Tilpasse størrelsen på navigationsruden i Outlook

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Navigationsruden i Outlook 2010

Navigationsrude vises i venstre side af vinduet Outlook i alle visninger som standard og bruges til at skifte mellem de forskellige områder i Outlook, som Mail, kalender, kontakter, opgaver og noter.

Outlook 2010 og 2007 navigationsruden kan tilpasses, minimeret eller skjult. Indholdet vises i navigationsruden, varierer med visning, du arbejder i, som visningen Mail eller kalendervisning.

Bemærk!: Vejledningen gælder for Outlook 2010 og 2007 kun. For at ændre navigationspanel i Outlook 2016 og 2013 skal du se ændre visningen på navigationslinjen.

Ændre størrelsen på navigationsruden i Outlook 2010

 • Peg på den højre kant i Navigationsruden, og når markøren bliver til en dobbeltpil Billede af lodret tohovedet pil skal du trække i kanten til venstre eller højre.

Rediger skrifttypen i navigationsruden i Outlook 2010

Du kan ændre skrifttypen og skriftstørrelsen af teksten i navigationsruden i en visning i Outlook.

 1. Under fanen Vis i gruppen Layout skal du klikke på Navigationsruden, klik på Indstillinger og derefter klikke på skrifttype.

 2. Angiv de indstillinger, du vil i felterne skrifttype, typografi og størrelse.

 3. Klik på OK to gange for at lukke de åbne dialogbokse.

Ændre knapperne i Outlook 2010

Du kan ændre det antal og rækkefølgen af store navigationsknapperne, der vises nederst i navigationsruden.

Hvis du vil ændre rækkefølgen af knapper, skal du gøre følgende:

 1. Klik på Konfigurer knapper Ikonet Konfigurer knapper nederst i Navigationsruden, og klik derefter på Indstillinger for navigationsrude.

 2. Klik på knappen, som du vil ændre, og klik derefter på Flyt op eller Flyt ned på listen Vis knapper i denne rækkefølge.

Bemærk!: Hvis du vil gendanne standard knappen arrangement, skal du klikke på Nulstil.

Hvis du vil ændre antallet af knapper, skal du gøre følgende:

 • Klik på Konfigurer knapper Ikonet Konfigurer knapper nederst i Navigationsruden, og klik derefter på Vis flere knapper eller Vise færre knapper.

Hvis du vil tilføje eller fjerne knapper, skal du gøre følgende:

 • Klik på Konfigurer knapper Ikonet Konfigurer knapper nederst i Navigationsruden, skal du klikke på Tilføj eller fjern knapper, og klik på knappen, du vil.

  Bemærkninger!: 

  • Peg på den vandrette delelinje mellem mapperne og knapperne hurtigt få vist flere eller færre knapper eller mapper, og træk linjen op eller ned, når markøren ændres til en dobbeltpil dobbeltpil . Hvis du trækker den vandrette delelinje ned til bunden af navigationsruden, alle store knapper bliver små knapper og vises som en enkelt række af ikoner nederst i navigationsruden.

  • Træk den vandrette delelinje ned til bunden af navigationsruden, og derefter bruge de små knapper til at skifte mapperuder for at maksimere pladsen i mapperuden.

  • Hvis du vil se alle dine mapper og ikke kun dine e-mail-mapper, ændre knappen Mappeliste i en stor knap og derefter enten flytte den placeret over knappen post eller fjerne knappen post fra navigationsruden.

Minimere navigationsruden i Outlook 2010

Du kan øge mængden arbejdsplads i Outlook-vinduet ved hjælp af den minimerede navigationsrude. Den minimerede navigationsrude skjuler i en lodret streg over knapper, der stadig giver adgang til dine mest anvendte mapper og visninger.

Hvis du vil skjule eller vise den minimerede navigationsrude, skal du gøre følgende:

 • Klik på Minimer navigationsruden Knappen Minimer navigationsruden eller Udvid navigationsruden Knappen Udvid navigationsruden i det øverste hjørne af Navigationsruden eller minimere Navigationsruden sidehoved.

Klik på knappen mapper for at få vist dine mapper fra den minimerede Navigationsrude.

