Tillæg til Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Office PowerPoint 2007

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Sidst opdateret: Oktober 2006

Denne side er et tillæg til Erklæring om beskyttelse til 2007 Microsoft Office-systemet. For at forstå, hvordan data indsamles og bruges til et bestemt Office-program eller en tjeneste, skal du læse både erklæringen for 2007 Microsoft Office-system og dette tillæg.

Brug af Microsoft Office Online-skabeloner

Dialogboksen Ny præsentation (Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Ny ) giver dig opdateret assistance hentet fra Microsoft Office Online for præsentationer, der er baseret på skabeloner. Dialogboksen Ny præsentation kan du sende feedback på skabelonerne og give karakter for hver skabelon, du har hentet.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere overførsler fra Microsoft Office Online, kan du se få hjælp, skabeloner og yderligere onlineindhold i vinduet Hjælp.

Når du åbner en skabelon eller en fil, der er baseret på en skabelon, kan Microsoft Office PowerPoint 2007 kontakte Microsoft Office Online og sende skabelonens id og det benyttede programs navn og versionsnummer sammen med almindelige computeroplysninger. Dette afhænger af indstillingerne for online Hjælp.

Skabelon-id'et bruges til at identificere den oprindelige skabelon, som blev hentet fra Microsoft Office Online eller var indeholdt i Office PowerPoint 2007-installationen. Det identificerer ikke entydigt præsentationen. Id'et er det samme for alle brugere af den samme skabelon.

Opdatering af interessante hyperlinks

Office PowerPoint 2007 indeholder en liste over hyperlinks i dialogboksen Ny præsentation (Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Ny ). Du kan vælge at opdatere disse links med jævne mellemrum ved at klikke på Opdater automatisk dette indhold fra Office Online i afsnittet Office Online. Hvis du vælger at opdatere disse links regelmæssigt, Office PowerPoint 2007 kontakte regelmæssigt Microsoft Office Online og returnere opdaterede hyperlinks til Office PowerPoint 2007.

Kæder til billeder og andre dokumenter

Hvis du vælger at oprette en kæde til et billede, en fil, en datakilde eller et andet dokument på harddisken eller en server, gemmes stien til filen i præsentationen. I visse tilfælde kan kæden indeholde dit brugernavn og oplysninger om servere på netværket. Hvis der er tale om dataforbindelser, kan du vælge at gemme et brugernavn eller en adgangskode i dataforbindelseskæden.

Når du anvender et XML-skema på en præsentation, gemmes en sti til XML-skemaet i præsentationen. I nogle tilfælde kan stien indeholde dit brugernavn.

Udskrivning

Når du udskriver en Office PowerPoint 2007-præsentation og derefter gemmer præsentationen, gemmes stien til printeren sammen med præsentationen i Office PowerPoint 2007 . I visse tilfælde kan stien indeholde et bruger- eller et computernavn.

Websteder til dokumentarbejdsområder

Med Office PowerPoint 2007 kan du få adgang til et dokumentarbejdsområde på et Microsoft Windows SharePoint Services-websted. Et dokumentarbejdsområde er et fælles gruppemiljø, hvor du hurtigt og let kan samarbejde med andre gruppemedlemmer om en eller flere præsentationer.

Når du åbner et websted til dokumentarbejdsområder, henter Office PowerPoint 2007 nogle data fra webstedet for at give dig oplysninger om dette websted. Office PowerPoint 2007 henter følgende:

 • Navnet på Windows SharePoint Services-webstedet

 • URL-adressen på webstedet

 • Navne, e-mail-adresser og tilladelsesniveauer for webstedets brugere

 • Lister over dokumenter, opgaver og andre oplysninger, der er tilgængelige fra webstedet

Office PowerPoint 2007 gemmer også en liste med de Windows SharePoint Services-websteder, du har besøgt, på computeren i form af cookies. Denne liste bruges til at give dig hurtigere adgang til de websteder, du tidligere har besøgt. Microsoft får ikke adgang til listen over websteder, du har besøgt, og listen gøres ikke tilgængelig på internettet, medmindre du selv vælger det.

Faxtjeneste

Du kan bruge faxtjenesten til at sende en fax via internettet og organisere de faxer, du har sendt i Microsoft Office Outlook. For at du kan bruge faxtjenesten, skal du være registreret hos en faxtjenesteudbyder, forskellig fra Microsoft, der håndterer faxerne og sender dem via internettet. Microsoft indsamler ingen data fra denne transaktion.

