Tilpasse, hvordan data vises ved at oprette et opslagsfelt

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis du ønsker et felt i et dataark, formular eller rapport for at få vist en bestemt værdi, mens feltet gemmer en anden værdi, kan du oprette et opslagsfelt. Et opslagsfelt er nyttig, når du vil feltet for at vise et mere sigende navn end et tal, som et ID (eller andre fremmed nøgle værdi). Microsoft Office Access kan for eksempel i stedet for at vise et kontakter id-nummer, vises navnet på en kontaktperson. I dette eksempel kaldes det id-nummer den bundne værdi eller den værdi, der er gemt i den kildetabel, forespørgsel eller liste. Det id-nummer er automatisk slået op i kilden og erstattes med navnet på kontakten. Navnet på kontakten kaldes vist værdi.

Bemærk!: Forskellen mellem et opslagsfelt vist værdi og dens bundne værdi er, at den viste værdi vises i dataarkvisning, mens den bundne værdi er den lagrede værdi.

Når et opslagsfelt vises eller åbnet i et dataark, kaldes en opslagskolonne.

Opslagsfelter kan være enten enkel eller kompleks. Enkel opslagsfelter kan du gemme en enkelt værdi. Kompleks opslagsfelter eller opslag med flere værdier felter kan du gemme flere værdier, der vises i en kombinationsboks eller kontrolelement for en liste. For hvert element i et felt med flere værdier, en vist værdi "slås op" baseret på den tilsvarende bundne værdi. Give et udvalg af opslagsværdier hjælper med at undgå data én gang ved at begrænse de værdier, der kan indtastes.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette et nyt opslagsfelt

Ændre et eksisterende felt til et opslagsfelt

Fjerne et felts opslag egenskab

Indstille eller ændre egenskaber for et opslagsfelt

Oprette et nyt opslagsfelt

Du kan oprette et opslagsfelt, der vil hente værdier fra en tabel eller forespørgsel eller fra en liste over værdier, som du opretter.

Bemærk!: Når du angiver en liste over værdier for et opslagsfelt, angives automatisk værdierne i feltet i den aktuelle post.

Vælg opslagsværdier fra en tabel eller forespørgsel

 1. Højreklik i navigationsruden på den ønskede tabel, og klik derefter på Designvisning.

 2. Klik på cellen i kolonnen Datatype, der svarer til den kolonne, du vil definere som et opslagsfelt, klik på pil ned, og klik derefter på Guiden Opslag.

 3. Sørg for, at indstillingen jeg vil Opslagskolonnen skal slå værdierne op i en tabel eller forespørgsel er markeret, og klik derefter på Næste i guiden Opslag.

 4. Vælg de tabeller, forespørgsler eller begge mulighed for at få vist og vælge kilden til feltværdien opslag på den næste side under Vis, og klik derefter på Næste.

 5. Vælg det felt, du vil tilføje, under Tilgængelige felter.

 6. Klik på knappen Vælg valgknap .

 7. Gentag dette trin, hvis du vil tilføje flere felter, og klik derefter på Næste.

 8. For at angive sorteringsindstillinger for opslagsfeltet, på den næste side i guiden, vælge pil ned ud for den første sorteringsfelt, og klik derefter på navnet på det felt, som du vil sortere værdierne.

 9. Hvis du vil ændre sorteringsrækkefølgen fra stigende til faldende, klik på knappen stigende, og klik derefter på Næste.

 10. Brug musen til at trække kolonnen til den ønskede bredde for at justere bredden af opslagsfeltet, på den næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

  Tip!: Lad afkrydsningsfeltet Skjul nøglekolonnen være markeret, så alle dem, der bruger opslagskolonnen, kun kan se de værdier i feltet, som du ønsker, og så de ikke kan se værdierne i det primære nøglefelt.

 11. Skriv et navn til opslagskolonnen på den næste side i guiden.

 12. Hvis du vil oprette en opslagskolonne med flere værdier, skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad flere værdier.

  Bemærk!: Dette afkrydsningsfelt skal være markeret, for at der kan gemmes flere værdier i feltet.

  Indstillingen til opslag med flere værdier vælges i guiden Opslag

 13. Klik på Udført.

Tip!: De egenskaber, der gælder for et bestemt opslagsfelt er tilgængelige under fanen Opslag under Feltegenskaber.

Brug af en tabel eller forespørgsel som datakilde til et opslagsfelt

Vælg opslagsværdier fra en liste

 1. Højreklik i navigationsruden på den ønskede tabel, og klik derefter på Designvisning.

 2. Klik på cellen i kolonnen Datatype, der svarer til den kolonne, du vil definere som et opslagsfelt, klik på pil ned, og klik derefter på Guiden Opslag.

 3. Vælg jeg vil selv indtaste værdierne i guiden Opslag, og klik derefter på Næste.

 4. Skriv det antal kolonner, der skal være i opslaget, på den næste side i guiden.

 5. Skriv de værdier, du vil på opslagslisten, og klik derefter på Næste.

  Bemærk!: Du kan justere bredden af opslagsfeltet, men hvis du formindske bredden, så det er ikke længere synlig, skal den vises ikke i opslagskolonnen.

 6. Hvis du har angivet mere end én kolonne på trin 4, skal du vælge den kolonne, du vil bruge til entydigt at identificere hver værdi. Dobbeltklik på den kolonne i feltet Tilgængelige felter, du vil bruge til entydigt at identificere hver værdi, og klik derefter på Næste.

  Bemærk!: Dette trin vises ikke, hvis du har angivet mere end én kolonne på trin 4.

