Tilpasse standardindstillinger for dine databaser

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan tilpasse forskellige indstillinger til din Access-databaser ved at klikke på filer > Indstillinger > Klientindstillinger. De indstillinger, du foretager på denne kategori anvendes til alle Access skrivebordsdatabase filer placeret på din computer.

Bemærk!: Hvis du bruger Access 2007, skal du klikke på Microsoft Office-knappen > Access-indstillinger > Avanceret for at få vist disse indstillinger og indstillinger.

Bemærk!: Denne artikel gælder ikke for Access-webapps – den type database, du kan designe med Access og udgive online.

Hvad vil du foretage dig?

Tilpasse markørens og tasternes funktion

Angive indstillinger for visning af funktioner

Redigere udskrivningsindstillingerne

Angive fælles indstillinger for din database

Tilpasse avancerede indstillinger for dit program

Angive indstillinger for sprogspecifik visning

Tilpasse markørens og tasternes funktion

Brug følgende indstillinger til at angive funktionen markøren, når du bruger visse taster. Du kan finde oplysninger om at angive sprogspecifikke markøren funktionsmåde, afsnittet Markørbevægelse i angive indstillinger for sprogspecifik visning senere i denne artikel.

Sådan indstiller du handlingen for, hvordan markøren skal reagere, når du trykker på Enter:

Indstilling

Beskrivelse

Flyt ikke

Bevarer markøren i det aktuelle felt.

Næste felt

Flytter markøren til det næste felt. Som standard er det næste felt placeret til højre eller venstre for det aktuelle felt, afhængigt af hvordan tekstretningen er indstillet. Denne indstilling er standardindstillingen.

Næste post

Flytter markøren til den næste post. Når du får vist flere poster, er den næste post lige under den aktuelle post.

Hvis du vil angive markørens virkemåde i formularer og dataark, når du trykker på Enter, Tab og piletasterne, skal du vælge en indstilling i afsnittet Funktionsmåde ved aktivering af et felt:

Indstilling

Beskrivelse

Markér hele feltet

Markerer hele feltet, når markøren placeres i feltet.

Gå til starten af feltet

Flytter til starten af feltet, når markøren placeres i feltet.

Gå til slutningen af feltet

Flytter til slutningen af feltet, når markøren placeres i feltet.

Tilpas, hvordan markøren skal reagere, når du bruger piletasterne, ved hjælp af indstillingerne for Flyt markør med piletaster:

Fokusvisning af indstillingerne for bevægelse af piletaster

Indstilling

Beskrivelse

Næste felt

Flytter markøren til det næste eller forrige felt, når du har trykket på højre eller venstre piletast, alt efter hvilke sprogindstillinger der er angivet.

Næste tegn

Flytter markøren til det næste eller forrige tegn i et felt, når du har trykket på højre eller venstre piletast.

Markør stopper ved første/sidste felt

Når den er markeret, forhindres venstre og højre piletast i at flytte markøren fra det første eller sidste felt til den forrige eller næste post.

Toppen af siden

Angive indstillinger for visning af funktioner

Du kan tilpasse følgende indstillinger for at få vist nyttige funktioner som animationer og statuslinjer i indstillingerne for Visning.

Indstilling

Beskrivelse

Vis dette antal seneste databaser

Angiv eller rediger antallet af senest anvendte filer, der vises i ruden Database, du har åbnet for nylig.

Hurtig adgang til dette antal seneste databaser

Angive eller ændre antallet af senest anvendte filer, der vises under Indstillinger i Backstage. Bemærk, at denne indstilling er tilgængelig til Access 2013 og nyere versioner.

Vis dette antal ikke-fastgjorte seneste mapper

Angive eller ændre antallet af ikke-fastgjorte seneste mapper, der vises i ruden Seneste Database. Bemærk, at denne indstilling er tilgængelig til Access 2013 og nyere versioner.

Vis ikke Backstage ved åbning eller lagring af filer

Skjuler visningen Backstage, når du åbner eller gemmer filer. Bemærk, at denne indstilling er tilgængelig til Access 2013 og nyere versioner.

Statuslinje

Viser statuslinjen nederst i Access-vinduet.

