver og typografier fra det overlappende typografiark på de rigtige placeringer?

Bekræft eller ret linkene til filen med det overlappende typografiark. Bekræft linket på mastersiden.

Temaerne er anderledes i SharePoint 2013 – hvilket tema vil du bruge?

Startsiden eller andre sider på dit websted ser muligvis anderledes ud efter opgraderingen af webstedet. Du er muligvis nødt til at genoprette eller revidere et tema og anvende det igen.

Har du nogen JavaScript-kontrolelementer, der ikke fungerer?

Bekræft eller ret linkene til kontrolelementerne.

Vises dine sider korrekt i browseren?

Bekræft, at al HTML på siden udelukkende er i XHTML strict-tilstand.

Vises der nogen scriptfejl på nogen af siderne?

Bekræft scripts og links, og bekræft, at al HTML udelukkende er i XHTML strict-tilstand.

Nulstille en tilpasset fil til originalversionen

Som standard er alle elementer i SharePoint gemt i databasen, men nogle .aspx-sider, der som regel bruges på alle websteder eller grupper af websteder, gemmes i filsystemet, da det er bedre for ydeevnen. Når du tilpasser en af disse filer i en fileditor, eller hvis du ændrer filegenskaberne, er filen ikke længere gemt i filsystemet, og den gemmes i stedet i SharePoint-databasen.

Når du opgraderer en gruppe af websteder til SharePoint 2013, bliver alle tilpassede filer automatisk nulstillet tilbage til deres standardskabelon, alle tilpasninger i filerne går tabt, og de flyttes tilbage til filsystemet.

Når du kører tilstandskontrollen, før du opgraderer, kan du se, hvilke filer i gruppen af websteder der er blevet tilpasset, og du kan beslutte, hvilke filer du vil nulstille til skabelonen, og hvilke du vil bevare som tilpassede.

Sådan nulstiller du en tilpasset fil tilbage til dens standardskabelon:

 1. Find den fil, du vil nulstille tilbage til standardskabelonen, på siden Resultater af tilstandskontrol af gruppe af websteder.

 2. Klik på Nulstil side til standardindstilling ud for filnavnet.

 3. Vælg en af følgende indstillinger på siden Nulstil siden til versionen i webstedsdefinitionen:

  1. Nulstil en bestemt side til versionen i webstedsdefinitionen, hvis du kun vil nulstille den markerede fil

   - eller -

  2. Nulstil alle sider på dette websted til versionen i webstedsdefinitionen for at nulstille alle de tilpassede filer tilbage til standardskabelonen i webstedsdefinitionen.

 4. Klik på Nulstil.

Se også

Modstridende indholdstyper, der blev fundet under tilstandskontrol for gruppe af websteder

Overordnede indholdstyper mangler under kørsel af tilstandskontrollen for en gruppe af websteder

Nogle webstedsskabeloner blev ikke fundet under tilstandskontrollen af en gruppe af websteder

Udføre fejlfinding af problemer med opgradering af gruppe af websteder

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×