Tilføje, redigere, finde eller rydde betingede formater

Brug et betinget format som en hjælp til visuelt at udforske og analysere data, finde alvorlige problemer og identificere mønster og tendenser.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om betinget formatering

Formatere alle celler ved hjælp af en tofarvet skala

Formatere alle celler ved hjælp af en trefarvet skala

Formatere alle celler ved hjælp af datalinjer

Formatere alle celler ved hjælp af et ikonsæt

Kun formatere celler, der indeholder tekst-, tal-, dato- eller klokkeslætsværdier

Kun formatere værdier, der har høj eller lav rangorden

Kun formatere værdier, der er over eller under gennemsnittet

Kun formatere unikke eller dublerede værdier

Bruge en formel til at afgøre, hvilke celler der skal formateres

Finde celler, som har betingede formater

Rydde betingede formater

Få mere at vide om betinget formatering

Betinget formatering hjælper dig med visuelt at besvare specifikke spørgsmål om dine data. Du kan anvende betinget formatering på et celleområde, en Microsoft Excel-tabel eller en pivottabel. Det er vigtigt at forstå forskellene, når du bruger betinget formatering på en pivottabel.

Fordelene ved betinget formatering

Når du analyserer data, kan det være, du stiller dig selv spørgsmål som:

 • Hvor er undtagelserne i en overskudsoversigt for de seneste fem år?

 • Hvad er tendenserne i en marketingsundersøgelse for de to foregående år?

 • Hvem har solgt for mere end kr. 500.000 i denne måned?

 • Hvordan er aldersfordelingen for alle medarbejdere?

 • Hvilke produkter har haft mere end en 10% omsætningsfremgang fra år til år?

 • Hvem er de bedste og de dårligst elever på første årgang?

Betinget formatering kan gøre det lettere at besvare disse spørgsmål, fordi det gør det lettere at fremhæve interessante celler eller celleområder, fremhæve usædvanlige værdier og visualisere data ved hjælp af datalinjer, farveskalaer og ikonsæt. Betinget formatering ændrer udseendet af et celleområde på baggrund af betingelser (eller kriterier). Hvis betingelsen er sand, formateres celleområdet på baggrund af betingelsen, og hvis betingelsen er falsk, formateres celleområdet ikke på baggrund af den pågældende betingelse.

Du kan sortere og filtrere efter format, herunder cellefarver og skriftfarver, hvad enten du har formateret celler manuelt eller betinget.

Data sorteret og filtreret efter farve med en forklaring

Bemærk!: Når du opretter et betinget format, kan du kun referere til andre celler i det samme regneark eller i visse tilfælde til celler i regneark i den samme aktuelt åbne projektmappe. Du kan ikke bruge betinget formatering på eksterne referencer til en anden projektmappe.

Betinget formatering for en pivottabel

Betinget formatering i en pivottabel adskiller sig fra betinget formatering i et celleområde eller en Excel-tabel på flere måder:

 • Hvis du ændrer layoutet på pivottabellen ved at filtrere, skjule niveauer, skjule eller få vist niveauer eller flytte et felt, bevares den betingede formatering, hvis felterne i de underliggende data ikke fjernes.

 • Området af det betingede format for felter i området Værdier kan baseres på datahierarkiet og fastsættes af alle synlige underordnede (det næste niveau under i et hierarki) for en overordnet (næste niveau over i et hierarki) på rækker for en eller flere kolonner eller kolonner for en eller flere rækker.

  Bemærk!: I datahierarkiet arver underordnede ikke betinget formatering fra den overordnede, og den overordnede arver ikke betinget formatering fra de underordnede.

 • Der er tre metoder til at angive området af den betingede formatering af felter i området Værdier: Efter markering, efter tilsvarende felt og efter værdifelt.

Standardmetoden til angivelse af område af felter i området Værdier er efter markering. Du kan ændre metoden til angivelse af område til det tilsvarende felt eller værdifelt ved hjælp af alternativknappen Anvend formateringsregel på, dialogboksen Ny formateringsregel eller dialogboksen Redigeringsregel. De tre metoder til angivelse af område (fanen Startside, gruppen Typografier, kommandoen Betinget formatering) giver dig større fleksibilitet, afhængigt af dine behov:

Angivelse af område efter markering    Brug denne metode, hvis du vil vælge:

 • Et sammenhængende sæt felter i området Værdier, som f.eks. alle produktotalerne for en region.

 • Et ikke-sammenhængende sæt felter i området Værdier, som f.eks. produkttotaler for forskellige regioner på tværs af niveauer i datahierarkiet.

Angivelse af område efter værdifelt    Brug denne metode, hvis du vil:

 • Undgå at foretage mange ikke-sammenhængende valg.

 • Formatere et sæt felter betinget i området Værdier for alle niveauer i datahierarkiet.

 • Medtage subtotaler og hovedtotaler.

Angivelse af område efter tilsvarende felt    Brug denne metode, hvis du vil:

 • Undgå at foretage mange ikke-sammenhængende valg.

 • Formatere et sæt felter betinget i området Værdier for et niveau i datahierarkiet.

 • Udelade subtotaler.

Når du formaterer felter betinget i området Værdier for top, bund, over gennemsnit eller under gennemsnit, baseres reglen på alle synlige værdier som standard. Når du imidlertid angiver område efter tilsvarende felt i stedet for efter alle synlige værdier, kan du også anvende den betingede formatering for hver kombination af:

 • En kolonne og dens overordnede rækkefelt.

