Tilføje overgange mellem dias

Tilføje overgange mellem dias

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

En diasovergang er den effekt, der opstår, når du flytter fra én slide til næste under en præsentation. Du kan styre hastigheden, føje lyd og tilpasse udseendet af overgangseffekter.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
49 sekunder

Tilføje diasovergange for at få din præsentation til liv

 1. Markér den slide, du vil tilføje en overgang.

 2. Vælg fanen overgange , og vælg en overgang. Vælg en overgang til at få vist et eksempel.

 3. Vælg Effektindstillinger for at vælge overgangens retning og type.

 4. Vælg Eksempel for at se, hvordan overgangen ser ud.

Hvis du vil fjerne en overgang, skal du vælge Overgange > Ingen.

Mere hjælp om overgangseffekter

Angiv tidspunktet og hastigheden for en overgang

Video: Føje en lydeffekt til en overgang

Brug Morph overgangen i PowerPoint (i Office 365- eller PowerPoint 2019)

Tilføj eller skift en slideovergang

 1. Til venstre for slidevinduet i ruden, der indeholder fanerne Disposition og Slides, skal du klikke på fanen Slides.

 2. Vælg et hvilket som helst udvalg af miniaturebilleder af de slides, hvor du vil anvende eller ændre en slideovergang.

 3. Klik under fanen Overgange i gruppen Overgang til denne slide på en overgangseffekt for sliden.

  Hvis du vil have vist flere overgangseffekter, skal du klikke knappen Flere Knappen Mere .

 4. Hvis du vil indstille varigheden af slideovergangen mellem den forrige slide og den aktuelle slide, skal du under fanen Overgange i gruppen Tidsindstilling skrive eller vælge den hastighed, du ønsker, i feltet Varighed.

  Sådan angiver du, hvor lang tid der skal gå, før der skiftes fra det aktuelle slide til det næste:

  • Hvis du vil skifte til det næste slide, når du klikker med musen, skal du i gruppen Tidsindstilling markere afkrydsningsfeltet Klik med musen.

  • Hvis du vil skifte til det næste slide efter et angivet tidsrum, skal du i gruppen Tidsindstilling skrive det ønskede antal sekunder i feltet Efter.

 5. Valgfrit:

  • Hvis du vil anvende den samme overgang på hele præsentationen, skal du i gruppen Tidsindstilling klikke på Anvend på alle.

  • Hvis du vil anvende de brugerdefinerbare overgangsegenskaber, der er tilgængelige for de fleste (men ikke alle) overgange, skal du i gruppen Overgang til denne Slide klikke på Effektindstillinger og vælge den ønskede indstilling.

 1. Til venstre for slidevinduet i ruden, der indeholder fanerne Disposition og Slides, skal du klikke på fanen Slides.

 2. Vælg et hvilket som helst udvalg af miniaturebilleder af de slides, du vil føje overgangslyd til.

 3. Klik under fanen Overgange i feltet Tidsindstilling på pilen ud for Lyd, og gør derefter et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje en lyd fra listen, skal du vælge den ønskede lyd.

  • Hvis du vil tilføje en lyd, der ikke findes på listen, skal du vælge Anden lyd, finde den lydfil, du vil tilføje, og derefter klikke på Åbn.

 4. Valgfrit: Hvis du vil føje den samme overgangslyd til alle slides i præsentationen, skal du i gruppen Overgang til denne slide klikke på Anvend på alle.

 1. Til venstre for slidevinduet i ruden, der indeholder fanerne Disposition og Slides, skal du klikke på fanen Slides.

 2. Vælg et hvilket som helst udvalg af miniaturebilleder af de slides, hvorfra du vil fjerne en overgang.

 3. Klik på Ingen under fanen Overgange i gruppen Overgang til denne slide.

 4. Valgfrit: Hvis du vil fjerne overgange fra hele præsentationen, skal du klikke på Anvend på alle i gruppen Overgang til denne slide.

Hvis du vil se oplysninger om, hvordan du føjer overgange til tekstelementer eller objekter, skal du læse Animer tekst eller objekter.

