Tilgængelighed i Sway til iPad

Vigtigt!: Fra medio december 2018 vil Sway-appen til iOS udgå. Hvis du har oprettet Sway-lærreder i iOS-appen før denne dato, vil du stadig kunne åbne og redigere dem på sway.office.com eller i Sway til Windows 10.

Sway virker med funktionerne til tilgængelighed på din iPad, så du kan oprette interaktive rapporter, præsentationer, personlige historier og meget mere. Du leverer indholdet, og Sway sørger for resten – herunder at det færdige layout ser flot ud på næsten enhver enhed. Funktionerne til tilgængelighed i Sway hjælper flere brugere med at oprette i Sway uanset brugerniveau. Funktionerne sørger desuden for, at flere kan læse og nyde godt af det færdige indhold.

Du kan få mere at vide om, hvordan du vælger indstillinger for tilgængelighed på andre måder under Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365.

I dette emne

Udforske Swaybrugergrænsefladen

Når du starter appen Sway, vises Mit Sway øverst. Denne visning omfatter en liste over alle de Sway lærreder, der er knyttet til den konto, som du har brugt til at logge på med.

Hvis du vil starte et nyt Sway lærred, skal du vælge knappen + (plustegn) på menulinjen.

Når du opretter eller redigerer et Sway lærred, er der to knapper i midten på den øverste navigationslinje:

 • Rediger. Du kan føje indhold til et kort i dit handlingsforløb ved at bruge knappen Rediger. Under handlingsforløbet finder du knapper til at tilføje indhold, f.eks. medier, billeder, tekst og overskrifter.

 • Forhåndsvisning. Brug knappen Forhåndsvisning til at gennemgå dit Swaylærred. I Forhåndsvisning kan du tilpasse designet, prøve forskellige navigationstyper og ændre farveskemaet.

Tip!: Hvis du vil slette dit Sway lærred, skal du bruge knappen ... (mere) i visningen Mit Sway i nederste højre hjørne af et Sway lærred.

Brug VoiceOver til at komme godt i gang i SwaySway

VoiceOver kan hjælpe dig med at navigere og arbejde i Sway lærredet, uanset om du bruger fingerbevægelser eller et eksternt tastatur.

Fremgangsmåderne i dette emne forudsætter, at Hurtig navigation er slået fra. Hvis du vil deaktivere Hurtig navigation, skal du trykke på både højre og venstre piletast på samme tid.

Emnet bruger forkortelsen "VO" til at henvise til VoiceOver-tasterne, f.eks. Ctrl-tasten og Alternativ-tasten.

Her er vigtige tip til at holde dig orienteret i et Sway:

 • Når du starter Sway, er overskriften øverst på skærmen Mit Sway. Når du kører din finger hen i nærheden af midten øverst på skærmen, hører du "Mit Sway, overskrift." Hvis du hører "Mit Sway, knap", er visningen Forhåndsvisning eller Rediger aktiv, og VoiceOver-markøren er på knappen Mit Sway i øverste venstre hjørne.

 • Når du redigerer, skal du svippe op eller ned for at finde de tilgængelige kommandoer. Hvis du bruger et tastatur, skal du trykke på VO+pil ned. VoiceOver viser funktionerne for den aktuelle kontekst afhængigt af, hvad der er markeret. Når du hører den ønskede funktion, skal du dobbelttrykke.

Logge på

Hvis du ikke allerede er logget på, når du starter Sway, kan du høre "Log på for at starte." Sådan logger du på:

 1. Du aktiverer knappen Log på for at starte ved at navigere gennem Introduktion/Velkomst-skærmbillederne, indtil du når til det sidste skærmbillede. Svip til højre eller venstre, indtil du hører "Knappen Introduktion". Dobbelttryk derefter et vilkårligt sted på skærmen for at åbne dialogboksen Log på. VoiceOver-markøren er på knappen Annuller i øverste venstre hjørne.

