Tilpasse og låse navigationsruden

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan forbedre brugervenligheden af en Access-database ved at tilpasse og styre indhold og organisation i navigationsruden. Brugerdefineret navigation kan forbedre effektiviteten ved at gruppere, fremhævning eller skjule objekter. I denne artikel dokumenter måder, du kan tilpasse, og styre navigationsruden for at forbedre brugervenligheden ved at gøre det nemmere for brugerne at finde lige databaseobjekter, de skal bruge.

Bemærk!: I denne artikel gælder ikke for Access-webapps.

I denne artikel

Oversigt

Inden du går i gang

Tilpasse størrelsen på navigationsruden

Styre navigationsruden ved hjælp af en makro

Deaktivere designvisning for et element

Skjule et databaseobjekt

Oversigt

Placeret langs siden af skærmen, navigationsruden indeholder en brugergrænseflade til objekter i databasen, og giver flere funktioner, der hjælper dig med at tilpasse brugeroplevelsen.

Ojekter i navigationsruden

Elementerne i navigationsruden er inddelt i grupper. Du vælger, hvordan du vil gruppere elementerne ved at angive en kategori, f.eks. Objekttype eller Dato for oprettelse. I den forrige illustration kan du se gruppen Alle Access-objekter i kategorien Objekttype, hvor nogle af objekttypegrupperne, f.eks. Tabeller og Forespørgsler, er lukket.

Brugerdefinerede kategorier og grupper

Du kan også oprette brugerdefinerede kategorier og brugerdefinerede grupper inden for disse kategorier. I de brugerdefinerede grupper kan du derefter oprette genveje, som peger på databaseobjekter.

Antag f.eks., at du har mange rapporter i din database, og at du kører rapporterne med forskellige frekvenser, f.eks. dagligt eller kvartalsvis. Du kan oprette kategorien Rapporter med grupperne Dagligt, Ugentlig, Månedligt, Kvartalsvis og Årligt. I hver gruppe kan du oprette genveje til de relevante rapporter.

Du kan oprette flere genveje til et databaseobjekt, så hver genvej placeret i forskellige brugerdefinerede grupper.

Vise eller skjule kategorier og grupper

Du kan bruge dialogboksen Navigationsindstillinger til at vise eller skjule nogle af kategorierne og grupperne i navigationsruden.

Du kan også bruge makrohandlinger til at styre visningen af navigationsruden kategorier som en database åbnes i Access.

 • AngivVisteKategorier    Brug denne handling til at vise eller skjule en kategori. Du kan bruge handlingen til at vise eller skjule én kategori. Du kan dog bruge handlingen flere gange i en makro, hvis du vil vise eller skjule flere kategorier.

 • LåsNavigationsrude    Brug denne handling til at låse navigationsruden. Dette forhindrer, at brugerne kommer til at tilføje, flytte eller slette elementer i navigationsruden.

  Bemærk!: Hvis du låser navigationsruden, forhindrer det ikke, at brugerne kan kopiere databaseobjekter til Udklipsholder.

Navigere automatisk til en kategori eller gruppe, når databasen åbnes

Du kan bruge makrohandlingen NavigerTil til at navigere til en kategori eller gruppe. Hvis du bruger denne makrohandling i autoexec-makroen, kan du automatisk navigere til en kategori eller makro, når databasen åbnes.

Deaktivere designvisning

De elementer, der vises i dine brugerdefinerede kategorier og grupper, er genveje, der peger på objekter i databasen.

Genvejene i navigationsruden har egenskaben Deaktiver genveje til designvisning, som du kan indstille. Højreklik på genvejen, og klik på enten Objektegenskaber eller (for en tabel) Tabelegenskaber i genvejsmenuen, og markér derefter afkrydsningsfeltet Deaktiver genveje til designvisning. Hvis egenskaben er aktiveret, kan genvejen ikke bruges til at åbne målobjektet i design- eller layoutvisning. Hvis du f.eks. aktiverer denne egenskab for en genvej til en formular, kan brugerne ikke ændre designet eller layoutet af formularen ved at bruge genvejen.

Skjule databaseobjekter

De indbyggede kategorier og grupper i navigationsruden viser ikke genveje – de viser i stedet de faktiske databaseobjekter. Det omfatter disse grupper:

 • Alle grupperne i de indbyggede kategorier.

 • Gruppen Ikke-tildelte objekter i brugerdefinerede kategorier.

