Tilpasse båndet

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Båndet – striben langs toppen af programvinduet, som indeholder grupper af kommandoer – er en komponent i den nye Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet). Brugergrænsefladen Office Fluentn udgør et enkelt hjemsted for kommandoer i Microsoft Office Access 2007, og det er den primære erstatning for menuer og værktøjslinjer i tidligere versioner af Access.

Efterhånden som du starter på at bygge mere avancerede programmer med Office Access 2007, kan du have behov for at tilpasse Office Fluent-båndet, så programmet bliver nemmere at bruge. Du kan f.eks. skjule nogle af eller alle standardfanerne, så brugerne ikke kan bruge bestemte kommandoer, og du kan oprette nye, brugerdefinerede faner, der kun indeholder de kommandoer, du ønsker skal være tilgængelige.

I alle 2007 Microsoft Office-system programmer, der bruger Brugergrænsefladen Office Fluent, kan du bruge Extensible Markup Language (XML) til at tilpasse båndet. Et grundlæggende kendskab til XML er derfor nyttige. I denne artikel omhandler ikke XML-begreber, men giver du med en grundlæggende båndet tilpasning procedure og nogle eksempel XML, som du kan ændre efter dine behov.

Hvad vil du foretage dig?

Forstå teknikker til tilpasning af båndet

Oprette og anvende et brugerdefineret bånd

Gendan standard båndet

Forstå XML-eksempel

Forstå teknikkerne til tilpasning af båndet

I Office Access 2007 tilpasser du båndet ved at oprette tilpasnings-XML-kode og derefter tilføje kode eller angive databaseegenskaber, der instruerer Access i at bruge denne XML-kode, når båndet oprettes. Du kan bruge XML-koden til at skjule faner og til at tilføje nye faner, kommandogrupper og kommandoer. I procedurerne i denne artikel kan du se, hvordan du tilføjer kommandoer, der er en del af Access (f.eks. Søg, Sorter og Gem), og hvordan du tilføjer kommandoer, der kører Access-makroer, som du selv har skrevet.

Du kan lagre XML-koden flere steder, men en af de nemmeste metoder er at lagre den i en systemtabel i den aktuelle database. I processen lærer du, hvordan du opretter en systemtabel med navnet USysRibbons, tilføjer bånd-XML-kode i systemtabellen og derefter angiver, om det brugerdefinerede bånd skal vises for databasen som helhed eller for en bestemt formular eller rapport. Du kan definere flere brugerdefinerede bånd – ét for hele programmet og yderligere bånd for individuelle formularer eller rapporter i databasen.

Oprette og anvende et brugerdefineret bånd

I de følgende afsnit beskrives trin for trin, hvordan du opretter og anvender et brugerdefineret bånd.

Før du starter

Vise systemtabeller i navigationsruden    Som standard vises systemtabeller ikke i navigationsruden, så du skal først ændre en indstilling i dialogboksen Navigationsindstillinger, så du kan se tabellen USysRibbons, efter du har oprettet den. Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Sørg for, at databasen er åben i Access, højreklik på navigationslinjen øverst i navigationsruden, og klik derefter på Navigationsindstillinger i genvejsmenuen.

 2. Dialogboksen Navigationsindstillinger vises. Marker afkrydsningsfeltet Vis systemobjekter under Indstillinger for visning, og klik derefter på OK.

  Access-systemtabellen vises i navigationsruden.

Give mulighed for at vise fejlmeddelelser fra brugergrænsefladen i tilføjelsesprogrammet    Fejlmeddelelser er en værdifuld informationskilde, når man opretter og foretager fejlfinding i brugerdefineret bånd-XML-kode, så det er en god ide at få dem vist i Access. Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Access-indstillinger.

 2. Klik på Avanceret.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Vis fejl i grænseflade i tilføjelsesprogrammer under Generelt, og klik derefter på OK.

Oprette systemtabellen USysRibbons

Brug denne fremgangsmåde til at oprette systemtabellen USysRibbons. Senere skal du bruge denne tabel til at lagre brugerdefineret bånd-XML-kode.