Tilføj eller skift en slideovergang

 1. Til venstre for slidevinduet i ruden, der indeholder fanerne Disposition og Slides, skal du klikke på fanen Slides.

 2. Vælg et hvilket som helst udvalg af miniaturebilleder af de slides, hvor du vil anvende eller ændre en slideovergang.

 3. Under fanen Animationer i gruppen Overgange til denne slide skal du klikke på en overgangseffekt for sliden.

  Hvis du vil have vist flere overgangseffekter, skal du klikke knappen Flere Knappen Mere .

 4. Hvis du vil indstille overgangshastigheden mellem slides, skal du klikke på pilen ud for Overgangshastighed i gruppen Overgang til denne slide og derefter vælge den ønskede hastighed.

  Sådan angiver du, hvor lang tid der skal gå, før der skiftes fra det aktuelle slide til det næste:

  • Hvis du vil skifte til det næste slide, når du klikker med musen, skal du under fanen Animationer i gruppen Overgang til denne slide markere afkrydsningsfeltet Klik med musen.

  • Hvis der skal skiftes til næste slide efter et angivet tidsinterval, skal du under fanen Animationer i gruppen Overgang til denne slide skrive det ønskede antal sekunder i feltet Automatisk efter.

 5. Valgfrit: Hvis du vil anvende den samme overgang på hele præsentationen, skal du i gruppen Overgang til denne slide klikke på Anvend på alle.

 1. Til venstre for slidevinduet i ruden, der indeholder fanerne Disposition og Slides, skal du klikke på fanen Slides.

 2. Vælg et hvilket som helst udvalg af miniaturebilleder af de slides, du vil føje overgangslyd til.

 3. Under fanen Animationer i gruppen Overgang til denne slide skal du klikke på pilen ud for Overgangslyd og derefter gøre et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje en lyd fra listen, skal du vælge den ønskede lyd.

  • Hvis du vil tilføje en lyd, der ikke findes på listen, skal du vælge Anden lyd, finde den lydfil, du vil tilføje, og derefter klikke på OK.

 4. Valgfrit: Hvis du vil føje den samme overgangslyd til alle slides i præsentationen, skal du i gruppen Overgang til denne slide klikke på Anvend på alle.

 1. Til venstre for slidevinduet i ruden, der indeholder fanerne Disposition og Slides, skal du klikke på fanen Slides.

 2. Vælg et hvilket som helst udvalg af miniaturebilleder af de slides, hvorfra du vil fjerne en overgang.

 3. Under fanen Animationer i gruppen Overgang til denne slide skal du klikke på Ingen overgang.

 4. Valgfrit: Hvis du vil fjerne overgange fra hele præsentationen, skal du klikke på Anvend på alle i gruppen Overgang til denne slide.

Hvis du vil se oplysninger om, hvordan du føjer overgange til tekstelementer eller objekter, skal du læse Animer tekst eller objekter.

Tilføje en overgang til en slide

 1. Klik i miniatureruden på den slide, du vil anvende en overgang til. Indstillingen for overgangen afgør, hvordan en slide kommer ind, og hvordan den forrige afsluttes. I eksemplet nedenfor betyder det at anvende en udtoningsovergang til slide 3, at slide 2 toner ud, og slide 3 toner ind.

  Vælg den slide, du vil tilføje en overgang til, i miniatureruden
 2. Find den effekt, du vil bruge i galleriet overgang under fanen overgange. Klik på pil ned for at få vist hele galleriet. Klik på den effekt, du vil for det pågældende dias og for at få vist et eksempel.

 3. Klik på Overgange > Effektindstillinger for at ændre den måde, overgangen udføres på – f.eks. hvilken retning sliden skal komme ind fra.

 4. Angiv et tidspunkt i Varighed for at se, hvor hurtig overgangen udføres. Angiv et højere tal, hvis overgangen skal gå langsommere.

 5. Klik på Eksempel for at se, hvordan overgangen ser ud med alle indstillingerne.

  Knappen Eksempelvisning på fanen Overgange

  Tip!: Hvis du vil have alle slides i præsentationen til at udføre overgangen på samme måde, skal du klikke på Anvend på alle på båndet.
  Knappen Anvend på alle på fanen Overgange

Fjerne en overgang

 • Klik på sliden med den overgang, du vil fjerne. Derefter skal du under fanen Overgange vælge Ingen i galleriet Overgange.