Databaseobjekter har ikke egenskaben Deaktiver genveje til designvisning. Du kan skjule databaseobjekter for at forhindre designændringer, og du kan derefter angive genveje til dem i brugerdefinerede kategorier og grupper.

Inden du starter

Hvis du bruger en kombination af disse funktioner, kan du på en effektiv måde styre organiseringen af navigationsruden for at forbedre brugervenligheden. Disse funktioner forhindrer dog ikke, at en ondsindet bruger kan foretage uønskede designændringer i databasen. Disse funktioner forhindrer heller ikke uønsket adgang til data. Du bør overveje følgende:

Funktionerne til brugervenlighed kan tilsidesættes.   

 • Hvis du bruger en makro til at styre og låse navigationsruden, skal du huske, at brugerne kan deaktivere makroen ved at holde tasten Skift trykket ned under start.

 • Selvom genvejene i navigationsruden har egenskaben Deaktiver genveje til designvisning, findes egenskaben ikke for selve databaseobjekterne. Du kan skjule de kategorier og grupper, der indeholder databaseobjekter, og du kan skjule selve objekterne, men brugerne kan stadig vælge at få dem vist.

Fokuser på brugeren.   

 • Når du planlægger og designer navigationssystemet for en database, skal du arbejde sammen med de personer, der skal bruge det. Hvis du ikke i praksis kan arbejde direkte sammen med de personer, der skal bruge databasen, skal deres behov stadig være en central del af designprocessen.

 • Afhængigt af dine ressourcer bør du overveje at bruge fokusgrupper under planlægningen og at foretage brugertest i designfasen.

Målet er ikke en forbedret sikkerhed.   

 • Dit mål med at implementere disse funktioner til at styre navigationsruden er at gøre det nemmere at bruge databasen. Disse funktioner er ikke udviklet til at sikre databasen.

Toppen af siden

Tilpasse størrelsen på navigationsruden

Du kan bruge dialogboksen Navigationsindstillinger til at tilpasse navigationsruden.

Dialogboksen Navigationsindstillinger

Processen indeholder disse generelle trin:

 1. Oprette en brugerdefineret kategori. Access indeholder en foruddefineret kategori: Brugerdefineret. Du kan omdøbe kategorien, og du kan tilføje eller fjerne grupper efter behov. Du kan også oprette nye brugerdefinerede kategorier.

 2. Oprette en brugerdefineret gruppe. Når du har oprettet en kategori, kan du oprette en eller flere brugerdefinerede grupper til den nye kategori.

 3. Tildele objekter til den brugerdefinerede gruppe ved at oprette genveje. I navigationsruden kan du trække eller kopiere og indsætte de databaseobjekter, som du vil tildele til din brugerdefinerede gruppe. Du trækker eller kopierer objekterne fra en speciel gruppe i den nye kategori Ikke-tildelte objekter, som Access opretter for dig, når du opretter en brugerdefineret kategori.

  Bemærkninger!: 

  • Når du føjer et databaseobjekt fra gruppen Ikke-tildelte objekter til en brugerdefineret gruppe, oprettes der en genvej til det pågældende objekt – selve objektet flyttes eller kopieres ikke.

  • Hvis du omdøber eller sletter en genvej i en brugerdefineret gruppe, påvirker disse ændringer ikke selve objektet, men kun genvejen til objektet.

  • Du kan oprette lige så mange genveje til et databaseobjekt, som du vil. Hver gruppe bør kun indeholde én genvej til et databaseobjekt.

 4. Vis eller skjul grupper eller objekter i en brugerdefineret kategori. Når du har placeret objekterne i de brugerdefinerede grupper, kan du skjule gruppen Ikke-tildelte objekter og andre grupper, du ikke vil have vist. Du kan også skjule objekter separat.

  Du kan også bruge makrohandlingen AngivVisteKategorier til at vise eller skjule en kategori. Når du bruger en makro, kan du vise eller skjule kategorier uafhængigt af indstillingerne i dialogboksen Navigationsindstillinger. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Styre navigationsruden ved hjælp af en makro.