 1. Klik på Tabeldesign i gruppen Tabeller under fanen Opret.

 2. Føj følgende felter til tabellen. Sørg for at skrive feltnavnene nøjagtigt som vist.

 1. Feltnavn

 1. Type

 1. Feltstørrelse

 1. ID

 1. Autonummerering

 1. Langt heltal

 1. RibbonName

 1. Tekst

 1. 255

 1. RibbonXml

 1. Notat

 1. Hvis du vil, kan du føje flere felter til tabellen, f.eks. et kommentarfelt, der beskriver funktionen af bånd-XML-koden.

 2. Marker feltet ID. Klik på Primær nøgle i gruppen Funktioner på fanen Design.

 3. Klik på Gemværktøjslinjen Hurtig adgang, eller tryk på CTRL+S. Giv den nye tabel navnet USysRibbons.

Føje brugerdefineret bånd-XML-kode til tabellen USysRibbons

Lad os i dette eksempel antage, at du vil forhindre brugerne af databasen i at bruge værktøjerne på fanen Opret. Desuden vil du oprette en ny fane med navnet A Custom Tab, der kun indeholder én kommando, nemlig en Sæt ind-kommando som vist på følgende illustration.

Brugerdefineret båndfane

XML-koden i følgende procedure opretter denne konfiguration.

 1. Højreklik på tabellen USysRibbons i navigationsruden, og klik derefter på Dataarkvisning i genvejsmenuen.

 2. Føj følgende data til tabellen. Du kan kopiere XML-eksemplet fra denne artikel og indsætte det direkte i tabellen.

Id

Båndnavn

Bånd-XML

(Autonummerering)

Min fane

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>
 1. Denne XML først får adgang ikke til "start forfra" – det vil sige, den angiver, at Access skal vise båndet standardfanerne. Det fortæller derefter Access til at skjule kun én af standardfanerne (fanen Opret ). Til sidst skal der oprettes en ny fane på båndet med navnet "A brugerdefineret under fanen" tilføjer en kommandogruppe med navnet "A brugerdefineret gruppe" til fanen, og tilføjer kommandoen Sæt ind i gruppen. I afsnittet forstå XML-eksempelkan finde flere oplysninger om dette eksempel og hvordan du kan tilpasse den efter dine behov.

 2. Luk tabellen USysRibbons, luk databasen, og åbn den igen.

Anvende det brugerdefinerede bånd

Nu hvor den brugerdefinerede bånd-XML-kode er gemt i en tabel, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder – afhængig af om du vil anvende båndet på hele databasen eller på en bestemt formular eller rapport.

 • Anvende brugerdefinerede bånd for hele databasen   

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Access-indstillinger.

  2. Klik på Aktuel database, vælg listen Båndnavn under Indstillinger for bånd og værktøjslinjer, og klik derefter på det ønskede bånd – i dette tilfælde Min fane.

  3. Klik på OK.

 • Anvende brugerdefinerede båndet til en bestemt formular eller rapport   

  1. Højreklik på den formular eller rapport, du vil anvende det brugerdefinerede bånd på, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

  2. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at få det vist.

  3. Sørg for, at objekttypen (Formular eller Rapport) er valgt under Markeringstype øverst i egenskabsarket.

  4. Klik på listen Båndnavn på fanen Andet i egenskabsarket, og klik derefter på det bånd, du vil vise, når du åbner formularen eller rapporten (i dette tilfælde Min fane).

  5. Klik på Gemværktøjslinjen Hurtig adgang, eller tryk på CTRL+S.

  6. Luk formularen eller rapporten, og dobbeltklik derefter på den i navigationsruden for at åbne den igen.

   Det bånd, du valgte, vises.

Når du har kontrolleret, at det brugerdefinerede bånd fungerer korrekt, kan du skjule systemtabellerne igen på følgende måde:

 1. Højreklik på navigationslinjen i navigationsruden, og klik derefter på Navigationsindstillinger i genvejsmenuen.

 2. Dialogboksen Navigationsindstillinger vises. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis systemobjekter under Indstillinger for visning, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Gendanne standardbåndet

Når du ikke længere vil bruge et brugerdefineret bånd og vil gendanne standardbåndet, skal du benytte én af følgende fremgangsmåder, afhængig af om det brugerdefinerede bånd bruges af hele programmet eller af en bestemt formular eller rapport.

Gendanne standardbåndet på programniveau

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Access-indstillinger.

 2. Klik på Aktuel database, og slet derefter indholdet af boksen Båndnavn under Indstillinger for bånd og værktøjslinjer.

