Tilføje, redigere eller slette poster

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

De oplysninger, som du føjer til en database, gemmes i tabeller, der indeholder data om bestemte emner, f.eks. aktiver eller kontaktpersoner. Hver post i en tabel indeholder oplysninger om ét element, f.eks. en bestemt kontaktperson. En post består af felter, f.eks. navn, adresse og telefonnummer. En post kaldes almindeligvis for en række, og et felt kaldes almindeligvis for en kolonne. I Microsoft Office Access 2007 kan du tilføje, redigere eller slette poster i en tabel direkte i dataarkvisning. Hvis du har designet og oprettet en vælg forespørgsel, kan du få vist og ofte redigere posterne direkte i det dataark, der oprettes, når forespørgslen køres. Du kan også oprette en formular, der er baseret på en tabel eller forespørgsel, og derefter bruge denne formular til at tilføje eller redigere poster.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Tilføje en ny post

Finde en post, der skal redigeres eller slettes

Redigere en eksisterende post

Slette en post

Hvornår er dataene gemt?

Sådan fortrydes ændringer

Oversigt

Når du opretter en database, der er baseret på en skabelon, oprettes de første tabeller, forespørgsler og formularer automatisk. I denne artikel beskrives det, hvordan du kan tilføje, redigere eller slette poster i en database, der er oprettet vha. en af de skabeloner, som findes i Access.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilføjer, redigerer eller sletter poster i en database, der ikke er oprettet vha. en Access-skabelon, i følgende artikler:

Du kan finde oplysninger om, hvordan du bruger funktionen Indsaml og Opdater Data via E-mail, i artiklen tilføje dataene der er indsamlet via e-mails til Access-databasen.

Du kan lære, hvordan data importeres i Access, i følgende artikler:

Du kan finde oplysninger om, hvordan du føjer et nyt felt eller en ny kolonne til en tabel, i artiklen Indsætte, tilføje eller oprette et nyt felt i en tabel.

Toppen af siden

Tilføje en ny post

Du føjer en post til en database, når der er et nyt element, som skal registreres. Det kan f.eks. være, at du får en ny ven eller kollega og gerne vil føje oplysninger om denne person til tabellen Kontaktpersoner. Når du tilføjer en ny post, føjes posten til slutningen af tabellen i Office Access 2007.

Hvis du vil tilføje en post, skal du først åbne en tabel eller en formular. Nogle gange åbnes der automatisk en formular, når du åbner databasen. Hvis du f.eks. åbner en database, der er oprettet ved hjælp af skabelonen Kontaktpersoner, åbnes formularen Liste over kontaktpersoner automatisk. Formularen Liste over kontaktpersoner er startformularen i databasen Kontaktpersoner.

Kontaktlisteformular

I de næste afsnit beskrives en række fremgangsmåder, som du kan bruge til at tilføje en ny post i dataarkvisning eller formularvisning.

Bruge en skabelons startformular

Når du opretter en ny database, der er baseret på en skabelon i Access, indlæses der normalt en startformular, første gang du åbner databasen. Hvis du f.eks. opretter en database, der er baseret på skabelonen Kontaktpersoner, indlæses startformularen Liste over kontaktpersoner. Startformularen er tænkt som et startpunkt, hvorfra du kan navigere i databasen. Mange af disse skabeloner, men ikke dem alle, indeholder en knap, som kan bruges til at føje nye poster til startformularen. Formularen Liste over kontaktpersoner indeholder f.eks. knappen Ny kontaktperson, og formularen Liste over problemer indeholder knappen Nyt problem.

Formularen Liste over kontaktpersoner med cirkel omkring knappen Ny kontaktperson

Når du klikker på en af disse knapper, åbnes en formular, hvor du kan angive de relevante oplysninger. Hvis du f.eks. klikker på knappen Ny kontaktperson, åbnes formularen Oplysninger om kontaktpersoner.

Tilføje en ny post ved hjælp af knappen Ny

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Når startformularen vises, skal du klikke på den knap, der bruges til at tilføje nye poster.

  I formularen Liste over kontaktpersoner skal du f.eks. klikke på Ny kontaktperson. Herefter åbnes formularen Oplysninger om kontaktpersoner.

 4. Udfyld formularen ved at angive oplysningerne i hvert enkelt felt. Du kan flytte til det næste felt i formularen ved at trykke på TAB og til det foregående felt ved at trykke på SKIFT+TAB.