Oprette en brugerdefineret kategori

 1. Højreklik på menuen øverst i navigationsruden, og klik derefter på Navigationsindstillinger.

 2. I dialogboksen Navigationsindstillinger skal du klikke på Tilføj element på listen Kategorier.

  Der vises en ny kategori på listen. Der vises en ny brugerdefineret kategori i denne illustration:

  En ny brugerdefineret kategori i navigationsruden

 3. Skriv et navn til den nye kategori, og tryk derefter på Enter.

  Tip!: Opret et navn, der giver mening for brugerne af databasen. Når du har angivet navnet, kan du se, at titelteksten for listen til højre ændres, så den svarer til dette navn. Hvis du f.eks. giver den nye kategori navnet Min oversigt, er titelteksten i listen til højre Grupper for "Min oversigt". Bemærk også, at listen indeholder en gruppe med navnet Ikke-tildelte objekter. Denne gruppe oprettes som standard i Access. Gruppen indeholder alle objekterne i databasen, og du bruger disse objekter til at udfylde den brugerdefinerede gruppe.

  Når du har oprettet en brugerdefineret kategori, skal du oprette en eller flere grupper i den pågældende kategori. Du kan oprette alle de grupper, du har brug for. Lad dialogboksen Navigationsindstillinger være åben, og udfør de næste trin.

Oprette en brugerdefineret gruppe

 1. Klik på Tilføj gruppe under listen over grupper for "Gruppenavn", og skriv derefter et navn til gruppen. Du kan gentage denne proces som ofte, som du vil have. For eksempel Min oversigt kan indeholde tre grupper – dataindtastningsformularer, rapporter og forespørgsler. Behovene for dine brugere og din egen indstillinger skal finde ud af de grupper, du har tilføjet.

 2. Sørg for, at afkrydsningsfeltet ud for Ikke-tildelte objekter er markeret, og klik derefter på OK.

  Dialogboksen Navigationsindstillinger lukkes, og den nye brugerdefinerede gruppe føjes til navigationsruden, men du kan endnu ikke se den nye gruppe.

 3. Gå til næste fremgangsmåde for at gøre den nye gruppe synlig og føje objekter til gruppen.

Hvis du vil føje et element til en ny brugerdefineret gruppe, skal du højreklikke på elementet og derefter pege på Føj til gruppe i genvejsmenuen og klikke på Ny gruppe.

Tildele objekter til den brugerdefinerede gruppe ved at oprette genveje

 1. Klik på menuen øverst i navigationsruden, og klik på den nye kategori i øverste del af menuen.

  Den eller de grupper, du har oprettet i denne kategori, vises i den nederste del af menuen sammen med gruppen Ikke-tildelte objekter.

 2. Træk elementer fra gruppen Ikke-tildelte objekter til en brugerdefineret gruppe.

  Hvis du vil flytte flere elementer på en gang, skal du holde Ctrl nede, mens du klikker på elementerne og derefter trække elementerne til en brugerdefineret gruppe.

Vise eller skjule grupper og objekter i en brugerdefineret kategori

Du kan skjule nogle eller alle grupper i en brugerdefineret kategori og nogle eller alle objekter i en gruppe. Husk på følgende under arbejdet:

 • I Access kan du skjule elementer på to måder. Du kan bruge kommandoer i navigationsruden til at gemme en genvej i en gruppe, eller du kan indstille egenskaben Skjult for databaseobjektet for at skjule genveje til objektet i alle grupper og kategorier i den åbne database, herunder indbyggede kategorier og grupper.

 • Du kan gøre skjulte objekter og grupper fuldstændigt usynlige, eller du kan få dem vist i navigationsruden som nedtonede, utilgængelige ikoner. Det kan du gøre ved at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis skjulte objekter i dialogboksen Navigationsindstillinger. Dette afkrydsningsfelt bruges også, når du vil have vist eller gendanne en gruppe eller et objekt.

I fremgangsmåderne i følgende afsnit vises, hvordan du udfører hver enkelt opgave.

Skjule en gruppe i en kategori

 • Højreklik i navigationsruden på titellinjen for den gruppe, du vil skjule, og klik derefter på Skjul.

  Du kan også skjule en gruppe ved hjælp af dialogboksen Navigationsindstillinger. Åbne dialogboksen (se trinnene i næste afsnit, hvis du ikke ved, hvordan) og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for den gruppe, du vil skjule på listen grupper for "kategori".

Gendanne en skjult gruppe i en kategori

 1. Højreklik på menulinjen i navigationsruden, og klik derefter på Navigationsindstillinger i genvejsmenuen.

 2. Vælg den kategori, der indeholder den skjulte gruppe, på listen Kategorier.

 3. Markér afkrydsningsfeltet ud for den skjulte gruppe på listen Grupper for "kategori".

 4. Klik på OK.

Skjule en genvej eller et objekt i denne gruppe

 • Højreklik på genvejen eller objektet i navigationsruden, og klik derefter på Skjul i denne gruppe.

