Tilpasse visningen af projektopgavelister

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Som standard indeholder projektopgavelister alle de kolonner og indstillinger, du skal bruge for at planlægge et grundlæggende projekt. Din virksomhed kan dog have nogle specielle oplysninger, som du vil have fremhævet, eller du vil måske se på projektopgavelisten på en anden måde end ved hjælp af standardvisningen. Du kan tilpasse standardvisningen af projektopgavelister for at medtage andre kolonner og særlige layout, der opfylder dine behov,

Hvad vil du foretage dig?

Arbejde med kolonner

Tilføje eller vise en kolonne

Slette eller skjule en kolonne

Sortere en kolonne

Flytte en kolonne

Angive kolonnebredden

Konfigurere visninger

Tilpasse og søge i Gantt-diagrammet

Ændre, hvordan Gantt-søjlerne tegnes

Flytte rundt i Gantt-diagrammet

Angive tilladelser for en individuel opgave

Arbejde med kolonner

Med kolonnerne på en projektopgaveliste kan du bestemme, hvilke oplysninger du vil fremhæve om de enkelte opgaver i projektet. Det er vigtigt, at du sørger for, at de rigtige kolonner er tilgængelige, og at du ved, at du kan sortere og flytte dem for at få vist oplysningerne på forskellige måder.

Nedenstående afsnit indeholder detaljerede oplysninger om, hvad du kan foretage dig med kolonnerne på en projektopgaveliste.

Tilføje eller få vist en kolonne

Hvis du vil tilføje en ny kolonne, skal du klikke på Opret kolonne i gruppen Administrer visninger under fanen Liste.

Hold markøren musemarkøren over en kolonne i visningen af listen for at få vist en eksisterende kolonne, og klik derefterKonfigurere kolonner. Klik på afkrydsningsfeltet til venstre for den kolonne, du vil vise at markere den, og klik derefter påOK.

Slette eller skjule en kolonne

Slette en kolonne og dens data på denlistenunder fanen denIndstillingerskal du klikke påListeindstillinger. I kolonnerdel af denListeindstillingerpå siden skal du klikke på navnet på den kolonne, du vil slette. På denRediger kolonneskal du klikke påslette.

Hvis du vil skjule visningen af en kolonne uden at slette de tilhørende data, skal du holde musemarkøren over kolonneoverskriften på den kolonne, du vil skjule, og derefter klikke på Skjul kolonne.

Sortere en kolonne

Hold musemarkøren over en kolonneoverskrift, og klik derefter på den pil, der vises i højre side af cellen. Klik på Sortér stigende eller Sortér faldende for at sortere indholdet af kolonnen.

Flytte en kolonne

Du kan benytte disse to fremgangsmåder til at flytte kolonner:

 • Hold musemarkøren over kolonneoverskriften på den kolonne, du vil flytte. Når markøren ændres til en firdobbelt pil, skal du trække kolonnen mod højre eller venstre og slippe museknappen, når indikatoren vises på det sted, hvor du vil have vist kolonnen.

 • Hold musemarkøren over en kolonne i visningen af projektopgavelisten, og klik derefter på Konfigurer kolonner. Markér den række, der indeholder den kolonne, du vil flytte, og klik derefter på Flyt op eller Flyt ned for at ændre kolonnernes rækkefølge. Klik på OK for at flytte kolonnen i visningen.

Angive kolonnebredden

Du kan benytte disse to fremgangsmåder til at justere bredden på kolonner:

 • Hold musemarkøren over højre kant af en kolonneoverskrift. Når markøren ændres til en dobbeltpil, skal du trække kanten af kolonneoverskriften mod højre eller venstre for at gøre kolonnen bredere eller smallere.

 • Hold musemarkøren over en kolonne i visningen af projektopgavelisten, og klik derefter på Konfigurer kolonner. Juster tallene i kolonnen Kolonnebredde (pixel) for at ændre bredden på alle tilsvarende kolonner. Klik på OK for at anvende ændringerne.

Toppen af siden

Konfigurere visninger

Standardvisningen af projektopgavelister er beregnet til grundlæggende arbejdsstyring, men der kan være specifikke behov, som du bedre kan opfylde ved hjælp af andre visninger af dine data. Du kan oprette en ny visning eller redigere en eksisterende visning.

Sådan oprettes en ny visning:

 1. Klik på Opret visning i gruppen Administrer visninger under fanen Liste.

 2. Vælg, hvilken type visning du vil oprette.

  • Hvis du vælger en standardvisning, dataarkvisning eller kalendervisning, skal du muligvis oprette en ny visning eller ændre en eksisterende visning. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter eller ændrer en visning i afsnittet Se også.

