Tillæg til erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Outlook 2010

Senest opdateret: marts 2010

Link til billeder og andre dokumenter

Hvis du vælger at oprette et link til et billede, en fil, en datakilde eller et andet dokument på din harddisk eller på en server, bliver stien til filen gemt i dit Outlook-element. I nogle tilfælde kan linket indeholde dit Brugernavn eller oplysninger om servere på dit netværk. Hvis der er tale om en dataforbindelse, kan du vælge at gemme et brugernavn eller en adgangskode i linket dataforbindelse.

Når du anvender et XML-skema på et dokument, gemmes en sti til det XML-skema, du har oprettet, i dokumentet. I nogle tilfælde kan stien indeholde dit Brugernavn.

Udskrivning

Når du udskriver et Microsoft Outlook 2010-element og derefter gemmer dette element, gemmer Outlook 2010 stien til din printer med elementet. I nogle tilfælde kan stien indeholde et brugernavn eller computernavn.

Websteder til dokumentarbejdsområder

Outlook 2010 giver dig adgang til et websted til dokumentarbejdsområder på et Microsoft SharePoint Foundation 2010-websted. Et websted til dokumentarbejdsområder er et delt område, hvor du kan samarbejde med andre teammedlemmer om et eller flere dokumenter.

Når du åbner et websted til dokumentarbejdsområder, henter Outlook 2010 data fra webstedet for dokumentarbejdsområdet for at give dig oplysninger om dette websted. Disse data omfatter:

 • Navnet på SharePoint Foundation-webstedet

 • Webstedets URL-adresse eller adresse

 • Navne, mailadresser og tilladelsesniveauer for webstedets brugere

 • Lister over de dokumenter, opgaver og andre oplysninger, der er tilgængelige fra webstedet

Outlook 2010 gemmer også en liste over de SharePoint Foundation-websteder, du har besøgt, på din computer i form af cookies. Denne liste bruges til at give dig hurtig adgang til de websteder, du har besøgt før. Listen over websteder, du har besøgt, er ikke åbnet af Microsoft og er ikke tilgængelig på internettet, medmindre du vælger at gør listen mere alment tilgængelig.

Fax-tjeneste

Fax-tjenesten giver dig mulighed for at sende en fax via internettet og organisere de faxer, du har sendt i Outlook 2010. Hvis du vil bruge Fax-tjenesten, skal du tilmelde dig en udbyder af faxtjenester, adskilt fra Microsoft, som behandler faxerne og sender dem via internettet. Microsoft indsamler ingen data fra Fax-tjenesten.

Når du tilmelder dig Fax-tjenesten, opretter faxtjenesten udbyderen en registreringspakke, der er gemt af faxtjenesteudbyderen og Outlook 2010. Pakken består af adressen på Faxtjeneste udbyderens websted og et "token", der bekræfter din adgang til faxtjenesteudbyderen. Når du sender en fax fra et Office-program, føjes denne registreringspakke til dokumentet.

Du kan også bruge Fax-tjenesten til at beregne prisen på en fax, uden at du sender faxen. Hvis du vælger at beregne prisen på en fax, bruger Outlook 2010 en krypteret forbindelse til at sende dit tilmeldings-token, det telefonnummer, hvor faxen skal sendes, og antallet af sider i faxen til faxtjenesteudbyderen. Microsoft modtager eller gemmer ikke disse oplysninger.

SharePoint Foundation

Microsoft SharePoint Foundation 2010 gør det muligt at samarbejde med webbaserede arbejdsområder, hvor du kan samarbejde om dokumenter eller møder.

Når du åbner et SharePoint-websted ved hjælp af webbrowseren eller et hvilket som helst Office-program, gemmer webstedet cookies på din computer, hvis du har tilladelse til at oprette et nyt underordnet websted på det websted. Sammen danner disse cookies en liste over websteder, du har tilladelser til. Denne liste bruges af flere Office-programmer til at give dig hurtig adgang til de websteder, du har besøgt før.

Listen over websteder, du har besøgt, er ikke åbnet af Microsoft og er ikke tilgængelig på internettet, medmindre du vælger at gør listen mere alment tilgængelig.