  Bemærk!: Denne kommando kan ikke vælges for objekterne i gruppen Ikke-tildelte objekter i en brugerdefineret kategori.

Skjule et objekt i alle kategorier og grupper

 1. Højreklik på det objekt, du vil skjule, og klik derefter på Objektegenskaber eller (for en tabel) Tabelegenskaber i genvejsmenuen.

  Dialogboksen Egenskaber for objektnavn vises, og navnet på objektet føjes til dialogboksens titel. Hvis du f.eks. åbner formularen Ordrer, er dialogboksens titel Egenskaber for Ordrer. Dialogboksen vises i følgende illustration.

  Dialogboksen Egenskaber for et databaseobjekt i Access

 2. Markér afkrydsningsfeltet Skjult.

 3. Klik på OK.

Gendanne (få vist) et skjult objekt

 1. Højreklik på menuen øverst i navigationsruden, og klik på Navigationsindstillinger i genvejsmenuen.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Vis skjulte objekter under Indstillinger for visning.

 3. Klik på OK, og vend tilbage til navigationsruden.

  Der vises et nedtonet ikon for alle skjulte objekter i ruden.

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du skjulte en genvej i en gruppe, skal du højreklikke på genvejen og derefter klikke på Vis i denne gruppe.

  • Hvis du skjulte et objekt fra alle kategorier og grupper ved at angive egenskaben Skjult, skal du højreklikke på objektet, klikke på Objektegenskaber eller (for en tabel) Tabelegenskaber og derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Skjult.

Fjerne og gendanne genveje i brugerdefinerede grupper

De brugerdefinerede grupper kan blive ændret med tiden, efterhånden som brugernes behov og de forretningsmæssige krav skifter. Du kan når som helst tilføje eller fjerne genvejene i en gruppe.

Fjerne en genvej fra en brugerdefineret gruppe

 • Højreklik på den genvej i navigationsruden, du vil fjerne, og klik derefter på Slet.

Gendanne en genvej i en brugerdefineret gruppe

 1. Hvis gruppen Ikke-tildelte objekter er skjult, skal den vises.

  Hvordan viser jeg gruppen Ikke-tildelte objekter?

  1. Højreklik på menuen øverst i navigationsruden, og klik på Navigationsindstillinger i genvejsmenuen.

  2. Markér afkrydsningsfeltet ud for Ikke-tildelte objekter i ruden Grupper for "kategori".

 2. Træk eller kopiér og indsæt efter behov det ønskede objekt fra gruppen Ikke-tildelte objekter i den brugerdefinerede gruppe.

Omdøbe en genvej i en brugerdefineret gruppe

 1. Højreklik på den genvej i navigationsruden, du vil omdøbe, og klik derefter på Omdøb genvej.

 2. Skriv genvejens nye navn, og tryk derefter på Enter.

Til toppen af siden

Styre navigationsruden ved hjælp af en makro

Access indeholder en række makrohandlinger, du kan bruge til at styre navigationsruden. Du kan bruge en makrohandling på følgende måder:

 • Vise eller skjule kategorier enkeltvis

 • Låse navigationsruden for at forhindre utilsigtede ændringer

 • Navigere til en kategori eller gruppe

 • Skjule navigationsruden

Disse handling kan bruges når som helst. Du kan føje dem til en eksisterende makro, eller du kan oprette en ny makro til dem. Du kan finde oplysninger om at oprette makroer til styring af brugergrænsefladen i artiklen Oprette en brugergrænseflademakro.

Hvis du vil køre makrohandlinger automatisk, når en database åbnes, skal du placere handlingerne i en makro med navnet autoexec.

Brug af makrohandlinger til at styre, hvad der vises i navigationsruden

 1. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil oprette en ny makro, skal du klikke på Makro i gruppen Makroer og kode under fanen Opret.

  • Hvis du vil føje handlingerne til en eksisterende makro, skal du højreklikke på makroen i navigationsruden og derefter klikke på Designvisning.