  Bemærk!: Hvis du vil begynde på en ny linje i et felt, der understøtter mere end én linje tekst, f.eks. et tekstfelt eller notatfelt, skal du trykke på CTRL+ENTER. Hvis du vil have mere plads til at redigere, skal du åbne dialogboksen Zoom. For at åbne dialogboksen Zoom skal du klikke på det felt, du vil redigere, så markøren placeres i feltet, og feltet markeres. Tryk derefter på SKIFT+F2.

 5. Klik på OK, når du har tilføjet posterne, for at gemme oplysningerne, eller klik på Gem og opret ny, hvis du vil tilføje flere poster (hvis denne knap er tilgængelig).

Hvis du bruger formularen Liste over kontaktpersoner, kan du tilføje en ny post ved at klikke på Tilføj fra Outlook og derefter vælge posten i dit adressekartotek i Microsoft Office Outlook 2007.

Tilføje en post ved hjælp af knappen Tilføj fra Outlook

Nogle af skabelonerne indeholder knappen Tilføj fra Outlook, som giver dig mulighed for at tilføje en post fra et Office Outlook 2007-adressekartotek. Bemærk, at denne knap er en funktion i visse skabeloner, der ikke som standard vises, når du opretter en ny formular eller tabel.

 1. Klik på Tilføj fra Outlook.

 2. Hvis dialogboksen Vælg profil vises, skal du vælge et profilnavn i boksen Profilnavn og derefter klikke på OK.

  Bemærk!: Der vises muligvis en dialogboks med følgende meddelelse: Et program prøver at få adgang til de e-mail-adresser, du har gemt i Outlook. Vil du tillade det? Hvis dette er uventet, er det måske en virus, og så bør du vælge "Nej". Det er helt normalt, at denne dialogboks vises, når du klikker på Tilføj fra Outlook, så du skal ikke klikke på Nej. Hvis du har planer om at vælge mere end én kontaktperson, kan du eventuelt markere afkrydsningsfeltet Giv adgang i og derefter vælge en kort tidsperiode, f.eks. 5 minutter, så får du adgang til de gemte e-mail-adresser i Outlook i den angivne tidsperiode. Klik på Ja, når du er færdig.

 3. Dobbeltklik på de navne, der skal tilføjes, i dialogboksen Vælg navne, der skal tilføjes, og klik derefter på OK.

  Navnene føjes til formularen.

Gemme en kontaktpost i Outlook-adressekartoteket

Nogle af skabelonerne indeholder knappen Opret Outlook-kontaktperson, som giver dig mulighed for at gemme en post som en kontaktperson i et Outlook-adressekartotek. Bemærk, at denne knap er en funktion i visse skabeloner, der ikke som standard vises, når du opretter en ny formular eller tabel.

 1. Klik på Opret Outlook-kontaktperson.

 2. Vælg et profilnavn i boksen Profilnavn i dialogboksen Vælg profil, og klik derefter på OK.

 3. Outlook åbner en ny formular til kontaktpersoner, der indeholder data fra den valgte post. Kontroller dataene i den nye kontaktpersonformular, og foretag de nødvendige ændringer eller tilføjelser.

 4. Klik på Gem og luk i gruppen Handlinger under fanen Kontaktperson for den nye kontaktpersonformular.

I nogle af skabelonerne findes kommandoen Gem som Outlook-kontaktperson på båndet, som er en del af part of the Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet)n. Du kan bruge denne kommando til at gemme en kontaktpersonpost i et Outlook-adressekartotek. Bemærk, at denne kommando er en funktion i visse skabeloner og kun er tilgængelig, når du bruger en tabel, der lagrer e-mail-adresser, eller når du bruger en forespørgsel eller formular, der er baseret på en sådan tabel i en database, der er baseret på bestemte skabeloner.

 1. Vælg den post, du vil gemme som en Outlook-kontaktperson.

 2. Under fanen Startside skal du klikke på Mere i gruppen Poster og derefter klikke på Gem som Outlook-kontaktperson.

 3. Vælg et profilnavn i boksen Profilnavn i dialogboksen Vælg profil, og klik derefter på OK.

 4. Outlook åbner en ny formular til kontaktpersoner, der indeholder data fra den valgte post. Kontroller dataene i den nye kontaktpersonformular, og foretag de nødvendige ændringer eller tilføjelser.