Vis animationer

Aktiverer animerede funktioner som f.eks. animeret indsætning af nye kolonner i dataark.

Vis i-mærker i dataark

Viser i-mærker i dataarkene.

Vis i-mærker i formularer og rapporter

Viser i-mærker i formularer og rapporter.

Vise i makrodesign - navne kolonne

Kun Access 2007. Viser kolonnen Makronavn i Makrodesigner. Du kan også vise eller skjule kolonnen ved at klikke på Makronavne i gruppen Vis/Skjul under fanen Design Bemærk, at hvis du deaktiverer denne indstilling, men du derefter åbner en makro (i designvisning), der indeholder makronavne, bliver den skjulte kolonne synlige. Denne indstilling gælder for alle databaser, men du kan bruge kommandoen Makronavne til at deaktivere denne indstilling for den aktuelle makro.

Vise i makrodesign - betingelser kolonne

Kun Access 2007. Viser kommandoen betingelser i Makrodesigner. Du kan også vise eller skjule kolonnen ved at klikke på betingelser i gruppen Vis/Skjul under fanen Design Note, hvis du deaktivere denne indstilling, men du skal du åbne en makro (i designvisning), som indeholder en eller flere betingelser, skjult kolonne kan ses. Denne indstilling gælder for alle databaser, men du kan bruge kommandoen betingelser til at deaktivere denne indstilling for den aktuelle makro.

Toppen af siden

Redigere udskrivningsindstillingerne

Du kan angive standardmargenerne ved at bruge indstillingerne under Udskrivning. Du kan også tilpasse sideopsætning og udskrivningsindstillinger, før du udskriver en rapport eller et dataark.

Indstilling

Beskrivelse

Venstremargen

Ændrer standard venstre margen for dataark, moduler og nye formularer og rapporter. Du kan bruge værdier fra nul til bredde eller højde på en udskrevet side. Hvis du vil ændre margenerne i eksisterende formularer og rapporter, skal du klikke på fanen filer, klik på Udskriv, klik på Udskriv igen, og angiv derefter indstillingerne i dialogboksen Udskriv.

Højremargen

Ændrer standard højre margen for dataark, moduler og nye formularer og rapporter. Du kan bruge værdier fra nul til bredde eller højde på en udskrevet side. Hvis du vil ændre margenerne i eksisterende formularer og rapporter, skal du klikke på fanen filer, klik på Udskriv, klik på Udskriv igen og derefter klikke på Sideopsætning i dialogboksen Udskriv.

Topmargen

Ændrer standardtopmargenen for dataark, moduler og nye formularer og rapporter. Du kan bruge værdier fra nul til bredde eller højde på en udskrevet side. Sådan ændrer du margenerne i eksisterende formularer og rapporter, klik på fanen filer skal du klikke på Udskriv, klik på Udskriv igen og derefter klikke på Sideopsætning i dialogboksen Udskriv.

Bundmargen

Ændrer den standard nederste margen for dataark, moduler og nye formularer og rapporter. Du kan bruge værdier fra nul til bredde eller højde på en udskrevet side. Sådan ændrer du margenerne i eksisterende formularer og rapporter, klik på fanen filer skal du klikke på Udskriv, klik på Udskriv igen og derefter klikke på Sideopsætning i dialogboksen Udskriv.

Bemærk!: Klik på Microsoft Office-knappen for at ændre margenerne i eksisterende formularer og rapporter ved hjælp af Access 2007, og bruge kommandoen Sideopsætning.

Toppen af siden

Angive fælles indstillinger for din database

Du kan bruge en hvilken som helst af følgende indstillinger til at tilpasse, hvordan Access skal reagere, når du udfører nogle almindelige opgaver:

Indstilling

Beskrivelse

Vis fejl i grænseflade i tilføjelsesprogrammer

Denne indstilling findes under afsnittet Generelt og kan være nyttig, hvis du er udvikler. Markér indstillingen, så Access viser fejl i programkoden til tilpasning af brugergrænsefladen.