 2. Klik på Vis alle handlinger i gruppen Vis/skjul under fanen Design.

 3. Vælg AngivVisteKategorier på rullelisten i makrodesigneren. Handlingen vises i makrodesigneren.

 4. Vælg en indstilling i feltet Vis. Vælg Ja, hvis kategorien skal vises i navigationsruden. Vælg Nej, hvis kategorien ikke skal vises i navigationsruden.

 5. Klik på navnet på den kategori, du vil vise eller skjule, i feltet Kategori.

 6. Gentag trin 3 til og med 5 for hver kategori, du vil styre ved hjælp af makroen.

 7. Vælg LåsNavigationsrude på rullelisten i makrodesigneren. Handlingen vises i makrodesigneren.

 8. Angiv en værdi for argumentet Lås. Vælg Ja for at låse navigationsruden.

Brug af en makrohandling til at navigere til en kategori eller gruppe

 1. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil oprette en ny makro, skal du klikke på Makro i gruppen Makroer og kode under fanen Opret.

  • Hvis du vil føje handlingerne til en eksisterende makro, skal du højreklikke på makroen i navigationsruden og derefter klikke på Designvisning.

 2. Klik på Vis alle handlinger i gruppen Vis/skjul under fanen Design.

 3. Vælg NavigerTil på rullelisten i makrodesigneren. Handlingen vises i makrodesigneren.

 4. Klik på navnet på den kategori i feltet Kategori, du vil navigere til.

 5. Hvis du vil navigere til en bestemt gruppe i kategorien, skal du klikke på pilen i feltet Gruppe og derefter klikke på navnet på den gruppe, du vil navigere til.

Brug af en makrohandling til at skjule navigationsruden

Hvis du foretrækker at oprette dit eget navigationssystem, kan du skjule navigationsruden ved at bruge makrohandlingen KørKommando og argumentet SkjulVindue.

 1. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil oprette en ny makro, skal du klikke på Makro i gruppen Makroer og kode under fanen Opret.

  • Hvis du vil føje handlingerne til en eksisterende makro, skal du højreklikke på makroen i navigationsruden og derefter klikke på Designvisning.

 2. Klik på Vis alle handlinger i gruppen Vis/skjul under fanen Design.

 3. Vælg KørMenukommando på rullelisten i makrodesigneren. Handlingen vises i makrodesigneren.

 4. Vælg SkjulVindue i feltet Kommando.

Du kan også aktivere visningen af navigationsruden til eller fra ved hjælp af afkrydsningsfeltet Vis navigationsruden i dialogboksen Access-indstillinger. Hvis du bruger makrohandling køremenuenkommandoen med argumentet skjulvindue , skjuler navigationsruden om afkrydsningsfeltet Vis navigationsrude markeres eller ej.

Toppen af siden

Deaktivere designvisning for et element

I navigationsruden kan du indstille egenskaben Deaktiver genveje til designvisning for en genvej, så brugerne kan bruge genvejen til at åbne målobjektet i designvisning eller layoutvisning.

 1. Højreklik på den genvej i navigationsruden, som du vil deaktivere designvisning for, og klik derefter på Objektegenskaber eller (for en tabel) Tabelegenskaber.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Deaktiver genveje til designvisning i dialogboksen Egenskaber for objektnavn.

Toppen af siden

Skjule et databaseobjekt

 1. Højreklik på det objekt, du vil skjule, og klik derefter på Objektegenskaber eller (for en tabel) Tabelegenskaber.

  Dialogboksen Egenskaber for objektnavn vises, og navnet på objektet føjes til dialogboksens titel. Hvis du f.eks. åbner formularen Ordrer, er dialogboksens titel Egenskaber for Ordrer. Dialogboksen vises i følgende illustration.

  Dialogboksen Egenskaber for et databaseobjekt i Access

 2. Markér afkrydsningsfeltet Skjult.

 3. Klik på OK.

Gendanne (få vist) et skjult objekt

 1. Højreklik på menuen øverst i navigationsruden, og klik på Navigationsindstillinger i genvejsmenuen.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Vis skjulte objekter under Indstillinger for visning.

 3. Klik på OK, og vend tilbage til navigationsruden. Der vises et nedtonet ikon for alle skjulte objekter i ruden.

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du skjulte en genvej eller et objekt i en gruppe, skal du højreklikke på objektet og derefter klikke på Vis i denne gruppe.

  • Hvis du skjulte objektet fra alle kategorier og grupper ved at angive egenskaben Skjult, skal du højreklikke på objektet, klikke på Vis egenskaber og derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Skjult.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×