  Fjern overgang er fremhævet

Husk, at en overgang afgør, hvordan en slide kommer ind, og hvordan den forrige slide afsluttes. Så hvis (for eksempel) du vil ikke vil have, at slide 2 skal have en effekt, skal du fjerne overgangen fra slide 3.

Tip!: Du kan se, hvilke slides der har en overgang effekt ved at kigge efter overgangsikonet i miniatureruden.
Et stjerneskudsikon viser, at der er anvendt en overgangseffekt på et dias

Relaterede oplysninger

Animere tekst og objekter i PowerPoint til Mac

Optag dit slideshow

Overgange er en dynamisk måde at flytte fra én slide til næste under et diasshow. Du kan tilføje en overgang til kun én slide, forskellige overgange for de forskellige slides eller samme overgangen på alle dias.

Tilføje en overgang til en slide

 1. Klik på det dias, du vil anvende en overgang til, i navigationsruden. Gør følgende:

  1. I menuen Visning skal du klikke på Normal.

  2. Klik på fanen Slides   Fanen Slides , øverst i navigationsruden, og klik derefter på et dias. Afhængigt af bredden af navigationsruden, vises enten Fane med navnet Slides og Fane med navnet Disposition navngivne faner eller dias   Fanen Slides og Disposition   Fanen Disposition ikonet faner.

 2. Klik på den overgang, som du vil anvende overgang til dette dias under fanen overgange.

  Fanen Overgange, gruppen Overgang til denne slide

  For at få vist flere overgange skal du pege på en overgang og derefter klikke på Nedadgående pil Mere .

  Klik på Indstillinger for effekt for at ændre til en anden farvevariation for overgang, som den retning, kan det flyttes på skærmbilledet, og vælg derefter den ønskede variation. Eller du kan ændre andre indstillinger som varighed, lyd eller efterfølgende diasset.

  Træk sektion

Anvende en overgang på alle dias

 1. Klik på fanen overgangeovergang til dette dias overgangen, du vil –tone, f.eks.

  Fanen Overgange, gruppen Overgang til denne slide

  For at få vist flere overgange skal du pege på en overgang og derefter klikke på Nedadgående pil Mere .

 2. Klik på Indstillinger for effekt for at variere overgangen, som den retning, kan det flyttes på skærmbilledet, og vælg derefter den ønskede variation. Eller du kan ændre andre indstillinger som varighed, lyd eller efterfølgende diasset.

  Træk sektion

 3. Klik på Alle dias under Anvend på.

  Fanen Overgange, gruppen Anvend på

Ændre varigheden af overgangen

 1. Markér det eller de dias med overgange, du vil ændre, i navigationsruden. Gør følgende:

  1. I menuen Visning skal du klikke på Normal.

  2. Klik på fanen Slides   Fanen Slides , øverst i navigationsruden, og klik derefter på et dias. Hvis du vil markere flere dias, skal du holde nede KOMMANDO , mens du klikker på slides. Eller hvis du organiseret dine dias i sektioner, skal du vælge en hel gruppe af slides ved at klikke på sektionsoverskriften. Afhængigt af bredden af navigationsruden, vises enten Fane med navnet Slides og Fane med navnet Disposition navngivne faner eller dias   Fanen Slides og Disposition   Fanen Disposition ikonet faner.

 2. Skriv antallet sekunder eller minutter, som overgangens skal vare overgang til dette dias i feltet varighed under fanen overgange.

  Fanen Overgange, gruppen Overgang til denne slide

Føje en lyd

 1. Markér det eller de dias med overgange, du vil ændre, i navigationsruden. Gør følgende:

  1. I menuen Visning skal du klikke på Normal.

  2. Klik på fanen Slides   Fanen Slides , øverst i navigationsruden, og klik derefter på et dias. Hvis du vil markere flere dias, skal du holde nede KOMMANDO , mens du klikker på slides. Eller hvis du organiseret dine dias i sektioner, skal du vælge en hel gruppe af slides ved at klikke på sektionsoverskriften. Afhængigt af bredden af navigationsruden, vises enten Fane med navnet Slides og Fane med navnet Disposition navngivne faner eller dias   Fanen Slides og Disposition   Fanen Disposition ikonet faner.