SharePoint Foundation gemmer også en liste over de fem mødearbejdsområde websteder, du senest har brugt i systemets registreringsdatabase. Posten i registreringsdatabasen indeholder webstedsnavnet og URL-adressen på hvert af disse fem websteder, skabelonsprog-ID, skabelon-ID, skabelonnavn og navn på mødearrangøren. Dette giver dig mulighed for nemt at holde styr på de websteder, du bruger oftest.

Når du opretter et nyt websted eller en liste i SharePoint Foundation eller tilføjer eller inviterer personer til et eksisterende websted eller en eksisterende liste, gemmer webstedet følgende for hver person, herunder:

 • Fulde navn

 • Mailadresse

Der føjes et bruger-ID til hvert element, som du eller de andre brugere af webstedet tilføjer eller redigerer på webstedet. Som med alt indhold på SharePoint-webstedet bør kun administratorer og medlemmer af webstedet have adgang til disse oplysninger.

Alle elementer på SharePoint-webstedet omfatter to felter: oprettet af og ændret af. Feltet oprettet af udfyldes med brugernavnet på den person, der oprindeligt oprettede elementet, sammen med oprettelsesdatoen. Feltet ændret af udfyldes med brugernavnet på den person, der senest har ændret Outlook 2010-dokumentet, og datoen for den seneste ændring.

Administratorer af de servere, der er vært for SharePoint-websteder, har adgang til nogle data fra disse websteder, som bruges til at analysere brugs mønsteret for webstedet og forbedre den procentdel af tiden, webstedet er tilgængeligt. Disse data er kun tilgængelige for serveradministratorerne og er ikke delt med Microsoft, medmindre Microsoft er vært for SharePoint-webstedet. De data, der specifikt er hentet, omfatter navne, mailadresser og tilladelser for alle med adgang til webstedet.

Alle brugere med adgang til et bestemt SharePoint-websted kan søge i og få vist alt tilgængeligt indhold på dette websted.

Overvågning

Microsoft SharePoint Foundation 2010 indeholder overvågningsfunktioner, som giver administratorer mulighed for at beholde et pålideligt revisionsspor, som brugerne kan bruge til at arbejde med bestemte indhold.

Når SharePoint Foundation-administratorer aktiverer overvågningsfunktionen, registrerer serveren automatisk bestemte handlinger, der udføres af brugeren, i SharePoint-indholdsdatabasen. Disse handlinger omfatter Vis, Rediger, Tjek ind og tjek ud. For hver indspillet handling registrerer serveren oplysninger om filen, handlingen og brugerens SharePoint-ID. Der sendes ingen data til Microsoft som en del af denne funktion.

Denne funktion er som standard deaktiveret, og den er kun tilgængelig for administratorer af SharePoint-websteder, hvor der er gemt indhold.

Chat og meddelelser

Outlook 2010 giver dig mulighed for at sende chatbeskeder direkte fra selve programmet og giver dig mulighed for at få besked, når andre personer er online, eller når der er foretaget visse ændringer af delte dokumenter eller arbejdsområder.

Outlook 2010 kan bruge en chat klient til at give dig mulighed for at se online tilstedeværelse af andre personer og til at sende beskeder til dem. Outlook 2010 indeholder et webkontrolelement, der gør det muligt at få vist chatbeskeder på en webside. Microsoft SharePoint Foundation 2010-sider og Microsoft SharePoint Server 2010-sider gør brug af dette kontrolelement. Ingen af disse typer sider overfører tilstedeværelsesdata tilbage til webserveren. Dette webkontrolelement kan bruges til at overføre tilstedeværelsesdata fra dit chatprogram til webserveren. Tilstedeværelsesdata kan som standard kun sendes til intranetwebsteder, websteder, der er tillid til, og websteder på den lokale computer.

Makroindspilning

Med makroindspilning kan du indspille en række handlinger, så du kan reproducere handlingerne på et senere tidspunkt. Hvis du vælger at optage en makro, gemmes dit Brugernavn som en kommentar i koden, når makroen oprettes første gang. Du kan manuelt fjerne dit Brugernavn fra denne placering.

