Tilgængelighed i Sway til iPhone

Vigtigt!: Fra medio december 2018 vil Sway-appen til iOS udgå. Hvis du har oprettet Sway-lærreder i iOS-appen før denne dato, vil du stadig kunne åbne og redigere dem på sway.office.com eller i Sway til Windows 10.

Sway fungerer sammen med tilgængelighedsfunktionerne på en iPhone, så alle kan oprette interaktive rapporter, præsentationer, personlige historier osv. Du leverer indholdet, så klarer Sway resten og sørger for, at det færdige layout ser flot ud på stort set alle enheder.

Tip!: 

 • I dette emne bruges forkortelsen "VO" i tastekombinationer i betydningen CTRL-tasten og alternativtasten på et eksternt tastatur, der bruges sammen med VoiceOver.

I dette emne

Udforsk brugergrænsefladen i Sway

Når du starter Sway-appen, vises Mit Sway øverst. Denne visning indeholder en liste med alle de Sway, der er knyttet til den konto, du er logget på med. Det omfatter de Sway, som du har oprettet, og eventuelle Sway, der er delt med dig.

Hvis du vil starte et nyt Sway, skal du vælge knappen + (plustegn) på menulinjen.

Når du opretter eller redigerer et Sway, er der to knapper i midten på den øverste navigationslinje:

 • Brug knappen Rediger til at tilføje indhold på et kort i dit handlingsforløb. Nederst på skærmen giver en række knapper adgang til at tilføje indhold som f.eks. medier, fotos fra kamera, tekst, overskrifter og meget mere.

 • Brug knappen Eksempel til at gennemse dit Sway. Her kan du tilpasse designet, prøve forskellige navigationstyper og ændre farveskemaet. Du kan også slette dit Sway ved hjælp af knappen i nederste højre hjørne.

  Bemærk!: Hvis du vil slette dit Sway, skal du bruge knappen ... (mere) i visningen Mit Sway i nederste højre hjørne af et Sway.

Brug VoiceOver til at komme godt i gang med Sway

VoiceOver kan hjælpe dig med at navigere og arbejde i Sway, uanset om du bruger fingerbevægelser eller et eksternt tastatur. VoiceOver er den indbyggede skærmlæser på iPhone. Hvis du vil aktivere VoiceOver, skal du trykke tre gange på startknappen eller bruge Siri ved at sige "Hej Siri, start VoiceOver".

Her er to vigtige tip til at holde dig orienteret i Sway:

 • Når du starter Sway, er overskriften øverst på skærmen Mit Sway, og når du kører din finger over den midterste del af skærmen øverst, hører du "Mit Sway, overskrift". Hvis du hører "Mit Sway, knappen Tilbage", er visningen Eksempel eller Rediger aktiv, og VoiceOver-markøren er på knappen Mit Sway.

 • Når du redigerer, skal du svippe op eller ned for at finde de tilgængelige kommandoer. Hvis du bruger et tastatur, skal du trykke på VO+pil ned. VoiceOver viser funktionerne for den aktuelle kontekst, afhængigt af hvad der er markeret. Når du hører den ønskede funktion, skal du dobbelttrykke eller trykke på VO+mellemrumstasten på tastaturet.

Logge på

Hvis du ikke allerede er logget på, når du starter Sway, kan du høre "Log på for at starte". Sådan logger du på:

 1. Du aktiverer knappen Log på for at starte ved at navigere gennem Introduktion/Velkomst-skærmbillederne, indtil du når til det sidste skærmbillede. Svip til højre eller venstre, indtil du hører "Knappen Introduktion". Dobbelttryk derefter et vilkårligt sted på skærmen for at åbne dialogboksen Log på. VoiceOver-markøren befinder sig i øverste venstre hjørne på knappen Annuller.

 2. Svip til højre, eller tryk gentagne gange på VO+højre pil, indtil du kan høre "Hvilken mailadresse eller hvilket telefonnummer vil du bruge til at logge på Sway?" og derefter "Skriv din mailadresse eller dit telefonnummer, tekstfelt, påkrævet".

