Tilpasse båndet i Office

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvad du kan tilpasse: Du kan tilpasse båndet for at arrangere faner og kommandoer i den rækkefølge, du vil have dem, skjule eller vise båndet og skjule de kommandoer, du bruger mindre ofte. Du kan også eksportere eller importere et tilpasset bånd.

Et billede, der viser delene af en båndet: faner, kommandoer, grupper af kommandoer

Hvad kan du ikke tilpasse: Du kan reducere størrelsen på båndet eller størrelsen på teksten eller ikoner på båndet. Den eneste måde at gøre dette er at ændre din skærmopløsning, som vil ændre størrelsen på alt på siden.

Når du tilpasser båndet: dine tilpasninger, der kun gælder for det Office-program, du arbejder i på tidspunktet. Hvis du tilpasse båndet i Word, være ikke de samme ændringer for eksempel synlig i Excel. Hvis du vil tilsvarende tilpasninger i dine andre Office-apps, skal du skal åbne hver enkelt af disse apps til at foretage de samme ændringer.

Tip!: Du kan ikke ændre farven på båndet, eller dets ikoner, men du kan ændre farveskemaet, der bruges i hele Office. Se ændre Office-temakan finde flere oplysninger.

Skjule båndet:

 1. Åbn den app, du vil skjule båndet i, som Word eller Excel.

 2. Vælg ^ i øverste højre hjørne af appen.

  Vælg den ^ skjule båndet.

Vise båndet:

 1. Vælg en fane, som Startside.

 2. Vælg Knappen Frigør i Office 2016 til at fastgøre båndet til toppen, så det forbliver der, når båndet udvides, i det øverste højre hjørne.

  I øverste højre hjørne af skærmen, Vælg Fastgør til at fastgøre båndet til siden, så det forbliver der.

Hvis du bruger læsetilstand, tryk på Esc for at få vist båndet.

Fanerne på båndet er hjem, Indsæt, Design osv. For eksempel viser billedet herunder fanerne i Word.

Et billede af fanerne på båndet i Word.

Du kan tilføje brugerdefinerede faner eller omdøbe og ændre rækkefølgen af standardfanerne, der er indbygget i Office. Brugerdefinerede faner på listen Tilpas båndet har (brugerdefineret) efter navnet, men word (brugerdefineret) vises ikke på båndet.

Åbn vinduet "Tilpas båndet"

Hvis du vil arbejde med båndet, skal du gå til siden Tilpas vinduet båndet. Her er, hvordan du gør dette.

 1. Åbn den app, du vil tilpasse båndet i, som Word eller Excel.

 2. Placer musemarkøren i et tomt område på båndet, og højreklik derefter.

  Flytte musen til en tom plads i båndet og højreklik, og derefter vælge Tilpas båndet.

 3. Klik på Tilpas båndet.

Nu er du klar til at gøre følgende fremgangsmåde for at tilpasse båndet.

Ændre rækkefølgen af standard- eller brugerdefinerede faner

Du kan ændre rækkefølgen af hjem, Indsæt, tegning, Design og andre faner. Du kan ikke ændre placeringen af fanen filer .

 1. I vinduet Tilpas båndet under listen Tilpas båndet skal du klikke på den fane, du vil flytte.

  Fremhæve den fane, du vil flytte, og derefter bruge op og ned pilene for at ændre placeringen.

 2. Klik på pilen Flyt op eller Flyt ned, indtil du har den ønskede rækkefølge.

 3. Klik på OK for at se og gemme dine ændringer.

Tilføje en brugerdefineret fane

Når du klikker på Ny fane, tilføjer du en brugerdefineret fane og en brugerdefineret gruppe. Du kan kun føje kommandoer til brugerdefinerede grupper.

 1. I vinduet Tilpas båndet under listen Tilpas båndet skal du klikke på Ny fane.

 2. Klik på OK for at se og gemme dine ændringer.

Omdøbe en standard- eller brugerdefineret fane

 1. I vinduet Tilpas båndet under listen Tilpas båndet skal du klikke på den fane, du vil omdøbe.

 2. Klik på Omdøb, og indtast derefter et nyt navn.

 3. Klik på OK for at se og gemme dine ændringer.

Skjule en standard- eller brugerdefineret fane

Du kan skjule både brugerdefinerede faner og standardfaner. Men du kan fjerne kun brugerdefinerede faner. Du kan ikke skjule fanen filer.