  • Hvis du vælger en Gantt-visning, som er den visning, der bruges i standardvisningen af projektopgavelister, kan du vælge, hvilke felter der skal medtages i tabeldelen af visningen, men du kan også vælge, hvilke felter der skal bruges til at tegne Gantt-søjlerne.

Sådan redigeres en eksisterende visning:

 1. Brug listen Aktuel visning i gruppen Administrer visninger under fanen Liste til at vælge den visning, du vil redigere.

 2. Klik på pilen til højre for Rediger visning, og klik derefter på Rediger visning for at foretage grundlæggende ændringer af visningen, eller klik på Rediger i SharePoint Designer (avanceret) for at foretage avancerede ændringer af visningen.

Toppen af siden

Tilpasse og navigere i Gantt-diagrammet

I Gantt-diagrammet, der vises i højre del af standardvisningen af projektopgavelister, bruges en tidslinje og Gantt-søjler til at vise opgaverne i projektet. Du kan vælge, hvilke felter der skal bruges som start- og slutpunkter til Gantt-søjlerne. Du kan også nemt navigere gennem Gantt-diagrammet ved hjælp af båndet.

Ændre, hvordan Gantt-søjlerne tegnes

I en Gantt-visning tegnes Gantt-søjler ved at knytte starten og slutningen af søjlerne til specifikke datofelter. Du kan ændre, hvilke felter der skal indeholde start- og slutdatoerne i søjlerne, ved at redigere visningen.

 1. Brug listen Aktuel visning i gruppen Administrer visninger under fanen Liste til at vælge den Gantt-visning, du vil redigere.

 2. Klik på pilen til højre for Rediger visning, og klik derefter på Rediger visning.

 3. Vælg de relevante felter i sektionen Gantt-kolonner på siden Rediger visning:

  • Startdato    Vælg det felt, der indeholder den dato, hvor du ønsker, at hver Gantt-søjle for at starte.

  • Forfaldsdato    Vælg det felt, der indeholder den dato, hvor du ønsker, at hver Gantt-søjle for at afslutte.

  • Procent fuldført    Vælg det felt, der indeholder procentdelen af arbejdet, der er udført på de enkelte opgaver. En tynd bjælke, der skal hentes i den primære Gantt-søjle, der viser det som en procentdel af Gantt-søjle. Dette er en god måde at spore hvor langt frem eller tilbage, du er på en opgave.

  • Foregående opgaver    Vælg det felt, der viser, hvilke opgaver skal være fuldført, før den aktuelle opgave kan starte. Dette vil tegne en pil mellem hver foregående opgave og den aktuelle opgave i Gantt-diagrammet.

 4. Klik på OK for at anvende ændringerne.

Flytte rundt i Gantt-diagrammet.

Du kan justere den tidsskala, der bruges øverst i Gantt-diagrammet for at få en mere overordnet visning af projektet eller en mere detaljeret visning. Klik på Zoom ind i gruppen Gantt-visning under fanen Liste for at få en mere detaljeret visning af tidsskalaen med mindre tidsenheder (f.eks. datoer og klokkeslæt). Klik på Zoom ud for at få en mere overordnet visning af tidsskalaen med større tidsenheder (f.eks. år og måneder).

Du kan også hurtigt rulle til det sted, hvor en bestemt opgave vises i Gantt-diagrammet. Klik på opgaven i venstre tabeldel af visningen, og klik derefter på Rul til opgave i gruppen Gantt-visning under fanen Liste. Gantt-diagrammet skifter, så den markerede opgave vises.

Toppen af siden

Angive tilladelser til en individuel opgave

Nogle projekter kan indeholde opgaver, som ikke alle skal have adgang til. Hvis det er tilfældet, kan du angive tilladelser til individuelle opgaver.

 1. Vælg Alle opgaver i gruppen Administrer visninger under fanen Liste eller en anden ikke-Gantt-visning på listen Aktuel visning.

 2. Hold musemarkøren over den opgave, du vil justere tilladelserne til, og klik på den pil, der vises.

 3. Klik på Administrer tilladelser for at justere tilladelserne til den markerede opgave.

 4. Klik på Stop nedarvning af tilladelser under fanen Rediger for at begynde at angive entydige tilladelser til denne opgave.

 5. Juster tilladelserne på samme måde som alle andre SharePoint-elementer.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×