Tilpasse en knap

Efter at du har indsat en knap i en formularskabelon, kan du tilpasse den ved at ændre dens egenskaber og indstillinger i dialogboksen Knapegenskaber. Du åbner dialogboksen ved at dobbeltklikke på den knap i formularskabelonen, som du ønsker at ændre egenskaberne for.

Nedenstående tabel beskriver nogle af de måder, du kan tilpasse en knap på, og angiver årsager til, hvorfor du kan gøre det. Selvom tabellen ikke giver detaljerede proceduremæssige oplysninger om indstillingerne i dialogboksen Knapegenskaber, får du alligevel en ide om den række af egenskaber, der er tilgængelige.

Tab

Opgave

Detaljer

Generelt

Tildele en handling til knappen

På listen Handling kan du definere, hvad der skal ske, når brugeren klikker på knappen. Hvis knappen skal sende data til en enkelt datakilde, skal du klikke på Send. Hvis regler eller brugerdefineret kode skal køre, når der klikkes på knappen, skal du klikke på Regler og brugerdefineret kode.

Tilgængelige handlinger

Handlingerne Send og Regler og brugerdefineret kode er altid tilgængelige. Tilgængeligheden af andre knaphandlinger afhænger af, hvordan formularskabelonen er designet, og om formularskabelonen indeholder en dataforbindelse, som forespørger på eller sender data til eksterne datakilder, f.eks. en database eller webtjeneste.

Handling

Beskrivelse

Send

Denne handling starter standard sendefunktionalitet til formularen – det samme som når brugeren klikker på Send i menuen Filer. For at starte sende en brugerdefineret sendehandling skal du vælge Regler og brugerdefineret kode og derefter oprette en regel for afsendelse af data.

Regler og brugerdefineret kode

Denne handling kører enten en regel, når der klikkes på knappen, eller den kører en brugerdefineret kode. Du kan f.eks. oprette en regel, som automatisk sender dataene fra en formular til en webtjeneste eller sender dataene som en mailmeddelelse som svar på, at brugeren har klikket på knappen. Hvis du vil definere en regel, skal du klikke på Regler. For at definere kode, skal du klikke på Rediger formularkode.

Kør forespørgsel

Hvis formularen er forbundet til en database eller webtjeneste, forespørger denne handling en database eller webtjeneste, baseret på de værdier, der er angivet i de felter, der bruges til at søge i dataene.

Ny post

Hvis formularen er forbundet til en database eller webtjeneste, rydder denne handling værdierne i formularen, så en bruger kan skrive nye data.

Slet og send

Hvis formularen er forbundet til en database eller webtjeneste, sletter denne handling de poster fra databasen, der er returneret i en forespørgsel.

Opdater

Hvis formularen er forbundet til en database eller webtjeneste, opdaterer denne handling de data fra databasen eller webtjenesten, der er returneret i en forespørgsel.

Opdater formular

I en formular, der er udviklet til at blive udfyldt i en webbrowser, opdaterer denne handling formulardata på en trinvis måde. Forestil dig f.eks. at feltet Total ændres baseret på de værdier, brugeren angiver i andre kontrolelementer i formularen. For at undgå at opdatere formularen, hver gang værdierne i disse kontrolelementer ændres, kan du forhindre data i at blive sendt til serveren for disse bestemte kontrolelementer. Derefter kan du tilføje en knap af typen Opdater totaler ud for feltet Total, som brugeren kan klikke på for at opdatere totalerne manuelt. Den knap, der er knyttet til handlingen Opdater formular, er kun synlig, når brugerne får vist og udfylder formularen i browseren.

Generelt

Ændre knapetiket

Skriv den tekst, der skal vises på knapfladen i boksen Etiket. Hvis du vil have, at teksten på knapfladen skal skifte, afhængigt af værdierne i formularen, skal du klikke på Indsæt formel Knapflade og derefter markere det felt, der lagrer den værdi, du vil bruge. Du kan f.eks. oprette en knap med etiketten Send til overordnet, hvor overordnet er det navn, en bruger skriver i tekstboksen Overordnet et andet sted i formularen.