Outlook-funktioner

Som en personlig informations administrator gemmer Outlook 2010 dine e-mails, dine aftaler, dine kontakter og poster i adressekartoteket, opgaver, noter, du foretager, ved hjælp af Outlook-noter og eventuelle journaloptegnelser, der er gemt i Outlook Journal.

Alle disse oplysninger gemmes som standard på din personlige computer og er kun tilgængelig for dig. Du har dog mulighed for at dele disse oplysninger med andre personer på følgende måder:

 • Du kan sende en mail eller mødeindkaldelse.

 • Du kan sende eller dele en kontakt eller opgave. Hvis du sender eller deler en kontakt med nogen, deles alle de oplysninger, du har gemt i den pågældende kontakt, med den anden person.

 • Du kan vælge at dele kalenderoplysninger med andre personer i virksomheden eller med andre personer på andre netværk, der kan kommunikere med virksomhedens kalendersystem, f. eks med personer, der har en samlet Microsoft Exchange Server eller Windows Live ID-konti. Du kan vælge, hvem du vil dele din kalender med, og hvor mange oplysninger fra din kalender, du vil dele. Du kan til enhver tid stoppe med at dele din kalender.

 • Du kan sende en krypteret e-mail-meddelelse med en digital signatur. Hvis du signerer en meddelelse digitalt, gemmes den pågældende signatur sammen med meddelelsen. Den digitale signatur indeholder et digitalt certifikat, der kan indeholde en mailadresse. Hvis du bruger Exchange Server, kan du også publicere offentlige nøgler til den pågældende Exchange Server-computer.

Outlook-integration med Exchange Server

Når du arbejder med en server ved hjælp af Microsoft Exchange Server, indsamler Outlook 2010 visse statistik statistikker om de Remote procedure-opkald, som Outlook har sendt til den pågældende server. Formålet med denne funktion er at give Exchange Server-administratorer mulighed for at bestemme, hvor godt deres servere fungerer.

Et fjernprocedureopkald er et opkald fra Outlook 2010 til Exchange-serveren, der beder Exchange-serveren om at udføre en opgave og returnerer resultaterne til Outlook. For eksempel udsteder Outlook 2010 et fjernprocedureopkald til en Exchange-Server, når du bliver bedt Exchange-serveren om at levere en ny mail.

Outlook 2010 indsamler statistik om antallet af fjernprocedureopkald, der er foretaget, antallet af vellykkede og mislykkede opkald, antallet af opkald til fjern procedurer, der er blevet annulleret, og den mængde tid, hvert fjernprocedureopkald har taget. Disse data gemmes i en fil, der kaldes en hændelseslogfil. Der gemmes ingen personlige oplysninger i disse logfiler. Som standard er logfilerne kun tilgængelige på brugerens computer, men en netværksadministrator kan gør denne logfil tilgængelig for en Exchange server-administrator.

Automatisk konfiguration af konto

Outlook 2010 giver dig mulighed for automatisk at konfigurere din Outlook-postkasse til at sende og modtage mails fra en server. Hvis du vil konfigurere din konto automatisk, skal du angive dit Brugernavn, din adgangskode og din e-mail-adresse i dialogboksen Tilføj ny mailkonto under første kørsel. Hvis du vil ændre disse værdier, skal du gøre følgende:

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på kontoindstillinger.

 3. Klik på kontoindstillinger, og vælg derefter den konto, der skal ændres.

Dit Brugernavn og din adgangskode sendes som standard via internettet til en server på domænenavnet for den e-mail-adresse, du angiver. Du kan også vælge at konfigurere indstillingerne for mailserveren manuelt ved at klikke på indstillingen Konfigurer serverindstillinger manuelt i dialogboksen Tilføj ny mailkonto under første kørsel. Hvis du vil ændre disse værdier, skal du gøre følgende:

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på kontoindstillinger.