Når du tilslutter dig faxtjenesten, vil udbyderen af faxtjenesten oprette en registreringspakke, der gemmes af faxtjenesteudbyderen og Microsoft Office PowerPoint 2007. Pakken indeholder adressen på faxtjenesteudbyderens websted og et token, der bekræfter, at du har adgang til faxtjenesten. Når du sender en fax fra et Office-program, vedhæftes denne registreringspakke.

Du kan også bruge faxtjenesten til at beregne prisen på en fax, før du sender den. Hvis du vælger at beregne prisen på en fax, bruger Office PowerPoint 2007 en SSL-forbindelse (Secure Sockets Layer) til at sende dit registreringstoken, telefonnummeret på faxmodtageren og antallet af sider i faxen til faxtjenesteudbyderen. Microsoft hverken modtager eller opbevarer disse oplysninger.

Research og opslag

Med Office PowerPoint 2007 kan du finde oplysninger om et bestemt ord eller udtryk hos en række førsteklasses informationsudbydere. Når du søger efter et bestemt ord eller udtryk, bruger Office PowerPoint 2007 internettet til at sende den tekst, du har skrevet, navnet på det softwareprodukt, du aktuelt bruger, de internationale indstillinger, dit system er indstillet til, samt autorisationsoplysninger, der viser, at du har ret til at hente oplysninger hos tredjeparten.

Office PowerPoint 2007 sender disse oplysninger til den tredjepartsinformationsudbyder, du har valgt. Tredjepartsudbyderen returnerer oplysninger om ordet eller udtrykket, du har bedt om.

De oplysninger, du modtager, vil ofte indeholde et hyperlink til yderligere oplysninger på informationsudbyderens websted. Hvis du klikker på hyperlinket, vil informationsudbyderen evt. tilføje en cookie på dit system, så du kan identificeres under efterfølgende transaktioner. Microsoft kan ikke stilles til ansvar for eventuel manglende beskyttelse af personlige oplysninger på tredjeparters websteder.

Microsoft modtager eller gemmer ikke nogen af disse oplysninger, medmindre du har forespurgt en tjeneste, der er ejet af Microsoft.

Oversættelsestjeneste

Med Office PowerPoint 2007 kan du oversætte en præsentation helt eller delvist ved hjælp af en ordbog eller maskinoversættelse. Du har mulighed for at vælge, hvordan præsentationen skal oversættes.

Du kan markere eller skrive et ord eller udtryk, du vil have oversat, eller du kan vælge at få oversat hele præsentationen. Hvis du markerer eller skriver et ord eller udtryk, du vil have oversat, bliver det slået op i en tosproget ordbog. Der er medtaget nogle tosprogede ordbøger i softwaren, mens andre er tilgængelige på Microsoft Office Online.

Hvis du vælger oversættelse af en hel præsentation, sendes præsentationen ukrypteret til en oversættelsestjeneste hos en tredjepart. Som med andre oplysninger, der sendes ukrypteret over internettet, kan det være muligt for andre at se præsentationen.

Hvis du vælger at bruge en af ordbøgerne på Microsoft Office Online eller en tredjeparts oversættelsestjeneste, bruger Office PowerPoint 2007 internettet til at sende den ønskede tekst, softwaretypen og de internationale indstillinger og sprog, der er angivet på systemet. I forbindelse med tredjeparters oversættelsestjeneste sender Office PowerPoint 2007 muligvis også tidligere gemte godkendelsesoplysninger, der viser, at du før har fået adgang til webstedet.

De oplysninger, du modtager, vil ofte indeholde et hyperlink til yderligere oplysninger på oversættelsestjenestens websted. Hvis du klikker på hyperlinket, vil informationsudbyderen evt. tilføje en cookie på dit system, så du kan identificeres under efterfølgende transaktioner.

Windows SharePoint Services

Microsoft Windows SharePoint Services giver adgang til fælles webbaserede arbejdsområder, hvor du kan samarbejde med andre om dokumenter eller afholde møder.

Når du åbner et SharePoint-websted via webbrowseren eller et Office-program, gemmes en cookie på computeren, hvis du har tilladelse til at oprette et nyt underordnet websted på dette websted. Disse cookies danner tilsammen en liste over websteder, du har tilladelser til. Listen bruges af flere Office-programmer til at give dig hurtig adgang til de websteder, du tidligere har besøgt.

