Tilpasse designindstillinger for objekter i databasen

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan angive databaseindstillinger, der kan bruges til at ændre designet af Access skrivebordsdatabase objekter ved at klikke på filer, Indstillinger og derefter Objekt-designere. Du kan angive designindstillinger for tabel, formular, rapport og forespørgselsdesign fra dette sted til centralt Access indstillinger, selvom de fleste af indstillingerne, ignoreres i tabellen dataark og layoutvisninger. Du kan også tilpasse de valgte indstillinger fra denne kategori for fejlkontrol.

Bemærk!: Hvis du bruger Access 2007, skal du klikke på Microsoft Office-knappen > Access-indstillinger, og klik derefter Objekt-designere.

Bemærk!: Denne artikel gælder ikke for Access-webapps – den type database, du kan designe med Access og udgive online.

Hvad vil du foretage dig?

Tilpasse indstillingerne for design af tabeller

Tilpasse indstillingerne for design af forespørgsler

Vælge indstillinger for design af formularer og rapporter

Ændre indstillingerne for fejlkontrol

Tilpasse indstillingerne for design af tabeller

Visningen for tabeldesign indeholder indstillinger, der kan bruges til at oprette brugerdefinerede standardindstillinger for tabeller, som f.eks. skrifttypen og skriftstørrelsen til tekst, indstilling for præfikser eller suffikser til feltnavne samt indstillinger, der gør det muligt for Access at indeksere felter automatisk.

Indstillinger for design af tabeller i Access

Indstilling

Beskrivelse

Standardfelttype

Angiv eller skift standarddatatypen for felter i nye tabeller og felter, du føjer til eksisterende tabeller. Standarddatatypen er Tekst.

Standard tekstfeltstørrelse

Angiv det maksimale antal tegn, du kan indtaste for den standardfelttype, du har valgt. Du kan ikke overskride standardmaksimumgrænsen på 255 tegn.

Standard talfeltstørrelse

Angiv eller skift heltalstypen i felter, der er indstillet til datatypen Tal.

Autoindeksér ved import/oprettelse

Angiv start- eller slut tegn i et feltnavn. Når du importerer felter fra en ekstern fil, eller du føjer felter til en tabel, indekserer Access automatisk eventuelle felter med navne, der svarer til de tegn, der er angivet her. Brug et semikolon til at adskille tegnstrenge. Eksempelvis hvis du skriver enhednavn, indekserer Access felter med navnet "Enhedspris" og "Firmanavn."

Vis knapper til Indstillinger for egenskabsopdatering

Når den er valgt, vises knappen Indstillinger for egenskabsopdatering. Denne knap vises, når du ændrer en egenskab for et felt i en tabel. Du bliver spurgt, om relaterede egenskaber skal opdateres automatisk i forespørgsler, formularer og rapporter, når du ændrer bestemte feltegenskaber i et tabeldesign.

Toppen af siden

Tilpasse indstillingerne for design af forespørgsler

Når du vælger indstillinger i området Forespørgselsdesign, tilføjes designelementerne automatisk i dine nye forespørgsler.

Viser indstillingerne for forespørgselsdesign

Indstilling

Beskrivelse

Vis tabelnavne

Markér denne indstilling, når du vil spore kilder til felter i en forespørgsel, der er baseret på flere tabeller. Når den er valgt, vises rækken Tabel i forespørgslens designgitter i Access. Fjern markeringen af denne indstilling, hvis du kun vil skjule rækken for nye forespørgsler.

Bemærk!: Hvis du åbner en eksisterende forespørgsel, hvori der tidligere blev vist tabelnavne, tilsidesætter Access denne indstilling.

Medtag alle felter

Når denne indstilling er markeret, tilføjes sætningen Vælg * i forespørgslerne i Access. Denne sætning henter alle felter i de underliggende tabeller eller forespørgsler for en given forespørgsel. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis du kun vil se de felter, du tilføjer, når du bruger Forespørgselsdesigner.

Bemærk!: Denne indstilling gælder kun for nye forespørgsler, du opretter med den aktuelle forekomst af Access.

Aktivér autojoinforbindelse

Når du bruger Forespørgselsdesigner, kan du vælge denne indstilling for automatisk at få oprettet en INNER JOIN mellem to tabeller. Fjern markeringen i denne indstilling, hvis du selv vil definere relationen.

Bemærk!: Hvis denne indstilling skal fungere, skal tabellerne have et felt med samme navn og datatype, og et af disse felter skal være en primær nøgle.