 5. Klik på Gem og luk i gruppen Handlinger under fanen Kontaktperson for den nye kontaktpersonformular.

Føje en post til startformularen

Afhængigt af den anvendte skabelon kan du nogle gange indtaste oplysninger direkte i startformularen. De eksisterende oplysninger vises oftest i et dataark. Direkte under den sidste række data vises der en ny, tom post med en stjerne (*) i postvælgeren. Indtast oplysningerne i posten efter stjernen. Hvis standardværdier er knyttet til et eller flere felter, er visse standardværdier allerede indsat i den nye post. For hurtigt at komme til den nye post i slutningen af tabellen kan du klikke på navigationsknappen Ny (tom) post eller klikke på Ny post i gruppen Poster under fanen Startside.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Føj oplysningerne til den nye, tomme post, når startformularen vises, hvis der ikke er nogen eksisterende data. Hvis der er eksisterende data, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Ny under fanen Startside i gruppen poster.

  • Klik på knappen Ny (tom) post, hvis den er tilgængelig.

  • Find posten med en stjerne i postvælgeren, og angiv oplysningerne her.

 4. Udfyld posten. Angiv oplysningerne i hvert enkelt felt, og flyt til næste felt ved at trykke på TAB eller til det foregående felt ved at trykke på SKIFT+TAB.

  Bemærk!: Hvis du vil begynde på en ny linje i et felt, der understøtter mere end én linje tekst, f.eks. et tekstfelt eller notatfelt, skal du trykke på CTRL+ENTER. Hvis du vil have mere plads til at redigere, kan du åbne dialogboksen Zoom. Dette gør du ved at trykke på SKIFT+F2, mens markøren er placeret i det felt, der skal redigeres.

 5. Tryk på TAB for at flytte til en ny, tom post.

  Access gemmer den nye post, du har tilføjet, når du vælger en anden post eller lukker formularen.

Bruge en tabel eller formular i navigationsruden

Hvis du vil angive en ny post, kan du benytte skabelonens startformular som beskrevet ovenfor, men du kan også vælge at åbne en tabel eller formular i navigationsruden og derefter angive en ny post.

Sådan åbnes en tabel eller formular

 • Dobbeltklik på det element, du vil åbne, i navigationsruden (eller klik én gang, hvis du har ændret indstillingen Åbn objekter med i dialogboksen Navigationsindstillinger).

  Tabellen eller formularen åbnes i standardvisningen.

Alle eventuelle eksisterende oplysninger vises – som regel i rækker i et dataark. Under disse rækker vises en ny, tom post, der er markeret med en stjerne i postvælgeren. Angiv de nye oplysninger i denne række.

Sådan føjes en post til en tabel eller formular   

Indtast oplysningerne til den nye, tomme post, når dataarket eller formularen vises, hvis der ikke er nogen eksisterende data. Hvis der er eksisterende data, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Klik på Ny under fanen Startside i gruppen poster.

 • Klik på knappen Ny (tom) post, hvis den er tilgængelig.

 • Find posten, der er markeret med en stjerne i postvælgeren, og angiv de nye oplysninger i denne række.

Tryk på TAB for at flytte til en ny, tom post.

Access gemmer den nye post, du har tilføjet, når du vælger en ny post eller lukker tabellen eller formularen.

Hvorfor er der nogle gange huller i sekvensen med id-numre?

Hvis du opretter et felt med datatypen Autonummerering, genereres der automatisk en værdi for dette felt i hver ny post. Værdien er som standard stigende – dvs. at hver gang der oprettes en ny post, får denne post det næste, tilgængelige fortløbende nummer. Formålet med datatypen Autonummerering er at indsætte en værdi, der kan bruges som en primær nøgle.

Du kan finde flere oplysninger om den primære nøgle i artiklen Tilføje, indstille, ændre eller fjerne den primære nøgle.

Når du sletter en række fra en tabel, der indeholder et felt med datatypen Autonummerering, er det ikke sikkert, at værdien i feltet Autonummereringen for denne række genbruges. Derfor kan Access nogle gange generere et nummer, som du ikke forventer, og der kan forekomme huller i sekvensen af id-numre. Dette er imidlertid ikke en programfejl. Det vigtige er, om værdierne i feltet Autonummerering er entydige, ikke om deres rækkefølge er ubrudt. 

Toppen af siden

Finde en post, der skal redigeres eller slettes

Du skal først finde den post, som du vil redigere eller slette. I en tabel, der kun indeholder få poster, kan du bruge navigationsknapperne til at gennemse posterne, indtil du finder den ønskede post. I forbindelse med større tabeller er du imidlertid nødt til at benytte andre fremgangsmåder.

Bruge navigationsknapperne til at finde poster

Du kan navigere mellem posterne ved hjælp af navigationsknapperne. Du kan bruge disse knapper til at gå til den første, forrige, næste eller sidste post eller til at tilføje en ny post.