 2. Svip til højre, eller tryk gentagne gange på VO+højre piletast, indtil du kan høre "Hvilken mailadresse eller hvilket telefonnummer vil du bruge til at logge på Sway?"

 3. Du skal dobbelttrykke for at placere indsætningspunktet i tekstfeltet – skriv dine kontooplysninger og tryk derefter på Enter. Logondialogboksen for din konto vises.

 4. Skriv dine logonoplysninger i takt med vejledningen på skærmen. Når du er færdig, åbnes Sway i visningen Mit Sway.

Åbn et eksisterende Sway lærred

 1. I Mit Sway skal du svippe fingeren til højre eller trykke gentagne gange på VO+højre piletast, indtil du hører navnet på det ønskede Sway lærred.

 2. Dobbelttryk et vilkårligt sted på skærmen. Sway lærredet åbnes i vinduet Rediger, og VoiceOver-markøren er placeret på det første kort i visningen.

 3. Du kan få en forhåndsvisning af det pågældende Sway lærred ved at stryge mod højre eller trykke gentagne gange på VO+højre piletast, indtil du hører "Forhåndsvisning, knap". Dobbelttryk derefter et vilkårligt sted på skærmen.

Opret et nyt Sway lærred

 1. I Mit Sway skal du svippe fingeren til højre eller trykke gentagne gange på VO+højre piletast, indtil du hører "Knappen Tilføj".

 2. Dobbelttryk på et vilkårligt sted på skærmen. I handlingsforløbet vises der et nyt, tomt titelkort efterfulgt af en række knapper til at tilføje indhold.

Brug VoiceOver til at føje indhold til et nyt Sway lærred

 1. I visningen Rediger skal du flytte fingeren til det første kort i handlingsforløbet. Hvis du bruger et tastatur, kan du også vælge at trykke gentagne gange på VO+højre piletast, indtil du hører "Titel uden baggrundsbillede".

 2. Hvis du vil tilføje et billede, der skal vises bag titlen, skal du stryge opad flere gange. Du kan også trykke på VO+pil ned, indtil du hører "Erstat billedet". Dobbelttryk derefter et vilkårligt sted. En dialogboks åbner, hvor du kan vælge Fra bibliotek eller Tag billede.

 3. Svip til venstre eller højre for at finde fotos, eller tryk på VO+venstre piletast eller på VO+højre piletast. Når du finder det ønskede foto, skal du dobbelttrykke eller trykke på VO+mellemrumstasten. Billedet indsættes på titelkortet som et baggrundsbillede.

 4. For at tilføje titlen skal du sørge for, at titelkortet er markeret, og derefter trykke tre gange. Indsætningspunktet vises i tekstområdet. Skriv titelteksten.

 5. Du kan tilføje mere indhold ved hjælp af knapperne under titelkortet.

Bruge Tilgængelighedsvisning

Når du får vist forhåndsvisningen på dit Sway lærred, kan du slå Tilgængelighedsvisning til. Du kan bruge Tilgængelighedsvisning til at få vist Sway lærreder med reduceret animation, typografi med høj kontrast og skærmlayout optimeret til VoiceOver. Tilgængelighedsvisning gælder kun for Sway i denne app. Det påvirker ikke designet og layoutet af Sway lærrederne ved visning på andre enheder eller apps.

Aktivér Tilgængelighedsvisning

Tip!: Når du opretter et Sway lærred med VoiceOver slået til, er Tilgængelighedsvisning aktiveret som standard.

Når du får vist en forhåndsvisning af dit Sway lærred, kan du slå Tilgængelighedsvisning til for at få vist dit indhold med reduceret animation, typografi med stor kontrast samt layout, der er optimeret til VoiceOver.