Tilbagemelding med lyd

Afspiller de tilgængelige lyde, der er tilknyttet programhændelser i Microsoft Office, f.eks. åbning, lagring og udskrivning af filer samt visning af fejlmeddelelser. Lyde, som er tildelt forskellige hændelser, kan ændres i dialogboksen Egenskaber for lyde i Windows Kontrolpanel. Hvis du markerer eller fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Tilbagemelding med lyd i et Office-program, aktiveres eller deaktiveres det også i alle andre Office-programmer. Hvis du vil ændre en lyd, som er tilknyttet en hændelse, skal du åbne mappen Lyde i Windows Kontrolpanel. Computeren skal have et lydkort for at afspille de fleste lyde.

Anvend fircifret formatering af årstal

Denne database Indstiller standardårsformatet for den aktuelt åbne database til fire cifre (åååå).

Bemærk!:  Denne indstilling tilsidesætter indstillingen Alle databaser for den aktuelt åbne database.

Alle databaser Indstiller standardårsformatet for alle databaser til fire cifre (åååå).

Åbn den sidst anvendte database, når Access starter

Denne indstilling er placeret under sektionen Avanceret. Når dette er markeret, åbnes Access den sidste anvendte database i stedet for at få vist siden Microsoft Access. Der er to måder at åbne den sidste anvendte database: delte åbner senest anvendte database for delt brug. Dette er standardindstillingen for. Sidste anvendte databasen med udelt adgang af en enkelt bruger åbnes med udelt adgang.

Standardpostlåsning

Disse indstillinger er placeret under sektionen Avanceret.

Ingen låse Lader poster være åbne til redigering.

Alle poster Låser alle poster i den åbne formular eller det åbne dataark, og låser også poster i underliggende tabeller. Posterne vil være låst, mens objekterne er åbne.

Redigeret post Låser kun den post, du er ved at redigere.

Toppen af siden

Angive indstillinger for handlinger til søg og erstat

Angiv funktionen for søgning samt for Søg/Erstat ved hjælp af følgende indstillinger i sektionen redigering.

Indstilling

Beskrivelse

Hurtig søgning

Søger i det aktuelle felt og sammenligner hele feltet med søgestrengen.

Fuld søgning

Søger i alle felter og sammenligner enhver del af feltet med søgestrengen.

Søgning i starten af feltet

Søger i det aktuelle felt og sammenligner de første tegn i feltet med søgestrengen.

Toppen af siden

Angiv indstillinger til visning af bekræftelsesmeddelelser

Brug følgende indstillinger til at angive, hvilken meddelelse vises, når der skal udføres bestemte brugerhandlinger.

Indstilling

Beskrivelse

Postændringer

Viser en bekræftelsesmeddelelse, når du ændrer en post.

Dokumentsletninger

Viser en bekræftelsesmeddelelse, når du sletter et databaseobjekt.

Handlingsforespørgsler

Viser en bekræftelsesmeddelelse, når du kører en handlingsforespørgsel af typen tilføjelse, opdatering, sletning eller tabeloprettelse på en Access-database.

Toppen af siden

Tilpasse avancerede indstillinger for dit program

Indstilling

Beskrivelse

Åbn databaser med låsning på postniveau

Gør låsning på postniveau standarden for den aktuelt åbne database. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, bliver låsning på sideniveau standarden for den åbne database. Dit valg gælder for data i formularer, dataark og kode, der bruger et postsætobjekt til at flytte gennem poster i en løkke. Denne indstilling gælder ikke for handlingsforespørgsler eller kode, der udfører massehandlinger ved hjælp af SQL-sætninger.

OLE/DDE-timeout (sek.)

Det interval, hvorefter Access nye forsøg en mislykkede forsøg på OLE eller DDE-kontrolelementer. Gyldige værdier: 0-300. Standardværdi: 30.

Opdateringsinterval (sek.)

Antallet sekunder, hvorefter Access automatisk opdaterer poster i dataark- eller formularvisninger. Gyldige værdier: 0-32 766. Standardværdi: 60. En værdi på 0 forhindrer opdateringer.

Antal opdaterede forsøg

Antallet gange Access forsøger at gemme en ændret post, der er låst af en anden bruger. Gyldige værdier: 0-10. Standardværdi: 2.