Microsoft får ikke adgang til listen over websteder, du har besøgt, og listen gøres ikke tilgængelig på internettet, medmindre du selv vælger det.

Du kan rydde indholdet af denne liste ved at bruge webbrowseren til at fjerne gemte cookies.

Når du bruger Windows SharePoint Services til at oprette et nyt websted eller en ny liste, eller du tilføjer eller inviterer personer til et eksisterende websted eller en eksisterende liste, gemmer webstedet følgende oplysninger om hver enkelt person, herunder dig selv:

 • Fuldt navn

 • E-mail-adresse

 • Brugerens logonnavn (Microsoft Windows NT-logon, f.eks. DOMÆNE\brugernavn) 

Der føjes et bruger-id til hvert element, som du eller de andre brugere af webstedet tilføjer eller ændrer på webstedet. Som det er tilfældet med alt andet indhold på SharePoint-webstedet, er det kun administratorer og medlemmer af selve webstedet, der bør have adgang til disse oplysninger.

Alle elementer på SharePoint-webstedet indeholder de to felter: Oprettet af og Ændret af. Feltet Oprettet af udfyldes med brugernavnet på den person, der oprindeligt har oprettet elementet, sammen med oprettelsesdatoen. Feltet Ændret af udfyldes med brugernavnet på den person, der senest har ændret Office PowerPoint 2007-præsentationen, sammen med redigeringsdatoen.

Administratorer af de servere, der er vært for SharePoint-websteder, har adgang til visse data fra disse websteder, som bruges til at analysere besøgstal for webstedet og øge den procentdel af tiden, som webstedet er tilgængeligt. Disse data er kun tilgængelige for serveradministratorerne og videregives ikke til Microsoft, medmindre Microsoft er vært for SharePoint-webstedet.

De indsamlede data omfatter navne, e-mail-adresser og tilladelser for alle, der har adgang til webstedet. Alle brugere med adgang til et bestemt SharePoint-websted kan søge i og få vist alt tilgængeligt indhold på dette websted.

Overvågning

Windows SharePoint Services indeholder overvågningsfunktioner, som giver administratorer mulighed for at få en pålidelig overvågningslog over, hvordan brugere arbejder med vigtigt indhold.

Når Windows SharePoint Services-administratorer aktiverer overvågningsfunktionerne, gemmer serveren automatisk visse handlinger, der udføres af brugeren, i SharePoint-indholdsdatabasen. Disse handlinger omfatter visning, redigering samt ind- og udtjekning. For hver gemt handling vil serveren gemme identifikationsoplysninger om filen, handlingen og brugerens SharePoint-id og IP-adresse. Der sendes ingen data til Microsoft som del af denne transaktion.

Denne funktion er som standard deaktiveret, og den er kun tilgængelig for administratorer af SharePoint-websteder, hvor der er gemt indhold.

Onlinemeddelelser

Office PowerPoint 2007 giver dig mulighed for at sende onlinemeddelelser inde fra selve programmet og modtage besked, når andre brugere er online, eller når der er foretaget visse ændringer af delte præsentationer eller arbejdsområder.

Office PowerPoint 2007 bruger en Microsoft-klient til onlinemeddelelser, således at du kan se, når andre brugere er online, og du kan sende meddelelser til dem. Office PowerPoint 2007 indeholder et webkontrolelement, der viser onlinemeddelelser på en webside. Du kan bruge denne funktion på websider til direkte at samarbejde med andre brugere af de samme præsentationer eller arbejdsområder.

Websidescripts, der er skrevet til dette webkontrolelement, kan overføre tilstedeværelsesdata fra dit program til afsendelse/modtagelse af onlinemeddelelser til den webserver, der er vært for scriptet. Denne funktionalitet er som standard kun aktiveret for intranetsteder, websteder, der er tillid til, og websteder på den lokale computer.

Microsoft Windows SharePoint Services-sider og Microsoft Office SharePoint Server 2007-sider gør brug af dette kontrolelement. Ingen af disse sidetyper sender tilstedeværelsesdata tilbage til webserveren.

Når du besøger et Microsoft Windows SharePoint Services-websted eller et Office SharePoint-serverwebsted og opretter en besked, vil Office PowerPoint 2007 tilføje en cookie på computeren med følgende data:

 • Navnet på webstedet

 • URL-adressen på webstedet

 • Om beskedens kilde er et Windows SharePoint Services-websted eller et Office SharePoint-serverwebsted

 • URL-adressen, som webstedet bruger til at afsløre beskedtjenesten.