Bemærk!: Når du udvider den minimerede navigationsrude, nulstilles navigationsruden til den samme bredde, som den var tidligere. Hvis du afslutter Outlook med minimeret navigationsrude, vises det minimerede, når du genstarter Outlook.

Bruge visningen Mappeliste i navigationsruden i Outlook 2010

I denne visning er alle dine mapper, herunder mapper i din Indbakke, forbliver synlige i navigationsruden, når du skifter til andre visninger, som kalender eller kontakter. Klik på Mappelisten Knapflade nederst i navigationsruden.

Hvis du klikker på en af knapperne i navigationsruden, såsom Mail, kalender eller kontakter, navigationsruden ændres tilbage til ruden visningstilstand.

Hvis du vil beholde Mappeliste som din primære visning, Brug ikke knapperne nederst i ruden til at få adgang til andre visninger. Klik på den relevante mappe, ikon eller navn i mappelisten sig selv.

Hvis du bruger visningen Mappeliste, når du forlader Outlook, åbnes på mappelisten, når du starter Outlook igen.

Ændre listen Favoritter i Outlook 2010

Listen Foretrukne indeholder en nem måde at holde dine mest anvendte mapper synlige øverst i navigationsruden. Du vælger hvilke mapper der skal medtages.

Tip!: I den minimerede navigationsrude vises de mapper, der er angivet i Favoritter som lodrette knapper, gøre dem tilgængelige der også. De lodrette knapper, der vises, afhænger af den lodrette afstand i vinduet Outlook og opsætning af mapper på listen Foretrukne.

Mapperne på listen ændres ikke, hvordan du slår Favoritter til eller fra. En mappe, der er angivet i Favoritter, når funktionen er slået fra vises igen, når Favoritter er slået til igen.

 • Klikke på Navigationsrude under fanen Vis i gruppen Layout, og klik derefter på Favoritter.

  En markeret om Favoritter er slået til.

 • For at føje en mappe til Favoritter, skal du trække mappen til listen Favoritter. Mappen og dens indhold, ikke flyttes, men der oprettes en genvej til mappen i Favoritter.

 • Hvis du vil fjerne mapper fra Favoritter, skal du højreklikke på den mappe, du vil fjerne, og klik derefter på Fjern fra Favoritter.

  Bemærkninger!: 

  • Mapper i Foretrukne skal fjernes enkeltvis.

  • Fjerne mapper i Foretrukne fjerner ikke dem eller dens indhold på listen Alle postmapper.

 • For at minimere Favoritter, skal du klikke på Ikonet for udvidet ud for overskriften Favoritter.

 • For at udvide Favoritter, skal du klikke på Ikonet Skjult ud for overskriften Favoritter.

Ændre arrangementet mappe i navigationsruden i Outlook 2010

Mail undermapper, som du opretter vises i alfabetisk rækkefølge i hver enkelt mappe i navigationsruden. Mapperne kan omarrangeres manuelt.

Standardmapper vises i slutningen af mappelisten, herunder kladder, Sendt post, Slettet post, Samtaleoversigt, InfoPath-formularer, Uønsket E-mail, Udbakke, RSS-Feeds og Søgemapper. Disse mapper kan omdøbes eller omarrangeres.

Som en løsning kan du overveje at tilføje en ofte anvendte mappe på listen Foretrukne øverst i navigationsruden. Mapper i dette afsnit kan arrangeres i en hvilken som helst rækkefølge.

En anden løsning er at omdøbe mapper. Angive et tal eller specialtegn som en understregningstegnet (_) eller et udråbstegn (!) flytter en mappe før mapper, der begynder med tegn A til Å. Hvis du vil omdøbe en mappe, klik på mappen, og klik derefter på Omdøb mappe i gruppen Handlinger under fanen mappe.

Bemærk!: Du kan ikke ændre skriftstørrelse, farve eller type i navigationsruden. Forstørrelse af Windows er en indstilling, der øger skriftstørrelsen på computerskærmen. Du kan finde flere oplysninger Brug Forstørrelsesglas for at se emnerne på skærmen.

Tilføje eller fjerne knapper i navigationsruden i Outlook 2007

 • Klik på Konfigurer knapper Knapflade nederst i Navigationsruden, skal du klikke på Tilføj eller fjern knapper, og klik på knappen, du vil.