 3. Klik på kontoindstillinger, og vælg derefter den konto, der skal ændres.

Afsendelse og sporing af mails

Outlook 2010 giver dig mulighed for at anvende opfølgningsflag (når du skriver en ny meddelelse, skal du klikke på opfølgning på båndet) til dine e-mails. Disse flag bruges til at registrere og følge op på både sendte og modtagne mails. Flag dataene gemmes som en del af mailen, og i nogle tilfælde kan andre personer, som du videresender meddelelsen til. Som standard fjerner Microsoft Exchange-serveren flag dataene, før meddelelsen sendes til modtageren.

IRM (Information Rights Management)

Med IRM (Information Rights Management) kan du give bestemte brugere eller grupper ret til at få adgang til og ændre et element. Trods nogle ligheder er IRM ikke det samme som beskyttelse mod dokumenter. Med IRM kan du angive tilladelser til hele elementet for bestemte handlinger, f. eks at udskrive elementet eller videresende elementet til andre personer, samt til at læse eller redigere elementet.

Når du gemmer et element med IRM aktiveret, gemmer Outlook 2010 på elementet en liste over alle brugere, der har rettigheder til elementet, og hvad deres tilladelser er. Disse oplysninger krypteres, så det er kun element ejerne, der kan få adgang til disse oplysninger.

Desuden indeholder elementer med IRM aktiveret indholdslicenser. En indholdslicens indeholder en mailadresse, tilladelse og godkendelsesoplysninger. Hver gang en person forsøger at åbne et element med IRM aktiveret, kontrollerer Outlook 2010, at indholdslicenser, der er gemt i elementet, svarer til brugerens identitet. Hvis brugeren aldrig har åbnet dokumentet før, kontrollerer Outlook 2010 en IRM-server, kontrollerer brugerens identitet, henter en ny indholdslicens til brugeren (forudsat at brugeren har de nødvendige rettigheder) og gemmer den pågældende indholdslicens til elementet.

Element ejere har mulighed for at undgå at gemme indholdslicenser til elementet. Men hvis denne indholdslicens ikke gemmes i elementet, skal Outlook 2010 kontakte IRM-serveren, hver gang elementet åbnes. Hvis Outlook 2010 ikke har forbindelse til et netværk eller ikke kan kontakte IRM-serveren, kan elementet ikke åbnes.

SharePoint Server-tilføjelsesprogram til kollegaer

Microsoft SharePoint Server-tilføjelsesprogram til kollegaer hjælper dig med at finde de kollegaer og emner, du normalt diskuterer, i Outlook 2010 og få dem vist på dit websted, der er tillid til, på Microsoft SharePoint Server 2010. Hvis du vil oprette en liste over dine kollegaer, kan du søge i mappen sendt post i mappen Sendt post for at finde navne og nøgleord sammen med hyppigheden af disse navne og nøgleord. Listen opdateres regelmæssigt og gemmes under brugerens profil på din lokale computer. Listen over mulige kollegaer åbnes af mit websted Tilføj kollegaer, hvor du kan vælge de kollegaer, du vil føje til dit websted, du har tillid til. Dette tilføjelsesprogram er som standard aktiveret, når du installerer Outlook 2010. Du kan vælge at deaktivere tilføjelsesprogram til SharePoint-kollegaer og forhindre, at tilføjelsesprogram overfører dine sendt post -mappe og overfører oplysninger til mit websted ved at gøre følgende:

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillinger under Hjælp.

 3. Klik på Avanceret.

 4. Under andetskal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad analyse af sendte mails for at identificere personer, du ofte diskuterer, og overføre disse oplysninger til mit websted på Microsoft SharePoint Server .

Dele oplysninger på tværs af flere konti

Du kan få adgang til flere konti med Outlook 2010. Du kan for eksempel bruge Outlook 2010 til at få adgang til flere Microsoft Exchange-konti eller dine Windows Live Hotmail-konti ved hjælp af Outlook Connector. Som standard gemmer disse konti deres data særskilt, men de deler nogle konfigurationsoplysninger, f. eks de indstillinger, der er gemt i indstillinger i Outlook. De data, der er gemt separat, kan også kombineres til én visning i Outlook 2010, for eksempel listen over kontaktpersoner, som du sender e-mails til oftest, gemmes separat, men er synlige på én liste.