 1. I vinduet Tilpas båndet under listen Tilpas båndet skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for de standardfaner eller brugerdefinerede faner, du vil skjule.

 2. Klik på OK for at se og gemme dine ændringer.

Fjerne en brugerdefineret fane

Du kan skjule både brugerdefinerede faner og standardfaner, men du kan kun fjerne brugerdefinerede faner. Brugerdefinerede faner og grupper har (Brugerdefineret) efter navnet, men ordet (Brugerdefineret) vises ikke på båndet.

 1. I vinduet Tilpas båndet under listen Tilpas båndet skal du klikke på den fane, du vil fjerne.

 2. Klik på Fjern.

 3. Klik på OK for at se og gemme dine ændringer.

Du kan tilføje brugerdefinerede grupper eller omdøbe og ændre rækkefølgen af standardgrupperne, der er indbygget i Office. Brugerdefinerede grupper på listen Tilpas båndet har (brugerdefineret) efter navnet, men word (brugerdefineret) vises ikke på båndet.

Ændre rækkefølgen af standard- og brugerdefinerede grupper

 1. I vinduet Tilpas båndet under listen Tilpas båndet skal du klikke på den gruppe, du vil flytte.

 2. Klik på pilen Flyt op eller Flyt ned, indtil du har den ønskede rækkefølge.

 3. Klik på OK for at se og gemme dine ændringer.

Tilføje en brugerdefineret gruppe til en fane

Du kan tilføje en brugerdefineret gruppe på enten en brugerdefineret faner eller en standardfane.

 1. I vinduet Tilpas båndet under listen Tilpas båndet skal du klikke på den fane, du vil tilføje en gruppe til.

 2. Klik på Ny gruppe.

 3. For at omdøbe gruppen Ny gruppe (brugerdefineret), skal du højreklikke på gruppen, klikke på Omdøb og skrive et nyt navn.

  Bemærk!: Du kan også tilføje et ikon til at repræsentere den brugerdefinerede gruppe ved at klikke på den brugerdefinerede gruppe og derefter på Omdøb. Når dialogboksen Symbol åbnes, kan du vælge et ikon til at repræsentere gruppen.

 4. Du kan skjule etiketterne for de kommandoer, som du føjer til denne brugerdefinerede gruppe, ved at højreklikke på gruppen og derefter klikke på Skjul kommandoetiketter. Gentag dette for ikke at skjule dem.

 5. Klik på OK for at se og gemme dine ændringer.

Omdøbe en standard- eller brugerdefineret gruppe

 1. I vinduet Tilpas båndet under listen Tilpas båndet skal du klikke på den gruppe, du vil omdøbe.

 2. Klik på Omdøb, og indtast derefter et nyt navn.

 3. Klik på OK for at se og gemme dine ændringer.

Fjerne en standard- eller brugerdefineret gruppe

 1. I vinduet Tilpas båndet under listen Tilpas båndet skal du klikke på den gruppe, du vil fjerne.

 2. Klik på Fjern.

 3. Klik på OK for at se og gemme dine ændringer.

Erstatte en standardgruppe med en brugerdefineret gruppe

Du kan ikke fjerne en kommando fra en gruppe indbygget i Microsoft Office. Du kan dog oprette en brugerdefineret gruppe med de kommandoer, du vil erstatte i standardgruppen.

 1. I vinduet Tilpas båndet under listen Tilpas båndet skal du klikke på den standardfane, hvor du vil tilføje den brugerdefinerede gruppe.