 • En række og dens overordnede kolonnefelt.

Betinget formatering på tværs af regneark

Du kan bruge betinget formatering på celler, der refereres til i et andet regneark i den samme projektmappe. Denne mulighed er ikke tilgængelig mellem projektmapper.

Toppen af siden

Formatere alle celler ved hjælp af en tofarvet skala

Farveskalaer er visuelle guider, der hjælper dig til at forstå datafordeling og -variation. En tofarvet skala hjælper med at sammenligne et celleområde ved hjælp af farveovergange med to farver. Nuancen af farven repræsenterer højere eller lavere værdier. Du kan f.eks. i en grøn og rød farveskala angive, at højere celleværdier har en mere grøn farve, og at lavere celleværdier har en mere rød farve.

Hvis en eller flere celler i området indeholder en formel, der returnerer en fejl, anvendes den betingede formatering ikke på hele området. Hvis du vil sikre, at den betingede formatering anvendes på hele området, kan du bruge en IS- eller IFERROR-funktion til at returnere en anden værdi end en fejlværdi.

Hurtig formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Startside, og klik på Farveskalaer.

  Gruppen Typografier under fanen Startside

 3. Markér en tofarvet skala.

  Peg på farveskalaikonerne for at se, hvilket ikon der er tofarvet. Den øverste farve repræsenterer de højeste værdier, og den underste repræsenterer de laveste værdier.

Du kan ændre metoden til angivelse af område for felter i området Værdier for en pivottabel ved hjælp af knappen Formateringsindstillinger, der vises ud for et pivottabelfelt, hvor der anvendes betinget formatering.

Avanceret formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Startside, og klik på Administrer regler.

  Dialogboksen Betinget formatering vises.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Ny regel, hvis du vil tilføje et betinget format.

   Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark, den korrekte tabel eller den korrekte pivottabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan alternativt klikke på Skjul dialogboks Knapflade for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere en nyt celleområde i regnearket og derefter vælge Vis dialogboks Knapflade .

   3. Markér reglen, og klik på Rediger regel.

    Dialogboksen Rediger formateringsregel vises.

 4. Du kan også ændre området for felter i området under Anvend regel på for en pivottabel efter

  • Markering ved at klikke på Markerede celler.

  • Alle celler for en værdietiket ved at klikke på Alle celler, der viser <værdietiket>-værdier.

  • Alle celler for en værdietiket, uden subtotaler og hovedtotalen, ved at klikke på Alle celler, der viser <værdietiket>-værdier for <rækkenavn>.

 5. Klik på Formatér alle celler på basis af deres værdier (standard) under Markér en regeltype.

 6. Markér Tofarvet skala under Rediger beskrivelse af regel på listen Formattypografi.

 7. Hvis du vil vælge en type i feltet Type for Minimum og Maksimum, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Formatere de laveste og de højeste værdier     Markér Laveste værdier og Højeste værdier.

   I dette tilfælde, angiver du ikke en værdi for Minimum og Maksimum.

  • Formatere en tal-, dato- eller klokkeslætsværdi     Markér Tal, og angiv en værdi for Minimum og en for Maksimum.

  • Formatere et procenttal     Markér Procent, og angiv en værdi for Minimum og en for Maksimum.

   Gyldige værdier er fra 0 (nul) til 100. Indtast ikke procenttegn.

   Brug procent, når du vil visualisere alle værdier i forhold til hinanden, fordi fordelingen af værdier er proportional.

  • Formatere en fraktil     Markér Fraktil, og angiv en værdi for Minimum og en for Maksimum.

   Gyldige fraktiler er fra 0 (nul) til 100.

   Brug en fraktil, når du vil visualisere en gruppe af høje værdier (f.eks. den 20. øverste fraktil) i en farvegraduering og lave værdier (f.eks. den 20. laveste fraktil) i en anden farvegraduering, fordi de repræsenterer ekstreme værdier, som kan give en skævhed i visualiseringen af data.

  • Formatere et formelresultat     Vælg Formel, og indtast værdier for Minimum og Maksimum.

   Formlen skal returnere en tal-, dato- eller klokkeslætsværdi. Begynd formlen med et lighedstegn (=). Ugyldige formler giver ingen formatering. Det er en god idé at teste formlen for at sikre, at den ikke returnerer en fejlværdi.

   Bemærkninger   

   • Sørg for, at værdien Minimum er mindre end værdien Maksimum.

   • Du kan vælge forskellige type for Minimum og Maksimum. Du kan f.eks. vælge et tal for Minimum og en procent for Maksimum.

 8. Hvis du vil vælge farveskala til Minimum og Maksimum, skal du klikke på Farve for hver enkelt og markere en farve.

  Hvis du vil vælge andre farver eller oprette brugerdefinerede farver, skal du klikke på Flere farver. Den farveskala, du vælger, vises i feltet Eksempel.

Toppen af siden

Formatere alle celler ved hjælp af en trefarvet skala

Farveskalaer er visuelle guider, der hjælper dig til at forstå datafordeling og -variation. En trefarvet skala hjælper med at sammenligne et celleområde ved hjælp af farveovergange med tre farver. Nuancen af farven repræsenterer højere, mellemliggende eller lavere værdier. Du kan f.eks. i en grøn, gul og rød farveskala angive, at højere celleværdier har en grøn farve, mellemliggende celleværdier har en gul farve og lavere celleværdier har en rød farve.

