Tilføje og tilpasse dato- og klokkeslætsformater

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I denne artikel beskrives, hvordan Microsoft Office Access lagrer dato og klokkeslæt, hvordan du kan føje et dato- / klokkeslætsfelter til tabeller, formularer og rapporter, og hvordan du kan tilpasse dato- og klokkeslætsformatet efter dine behov.

Hvad vil du foretage dig?

Forstå dato- og klokkeslætsformater

Føje et dato/klokkeslæt-felt

Formatere en dato/klokkeslætsfelt

Tilføje en dato ved hjælp af datovælger

Angiv et format til indtastning af dato og klokkeslæt data med en inputmaske

Ændre de internationale indstillinger i Windows for at ændre, hvordan datoer og klokkeslæt vises

Forstå dato- og klokkeslætsformater

Dato og klokkeslæt kan være angivet i en database, og derefter vises i flere formater. Access viser automatisk dato og klokkeslæt i Standarddatoformat og langt datoformat. Datoer vises som, i USA og som mm-dd-åååå, dd-mm-åååå udvendig USA blev mm er måneden, dd er dagen og åååå er året. Tid, der vises som TT: mm: ss AM/PM, hvor TT er timen, mm er minutter, og ss er sekunder.

Disse automatisk formater for datoer og klokkeslæt, varierer afhængigt af den geografiske placering, der er angivet i indstillingen Microsoft Windows internationale og sproglige indstillinger på din computer. For eksempel i Europa og mange dele af Asien, afhængigt af din placering, du kan se dato og klokkeslæt som 28.11.2006 12:07:12 PM eller 28/11/2006 12:07:12 PM. I USA, skal du se 28-11/2006 12:07:12 PM. Finde flere oplysninger om, hvordan du ændrer indstillingen internationale og sproglige indstillinger, ændre de internationale indstillinger i Windows for at ændre, hvordan datoer og klokkeslæt vises, senere i denne artikel.

Det er muligt at ændre disse automatisk formater ved hjælp af brugerdefinerede visningsformater. Det visningsformat, du vælger påvirker dog ikke, hvordan data, der er angivet, eller hvordan Access lagrer disse data. For eksempel kan du angive en dato i formatet europæiske som 28.11.2006 og har den tabel, formular eller rapport, der viser værdien som 28-11/2006.

Access indeholder automatisk et bestemt niveau for datavalidering, der er relateret til dato og klokkeslæt formatering. Eksempelvis hvis du indtaster en ugyldig dato, som 32.11.2006, vises en meddelelse, og du ville have mulighed for at angive en ny værdi eller konvertere feltet fra datatypen Dato/klokkeslæt type til datatypen tekst. Gyldig dato værdier går fra-657,434 (januar 1, 100 e.kr.) til 2,958,465 (December 31, 9999 e.kr.). Gyldigt klokkeslæt-værdier går fra.0 til.9999, eller 23:59:59.

Toppen af siden

Føje et dato/klokkeslæt-felt

Hvis du vil bruge datoer og klokkeslæt i en database, starter du ved at oprette et dato/klokkeslætsfelt i en eller flere af dine databasetabeller. Indstillingerne for dato- eller klokkeslætsfelter er placeret altid i en tabel, men dato- eller klokkeslætsværdi kan vises i en tabel, formular eller rapport.

 1. Højreklik på den tabel, du vil arbejde med i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

 2. Vælg en tom række i den øverste del af tabeldesign.

 3. Skriv et navn til det nye felt i kolonnen Feltnavn.

 4. Vælg Dato og klokkeslæt på listen i kolonnen Datatype, og Gem derefter tabellen.

  Det nye felt skal ligne dette, selvom feltnavnet kan variere:

  Forespørgselsdesigner med et nyt Dato og klokkeslæt-felt

Du kan også gemme dato og klokkeslæt-værdier som tal, når du planlægger at udføre beregninger på datatypen Dato og klokkeslæt. For eksempel kan du beregne en total antal timer arbejdet (en timeseddel), eller alderen på en faktura. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du beregner datoværdier artiklen om funktionen dato.

Toppen af siden

Formatere en dato/klokkeslætsfelt

Access indeholder flere foruddefinerede formater for datatypen Dato og klokkeslæt, men hvis disse formater ikke opfylder dine behov, kan du angive et brugerdefineret format. Hvis du ikke markerer et foruddefineret eller brugerdefineret format, anvendes Access automatisk standarddatoformatet – m-dd-åååå t: mm: ss AM/PM.