 3. Luk databasen, og åbn den igen.

Standardbåndfanerne vises i Access. Bånd-XML-koden forbliver i tabellen USysRibbons, indtil du sletter den, så hvis du vil gendanne det brugerdefinerede bånd, kan du gøre det ved at angive indstillingen Båndnavn til den værdi, den indeholdt tidligere.

Gendanne standardbåndet for en formular eller rapport

 1. Åbn formularen eller rapporten i designvisning.

 2. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at få det vist.

 3. Sørg for, at objekttypen (Formular eller Rapport) er valgt under Markeringstype øverst i egenskabsarket.

 4. Slet indholdet af egenskabsboksen Båndnavn på fanen Andet i egenskabsarket.

 5. Gem og luk formularen eller rapporten, og åbn den derefter igen.

Bånd-XML-koden forbliver i tabellen USysRibbons, indtil du sletter den, så hvis du vil gendanne det brugerdefinerede bånd, kan du gøre det ved at angive værdien i egenskaben Båndnavn til den værdi, den indeholdt tidligere.

Toppen af siden

Forstå XML-eksemplet

Her er det XML-eksempel, der blev brugt tidligere i denne artikel, og en illustration af det brugerdefinerede bånd, som blev oprettet.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Brugerdefineret båndfane

I dette eksempel indstiller den anden linje i XML-koden attributten startFromScratch til False. Når værdien indstilles til False, forbliver alle eksisterende faner i Access intakte, og nye faner tilføjes til højre for de eksisterende. Hvis værdien indstilles til True, fjernes alle de eksisterende faner, og kun de faner, du opretter i XML-koden bliver vist. Selvom du indstiller attributten startFromScratch til False, kan du stadig skjule individuelle faner. Dette demonstreres af den fjerde linje i XML-koden, som skjuler den indbyggede Opret-fane. De resterende linjer opretter en brugerdefineret fane og en brugerdefineret gruppe og føjer derefter den indbyggede Sæt ind-kommando til gruppen ved hjælp af følgende XML-linje.

<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>

Føje yderligere grupper eller kontrolelementer til det brugerdefinerede bånd    Du kan føje flere grupper og kontrolelementer til båndet ved at tilføje lignende XML-linjer og erstatte forskellige idMso- og label-værdier. Hvis du f.eks. vil oprette et kontrolelement, der eksporterer det aktuelt markerede objekt til Excel, skal du bruge følgende XML-kode.

<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>

Hvis du vil føje kontrolelementet til den samme gruppe som Sæt ind-kommandoen, skal du indsætte den nye XML-linje lige før eller efter den linje, der opretter Sæt ind-kommandoen. Når du vil oprette en ny gruppe, kan du kopiere, indsætte og redigere den XML-kode, der opretter gruppen A Custom Group ovenfor. Følgende eksempel demonstrerer den XML-kode, der føjer de to kontrolelementer til den brugerdefinerede gruppe.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Denne XML-kode føjer en ny gruppe til A Custom Tab. Som vist på følgende illustration indeholder den nye gruppe to kontrolelementer – et, der starter import fra Excel, og ét, der starter eksport til Excel.

Brugerdefineret båndfane med to grupper

Bemærk!: De enkelte værdier af group id og tab id i et brugerdefineret bånd skal være entydige.

Finde ud af værdien af idMso for en kommando    Benyt følgende fremgangsmåde for at finde ud af værdien af idMso for en indbygget kommando:

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Access-indstillinger.

 2. Klik på Tilpas.

 3. Flyt markøren hen på det element, du vil vide mere om. Kontrolelementets idMso-værdi vises i et skærmtip, i parenteser.

Tilføje en kommando for at køre en Access-makro    Du kan føje endnu mere fleksibilitet til dit brugerdefinerede bånd ved at tilføje kommandoer, der kører Access-makroer. Antag f.eks., at du har oprettet en makro med navnet MyMacro. Hvis du vil føje en kommando til båndet, der kører makroen,skal du føje følgende linje til din XML-kode.

<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>

Hvis du vil føje kontrolelementet til den samme gruppe som Sæt ind-kommandoen i det tidligere eksempel, skal du indsætte den nye XML-linje lige før eller efter den linje, der opretter Sæt ind-kommandoen. Følgende eksempel demonstrerer den XML-kode, der tilføjer kommandoen.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×