Hvis en eller flere celler i området indeholder en formel, der returnerer en fejl, anvendes den betingede formatering ikke på hele området. Hvis du vil sikre, at den betingede formatering anvendes på hele området, kan du bruge en IS- eller IFERROR-funktion til at returnere en værdi, som du angiver (som f.eks. 0 eller "I/T") i stedet for en fejlværdi.

Hurtig formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Startside, og klik på Farveskalaer.

  Gruppen Typografier under fanen Startside

 3. Markér en trefarvet skala. Den øverste farve repræsenterer de højeste værdier, den midterste farve repræsenterer de midterste værdier, og den underste repræsenterer de laveste værdier.

  Peg på farveskalaikonerne for at se, hvilket ikon der er trefarvet.

Du kan ændre metoden til angivelse af områder for felter i området Værdier for en pivottabel ved hjælp af knappen Formateringsindstillinger, der vises ud for et pivottabelfelt, hvor der anvendes betinget formatering.

Avanceret formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Startside, og klik på Administrer regler.

  Dialogboksen Betinget formatering vises.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Ny regel, hvis du vil tilføje et betinget format.

   Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark, den korrekte tabel eller den korrekte pivottabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan alternativt klikke på Skjul dialogboks Knapflade for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere en nyt celleområde i regnearket og derefter vælge Vis dialogboks Knapflade .

   3. Markér reglen, og klik på Rediger regel.

    Dialogboksen Rediger formateringsregel vises.

 4. Du kan også ændre området for felter i området under Anvend regel på for en pivottabel efter

  • Markering, klik på Kun disse celler.

  • Tilsvarende felt, klik på Alle værdifeltceller med de samme felter.

  • Værdifelt, klik på Alle værdifeltceller.

 5. Klik på Formatér alle celler på basis af deres værdier under Markér en regeltype.

 6. Markér Trefarvet skala under Rediger beskrivelse af regel på listen Formattypografi.

 7. Markér en type for Minimum, Midtpunkt og Maksimum. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Formatere de laveste og de højeste værdier    Markér et Midtpunkt.

   I dette tilfælde, angiver du ikke en værdi for Laveste og Højeste.

  • Formatere en tal-, dato- eller klokkeslætsværdi    Markér Tal, og indtast derefter en værdi for Minimum, Midtpunkt og Maksimum.

  • Formatere et procenttal    Markér Procent, og indtast derefter en værdi for Minimum, Midtpunkt og Maksimum.

   Gyldige værdier er fra 0 (nul) til 100. Indtast ikke procenttegn (%).

   Brug procent, når du vil visualisere alle værdier i forhold til hinanden, fordi det at bruge en procent sikrer, at fordelingen af værdier er proportional.

  • Formatere en fraktil    Markér Fraktil, og indtast derefter en værdi for Minimum, Midtpunkt og Maksimum.

   Gyldige fraktiler er fra 0 (nul) til 100.

   Brug en fraktil, når du vil visualisere en gruppe af høje værdier (f.eks. den 20. øverste fraktil) i en farvegraduering og lave værdier (f.eks. den 20. laveste fraktil) i en anden farvegraduering, fordi de repræsenterer ekstreme værdier, som kan give en skævhed i visualiseringen af data.

  • Formatere et formelresultat    Markér Formel, og indtast derefter en værdi for Minimum, Midtpunkt og Maksimum.

   Formlen skal returnere en tal-, dato- eller klokkeslætsværdi. Begynd formlen med et lighedstegn (=). Ugyldige formler giver ingen formatering. Det er en god idé at teste formlen for at sikre, at den ikke returnerer en fejlværdi.

   Bemærkninger   

   • Du kan angive værdier for minimum, midtpunkt og maksimum for området af celler. Sørg for, at værdien i Minimum er mindre end værdien i Midtpunkt, som igen er mindre end værdien i Maksimum.

   • Du kan vælge forskellig type for Minimum, Midtpunkt og Maksimum. Du kan f.eks. vælge et tal for Minimum, en fraktil for Midtpunkt og en procent for Maksimum.

   • I mange tilfælde vil standardværdien på 50 procent for Midtpunkt fungere bedst, men du kan justere den, så den passer til specifikke krav.

 8. Hvis du vil vælge farveskala til Minimum, Midtpunkt og Maksimum, skal du klikke på Farve for hver enkelt og markere en farve.

  Hvis du vil vælge andre farver eller oprette brugerdefinerede farver, skal du klikke på Flere farver.

  Den valgte farveskala vises i feltet Eksempel.

Toppen af siden

Formatere alle celler ved hjælp af datalinjer

En datalinje gør det muligt at se værdien af en celle i forhold til værdierne af andre celler. Længden på datalinjen repræsenterer værdien i cellen. En længere datalinje repræsenterer en højere værdi, og en kortere datalinje repræsenterer en lavere værdi. Datalinjer er gode til at finde høje og lave tal, specielt med store datamængder. Et eksempel kan være det bedst sælgende og det dårligst sælgende legetøj i en rapport over julesalget.