Anvende et foruddefineret format

 1. Højreklik på den tabel, du vil arbejde med i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

 2. I øverste del af designgitteret skal du markere det dato/klokkeslætsfelt, du vil formatere.

 3. Klik på egenskabsfeltet Format i den nederste del, og vælg derefter et format på rullelisten.

 4. Når du vælger et format, Egenskabsopdatering i-mærke Knapflade vises, og gør det muligt for at anvende din nye format til andre tabelfelter og kontrolelementer i en formular, der logisk vil arve at. For at anvende ændringerne i hele databasen, skal du klikke på det i-mærke, og klik derefter på Opdater Format overalt, hvor feltnavn bruges. I dette tilfælde er feltnavn navnet på dato/klokkeslæt-feltet.

 5. Hvis du vil anvende dine ændringer på hele databasen, skal du klikke på Ja, når dialogboksen Opdater egenskaber vises, og de formularer og andre objekter, som vil arve det nye format, vises.

 6. Gem ændringerne, og skift til dataarkvisning for at se, om formatet opfylder dine behov.

Bemærk!: Internationale indstillinger i Windows kan kontrollere eller en del af visningen af et foruddefineret format.

Tabel med foruddefinerede formater og eksempler   

Format

Beskrivelse

Eksempel

Standarddatoformat

(Standard) Viser datoværdier som tal og klokkeslætsværdier som timer, minutter og sekunder efterfulgt af AM eller PM. Til begge typer værdier bruger Access de dato- og klokkeslætsseparatorer, der er angivet i Internationale indstillinger i Windows. Hvis der ikke er en tidskomponent i en værdi, vises kun datoen. Hvis der ikke er en datokomponent i en værdi, vises kun klokkeslættet.

30/06/2008 10:10:42 AM

Lang dato

Viser kun datoværdier, sådan som de er angivet i formatet Lang dato i Internationale indstillinger i Windows.

Mandag August 29 2006

Mellemlangt datoformat

Viser datoen som dd/mmm/yy, men bruger den datoseparator, der er angivet under Internationale indstillinger i Windows.

29/Aug/06
29-Aug-06

Kort dato

Viser kun datoværdier, sådan som de er angivet i formatet Lang dato i Internationale indstillinger i Windows.

29/8/2006
8-29-2006

Langt klokkeslæt

Viser timer, minutter og sekunder efterfulgt af AM eller PM. I Access bruges den separator, der er angivet i indstillingen Klokkeslæt i Internationale indstillinger i Windows.

10:10:42

Mellemlangt klokkeslætsformat

Viser timer og minutter efterfulgt af AM eller PM. I Access bruges den separator, der er angivet i indstillingen Klokkeslæt i Internationale indstillinger i Windows.

10:10:00

Kort klokkeslætsformat

Viser kun timer og minutter. I Access bruges den separator, der er angivet i indstillingen Klokkeslæt i Internationale indstillinger i Windows.

10:10:00

Anvende et brugerdefineret format

Når du anvender et brugerdefineret format til feltet Dato/klokkeslæt, kan du kombinere forskellige formater ved at få to afsnit, en for datoen og en anden gang. I en forekomst, skal du adskille afsnittene med et semikolon. Du kan kombinere Standarddatoformat og langt datoformat således for eksempel: m-dd-åååå; ss.

Tip!: I Access 2010 indeholder Udtryksgeneratoren IntelliSense, så du kan se, hvilke argumenter dit udtryk kræver. 

 1. Højreklik på den tabel, du vil arbejde med i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

 2. I øverste del af designgitteret skal du markere det dato/klokkeslætsfelt, du vil formatere.

 3. Klik på egenskabsfeltet Format i den nederste del, og angiv derefter et format.

Tabel med pladsholdere og separatorer for et brugerdefineret format   

Tegn

Beskrivelse

Datoseparator

Styrer, hvor Access skal placere separatoren for dage, måneder og år. Brug den separator, der er defineret i de internationale indstillinger i Windows. For eksempel bruge i engelsk (USA), en skråstreg (/).

Klokkeslætsseparator

Styrer, hvor Access skal placere separatorer for timer, minutter og sekunder. Brug den separator, der er defineret i de internationale indstillinger i Windows. For eksempel i engelsk (USA), Brug et kolon (:).

c

Viser standarddatoformatet.

d eller dd

Viser dagen i måneden som et eller to cifre. Bruge en enkelt pladsholder til ét ciffer Brug to pladsholdere til to cifre.

ddd

Forkorter dag i ugen til tre bogstaver.

dddd

Omhandler alle dage i ugen.

ddddd

Viser det korte datoformat.

dddddd

Viser det lange datoformat.

w

Viser et tal, der svarer til dag i ugen.

m eller mm

Viser måneden som et tal med én eller to cifre.

mmm

Forkorter navnet på måneden til tre bogstaver. For eksempel vises januar som Jan.

mmmm

Omhandler månedens navn helt.

q

Viser antallet af det aktuelle kvartal (1-4). Eksempelvis hvis du hyre en arbejder i maj, vises 2 som værdien kvartal.

y

Viser dagen i året, 1-366.

åå

Viser de sidste to cifre i året.