 3. Dobbelttryk for at placere indsætningspunktet i tekstfeltet, og indtast derefter dine kontooplysninger.

 4. Sådan flyttes til det næste felt:

  • Skub ned på skærmen, indtil du hører "Knappen Næste", og dobbelttryk.

  • Tryk på VO+mellemrumstasten+højre pil på tastaturet, indtil du hører "Knappen Næste", og tryk derefter på VO+mellemrumstasten. Logondialogboksen for din konto åbnes.

 5. Skriv dine logonoplysninger i henhold til vejledningen på skærmen. Når du er færdig, åbnes Sway i visningen Mit Sway.

Åbn et eksisterende Sway

 1. I Mit Sway skal du svippe til højre eller venstre, indtil du hører navnet på det ønskede Sway. Tryk gentagne gange på VO+højre pil på tastaturet.

 2. Dobbelttryk et vilkårligt sted på skærmen, eller tryk på VO+mellemrumstasten på tastaturet. Sway åbnes i vinduet Eksempel, og VoiceOver-markøren er placeret på det første kort i Sway.

 3. Du åbner en eksempelvisning af dette Sway ved at stryge fingeren mod venstre eller højre eller ved at trykke gentagne gange på VO+højre pil, indtil du hører "Knappen Eksempel". Dobbelttryk derefter et vilkårligt sted på skærmen.

Opret et nyt Sway

 1. Stryg fingeren ned, eller svip fingeren til højre, indtil du hører "Knappen Tilføj" i Mit Sway. Tryk på VO+højre pil gentagne gange på tastaturet.

 2. Dobbelttryk på et vilkårligt sted på skærmen, eller tryk på VO+mellemrumstasten på tastaturet. I handlingsforløbet vises der et nyt, tomt titelkort efterfulgt af en række knapper til at tilføje indhold.

Brug VoiceOver til at føje indhold til et nyt Sway

 1. Flyt fingeren til det første kort i handlingsforløbet i visningen Rediger. Hvis du bruger et tastatur, kan du også vælge at trykke gentagne gange på VO+højre pil, indtil du kan høre "Titel uden baggrundsbillede".

 2. Hvis du vil tilføje et billede, der skal vises bag titlen, skal du stryge opad flere gange. Hvis du bruger et eksternt tastatur, skal du trykke på VO+pil ned, indtil du hører "Erstat billedet". Dobbelttryk derefter et vilkårligt sted. En dialogboks åbner, hvor du kan vælge Fra bibliotek eller Tag billede. Du skal muligvis først give Sway adgang til dine billeder i indstillingerne.

 3. Hvis du vil tilføje titlen, skal først sørge for, at titelkortet er markeret (stryg fingeren nedad på skærmen), og derefter dobbelttrykke eller trykke på VO+mellemrumstasten på tastaturet. Indsætningspunktet er i tekstområdet. Skriv titelteksten.

 4. Du kan tilføje mere indhold ved hjælp af knapperne under titelkortet.

Bruge Tilgængelighedsvisning

Tip!: Visningen Tilgængelighedsvisning er som standard slået til, når du starter appen med VoiceOver slået til.

Når du får vist et eksempel af dit Sway, kan du slå Tilgængelighedsvisning til. Tilgængelighedsvisning viser dit arbejde med færre animationer, let læsbar typografi med høj kontrast og layout, der er optimeret til VoiceOver. Det påvirker kun visningen i denne app. Det påvirker ikke design og layout i Sways ved visning på andre enheder eller i andre apps.

Aktivér Tilgængelighedsvisning

Sådan aktiverer du eksempelvisning af dine Sways i Tilgængelighedsvisning:

 1. Gå til dialogboksen Indstillinger i Mit Sway.

 2. Svip til højre, indtil du hører "Tilgængelighedsvisning", og dobbelttryk derefter for at markere.

 3. Svip til højre igen, indtil du hører "Tilgængelighedsvisning, knappen Skift", og dobbelttryk for at slå indstillingen til.