Tip!: Hvis en eller flere celler i området indeholder en formel, der returnerer en fejl, anvendes den betingede formatering ikke på hele området. Hvis du vil sikre, at den betingede formatering anvendes på hele området, kan du bruge en IS- eller IFERROR-funktion til at returnere en værdi (som f.eks. 0 eller "I/T") i stedet for en fejlværdi.

Hurtig formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ved siden af Betinget formatering i gruppen Type under fanen Startside, klik på Datalinjer, og markér et detaljeikon.

  Gruppen Typografier under fanen Startside

Du kan ændre metoden til at angive område for felter i området Værdier for en pivottabel ved at bruge knappen for indstillingen Anvend formateringsregel på.

Avanceret formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Startside, og klik på Administrer regler.

  Dialogboksen Betinget formatering vises.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Ny regel, hvis du vil tilføje et betinget format.

   Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark, den korrekte tabel eller den korrekte pivottabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan alternativt klikke på Skjul dialogboks Knapflade for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere en nyt celleområde i regnearket og derefter vælge Vis dialogboks Knapflade .

   3. Markér reglen, og klik på Rediger regel.

    Dialogboksen Rediger formateringsregel vises.

 4. Du kan også ændre området for felter i området under Anvend regel på for en pivottabel efter

  • Markering, klik på Kun disse celler.

  • Tilsvarende felt, klik på Alle værdifeltceller med de samme felter.

  • Værdifelt, klik på Alle værdifeltceller.

 5. Klik på Formatér alle celler på basis af deres værdier under Markér en regeltype.

 6. Markér Datalinje under Rediger beskrivelse af regel på listen Formattypografi.

 7. Markér en type for henholdsvis Minimum og Maksimum. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Formatere de laveste og de højeste værdier    Markér Laveste værdier og Højeste værdier.

   I dette tilfælde angiver du ikke en værdi for Minimum og Maksimum.

  • Formatere en tal-, dato- eller klokkeslætsværdi    Markér Tal, og indtast en værdi for Minimum og en for Maksimum.

  • Formatere et procenttal    Vælg Procent, og indtast en værdi for Minimum og Maksimum.

   Gyldige værdier er fra 0 (nul) til 100. Indtast ikke procenttegn (%).

   Brug procent, når du vil visualisere alle værdier i forhold til hinanden, fordi det at bruge en procent sikrer, at fordelingen af værdier er proportional.

  • Formatere en fraktil    Vælg Fraktil, og indtast en værdi for Minimum og Maksimum.

   Gyldige fraktiler er fra 0 (nul) til 100.

   Brug en fraktil, når du vil visualisere en gruppe af høje værdier (f.eks. den 20. øverste fraktil) i en datalinje og lave værdier (f.eks. den 20. laveste fraktil) i en anden datalinje, fordi de repræsenterer ekstreme værdier, som kan give en skævhed i visualiseringen af data.

  • Formatere et formelresultat     Vælg Formel, og indtast en værdi for Minimum og Maksimum.

   Formlen skal returnere en tal-, dato- eller klokkeslætsværdi. Begynd formlen med et lighedstegn (=). Ugyldige formler giver ingen formatering. Det er en god idé at teste formlen for at sikre, at den ikke returnerer en fejlværdi.

   Bemærkninger   

   • Sørg for, at værdien Minimum er mindre end værdien Maksimum.

   • Du kan vælge forskellige type for Minimum og Maksimum. Du kan f.eks. vælge et tal for Minimum og en procent for Maksimum.

 8. Hvis du vil vælge en farveskala for Minimum og Maksimum, skal du klikke på Søjlefarve.

  Hvis du vil vælge andre farver eller oprette brugerdefinerede farver, skal du klikke på Flere farver. Den farve, du vælger, vises i feltet Eksempel.

 9. Markér Vis kun søjle, hvis du kun vil have vist datalinjen og ikke værdien i cellen.

 10. Hvis du vil anvende en udfyldt kant på datasøjler, skal du vælge Udfyldt kant på listen Kant og vælge en farve til kanten.

 11. Hvis du vil vælge mellem en udfyldt søjle og en gradueret søjle, skal du vælge Massiv udfyldning eller Gradueringsfyld på listen Fyld.

 12. Hvis du vil formatere negative søjler, skal du klikke på Negativ værdi og akse og derefter vælge indstillinger for det negative søjlefyld og kantfarver i dialogboksen Indstillinger for negativ værdi og akse. Du kan vælge positionsindstillinger og en farve til aksen. Klik på OK, når du er færdig med at angive indstillinger.

 13. Du kan ændre retningen på søjler ved at vælge en indstilling på listen Linjens retning. Denne er som standard angivet til Kontekst, men du kan vælge mellem retningen venstre-til-højre og højre-til-venstre, afhængigt af hvordan du vil præsentere dine data.

Toppen af siden

Formatere alle celler ved hjælp af et ikonsæt

Brug et ikonsæt til at anmærke og klassificere data i tre til fem kategorier adskilt af en tærskelværdi. Hvert ikon repræsenterer et værdiinterval. I sættet med tre pile er det f.eks. den røde opadgående pil, der repræsenterer højere værdier, den gule vandrette pil repræsenterer mellemliggende værdier, og den røde nedadgående pil repræsenterer lavere værdier.