Navigationsknapper

1. Første post

2. Forrige post

3. Aktuel post

4. Næste post

5. Sidste post

6. Ny (tom) post

7. Filterindikator

8. Boksen Søg

Hvis du klikker på boksen Aktuel post, kan du skrive et postnummer og derefter trykke på ENTER for at gå til denne post. Postnumrene tælles fortløbende fra begyndelsen af formularen eller dataarket – de svarer ikke til nogen feltværdier. 

Filterindikatorknappen viser, om der anvendes et filter. Hvis du vil fjerne filteret, skal du klikke på denne knap, når meddelelsen Filtreret vises. Hvis meddelelsen Ufiltreret vises, kan du klikke på knappen for at aktivere det sidst anvendte filter.

Når du begynder at skrive tekst i boksen Søg, udfyldes boksen automatisk med den værdi, der matcher den foreløbige tekst. Denne funktion gør det hurtigere at søge efter en post, der matcher den angivne tekst i boksen Søg.

Bruge funktionen Søg i dialogboksen Søg og erstat

Du kan bruge funktionen Søg i dialogboksen Søg og erstat til at finde en post, der opfylder nogle bestemte søgebetingelser. Når du finder en post, bliver denne post den aktuelle post, og du kan redigere eller slette den.

Sådan findes en post, der opfylder søgebetingelserne

 1. Klik på det felt, du vil søge i.

 2. Klik på Søg i gruppen Søg på fanen Startside, eller tryk på Ctrl+F.

  Tastaturgenvej Tryk på CTRL+F.

  Dialogboksen Søg og erstat vises.

 3. Klik på fanen Søg.

 4. Skriv den værdi, der skal søges efter, i boksen Søg efter.

 5. Du kan eventuelt vælge et andet felt på listen Søg i , eller du kan vælge at søge i hele den underliggende tabel.

 6. Vælg eventuelt indstillingen En del af feltet på listen Søg på. Hvis du vælger denne indstilling, får du den bredest mulige søgning.

 7. Klik på Overalt på listen Retning, og klik derefter på Find næste.

Du kan finde flere oplysninger om brug af dialogboksen Søg og Erstat artiklen bruge dialogboksen Søg og Erstat for at ændre data.

Anvende et filter

Du kan anvende et filter, så du kun får vist de poster, der opfylder det angivne kriterium. Hvis du anvender et filter, kan du nemmere finde den post, du vil redigere eller slette. Du kan f.eks. hurtigt begrænse antallet af poster i søgeresultatet ved at højreklikke på et felt med den værdi, du vil søge på, og derefter klikke på Er lig med, Ikke lig med, Indeholder eller Indeholder ikke nederst i genvejsmenuen.

Anvende et filter baseret på markering

 1. Åbn en tabel eller formular.

 2. Hvis du vil sikre, at tabellen eller formularen ikke allerede er filtreret, skal du klikke på Avanceret i gruppen Sorter og filtrer under fanen Hjem og derefter klikke på Slet alle filtre (hvis denne kommando er tilgængelig).

 3. Naviger til den post, der indeholder den værdi, som du vil bruge til filteret, og klik derefter på feltet. Hvis du kun vil bruge en del af værdien, skal du kun markere de ønskede tegn.

 4. Klik på Markering i gruppen Sortér og filtrer på fanen Startside, og klik på det filter, du vil anvende.

  Eller

  Højreklik på feltet, og klik derefter på Er lig med, Ikke lig med, Indeholder eller Indeholder ikke nederst i genvejsmenuen.

 5. Hvis du vil filtrere andre felter ud fra en markering, skal du gentage trin 3 og 4.

Hvis du vil undersøge andre former for filtrering, kan du bruge kommandoerne i gruppen Sorter og filtrer under fanen Hjem.

Du kan finde flere oplysninger om brugen af filtre i artiklen Filter: Begrænse antallet af poster i en visning.

Toppen af siden

Redigere en eksisterende post

Du kan nogle gange få brug for at redigere en eksisterende post – f.eks. ændre en adresse. Hvis du vil redigere en eksisterende post, skal du åbne en formular eller tabel, finde den post, der skal ændres, og derefter foretage de ønskede ændringer. 

Åbne en tabel eller formular

 • Dobbeltklik på det element, du vil åbne, i navigationsruden (eller klik én gang, hvis du har ændret indstillingen Åbn objekter med i dialogboksen Navigationsindstillinger).

  Tabellen eller formularen åbnes i standardvisningen.

Når du åbner en formular eller tabel, vises de eventuelle eksisterende poster, og det første felt i den første post er som regel valgt (markeret). Hvis du begynder at skrive, mens der er markeret data, bliver de markerede data erstattet af de tegn, du skriver.