Dataene i denne cookie sikrer, at beskeder fra webstedet bliver sendt på en korrekt måde. Microsoft har ikke adgang til denne cookie, medmindre den oprindeligt stammer fra en Microsoft-server, og i så fald bruges denne cookie udelukkende af Windows SharePoint Services-webstedet eller SharePoint-serverwebstedet.

Nye filformater

Office PowerPoint 2007 bruger som standard et nyt filformat, der er baseret på XML (Extensible Markup Language). Dette filformat er udvideligt, hvilket betyder, at brugere kan angive yderligere skemaer og koder, der medtages i filen. Et tilføjelsesprogram eller en anden tredjepartskode kan også tilføje yderligere metadataoplysninger til Microsoft Office-filformatet, som ikke vil være synlige i Office PowerPoint 2007.

Du kan kontrollere de metadata, der er blevet knyttet til en fil, ved at se XML-filen i et tredjepartsprogram til tekstvisning.

Kommentarer

Hvis du gemmer kommentarer til en fil, føjer Office PowerPoint 2007 dine initialer til kommentaren. Disse oplysninger bliver tilgængelige for alle, der har adgang til filen.

Du kan fjerne dine personlige oplysninger fra disse kommentarer (Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , peg på Udfør, og klik derefter på Undersøg dokument ).

Funktionen Registrer ændringer

Når du foretager ændringer i en fil med funktionen Registrer ændringer aktiveret, gemmes dit brugernavn og/eller initialer som standard i dokumentet, og oplysningerne knyttes til de ændringer, du foretager. Disse oplysninger inklusive både den oprindelige og den reviderede tekst er herefter tilgængelige for enhver, der har adgang til filen.

Når ændringerne er accepteret eller afvist, fjernes navnet. Du kan også fjerne dine personlige oplysninger fra disse ændringer (Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , peg på Udfør, og klik derefter på Undersøg dokument ).

Hvor kan dit navn blive gemt

I visse tilfælde gemmer Office PowerPoint 2007 dit navn for at kunne give dig en bedre brugeroplevelse, når du anvender nogle bestemte funktioner. Dit navn gemmes f.eks. på følgende placeringer:

 • Forfatter-felter

 • Filegenskaben AuthorName

Du kan fjerne dit navn fra disse felter og egenskaber (Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , peg på Udfør, og klik derefter på Undersøg dokument ).

Office-løsninger, der er oprettet af andre firmaer, kan også indeholde dit navn eller andre personlige oplysninger i de brugerdefinerede egenskaber, der er knyttet til filen.

Hvis du bruger Microsoft OWC (Office Web Control), Microsoft Office Excel-dataadgang, DataCalc eller en anden funktion, der giver dig direkte adgang til en anden datakilde, kan dine autorisationsoplysninger (bruger-id og adgangskode) blive gemt i dokumentet. Hvis du vil ændre eller slette disse autorisationsoplysninger, skal du ændre egenskaberne for forbindelsen.

Andre skjulte data og metadata

Som standard indeholder alle filer gemt i Office PowerPoint 2007 følgende filegenskaber:

 • Forfatter

 • Overordnet

 • Firma

 • Senest gemt af

 • Navne på korrekturlæsere af præsentationen

Derudover kan andre egenskaber blive gemt i filen afhængigt af de funktioner eller tredjepartsløsninger, du anvender. Hvis præsentationen f.eks. er en del af en dokumentarbejdsproces, vil yderligere filegenskaber til registrering af arbejdsprocessen blive gemt.

Disse oplysninger er tilgængelige for alle, der har adgang til filen.

Du kan fjerne dit navn fra disse egenskaber (Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , peg på Udfør, og klik derefter på Undersøg dokument ).

Funktionen Undersøg dokument kan også bruges til at fjerne andre typer data, der måske ikke er synlige i alle visninger, f.eks. kommentarer og ændringer. Det anbefales, at du kører Undersøg dokument på alle præsentationer, du har tænkt dig at gøre offentligt tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger ved at søge på funktionen Undersøg dokument i Hjælp.