Du kan vælge kun at vise ikoner for celler, der opfylder en betingelse, f.eks. at vise et advarselsikon for de celler, der falder under en kritisk værdi og ingen ikoner for dem, der overskrider den. Du kan gøre dette ved at skjule ikoner ved at vælge Intet celleikon på ikonrullelisten ud for ikonet, når du angiver betingelser. Du kan også oprette din egen kombination af ikonsæt, f.eks. et grønt symbol for markering, et gult trafiklys og et rødt flag.

Problem: Betinget formatering vises ikke for en vilkårlig celle i området    

Hvis en eller flere celler i området indeholder en formel, der returnerer en fejl, anvendes den betingede formatering ikke på hele området. Hvis du vil sikre, at den betingede formatering anvendes på hele området, kan du bruge en IS- eller IFERROR-funktion til at returnere en værdi (som f.eks. 0 eller "I/T") i stedet for en fejlværdi.

Hurtig formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ved siden af Betinget formatering i gruppen Type under fanen Startside, klik på Ikonsæt, og markér et ikonsæt.

  Gruppen Typografier under fanen Startside

Du kan ændre metoden til at angive område for felter i området Værdier for en pivottabel ved at bruge knappen for indstillingen Anvend formateringsregel på.

Avanceret formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Startside, og klik på Administrer regler.

  Dialogboksen Betinget formatering vises.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Ny regel, hvis du vil tilføje et betinget format.

   Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark, den korrekte tabel eller den korrekte pivottabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan alternativt klikke på Skjul dialogboks Knapflade for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere en nyt celleområde i regnearket og derefter vælge Vis dialogboks Knapflade .

   3. Markér reglen, og klik på Rediger regel.

    Dialogboksen Rediger formateringsregel vises.

 4. Du kan også ændre området for felter i området under Anvend regel på for en pivottabel efter

  • Markering, klik på Kun disse celler.

  • Tilsvarende felt, klik på Alle værdifeltceller med de samme felter.

  • Værdifelt, klik på Alle værdifeltceller.

 5. Klik på Formatér alle celler på basis af deres værdier under Markér en regeltype.

 6. Markér Ikonsæt under Rediger beskrivelse af regel på listen Formattypografi.

  1. Markér et ikonsæt. Standardsættet er Tre trafiklys (uden kant). Antallet af ikoner, standardoperatorerne for sammenligning og tærskelværdierne kan variere for hvert ikonsæt.

  2. Du kan justere standardoperatorerne for sammenligning og tærskelværdierne, hvis du ønsker det. Standardintervallet af værdier for hvert ikonsæt er ens i størrelse, men du kan justere dem, så de passer til specifikke krav. Sørg for, at tærskelværdier er i en logisk rækkefølge med højeste til laveste fra top til bund.

  3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   • Formatere en tal-, dato- eller klokkeslætsværdi    Markér Tal.

   • Formatere et procenttal    Markér Procent.

    Gyldige værdier er fra 0 (nul) til 100. Indtast ikke procenttegn (%).

    Brug procent, når du vil visualisere alle værdier i forhold til hinanden, fordi det at bruge en procent sikrer, at fordelingen af værdier er proportional.

   • Formatere en fraktil    Markér Fraktil.

    Gyldige fraktiler er fra 0 (nul) til 100.

    Brug en fraktil, når du vil visualisere en gruppe af høje værdier (f.eks. den 20. øverste fraktil) ved hjælp af et bestemt ikon og lave værdier (f.eks. den 20. laveste fraktil) ved hjælp af et andet ikon, fordi de repræsenterer ekstreme værdier, som kan give en skævhed i visualiseringen af data.

   • Formatere et formelresultat    Markér Formel, og angiv derefter en formel i alle felterne af typen Værdi.

    Formlen skal returnere en tal-, dato- eller klokkeslætsværdi. Begynd formlen med et lighedstegn (=). Ugyldige formler giver ingen formatering. Det er en god idé at teste formlen for at sikre, at den ikke returnerer en fejlværdi.

  4. Vælg Omvendt ikonrækkefølge for at få det første ikon til at repræsentere lavere værdier og det sidste ikon til at repræsentere højere værdier.

  5. Markér Vis kun ikon, hvis du kun vil have vist ikonet og ikke værdien i cellen.

   Bemærkninger!: 

   1. Det er muligvis nødvendigt at justere kolonnebredden, for at ikonet kan være der.

   2. Der er tre ikonstørrelser. Størrelsen på det viste ikon afhænger af den skrifttype, der bruges i den pågældende celle.

Toppen af siden

Kun formatere celler, der indeholder tekst-, tal-, dato- eller klokkeslætsværdier

For lettere at kunne finde bestemte værdier i et celleområde kan du formatere disse bestemte celler ud fra en sammenligningsoperator. Hvis du f.eks. har et regneark med statusoptælling sorteret efter kategori, kan du fremhæve de produkter, som har en lagerbeholdning på mindre end 10, med gult. Eller i et regneark med oversigtstal for detailbutikker kan du identificere alle butikker, der har overskudsgrader større end 10%, salgsvolumen mindre end kr. 1.000.000 og region lig med "Sydøst".

Bemærk!: Du kan ikke benytte betinget formatering på felter i området Værdier i en pivottabel efter tekst eller dato, men kun efter tal.

Hurtig formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ved siden af Betinget formatering i gruppen Type under fanen Startside, og klik på Fremhæv celleregler.