Erstatte værdien i et felt

 1. Marker indholdet i det felt, du vil erstatte.

  Tip!: I dataarkvisning kan du vælge et felt ved at klikke i nærheden af feltets venstre kant, når musemarkøren bliver et plustegn (+). I formularvisning kan du markere et felt ved at klikke på feltets etiket.

 2. Indtast eller vælg den nye værdi til feltet.

  De tegn, du skriver, eller den værdi, du vælger, erstatter værdien i feltet. Ændringerne gemmes, når du vælger en anden post eller lukker formularen eller tabellen.

Hvis du vil angive oplysninger i et felt, skal du klikke på feltet og derefter placere markøren på det sted, hvor oplysningerne skal indsættes. Du kan flytte markøren i feltet ved hjælp af piletasterne.

Bemærk!: Du kan indsætte dags dato i et felt ved at trykke på CTRL+semikolon (;). Hvis du vil indsætte det aktuelle klokkeslæt, skal du trykke på CTRL+SKIFT+kolon (:).

Indsætte nye oplysninger i et felt

 1. Klik på feltet (eller naviger til feltet ved hjælp af TAB-tasten eller piletasterne, og tryk derefter på F2).

 2. Placer markøren på det sted, hvor oplysningerne skal indsættes.

 3. Skriv den tekst, du vil indsætte. Hvis du vil rette en slåfejl, skal du trykke på TILBAGE.

  Ændringerne gemmes, når du flytter til en anden post eller lukker formularen eller tabellen.

Toppen af siden

Slette en post

Når du sletter en post, slettes oplysningerne permanent fra tabellen. Derfor skal du være sikker på, at du vil slette en post, inden du sletter den. Hvis du ikke vil slette hele posten, men kun nogle af oplysningerne, skal du markere de oplysninger, du vil slette, og derefter trykke på DELETE.

Sådan slettes en post

 1. Vælg den eller de poster, du vil slette.

  Når du vil vælge en post, kan du klikke på postvælgeren ud for posten, hvis postvælgeren er tilgængelig.

  Hvis du vil udvide eller reducere markeringen, skal du trække postvælgeren (hvis den er tilgængelig) eller trykke på SKIFT+PIL NED eller SKIFT+PIL OP.

 2. Tryk på DELETE.

  eller

  På fanen Hjem i gruppen Poster skal du klikke på Slet.

Du kan finde flere oplysninger om sletning af poster i artiklen Slette en eller flere poster fra en database.

Toppen af siden

Hvornår er dataene gemt?

Når du redigerer data i en formular eller tabel, gemmes ændringerne automatisk, når du vælger en anden post eller lukker formularen eller tabellen. Når du redigerer en post, vises der et blyantsymbol i postvælgeren til venstre for den aktuelle post. Dette blyantsymbol forsvinder, når du flytter til en anden post. Det betyder, at ændringerne er blevet gemt.

I tabellen nedenfor vises nogle af de postvælgersymboler, som du kan få at se.

Symbol

Betydning

Indikator for den aktuelle post

Dette er den aktuelle post. Posten er blevet gemt, som det fremgår. Den aktuelle post angives med et farveskift i postvælgeren.

Indikator for redigeret post

Du er ved at redigere denne post. Ændringerne i posten er ikke blevet gemt endnu.

Indikator for låst post

Denne post er låst af en anden bruger. Du kan ikke redigere den.

Indikator for ny post

Dette er en ny post, som du kan indtaste oplysninger i.

Indikator for primær nøgle

Dette er den primær nøgle. Feltet indeholder en værdi, som identificerer posten entydigt.

Bemærk!: Hvis du vil gemme ændringerne i en post uden at gå til en anden post, skal du klikke på Gem post i gruppen Poster under fanen Hjem.

Toppen af siden

Sådan fortrydes ændringer

Hvis du indtaster forkerte data, kan du som regel fortryde ændringerne. Hvis du f.eks. redigerer data i et felt, kan du klikke på Fortryd på værktøjslinjen Hurtig adgang eller trykke på ESC for at fortryde ændringerne. Hvis du vil fortryde alle de ændringer, der er foretaget i en post, skal du trykke på ESC igen. Selvom du har gemt ændringerne eller er gået til den næste post, kan du stadig fortryde ændringerne i den sidst redigerede post ved at klikke på Fortryd på værktøjslinjen Hurtig adgang. Så snart du begynder at redigere en anden post, tildeler eller fjerner et filter eller skifter til et andet vindue eller en anden dokumentfane, bliver ændringerne imidlertid permanente.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×