 2. Under fanen overgangeovergang til dette diaslyd pop op-menuen, klik på en lydeffekt.

  Fanen Overgange, gruppen Overgang til denne slide

  Tip!: For at afspille din egen lyd, skal du klikke på Anden lyd i genvejsmenuen til at finde den lydfil.

Vælg, hvordan til at fremføre dias

 1. Markér det eller de dias med overgange, du vil ændre, i navigationsruden. Gør følgende:

  1. I menuen Visning skal du klikke på Normal.

  2. Klik på fanen Slides   Fanen Slides , øverst i navigationsruden, og klik derefter på et dias. Hvis du vil markere flere dias, skal du holde nede KOMMANDO , mens du klikker på slides. Eller hvis du organiseret dine dias i sektioner, skal du vælge en hel gruppe af slides ved at klikke på sektionsoverskriften. Afhængigt af bredden af navigationsruden, vises enten Fane med navnet Slides og Fane med navnet Disposition navngivne faner eller dias   Fanen Slides og Disposition   Fanen Disposition ikonet faner.

 2. Vælg VedKlik med musen eller afkrydsningsfeltet efter under Fremfør Slide, under fanen overgange.

  Fanen Overgange, gruppen Fremfør slide

  Hvis du markerer afkrydsningsfeltet efter, kan du skrive antallet sekunder.

Fjerne overgange

 1. Vælg det eller de dias med overgange, du vil fjerne, i navigationsruden. Gør følgende:

  1. I menuen Visning skal du klikke på Normal.

  2. Klik på fanen Slides   Fanen Slides , øverst i navigationsruden, og klik derefter på et dias. Hvis du vil markere flere dias, skal du holde nede KOMMANDO , mens du klikker på slides. Eller hvis du organiseret dine dias i sektioner, skal du vælge en hel gruppe af slides ved at klikke på sektionsoverskriften. Afhængigt af bredden af navigationsruden, vises enten Fane med navnet Slides og Fane med navnet Disposition navngivne faner eller dias   Fanen Slides og Disposition   Fanen Disposition ikonet faner.

 2. Klik på ingen overgang til dette dias under fanen overgange.

  Ingen

Se også

Anvende en overgang på alle dias

Overgange i tidligere versioner af PowerPoint

Tilføj eller skift en slideovergang

 1. Vælg det dias, hvor du vil anvende eller ændre en overgang i miniatureruden. Overgangen begynder på det forrige dias og afslutte på det dias, du vælger.

  Viser ruden Slide med tredje slide valgt i PowerPoint

 2. Find den effekt, du vil bruge, i galleriet med overgange under fanen Overgange.

 3. Klik på Effektindstillinger for at angive, hvordan overgangen skal udføres.

 4. Valgfrit:

  • Hvis du vil indstille den hastighed, overgangen udføres med, skal du angive tiden i feltet Varighed på båndet. Angiv et højere tal, hvis overgangen skal gå langsommere. Du kan læse mere om tidsindstilling af overgange i Angiv hastighed og tidsindstilling for overgange.

  • Hvis du vil have alle slides i præsentationen til at udføre overgangen på samme måde, skal du klikke på Anvend på alle.

 5. Hvis du vil se overgangen i praksis, skal du vælge den slide, hvor overgangen starter, og derefter klikke på ikonet Slideshow Knappen Begynd slideshow i nederste højre hjørne af browservinduet.

  Hvis du vil starte slideshowet fra den aktuelle slide, skal du klikke på knappen Slideshow i nederste højre hjørne i din browser.

  (Denne knap starter slideshowet fra den valgte slide i stedet for at begynde slideshowet fra starten af præsentationen).

Husk, at en overgang anvendes til en slides indgang, ikke til dens udgang. Hvis du f.eks. vil fjerne udgangseffekten for slide 2, skal du derfor fjerne overgangen fra slide 3.

 • Klik på den slide, du ikke vil have nogen overgang for. Derefter skal du under fanen Overgange vælge Ingen i galleriet med overgange.