  Gruppen Typografier under fanen Startside

 3. Markér den ønskede kommando, f.eks. Mellem, Lig med eller En dato, der forekommer.

 4. Angiv de ønskede værdier, og markér et format.

Du kan ændre metoden til at angive område for felter i området Værdier for en pivottabel ved at bruge knappen for indstillingen Anvend formateringsregel på.

Avanceret formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Startside, og klik på Administrer regler.

  Dialogboksen Betinget formatering vises.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Ny regel, hvis du vil tilføje et betinget format.

   Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark, den korrekte tabel eller den korrekte pivottabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan alternativt klikke på Skjul dialogboks Knapflade for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere en nyt celleområde i regnearket eller i andre regneark og derefter vælge Vis dialogboks Knapflade .

   3. Markér reglen, og klik på Rediger regel.

    Dialogboksen Rediger formateringsregel vises.

 4. Du kan også ændre området for felter i området under Anvend regel på for en pivottabel efter

  • Markering, klik på Kun disse celler.

  • Tilsvarende felt, klik på Alle værdifeltceller med de samme felter.

  • Værdifelt, klik på Alle værdifeltceller.

 5. Klik på Formatér kun celler, der indeholder under Markér en regeltype.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Rediger beskrivelse af regel på listen Formatér kun celler med:

  • Formatere efter tal, dato eller klokkeslæt     Markér Celleværdi, markér en sammenligningsoperator, og angiv et tal, en dato eller et klokkeslæt.

   Markér f.eks. Mellem, og indtast 100 og 200, eller markér Lig med, og indtast 01.01.09.

   Du kan også indtaste en formel, der returnerer en tal-, dato- eller klokkeslætsværdi. Hvis du indtaster en formel, skal du begynde formlen med et lighedstegn (=). Ugyldige formler giver ingen formatering. Det er en god ide at teste formlen for at sikre, at den ikke returnerer en fejlværdi.

  • Formatere efter tekst    Markér Bestemt tekst, vælg en sammenligningsoperator, og indtast teksten.

   Markér f.eks. Indeholder, og skriv Sølv, eller markér Begynder med, og skriv Tri.

   Anførselstegn medtages i søgestrengen, og du kan bruge jokertegn. Den maksimale længde på en streng er 255 tegn.

   Du kan også indtaste en formel, der returnerer tekst. Hvis du indtaster en formel, skal du begynde formlen med et lighedstegn (=). Ugyldige formler giver ingen formatering. Det er en god ide at teste formlen for at sikre, at den ikke returnerer en fejlværdi.

  • Formatere efter dato    Markér En dato, der falder, og markér en datosammenligning.

   Du kan f.eks. markere I går eller Næste uge.

  • Formatere celler med eller uden tomme værdier    Markér Tomme celler eller Ingen tomme værdier.

   En tom værdi er en celle, der ikke indeholder data og adskiller sig fra en celle, der indeholder et eller flere mellemrum (mellemrum betragtes som tekst).

  • Formatere celler med eller uden fejlværdier    Markér Fejl eller Ingen fejl.

   Fejlværdier omfatter: #####, #VÆRDI!, #DIVISION/0!, #NAVN?, #I/T, #REFERENCE!, #NUM! og #NUL!.

 7. Klik på Format for at angive et format.

  Dialogboksen Formatér celler vises.

 8. Markér det format for tal, skrifttype, kant eller fyld, du vil anvende på celler med værdier, der opfylder betingelsen, og klik derefter på OK.

  Du kan vælge mere end et format. De formater, du har markeret, vises i feltet Eksempel.

Toppen af siden

Kun formatere værdier, der har høj eller lav rangorden

Du kan finde de højeste eller laveste værdier i et celleområde, der er baseret på en afskæringsværdi, du angiver. Du kan f.eks. finde de fem bedst sælgende produkter i en regionsrapport, de laveste 15% af produkter i en kundeundersøgelse eller de 25 højeste gager i en personaleanalyse for en afdeling.

Hurtig formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ved siden af Betinget formatering i gruppen Type under fanen Startside, og klik på Top/bund-regler.

  Gruppen Typografier under fanen Startside

 3. Markér den ønskede kommando, f.eks. Øverste 10 emner eller Nederste N %.

 4. Angiv de ønskede værdier, og markér et format.

Du kan ændre metoden til at angive område for felter i området Værdier for en pivottabel ved at bruge knappen for indstillingen Anvend formateringsregel på.

Avanceret formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Startside, og klik på Administrer regler.

  Dialogboksen Betinget formatering vises.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Ny regel, hvis du vil tilføje et betinget format.

   Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark, den korrekte tabel eller den korrekte pivottabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan alternativt klikke på Skjul dialogboks Knapflade for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere en nyt celleområde i regnearket og derefter vælge Vis dialogboks Knapflade .

   3. Markér reglen, og klik på Rediger regel.

    Dialogboksen Rediger formateringsregel vises.

 4. Du kan også ændre området for felter i området under Anvend regel på for en pivottabel efter

  • Markering, klik på Kun disse celler.

  • Tilsvarende felt, klik på Alle værdifeltceller med de samme felter.

  • Værdifelt, klik på Alle værdifeltceller.