Skrifttype i forespørgselsdesign

Skrifttype: Angiver den standardskrifttype, der bruges i Forespørgselsdesigner

Størrelse: Angiver den standardskriftstørrelse, der bruges i forespørgselsdesignet

SQL Server-kompatibel syntaks (ANSI92)

  • Denne database Vælg denne indstilling, hvis du vil køre forespørgsler i Microsoft SQL Server-databaser. Du skal bruge ANSI-92 -syntaks i alle forespørgsler, når du vælger denne indstilling. Eksisterende forespørgsler, der er skrevet med den tidligere ANSI-89-standard (standarden for Access), virker muligvis ikke eller kan returnere uventede resultater.

  • Standard for nye databaser: Vælg denne indstilling for at gøre ANSI-92 til standardsyntaksen i forespørgsler for alle nye databaser, der er oprettet i den aktuelle forekomst af Access.

Toppen af siden

Vælge indstillinger for design af formularer og rapporter

Når du designer en formular eller rapport, definerer disse indstillinger markeringens funktionsmåde, når du trækker et rektangel for at markere et eller flere kontrolelementer. De indstillinger, du vælger, gælder for alle Access-databaser, uanset om de er åbne eller ej, og også for de databaser, du opretter fremover.

Visning af indstillingerne for design af formularer og rapporter

Indstilling

Beskrivelse

Delvist omsluttet

Markeringsrektanglet dækker dele af et kontrolelement eller en gruppe af kontrolelementer.

Fuldstændigt omsluttet

Markeringsrektanglet omslutter et kontrolelement eller en gruppe af kontrolelementer helt.

Formularskabelon

Hvis du vil ændre standardindstillingen, skal du angive navnet på en eksisterende formular, som du vil bruge som skabelon for alle nye formularer. De formularer, der bliver oprettet ved hjælp af skabelonen, får samme sektions- og kontrolelementegenskaber som skabelonen.

Rapportskabelon

Du kan ændre standardindstillingen ved at indtaste navnet på en eksisterende rapport, som du vil bruge som skabelon for alle nye rapporter. De nye rapporter får samme sektions- og kontrolelementegenskaber som skabelonen.

Brug altid hændelsesprocedurer

Starter Visual Basic Editor i stedet for at åbne dialogboksen Vælg generator. Som standard vises dialogboksen, når du klikker på et egenskabsark Knappen Generator for en hændelse.

Toppen af siden

Ændre indstillingerne for fejlkontrol

Disse indstillinger for fejlkontrol er valgt som standard, så Access automatisk kan kontrollere for forskellige fejl i formular- og rapportdesign, men du kan fjerne markeringen af en hvilken som helst indstilling, som du ikke har brug for.

Indstillinger for fejlkontrol, der er tilgængelige i kategorien Objekt-designere

Indstilling

Beskrivelse

Aktivér fejlkontrol

Aktiverer eller deaktiverer fejlkontrol i formularer og rapporter. I Access placeres fejlindikatorer i de kontrolelementer, der har en eller flere fejl. Indikatorerne vises som trekanter i øverste højre eller venstre hjørne af kontrolelementet, afhængig af standardtekstretningen. Standardindikatorfarven er grøn, men du kan ændre den efter behov. Fejlkontrol er som standard aktiveret, og hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, deaktiveres fejlkontrol for databasen.

Kontrollér for ikke-tilknyttede navne og kontrolelementer

Når du markerer et kontrolelement og et navn, kontrollerer Access, om de markerede objekter er knyttet til hinanden. Hvis Access finder en fejl, vises knappen Spor fejl i stedet for den sædvanlige fejlindikator. Knappen Spor fejl vises også, selvom etiketten eller kontrolelementet er knyttet til et andet objekt.

Kontrollér for nye, ikke-tilknyttede etiketter

Denne indstilling gælder kun for formularer. Når den er valgt, kontrollerer Access alle nye navne for at sikre, at de er knyttet til et kontrolelement.

Kontrollér for fejl ved tastaturgenveje

Access undersøger, om der findes dubletter af genvejstaster og ugyldige genveje, f.eks. mellemrum, og viser en liste over alternativer. Denne indstilling gælder kun for formularer.

Kontrollér for ugyldige egenskaber for kontrolelementer

Access undersøger, om kontrolelementerne har ugyldige egenskabsindstillinger, f.eks. ugyldige udtryk eller feltnavne.

Kontrollér for almindelige rapportfejl

Rapporterne i Access kontrolleres for almindelige fejl, f.eks. ugyldige sorteringsrækkefølger eller bredder, der er større end den valgte papirstørrelse. Denne indstilling gælder kun for rapporter.

Fejlindikatorfarve

Angiver eller ændrer farven på fejlindikatoren, der vises, når en formular, en rapport eller et kontrolelement har fejl.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×