Bemærk!: Selvom du kan fjerne alle knapper fra navigationsruden og maksimere pladsen i mapperuden ved at trække den vandrette delelinje ned til bunden af navigationsruden, er det ikke muligt at fjerne rækken af små knapper nederst.

Ændre størrelsen på navigationsruden i Outlook 2007

 • Peg på den højre kant i Navigationsruden, og når markøren bliver til en dobbeltpil Billede af lodret tohovedet pil skal du trække i kanten til venstre eller højre.

Ændre visningsrækkefølgen af knapperne i Outlook 2007

 1. Klik på Konfigurer knapper Knapflade nederst i Navigationsruden, og klik derefter på Indstillinger for navigationsrude.

 2. Hvis du vil ændre rækkefølgen, knappen, på listen Vis knapper i denne rækkefølge skal du klikke på knappen, som du vil ændre, og klik derefter på Flyt op eller Flyt ned.

Bemærk!: Hvis du vil gendanne standard knappen arrangement, skal du klikke på Nulstil.

Ændre antallet af store og små knapper i navigationsruden i Outlook 2007

 • Klik på Konfigurer knapper Knapflade nederst i Navigationsruden, og klik derefter på Vis flere knapper eller Vise færre knapper.

Bemærk!: 

 • Peg på den vandrette delelinje mellem mapperne og knapperne hurtigt få vist flere knapper eller mapper, og træk linjen op eller ned, når markøren ændres til en dobbeltpil dobbeltpil . Hvis du trækker den vandrette delelinje ned til bunden af navigationsruden, alle store knapper er konverteret til små knapper og vises som en enkelt række af ikoner nederst i navigationsruden.

 • Træk den vandrette delelinje ned til bunden af navigationsruden, og derefter bruge de små knapper til at skifte mapperuder for at maksimere pladsen i mapperuden.

 • Hvis du vil se alle dine mapper og ikke kun dine e-mail-mapper, ændre knappen Mappeliste i en stor knap og derefter enten flytte den placeret over knappen post eller fjerne knappen post fra navigationsruden.

Skjule eller vise den minimerede navigationsrude i Outlook 2007

Du kan spare plads i Outlook-vinduet ved hjælp af den minimerede navigationsrude. Denne rude er en version af navigationsruden, som omdannes til en lodret streg over knapper, der stadig giver adgang til dine mest anvendte mapper og visninger. Gøre nemmere er der flere måder at skjule eller vise den minimerede navigationsrude.

Tip!: Hvis du har mapper i Favoritmapper, har du et enkelt klik adgang til dem, når du bruger den minimerede navigationsrude. Antallet af mapper der vises som knapper i den minimerede navigationsrude, afhænger af, hvor meget lodret plads, du har til din navigationsrude. Knapperne mappe er synlige i den rækkefølge, de er angivet, fra top til bund i Foretrukne mapper.

 • Klik på pilen Knapflade i øverste højre hjørne af Navigationsruden eller minimere Navigationsruden sidehoved.

Klik på knappen Navigationsruden for at få vist dine mapper i Navigationsruden fra den minimerede Navigationsrude.

Bemærk!: Når du udvider den minimerede navigationsrude i navigationsruden, nulstilles navigationsruden til den samme bredde, som den var tidligere. Hvis du afslutter Outlook med navigationsruden skjules i den minimerede navigationsrude, vises det på den måde, når du genstarter Outlook.

Tilføje eller fjerne visningsknapperne i den minimerede navigationsrude i Outlook 2007

Vis knapper, der vises i den minimerede navigationsrude, som Mail, kalender og kontakter, er de samme visningsknapper, der vises i fuld visning i navigationsruden.

Knapflade
Knappen et stort billede vises som en lille knappen i den minimerede navigationsrude.
Knappen Post i navigationsruden.

Bemærk!: Visningsknapperne er forskellige fra de lodrette mappeknapper i Foretrukne mapper, der også blive vist i den minimerede navigationsrude. Mappeknapperne, bestemmes af mængden lodret plads, der er tilgængelig i dit Outlook vindue, og den rækkefølge, hvori vises mapperne i Foretrukne mapper. Disse knapper kan fjernes ved at fjerne mapper fra Foretrukne mapper.