Generelt

Få knap-id

Du kan bruge det id, der er angivet under denne fane til at identificere knappen i kode. Du kan også ændre standardnavnet på knap-id'et, så det er nemmere at huske.

Generelt

Skrive brugerdefineret kode

Klik på Rediger formularkode for at åbne Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA), hvor du kan skrive brugerdefineret kode for at automatisere knappens handlinger.

Generelt

Tildele regler til automatisering af knappens handlinger

Klik på Regler for at åbne dialogboksen Regler, hvor du kan oprette regler, som kører, når der klikkes på knappen. Du kan f.eks. opsætte en regel, som åbner en ny formular eller skifter visning, når brugerne klikker på knappen.

Visning

Tilføje betinget formatering

Klik på Betinget formatering for at åbne dialogboksen betinget formatering, hvor du kan ændre udseendet af et kontrolelement, herunder dets synlighed, baseret på værdier, som brugerne angiver i formularen. Du kan f.eks. vælge at skjule en eller flere knapper, medmindre en bestemt er markeret af brugeren.

Størrelse

Justere størrelse, indre margen og ydre margener

Du kan manuelt angive størrelsen på et kontrolelement ved at indtaste værdier i felterne Højde og Bredde. Du kan også begrænse afstanden både i og uden for kontrolelementet ved at ændre udfyldningen, som er bufferafstanden omkring kontrolelementets indhold, eller margenerne, hvilket er afstanden mellem kontrolelementets kant og omgivende tekst eller objekter på formularskabelonen.

Avanceret

Angive et skærmtip

Hvis du vil vise en forklarende note, når brugere flytter markøren hen over kontrolelementet, skal du skrive den ønskede tekst i boksen Skærmtip. Hjælpemidler, f.eks. hjælpemidler til skærmvisning, der gør oplysningerne på skærmen tilgængelige som elektronisk tale eller en Braille-skærm, der kan opdateres, er ofte afhængige af disse skærmtip til at fortolke oplysninger til deres brugere.

Avanceret

Ændre tabulatorrækkefølgen

Du kan ændre placeringen af et kontrolelement i formularskabelonens overordnede tabulatorrækkefølge. Tabulatorrækkefølgen er den rækkefølge, hvori fokus flyttes i en formular fra et felt eller objekt til det næste, når brugeren trykker på TAB eller SHIFT+TAB. Standardindstillingen for tabulatorindeks for alle kontrolelementer i en formularskabelon er 0, men tabulatorrækkefølgen starter med 1. Det vil sige, at et kontrolelement med 1 i feltet Tabulatorindeks bliver besøgt først, når brugeren trykker på tabulatortasten. Alle kontrolelementer med 2 i feltet Tabulatorindeks besøges som nummer to osv. Alle kontrolelementer med 0 i feltet Tabulatorindeks kommer sidst i rækkefølgen. Hvis du vil springe over kontrolelementer i tabulatorrækkefølgen, skal du skrive -1 i feltet Tabulatorindeks.

Avanceret

Tildele en tastaturgenvej

Du kan skrive et bogstav eller tal i feltet Hurtigtast for at angive en tastaturgenvej. Tastaturgenveje giver brugerne mulighed at gå til et kontrolelement ved at trykke på en kombination af taster i stedet for at flytte musen. Hvis du vælger at bruge tastaturgenveje i formularskabelonen, skal du fortælle brugerne, at genvejene findes. Du kan f.eks. skrive (ALT+S) efter navnet på et tekstfelt for at give brugerne besked om, at der er en tastaturgenvej for et tekstfelt af typen Sælger.

Browserformularer

Tilpasse indstillinger til afsendelse af data tilbage til serveren

Fanen Browserformularer vises kun, når du designer en browserkompatibel formularskabelon. Det giver dig mulighed for at styre, om der sendes data til serveren, når brugerne klikker på knappen i formularen.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×