Sådan aktiverer du dine Sway-eksempler i Tilgængelighedsvisning:

 1. Gå til dialogboksen Indstillinger i Mit Sway.

 2. Svip til højre, indtil du hører "Tilgængelighedsvisning", og dobbelttryk derefter for at markere.

 3. Svip igen til højre, til du hører "Tilgængelighedsvisning, knappen Skift", dobbelttryk derefter for at slå indstillingen til.

Hvis Tilgængelighedsvisning er deaktiveret, kan du stadig få vist bestemte Sway-eksempler i Tilgængelighedsvisning. I Eksempel er linket Tilgængelighedsvisning et landmærke/område, der er skjult fra visningen.

Sådan viser du linket til Tilgængelighedsvisning:

 • Hvis du bruger et eksternt tastatur, skal du trykke på VO+venstre pil, indtil du hører "Tilgængelighed, link", og derefter trykke på VO+mellemrumstasten. Dit Sway lærred åbnes i et nyt browservindue i Tilgængelighedsvisning.

 • Hvis du bruger fingerbevægelser, kan du trykke på det pågældende Sway lærred. Du hører titlen på dit Sway lærred. Svip til venstre gentagne gange, indtil du hører "Tilgængelighedsvisning." Dobbelttryk. Sway lærredet åbnes i Tilgængelighedsvisning i et nyt browservindue.

Tip til at arbejde i Tilgængelighedsvisning

Nedenfor vises tip til at arbejde i Tilgængelighedsvisning:

 • Du kan navigere gennem alle valgbare funktioner på dit tastatur ved at trykke gentagne gange på VO+venstre piletast eller VO+højre piletast, indtil du hører din ønskede funktion.

 • For at zoome ind på et udvalgt billede i dit aktuelle Sway lærred skal du trykke på mellemrumstasten på tastaturet.

 • Tryk på Esc-tasten for at lukke billedet og vende tilbage til Sway.

Afslut Tilgængelighedsvisning

 1. Svip til venstre, eller tryk gentagne gange på VO+højre piletast eller på VO+venstre piletast, indtil du hører "Flere indstillinger". Derefter skal du dobbelttrykke.

 2. Gå til Afslut Tilgængelighedsvisning, og dobbelttryk eller tryk på VO+mellemrumstasten.

 3. Gå tilbage til Sway appen for at vende tilbage til redigering. Dobbeltklik på knappen Startside for at åbne Appskifteren, eller tryk på Kommando+Tab.

Gør billeder og videoer tilgængelige med alternativ tekst

Hvis du vil gøre billeder og videoer tilgængelige for brugere af skærmlæsere, kan du tilføje alternativ tekst.

 1. I visningen Rediger i et Sway lærred skal du åbne billedet eller videokortet.

 2. Tryk på tekstfeltet Alternativ tekst og skriv derefter den beskrivende tekst.

Gør det nemt at læse links

Du kan gøre links tilgængelige for alle brugere ved at tilføje visningstekst.

 1. I visningen Rediger i et Sway lærred skal du åbne kortet, der indeholder et link

 2. Tryk på knappen Link ovenover tastaturet og skriv den beskrivende tekst i feltet Visningstekst.

Send os feedback

Sway udvikler sig, og Sway-teamet er fokuseret på at skabe en fantastisk, handicapvenlig oplevelse.

Fortæl os, hvilke tilgængelighedsfunktioner der er de vigtigste for dig. Send feedback ved at gå til webstedet Sway User Voice. Eller benyt den følgende fremgangsmåde for at sende os en mail:

 1. I Mine Sways skal du svippe til venstre, indtil du hører "Indstillinger, knap", og derefter dobbelttrykke.

 2. Svip til højre, eller tryk gentagne gange på VO+højre piletast, indtil du hører "Send feedback, knap." Dobbelttryk.

 3. I dialogboksen Hjælp os med at blive bedre skal du vælge OK. Der åbnes en mail adresseret til Sway-teamet hos Microsoft.

 4. Skriv og send din meddelelse. Husk at skrive Tilgængelighed i din feedback, så vi nemt kan finde den.

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×