 7. Skriv et navn til opslagskolonnen på den næste side i guiden.

 8. Hvis du opretter en opslagskolonne med flere værdier, skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad flere værdier.

  Bemærk!: Dette afkrydsningsfelt skal være markeret, for at der kan gemmes flere værdier i feltet.

 9. Klik på Udfør, og klik derefter påJa for at gemme ændringerne.

Toppen af siden

Ændre et eksisterende felt til et opslagsfelt

 1. Højreklik i navigationsruden på den ønskede tabel, og klik derefter på Designvisning.

 2. Klik på cellen i kolonnen Datatype, der svarer til den kolonne, du vil definere som et opslagsfelt, klik på pil ned, og klik derefter på Guiden Opslag.

 3. Følg vejledningen for at fuldføre guiden.

Toppen af siden

Fjerne et felts opslag egenskab

 1. Højreklik i navigationsruden på den tabel, du vil arbejde med, og klik derefter på Designvisning.

 2. Markér det felt, du vil fjerne en opslagsegenskab for.

 3. Klik på fanen Opslag.

 4. Klik på Tekstboks i rullelisten VisKontrolelement.

Toppen af siden

Indstille eller ændre egenskaber for et opslagsfelt

Når du bruger guiden Opslag, indstilles egenskaberne for opslagsfeltet automatisk. Du kan dog ændre egenskaberne, hvis du vil ændre funktionsmåden for et opslagsfelt.

 1. Højreklik i navigationsruden på den ønskede tabel, og klik derefter på Designvisning.

 2. Klik på det felt, du vil ændre opslagsegenskaberne for.

 3. Klik på fanen Opslag.

 4. Klik på pil ned ud for den egenskab, du vil ændre, og vælg den ønskede indstilling.

  I følgende tabel vises de egenskaber, som du kan angive eller ændre.

Egenskab

Handling

VisKontrolelement

Afhængigt af kontrolelementtypen kan typen angives til en af følgende:

 • Afkrydsningsfeltet     Ja/Nej-felter kun.

 • Tekstfelt     Viser indhold, der er angivet af en bruger.

 • Liste     Viser en liste over værdier i et åbent vindue.

 • Kombinationsboks     Viser valgte værdier, når lukket og viser listen med værdier, når den er åben.

Bemærk!: Egenskaben VisKontrolelement til Tekstboks eller afkrydsningsfeltet, deaktiveres opslag.

Rækkekildetype

Vælg, om opslagsfeltet skal udfyldes med værdier fra en anden tabel eller forespørgsel eller fra en liste over værdier, du angiver. Du kan også vælge at udfylde listen med navne på felterne i en tabel eller forespørgsel.

Rækkekilde

Angiv den tabel, forespørgsel eller liste over værdier, der indeholder værdierne til opslagsfeltet. Når egenskaben Rækkekildetype er indstillet til Tabel/forespørgsel eller Feltliste, skal denne egenskab indstilles til navnet på en tabel eller forespørgsel eller til en SQL-sætning, der repræsenterer forespørgslen. Når egenskaben Rækkekildetype er indstillet til Værdiliste, skal denne egenskab indeholde en liste over værdier adskilt af semikolon.

Bundet kolonne

Angiv den kolonne i egenskaben Rækkekilde, der leverer den værdi, der gemmes af opslagsfeltet. Denne værdi kan variere fra 1 til antallet af kolonner i egenskaben Rækkekilde.

AntalKolonner

Angiv det antal kolonner i rækkekilden, der kan vises i opslagskolonnen. Denne egenskab kan være en heltalsværdi fra 1 til 255.

Kolonneoverskrifter

Angiv, om der skal vises kolonneoverskrifter. Værdien kan være Nej (standard) eller Ja.

Kolonnebredder

Angiv kolonnebredden for hver kolonne. Hvis du ikke vil få vist en kolonne, f.eks. et id, kan du angive 0 for bredden.

MaksAntalRækker

Angiv det antal rækker, der skal vises, når opslagskolonnen vises.

Listebredde

Angiv bredden på det kontrolelement, der vises, når opslagskolonnen vises.

BegrænsTilListe

Vælg, om en bruger kan angive en værdi, der ikke findes på listen.

Tillad flere værdier

Angiv, om opslagsfeltet bruger et felt med flere værdier og tillader flere værdier skal være markeret. Denne indstilling kan være ingen (standard) eller klik på Ja. Hvis du vælger Ja, bliver brugeren kan markere flere værdier i egenskaben Rækkekilde for hver post.

Flere oplysninger om felter med flere værdier finder du i artiklen Vejledning i brug af felter med flere værdier.

Tillad redigering af værdiliste

Angiv, om du kan redigere elementer i et opslagsfelt, der er baseret på en liste med værdier. Når denne egenskab er indstillet til Ja, og du højreklikker på et opslagsfelt, der er baseret på en enkelt kolonne værdiliste, får du vist menuindstillingen Rediger listeelementer. Hvis opslagsfeltet har mere end én kolonne, ignoreres denne egenskab.

Redigeringsformular til listeelementer

Angiv en eksisterende formular til at bruge, som du kan redigere listeelementer i et opslagsfelt, der er baseret på en tabel eller forespørgsel.

Vis kun værdier for rækkekilder

Vis kun de værdier, der svarer til den aktuelle rækkekilde, når Tillad flere værdier er indstillet til Ja.

For at slå en værdi i en tabel fra et program, skal du se reference artiklen Funktionen DLookup.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×