Skjulte figurer

I Office PowerPoint 2007 kan du skjule figurer eller tekstobjekter i præsentationer eller skabeloner ved at bruge opgaveruden Markering (marker en figur, og klik på Valgrude under fanen Formater for at få vist opgaveruden Markering og synlighed). Skjulte figurer og tekstobjekter kan indeholder personlige oplysninger, som præsentationens forfatter har tilføjet. De skjulte tekstobjekter eller figurer kan gemmes med en tema- eller skabelonfil og er ikke synlige under et diasshow. Hvis skabelonfilen bruges til at oprette en ny præsentation, kopieres alle skjulte figurer og tekstobjekter til den nye præsentation. Du kan se, hvilke figurer der er skjulte, og vælge ikke at skjule dem i opgaveruden Markering og synlighed.

Temaer

Office PowerPoint 2007 gør det muligt at oprette et tema fra en eksisterende præsentation (Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klik på Gem som. Gem som i dialogboksen, på listen Filtype skal du vælge Office-tema ). Når du opretter et tema, kopieres nogle elementer, som tekst, billeder eller skjulte figurer fra den oprindelige præsentation diasmaster til temaet. Disse objekter bruges som designelementer, når du anvender temaet på en ny præsentation og kan ses af andre brugere. Hvis du udgiver dit tema til brug af andre brugere, kan du ikke vil gemme personlige eller fortrolige oplysninger i den oprindelige præsentation. Du kan slette personlige eller fortrolige oplysninger fra et eksisterende tema ved at redigere temaets diasmasteren og gemme temaet med det samme navn på oprindelige.

Makroindspilning

Du kan indspille makroer for at optage en sekvens af handlinger, du efterfølgende kan få gentaget. Når du indspiller en makro, gemmes dit brugernavn i egenskaben Beskrivelse for makroen og som en kommentar i koden, når makroen oprettes. Du kan manuelt fjerne dit brugernavn fra disse to steder.

Digitale signaturer

En digital signatur er en valgfri funktion, der kan hjælpe dig med at godkende identiteten på den person, der sender dig en præsentation. En digital signatur er en entydig krypteret værdi for dataene i den præsentation, du signerer. Når du sender en præsentation med en digital signatur, sendes signaturen til modtageren sammen med dataene i præsentationen og et digitalt certifikat, der er tillid til, fra dig (afsenderen). Det digitale certifikat udstedes af et nøglecenter, f.eks. VeriSign, og det indeholder oplysninger, der kan godkende afsenderen og bekræfte, at det oprindelige indhold i præsentationen ikke er blevet ændret.

Når du signerer en præsentation, vises der en dialogboks med de oplysninger, der bliver medtaget i den digitale signatur, f.eks. systemdatoen og -klokkeslættet, operativsystemets versionsnummer, Microsoft Office-versionsnummeret og Office PowerPoint 2007-versionsnummeret. Hvis du sender en signeret præsentation til andre, vil modtagerne ikke kunne se oplysningerne om dit system, selvom de kan se indholdet af selve præsentationen.

IRM (Information Rights Management)

Med IRM (Information Rights Management) kan du give visse brugere eller grupper ret til at åbne og redigere en præsentation. Trods visse ligheder er IRM ikke det samme som dokumentbeskyttelse. Med IRM kan du angive tilladelser til hele præsentationen for bestemte handlinger som f.eks. læsning, redigering, udskrivning eller videresendelse af præsentationen til andre.

Når du gemmer en præsentation med IRM aktiveret, gemmer Office PowerPoint 2007 præsentationen sammen med en liste over alle de brugere, der har rettigheder til præsentationen, og hvilke tilladelser de har. Disse oplysninger er krypteret, så det kun er dokumentejere, der har adgang til dem.

Præsentationer med IRM indeholder også indholdslicenser med oplysninger om e-mail-adresser, tilladelser og godkendelser. Hver gang nogen forsøger at åbne en præsentation med IRM, sammenligner Office PowerPoint 2007 de indholdslicenser, der er gemt i præsentationen, med brugerens identitet. Hvis brugeren aldrig tidligere har åbnet præsentationen, kontakter Office PowerPoint 2007 en IRM-server for at kontrollere brugerens identitet, hente en ny indholdslicens til brugeren (hvis brugeren har de nødvendige rettigheder) og gemme indholdslicensen i præsentationen.

Præsentationsejere kan forhindre, at indholdslicenser gemmes i præsentationen. Hvis indholdslicenser ikke gemmes i præsentationen, skal Office PowerPoint 2007 dog kontakte IRM-serveren, hver gang præsentationen åbnes. Hvis Office PowerPoint 2007 ikke har forbindelse til et netværk eller ikke kan kontakte IRM-serveren, kan præsentationen ikke åbnes.

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×