 2. Klik på Ny gruppe.

 3. Højreklik på den nye gruppe, og klik derefter på Omdøb.

 4. Skriv et navn til den nye gruppe, og vælg et ikon til at repræsentere den nye gruppe, når båndet er tilpasset.

 5. Klik på Hovedfaner på listen Vælg kommandoer fra.

 6. Klik på plustegnet (+) ud for den standardfane, der indeholder den gruppe, du vil tilpasse.

 7. Klik på plustegnet (+) ud for den standardgruppe, du vil tilpasse.

 8. Klik på den kommando, du vil føje til den nye brugerdefinerede gruppe, og klik derefter på Tilføj.

 9. Højreklik på standardgruppen, og klik på Fjern.

Når du vil tilføje kommandoer til en gruppe, skal du først tilføje en brugerdefineret gruppe til en standardfane eller til en ny brugerdefineret fane. Kun kommandoer føjet til brugerdefinerede grupper kan omdøbes.

Standardkommandoer vises med grå tekst. Du kan ikke omdøbe dem, ændre deres ikoner eller ændre deres rækkefølge.

Kommandoer, der er føjet til en ny gruppe under en standardfane

Ændre rækkefølgen af kommandoerne i brugerdefinerede grupper

 1. I vinduet Tilpas båndet under listen Tilpas båndet skal du klikke på den kommando, du vil flytte.

 2. Klik på pilen Flyt op eller Flyt ned, indtil du har den ønskede rækkefølge.

 3. Klik på OK for at se og gemme dine ændringer.

Føje kommandoer til en brugerdefineret gruppe

 1. I vinduet Tilpas båndet under listen Tilpas båndet skal du klikke på den brugerdefinerede gruppe, hvor du vil tilføje en kommando.

 2. På listen Vælg kommandoer fra skal du klikke på den liste, du vil tilføje kommandoer fra, f.eks. Oftest anvendte kommandoer eller Alle kommandoer.

  Vælge kommandoer på en liste

 3. Klik på en kommando på den liste, som du vælger.

 4. Klik på Tilføj.

 5. Klik på OK for at se og gemme dine ændringer.

Fjerne en kommando fra en brugerdefineret gruppe

Du kan kun fjerne kommandoer fra en brugerdefineret gruppe.

 1. I vinduet Tilpas båndet under listen Tilpas båndet skal du klikke på den kommando, du vil fjerne.

 2. Klik på Fjern.

 3. Klik på OK for at se og gemme dine ændringer.

Omdøbe en kommando, som du har føjet til en brugerdefineret gruppe

 1. I vinduet Tilpas båndet under listen Tilpas båndet skal du klikke på den kommando, du vil omdøbe.

 2. Klik på Omdøb, og indtast derefter et nyt navn.

 3. Klik på OK for at se og gemme dine ændringer.

Du kan nulstille alle faner til deres oprindelige tilstand, eller du kan nulstille Vælg faner til deres oprindelige tilstand. Når du nulstiller alle faner på båndet, kan du også nulstille værktøjslinjen Hurtig adgang for at få vist standardkommandoerne.

Følg disse trin for at nulstille båndet:

 1. I vinduet Tilpas båndet skal du klikke på Nulstil.

 2. Klik på Nulstil alle tilpasninger.

Nulstille kun den markerede fane til standardindstilling.

Du kan kun nulstille standardfaner til deres standardindstillinger.

 1. I vinduet Tilpas båndet skal du markere den standardfane, du vil nulstille til standardindstillingerne.

 2. Klik på Nulstil, og klik derefter på Nulstil kun markeret båndfane.

Du kan dele dine bånd og tilpasninger af værktøjslinjen Hurtig adgang til en fil, som kan importeres og benyttes af en medarbejder eller på en anden computer.

Trin 1: Eksportér dine tilpasset bånd:

 1. I vinduet Tilpas båndet skal du klikke på Importér/Eksportér.

 2. Klik på Eksportér alle tilpasninger.

Trin 2: Importere tilpassede båndet og værktøjslinjen Hurtig adgang på anden computeren

Vigtigt!: Når du importerer en tilpasningsfil til båndet, mister du alle tidligere tilpasninger af båndet og værktøjslinjen Hurtig adgang. Hvis du mener, at du muligvis vil gå tilbage til de tilpasninger, du har, skal du eksportere dem, før du importerer nye tilpasninger.

 1. I vinduet Tilpas båndet skal du klikke på Importér/Eksportér.

 2. Klik på Importér tilpasningsfil.

Relaterede emner

Tilpas værktøjslinjen Hurtig adgang

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×