Hvis du ikke har Tilgængelighedsvisning slået til i dialogboksen Indstillinger, kan du alligevel få vist et eksempel af specifikke Sways i Tilgængelighedsvisning. I Eksempel er linket Tilgængelighed et landmærke/område, der er skjult.

Sådan får du vist linket:

 • Hvis du bruger et eksternt tastatur, skal du trykke på VO+venstre pil eller VO+højre pil, indtil du kan høre "Hjælp til handicappede, link", og derefter trykke på VO+mellemrumstasten. Dit Sway åbnes i Tilgængelighedsvisning i et nyt browservindue.

 • Hvis du bruger fingerbevægelser, kan du flytte fokus til det specifikke Sway. Du hører titlen på dit Sway. Svip til venstre eller højre gentagne gange, indtil du hører "Tilgængelighedsvisning". Dobbelttryk. Dit Sway åbnes i visningen Tilgængelighedsvisning i et nyt browservindue.

Tip til at arbejde i Tilgængelighedsvisning

Nedenfor vises nogle tip til, hvordan du bruger Tilgængelighedsvisning:

 • Du kan navigere gennem alle valgbare funktioner på dit tastatur ved at trykke gentagne gange på VO+venstre piletast eller VO+højre piletast for at gå til den ønskede funktion. Du kan også stryge mod venstre eller højre.

 • Hvis du vil zoome ind på et valgt billede i dit aktuelle Sway, skal du trykke på mellemrumstasten på tastaturet.

 • Tryk på Esc-tasten for at lukke billedet og vende tilbage til Sway.

Afslut Tilgængelighedsvisning

 1. Svip fingeren til venstre, eller tryk gentagne gange på VO+højre pil eller på VO+venstre pil, indtil du hører "Flere indstillinger". Derefter skal du dobbelttrykke.

 2. Gå til Afslut Tilgængelighedsvisning, og dobbelttryk derefter, eller tryk på VO+mellemrumstasten.

 3. Hvis du vil vende tilbage til at redigere, skal du gå tilbage til Sway-appen:

  • Dobbelttryk på knappen Hjem for at bruge appskifteren.

  • Stryg med fingeren, eller tryk gentagne gange på VO+venstre pil eller VO+højre pil, indtil du hører "Tilbage til Sway". Dobbelttryk derefter, eller tryk på VO+mellemrumstasten på tastaturet.

Gør billeder og videoer handicapvenlige med alternativ tekst

Hvis du vil gøre billeder og video brugervenlige for personer, der bruger skærmlæsere, kan du tilføje alternativ tekst.

 1. Åbn billedet eller videokortet i visningen Rediger i et Sway, og tryk på feltet "Alternativ tekst".

 2. Tilføj beskrivende tekst.

Gør links læsbare

Du kan gøre links tilgængelige for alle brugere ved at tilføje visningstekst.

 1. Åbn kortet med et link i visningen Rediger i et Sway, tryk på linkknappen ovenover tastaturet (knappen til venstre).

 2. Indsæt en beskrivende tekst i feltet "Visningstekst".

Send os feedback

Sway udvikler sig, og Sway-teamet arbejder ihærdigt på at skabe en oplevelse, der er både fantastisk og tilgængelig. Fortæl os, hvilke tilgængelighedsfunktioner der er de vigtigste for dig. Du kan sende os feedback ved at gå til Sway User Voice.

Du kan også sende en mail til os på følgende måde:

 1. Svip til venstre i Mit Sway, indtil du hører "Indstillinger, knap", og dobbelttryk derefter.

 2. Stryg fingeren ned, eller tryk gentagne gange på VO+højre pil, indtil du hører "Send feedback, knap". Dobbelttryk.

 3. I dialogboksen Hjælp os med at blive bedre skal du stryge, indtil du hører "Knappen OK". Du kan også trykke på VO+venstre pil eller VO+højre pil. Derefter skal du dobbelttrykke eller trykke på VO+mellemrumstasten på tastaturet. Der åbnes en mail adresseret til Sway-teamet hos Microsoft.

 4. Skriv og send din meddelelse. Husk at skrive "Tilgængelighed" i din feedback.

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×