 5. Klik på Formatér kun de højest eller lavest rangerede værdier under Markér en regeltype.

 6. Markér Øverste eller Nederste under Rediger beskrivelse af regel på listen Formatér værdier, der rangerer blandt de.

 7. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Indtast et tal, og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet % i det markerede område, hvis du vil angive en antal øverste eller nederste værdier. Gyldige værdier er 1 til 1000.

  • Angiv et tal, og markér afkrydsningsfeltet % i det markerede område, hvis du vil angive en øverste eller nederste procentandel. Gyldige værdier er 1-100.

 8. Du kan også ændre, hvordan formateringen anvendes for felter i området Værdier for en pivottabelrabat, hvor området angives af et tilsvarende felt.

  Den betingede formatering er som standard baseret på alle synlige værdier. Når du imidlertid angiver område efter tilsvarende felt i stedet for efter alle synlige værdier, kan du anvende den betingede formatering for hver kombination af:

  • En kolonne og dens overordnede rækkefelt, ved at vælge hver enkelt kolonnegruppe.

  • En række og dens overordnede kolonnefelt, ved at vælge hver rækkegruppe.

 9. Klik på Format for at angive et format.

  Dialogboksen Formatér celler vises.

 10. Markér det format for tal, skrifttype, kant eller fyld, du vil anvende på celler med værdier, der opfylder betingelsen, og klik derefter på OK.

  Du kan vælge mere end et format. De formater, du har markeret, vises i feltet Eksempel.

Toppen af siden

Kun formatere værdier, der er over eller under gennemsnittet

Du kan finde værdier over eller under et gennemsnit eller standardafvigelsen i et celleområde. Du kan f.eks. finde de personer, der har fået en vurdering bedre end gennemsnittet i en årlig evaluering, eller du kan finde fremstillede produkter, der ligger under to standardafvigelser i en kvalitetsvurdering.

Hurtig formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ved siden af Betinget formatering i gruppen Type under fanen Startside, og klik på Top/bund-regler.

  Gruppen Typografier under fanen Startside

 3. Markér den ønskede kommando, f.eks. Over middel eller Under middel.

 4. Angiv de ønskede værdier, og markér et format.

Du kan ændre metoden til at angive område for felter i området Værdier for en pivottabel ved at bruge knappen for indstillingen Anvend formateringsregel på.

Avanceret formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Startside, og klik på Administrer regler.

  Dialogboksen Betinget formatering vises.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Ny regel, hvis du vil tilføje et betinget format.

   Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark, den korrekte tabel eller den korrekte pivottabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan alternativt klikke på Skjul dialogboks Knapflade for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere en nyt celleområde i regnearket og derefter vælge Vis dialogboks Knapflade .

   3. Markér reglen, og klik på Rediger regel.

    Dialogboksen Rediger formateringsregel vises.

 4. Du kan også ændre området for felter i området under Anvend regel på for en pivottabel efter

  • Markering, klik på Kun disse celler.

  • Tilsvarende felt, klik på Alle værdifeltceller med de samme felter.

  • Værdifelt, klik på Alle værdifeltceller.

 5. Klik på Formatér kun værdier, der er over eller under middel under Markér en regeltype.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Rediger beskrivelse af regel på listen Formatér værdier, der er:

  • Markér Over eller Under, hvis du vil formatere celler, der ligger over eller under gennemsnittet for alle celler i området.

  • Markér en standardafvigelse, hvis du vil formatere celler, der ligger over eller under en, to eller tre standardafvigelser for alle celler i området.

 7. Du kan også ændre, hvordan formateringen anvendes for felter i området Værdier for en pivottabel, hvor området angives af et tilsvarende felt.

  Den betingede formatering er som standard baseret på alle synlige værdier. Når du imidlertid angiver område efter tilsvarende felt i stedet for efter alle synlige værdier, kan du anvende den betingede formatering for hver kombination af:

  • En kolonne og dens overordnede rækkefelt, ved at vælge hver enkelt kolonnegruppe.

  • En række og dens overordnede kolonnefelt, ved at vælge hver rækkegruppe.

 8. Klik på Formatér for at få vist dialogboksen Formatér celler.

 9. Markér det format for tal, skrifttype, kant eller fyld, du vil anvende på celler med værdier, der opfylder betingelsen, og klik derefter på OK.

  Du kan vælge mere end et format. De formater, du har markeret, vises i feltet Eksempel.

Toppen af siden

Kun formatere unikke eller dublerede værdier

Bemærk!: Du kan ikke benytte betinget formatering på felter i området Værdier i en pivottabel efter entydige eller dublerede værdier.

Hurtig formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ved siden af Betinget formatering i gruppen Type under fanen Startside, og klik på Fremhæv celleregler.

  Gruppen Typografier under fanen Startside

 3. Markér Dublede værdier.

 4. Angiv de ønskede værdier, og markér et format.

Avanceret formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Startside, og klik på Administrer regler.

  Dialogboksen Betinget formatering vises.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Ny regel, hvis du vil tilføje et betinget format.

   Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark eller den korrekte tabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan alternativt klikke på Skjul dialogboks Knapflade for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere en nyt celleområde i regnearket og derefter vælge Vis dialogboks Knapflade .

   3. Markér reglen, og klik på Rediger regel.

    Dialogboksen Rediger formateringsregel vises.