  Viser Overgange på Båndet i PowerPoint

  Hvis slide 3 i vores eksempel ikke har nogen overgang, ses det med det sammen, når slide 2 forsvinder.

  Hvis du vil fjerne overgangene fra alle slides, skal du klikke på Anvend på alle på båndet, når du har klikket på Ingen.

Hvis du vil se oplysninger om, hvordan du føjer animation til tekstelementer eller objekter i én slide, skal du læse Animer tekst eller objekter.

Tilføje en overgang

 1. Åbn præsentationen.

 2. Tryk på fanen overgange på din Android-tablet.

  Fanen Overgange

  Tryk på Rediger ikonet Ikonet Rediger øverst på din Android-telefon, højre hjørne af skærmen, tryk på Hjem, og tryk derefter på overgange.

 3. Tryk på pil ned for at udvide Overgangseffekter. Du får vist et galleri med overgangseffekter, der er inddelt i diskret, spændende og dynamiske kategorier.

  Overgangseffekter

 4. Vælge en overgang for eksempel Tryk på Morph for at få ét dias gradvist omdanne til det næste dias.

 5. Trykke på Indstillinger for effekt for at vælge retningen af overgangen.

  Indstillinger for effekt

 6. (Valgfrit) Tryk på Anvend på alle for at anvende samme overgangen på alle dias i præsentationen.

Fjerne en overgang

 1. Tryk på fanen overgange på din Android-tablet. Tryk på Rediger ikonet Ikonet Rediger øverst på din Android-telefon, højre hjørne af skærmen, tryk på Hjem, og tryk derefter på overgange.

 2. Udvid overgangseffekter.

 3. Tryk på ingen.

  Fjerne overgange

Tilføje en overgang

 1. Åbn præsentationen.

 2. Tryk på fanen overgange på din iPad.

  Fanen Overgange

  På din iPhone, tryk på Rediger ikonet Ikonet Rediger , tryk på Hjem og derefter trykke på overgange.

 3. Tryk på overgangseffekt. Du får vist et galleri med overgangseffekter, der er inddelt i diskret og spændende kategorier.

  Overgangseffekter

 4. Vælge en overgang for eksempel Tryk på Morph for at få ét dias gradvist omdanne til det næste dias.

 5. Trykke på Indstillinger for effekt for at vælge en effekt. (Indstillingerne varierer afhængigt af den overgang, du vælger).

  Indstillinger for effekt

 6. (Valgfrit) Tryk på Anvend på alle for at anvende samme overgangen på alle dias i præsentationen.

Fjerne en overgang

 1. Tryk på fanen overgange på din iPad. På din iPhone, tryk på Rediger ikonet Ikonet Rediger , tryk på Hjem og derefter trykke på overgange.

 2. Tryk på overgangseffekt.

 3. Tryk på ingen.

  Fjerne overgange

Tilføje en overgang

 1. Åbn præsentationen.

 2. Tryk på fanen overgange.

  Fanen Overgange

  Dobbelttryk på det dias, du vil, og derefter trykke på flere Mere nederst til højre på skærmen, tryk på Hjem, og tryk derefter på overgange på din Windows phone.

 3. Tryk på pil ned for at udvide Overgangseffekter. Du får vist et galleri med overgangseffekter, der er inddelt i diskret, spændende og dynamiske kategorier.

  Overgangseffekter

 4. Vælge en overgang for eksempel Tryk på Morph for at få ét dias gradvist omdanne til det næste dias.

 5. Trykke på Indstillinger for effekt for at vælge retningen af overgangen.

  Indstillinger for effekt

 6. Tryk på Vis udskrift for at se effekten anvendt på din slide.

  Overgange preview

 7. (Valgfrit) Tryk på Anvend på alle for at anvende samme overgangen på alle dias i præsentationen.

Fjerne en overgang

 1. Tryk på fanen overgange. Dobbelttryk på det dias, du vil, og derefter trykke på flere Mere nederst til højre på skærmen, tryk på Hjem, og tryk derefter på overgange på din Windows phone.

 2. Udvid overgangseffekter.

 3. Tryk på ingen.

  Fjerne overgange

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×