ODBC-opdateringsinterval (sek.)

Det interval, hvorefter Access automatisk opdaterer data, der er indsamlet via en ODBC-forbindelse. Indstillingen træder i kraft, når databasen er delt på et netværk. Gyldige værdier: 0-32 766. Standardværdi: 1500. En værdi på nul forhindrer opdateringer.

Opdatere interval for gentagelse (MS)

Antallet millisekunder, hvorefter Access forsøger at gemme en ændret post, der er låst af en anden bruger. Gyldige værdier: 0-1, 000. Standardværdi: 250.

DDE-handlinger

Ignorer DDE-anmodninger giver Access besked om at ignorere DDE-forespørgsler fra andre programmer.

Aktivér DDE-opdatering får Access til at opdatere DDE-kæder med det interval, der er angivet i feltet Opdateringsinterval (sek.).

Kommandolinjeargumenter

Angiv de argumenter, der køres, når du starter Access eller åbner en Access-database.

Krypteringsmetode

Disse to indstillinger er tilgængelige i Access 2010 og nyere versioner.

Brug ældre kryptering (god til omvendt kompatibilitet og flerbruger databaser): krypteringsmetoden ældre findes i Access 2007.

Brug standardside kryptering (høj sikkerhed): Krypteringsværktøjet i Access 2010 og nyere versioner kombinerer og forbedrer to tidligere værktøjer – kodning og adgangskoder. Når du bruger en adgangskode til databasen til at kryptere en database, du foretager alle data kan ikke læses af andre værktøjer, og du tvinge brugere til at angive en adgangskode for at bruge databasen. Den kryptering, der anvendes i Access 2010 og nyere versioner anvender en stærkere algoritme end blev brugt i tidligere versioner af Access.

Standardtema

Klik på Gennemse for at vælge et standardtema, et skrifttypetema eller farver til din database.

Toppen af siden

Angive indstillinger for sprogspecifik visning

Du kan finde disse indstillinger under sektionen redigering.

Indstilling

Beskrivelse

Standardindstilling for tekstretning

Venstre mod højre: Angiver visningen af nye objekter fra venstre mod højre, som er velkendt for danske og europæiske brugere. Med denne indstilling vises f.eks. første felt i en tabel med start i kolonnen længst til venstre, nye felter tilføjes til højre for denne kolonne, og postnummerboksen og navigationsknapperne i dataarkvisning placeres i nederste venstre hjørne.

Højre mod venstre: Angiver visningen af nye objekter fra højre mod venstre, som er velkendt for mellemøstlige brugere. Med denne indstilling vises f.eks. første felt i en tabel med start i kolonnen længst til højre, nye felter tilføjes til venstre for denne kolonne, og postnummerboksen og navigationsknapperne i tabellens dataarkvisning placeres i nederste højre hjørne.

Markørbevægelse

Logisk: Indstiller markørbevægelsen til at forløbe inden i bidirektionel tekst i forhold til retningen af det registrerede sprog. Når du f.eks. bruger piletasterne til at gå gennem arabisk og derefter dansk tekst i samme sætning, flyttes indsætningspunktet i retningen højre mod venstre gennem arabisk tekst og begynder derefter ved tegnet længst til venstre i det danske ord og fortsætter bevægelsen i retningen venstre mod højre.

Visuel: Indstiller markørbevægelse til at forløbe inden i bidirektionel tekst ved at flytte til næste visuelt tilstødende tegn. Når du f.eks. bruger piletasterne til at gå fra højre mod venstre i arabisk tekst og derefter dansk tekst i samme sætning, flyttes indsætningspunktet i retningen højre mod venstre gennem den arabiske tekst og fortsætter derefter ved tegnet længst til højre i det danske ord og fortsætter i retningen højre mod venstre.

Brug islamisk kalender

Når denne indstilling er tilgængelig, kan du vælge den for at basere den underliggende datareference på den islamiske månekalender. Hvis dette ikke er markeret, bruges den gregorianske kalender i databasen.

Bemærk!: I Access anbefales det, at du vælger en kalendertype, når du første gang opretter en database, og at du ikke ændrer indstillingen igen.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×