Du kan forhindre Outlook 2010 i at dele oplysninger mellem konti ved at konfigurere en Outlook-profil for hver konto, du har adgang til.

Outlook Mobile Service

Outlook Mobile Service (OMS) giver dig mulighed for at sende meddelelser via SMS eller Multimedia Messaging Service (MMS) via internettet ved hjælp af Outlook 2010. Hvis du bruger Outlook 2010 med en Microsoft Exchange 2010-konto, der understøtter SMS/MMS-beskeder, sendes meddelelser via Exchange-kontoen. Hvis du bruger Outlook 2010 uden en Exchange-konto, eller Exchange-serveren ikke understøtter SMS/MMS, skal du tilmelde dig en tredjepartsudbyder for at sende sms'er og MMS. Microsoft indsamler ingen data fra denne funktion. Din tjenesteudbyder behandler SMS-og MMS-meddelelserne og sender dem via internettet på dine vegne. Microsoft er ikke ansvarlig for politikker om beskyttelse af personlige oplysninger eller fremgangsmåder for tredjeparts-SMS-eller MMS-tjenesteudbydere.

Under OMS-konto konfigurationsprocessen kan du få vist en liste over de tjenesteudbydere, der understøtter protokollen OMS, og tilbyde meddelelsestjenesten i dit område. Når du har valgt en tjenesteudbyder, får du tjeneste udbyderens websted til at fuldføre konfigurationen af din OMS-konto. De fleste SMS-og MMS-tjenesteudbydere tilbyder deres tjenester til et gebyr, og de håndterer alle faktureringsoplysninger.

Outlook 2010 gemmer webtjeneste adressen til din SMS-eller MMS-tjenesteudbyder, der bruges til at sende OMS-meddelelser. Outlook kan også gemme dit Brugernavn og din adgangskode til din tjenesteudbyder, der bruges til at oprette forbindelse til tjenesten. Når du bruger OMS-funktionerne i Outlook 2010, sendes meddelelser (SMS and MMS) over internettet til den webtjenesteadresse, der leveres af tjenesteudbyderen med brugernavnet og adgangskoden til identifikationsformål via en SSL-forbindelse (Secure Sockets Layer). Udgående meddelelser (SMS and MMS) gemmes i mappen Sendt post i Outlook 2010.

Outlook Social Connector

Outlook Social Connector giver dig mulighed for at installere tilføjelsesprogrammer til at oprette forbindelse til sociale netværk. Som standard giver Outlook mulighed for at oprette forbindelse til sociale netværksfunktioner i Microsoft SharePoint Server 2010. Du kan bruge Outlook Social Connector til at:

 • Gem dit Brugernavn og din adgangskode for nemmere at oprette forbindelse til sociale netværk. Hvis du gemmer dit Brugernavn og din adgangskode, bliver de gemt på computeren.

 • Synkroniser automatisk kontakter mellem Outlook og sociale netværk. Hvis du vil deaktivere synkronisering af kontakter fra sociale netværk til Outlook, skal du gøre følgende:

  1. Klik på kontoindstillingeri gruppen personer under fanen Vis .

  2. Klik på det sociale netværk, du vil ændre, og klik derefter på Skift.

  3. Klik på Indstillingeri dialogboksen Indstillinger for det sociale netværk, du har valgt.

  4. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Hent kontakter fra sociale netværk .

 • Få vist Aktivitetsopdateringer i Outlook og gemme disse feeds i Outlook til offlinegennemsyn. Som standard kan du få vist elementer fra nyheds opdateringerne i offlinetilstand i 30 dage. Du kan ændre, hvor mange tidspunkter der bevares til offlinevisning og sletning af aktivitets elementer, ved at gøre følgende:

  1. Klik på kontoindstillingeri gruppen personer under fanen Vis .

  2. Klik på Indstillinger.

  3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Slet automatisk aktivitets elementer fra mappen feed efter: 30 dage , eller Skift antallet af dage til et andet end 30.

Toppen af siden

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×