 4. Klik på Formatér kun unikke værdier eller dubletter under Markér en regeltype.

 5. Markér dublet eller unikke under Rediger beskrivelse af regel på listen Formattypografi.

 6. Klik på Formatér for at få vist dialogboksen Formatér celler.

 7. Markér det format for tal, skrifttype, kant eller fyld, du vil anvende på celler med værdier, der opfylder betingelsen, og klik derefter på OK.

  Du kan vælge mere end et format. De formater, du har markeret, vises i feltet Eksempel.

Toppen af siden

Brug af en formel til at afgøre, hvilke celler der skal formateres

Hvis du har brug for mere kompleks betinget formatering, kan du bruge en logisk formel til at angive formateringskriterier. Det kan f.eks. tænkes, at du vil sammenligne værdier med et resultat, der returneres af en funktion, eller at du vil evaluere data i celler uden for det markerede område, som kan være i et andet regneark i den samme projektmappe.

 1. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Startside, og klik på Administrer regler.

Gruppen Typografier under fanen Startside

Dialogboksen Betinget formatering vises.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Ny regel, hvis du vil tilføje et betinget format.

   Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark, den korrekte tabel eller den korrekte pivottabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan alternativt klikke på Skjul dialogboks Knapflade for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere en nyt celleområde i regnearket eller i andre regneark og derefter vælge Vis dialogboks Knapflade .

   3. Markér reglen, og klik på Rediger regel.

    Dialogboksen Rediger formateringsregel vises.

 2. Du kan også ændre området for felter i området under Anvend regel på for en pivottabel efter

  • Markering ved at klikke på Markerede celler.

  • Tilsvarende felt ved at klikke på Alle celler, der viser <Værdifelt>-værdier.

  • Værdifelt ved at klikke på Alle celler, der viser <Værdifelt> for <Række>.

 3. Klik på Brug en formel til at bestemme, hvilke celler der skal formateres under Markér en regeltype.

  1. Indtast en formel på listen Formatér værdier, hvor denne formel er sand under Rediger beskrivelse af regel.

   Formlen skal begynde med et lighedstegn (=), og formlen skal returnere en af de logiske værdi SAND (1) eller FALSK (0).

   Eksempel 1: Bruge et betinget format med flere kriterier og cellereferencer uden for celleområdet   

   I denne formel formaterer et betinget format med flere kriterier anvendt på området A1:A5 cellerne grønne, hvis gennemsnitsværdien for alle celler i området er større end værdien i celle F1, og den mindste værdi for alle cellerne i området er større end eller lig med værdien i G1. Cellerne F1 og G1 er uden for det celleområde, som det betingede format anvendes på Funktionen OG kombinerer flere kriterier, og funktionerne MIDDEL og MIN beregner værdierne.

Formel

Format

=OG(MIDDEL($A$1:$A$5)>$F$1,MIN($A$1:$A$5)>=$G$1)

Grøn cellefarve

Eksempel 2: Give hver anden række en skyggefarve ved hjælp af funktionerne REST og RÆKKE   

Denne formel giver hver anden række i celleområdet blå cellefarve. Funktionen REST returnerer resten, efter et tal (det første argument) er divideret med divisor (det andet argument). Funktionen RÆKKE returnerer det aktuelle rækkenummer. Når man dividerer det aktuelle rækkenummer med 2, fås resten 0 for et lige tal og resten 1 for et ulige tal. Da 0 er FALSK, og 1 er SAND, bliver hver række med ulige nummer formateret.

Formel

Format

=REST(RÆKKE(),2)=1

Blå cellefarve

 1. Klik på Formatér for at få vist dialogboksen Formatér celler.

 2. Markér det format for tal, skrifttype, kant eller fyld, du vil anvende på celler med værdier, der opfylder betingelsen, og klik derefter på OK.

  Du kan vælge mere end et format. De formater, du har markeret, vises i feltet Eksempel.

  Du kan angive cellereferencer i en formel ved at markere cellerne direkte i et regneark eller andre regneark. Hvis du markerer celler i et regneark, indsættes absolutte cellereferencer. Hvis du vil have Excel til at justere referencerne i hver celle i det markerede område, skal du bruge relative cellereferencer.

Toppen af siden

Finde celler, som har betingede formater

Hvis der er en eller flere celler med et betinget format i et regneark, kan du hurtigt finde dem for at kopiere, ændre eller slette de betingede formater. Du kan bruge kommandoen Gå til speciel til enten at finde celler med et bestemt betinget format eller til at finde alle celler med betingede formater.

Finde alle celler, som har betingede formater

 1. Klik på en vilkårlig celle uden et betinget format.

 2. Klik på pilen ud for Find og vælg i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Betinget formatering.

Kun finde celler, som har de samme betingede formater

 1. Klik på den celle, der har det betingede format, du vil finde.

 2. Klik på pilen ud for Find og vælg i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Gå til speciel.

 3. Klik på Betingede formater.

 4. Klik på Ens under Datavalidering.

Toppen af siden

Rydde betingede formater

 • Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  I et regneark    

  1. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Startside, og klik på Ryd regler.

  2. Klik på Hele arket.

   I et område af celler, tabel eller pivottabel    

  3. Markér celleområdet, tabellen eller pivottabellen, som du vil rydde betingede formater fra.

  4. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Startside, og klik på Ryd regler.

  5. Klik på Markerede celler, Denne tabel eller Denne pivottabel, afhængigt af hvad du har valgt.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×