 • Nederst i den minimerede navigationsrude, skal du klikke på Konfigurer knapper Knapflade , skal du klikke på Tilføj eller fjern knapper og derefter klikke på knappen, du vil.

Vise eller skjule listen mappe i Outlook 2007

For en enklere visning af ruden post, kan du prøve at bruge visningen Mappeliste.

 • Klik på Mappelisten Knapflade nederst i Navigationsruden.

 • Klik på Mail knappen Knapflade eller Mail Knappen Post i navigationsruden. nederst i Navigationsruden.

Bruge visningen Mappeliste i navigationsruden i Outlook 2007

I denne visning er alle dine mapper, herunder mapper i din Indbakke, forbliver synlige i navigationsruden, når du skifter til andre visninger, som kalender eller kontakter. Klik på Mappelisten Knapflade nederst i navigationsruden. Hvis du vil gå tilbage til ruden post, klik på Mail knappen Knapflade eller Mail Knappen Post i navigationsruden. nederst i Navigationsruden.

Hvis du skifter til visningen Mappeliste og afslut derefter Outlook, kan du se på mappelisten, når du starter Outlook igen.

Vigtigt!: Hvis du vil beholde Mappeliste som din primære visning i navigationsruden, mens du arbejder, Brug ikke knapperne nederst i ruden til at navigere til andre visninger. For at bevare visningen Mappeliste, mens du flytte rundt i Outlook, skal du klikke på den relevante mappe, ikon eller navn i mappelisten sig selv.

Hvis du klikker på knappen kalender, visningen Kalender vises i din primære Outlook vindue, men navigationsruden ændres tilbage til ruden visningstilstand. Dette nulstiller navigationsruden for at få vist de forskellige visninger i ruden.

Fjerne eller minimere Foretrukne mapper i Outlook 2007

Foretrukne mapper indeholder en nem måde at holde dine mest anvendte mapper synlige øverst i navigationsruden. Du kan se indholdet af listen Foretrukne mapper ved at vælge hvilke mapper der skal medtages. Hvis du ikke vil bruge ruden Foretrukne mapper eller ønsker at tilføje mere plads i navigationsruden primære, kan du bruge en af følgende indstillinger.

 • Reducere størrelsen på listen Foretrukne mapper ved at fjerne bestemte mapper på listen.

 • Minimere ruden Foretrukne mapper under overskriften.

 • Slå ruden Foretrukne mapper

Tip!: I den minimerede navigationsrude vises de mapper, der er angivet i Foretrukne mapper som lodrette knapper, gøre dem tilgængelige der også. De lodrette knapper, der vises, afhænger af den lodrette afstand i dit Outlook vindue og opsætning af mapper på listen Foretrukne mapper.

Du kan fjerne et eller alle af de individuelle mapper fra listen Foretrukne mapper for at reducere både længden på listen, og størrelsen på ruden.

 1. Højreklik på den mappe, du vil fjerne i Foretrukne mapper, og klik derefter på Fjern fra Foretrukne mapper i genvejsmenuen.

 2. Gentag trin 1 for hver mappe, du vil fjerne.

 • Mapper i Foretrukne mapper skal fjernes enkeltvis.

 • Fjerne mapper i Foretrukne mapper fjerner ikke dem på listen Alle postmapper.

 • Klik på pilen Knapflade i brevhovedet Foretrukne mapper.

  Brug pilene til at åbne og lukke Foretrukne mapper

  Klik på pilen Knapflade igen for at udvide ruden.

Du kan minimere og udvide Foretrukne mapper efter behov, så dine mapper tilgængelige, når du vil have dem, og holde dem væk, når du ikke.

Slå til eller fra Foretrukne mapper påvirker ikke mapper på listen. Hvis du har mapper, der er angivet i Foretrukne mapper, når du slår funktionen fra, er disse mapper der, når du aktivere den igen igen.

 • Peg på Navigationsruden i menuen Vis, og klik på Foretrukne mapper for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

  Klik på Foretrukne mapper igen for at slå funktionen igen.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×