Bemærk!: Vi anbefaler, at indtaste og få vist alle fire cifre i årstallet.

åååå

Viser alle fire cifre i årstallet i intervallet 0100-9999.

Klokkeslætsseparator

Styrer, hvor Access skal placere separatoren for timer, minutter og sekunder. Brug den separator, der er defineret i de internationale indstillinger i Windows. Oplysninger om disse indstillinger finder du i afsnittet, ændre de internationale indstillinger i Windows for at ændre, hvordan datoer og klokkeslæt vises.

t eller tt

Viser timetallet som et eller to cifre.

n eller nn

Viser minutterne med ét eller to cifre.

s eller ss

Viser sekunder med ét eller to cifre.

tttt

Viser det lange klokkeslætsformat.

AM/PM

Viser 12-timers værdier med efterstillet AM eller PM. Access benytter systemuret på din computer for at angive værdien.

A/P eller a/p

Viser 12-timers værdier med efterstillet A, P, a, eller p. Access benytter systemuret på din computer for at angive værdien.

AMPM

Viser 12-timers værdier, men bruger de morgen og eftermiddag indikatorer, der er angivet i de internationale indstillinger i Windows. Oplysninger om disse indstillinger finder du i afsnittet, ændre de internationale indstillinger i Windows for at ændre, hvordan datoer og klokkeslæt vises.

Mellemrumstegn, + - $ ()

Bruge mellemrumstegn, visse matematiske tegn (+ -), og finansielle symboler ($ ¥ £) efter behov overalt i formatstrenge. Hvis du vil bruge andre almindelige matematiske symboler, som skråstreg (\ eller /) og stjerne (*), skal du omslutte dem i dobbelte anførselstegn.

"Ordret tekst"

Omgive tekst, du vil brugerne skal have vist i dobbelte anførselstegn.

\

Tvinger Access til at få vist tegnet, der umiddelbart følger. Dette er den samme som den omgivende et tegn i dobbelte anførselstegn.

*

Tegnet umiddelbart efter stjernen, bliver til et fyldtegn – et tegn, der bruges til at udfylde tomme mellemrum. Access viser normalt tekst venstrejusteret og udfylder et område til højre for værdien med mellemrumstegn. Du kan tilføje fyldtegn overalt i en formatstreng, og Access skal opfylde et mellemrum med det angivne tegn.

[farve]

Anvender en farve på alle værdierne i et afsnit i et format. Skal du sætte navnet i parenteser og bruge en af følgende navne: sort, blå, cyan, grøn, magenta, rød, gul eller hvid. For eksempel vil dddd [Pink] vise dagens nummer i lyserød farve

Når du angiver et format, Egenskabsopdatering i-mærke Knapflade vises og kan du anvende formatet til andre tabelfelter og kontrolelementer i en formular, der logisk vil arve. For at anvende ændringerne i hele databasen, skal du klikke på det i-mærke, og klik derefter på Opdater Format overalt, hvor feltnavn bruges. I dette tilfælde er feltnavn navnet på dato/klokkeslæt-feltet.

Hvis du vælger at anvende dine ændringer i hele databasen, vises dialogboksen Opdater egenskaber, der viser de formularer og andre objekter, som vil arve det nye format. Klik på Ja for at anvende formatet.

Gem ændringerne, og skift til dataarkvisning for at se, om formatet opfylder dine behov.

Toppen af siden

Tilføje en dato ved hjælp af datovælger

Der er flere måder at tilføje en dato i tabellen. Hvis det er tilgængelige, er ved hjælp af kontrolelementet datovælger en hurtig indstilling.

Bemærk!: Kontrolelementet Datovælger er ikke tilgængelig, hvis der er anvendt en inputmaske til feltet Dato/klokkeslæt.

 1. Klik på det felt, du vil tilføje en dato. Hvis kontrolelementet datovælger er tilgængeligt, vises et ikon for kalender.

 2. Klik på kalenderikonet. Kontrolelementet kalender vises.

  Kalenderkontrolelementet

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil angive dags dato, skal du klikke på i dag.

  • Klik på datoen for at vælge en dag i den aktuelle måned.

  • Brug knapperne fremad eller tilbage for at vælge en anden måned og dag.

Toppen af siden

Angiv et format til indtastning af dato og klokkeslæt data med en inputmaske

Brug en inputmaske, når du vil sikre dig, at brugerne indtaster datoer og klokkeslæt i et bestemt format. Hvis du har anvendt en inputmaske for at indtaste datoer i det europæiske format, vil en indtastning af data i databasen for eksempel ikke kunne Angiv datoer i andre formater. Inputmasker kan anvendes til felter i tabeller, forespørgselsresultatsæt og kontrolelementer i formularer og rapporter.

Du kan definere en inputmaske i et format, men du kan angive et andet visningsformat for de samme data. For eksempel kan inputmasken brugerne angive datoen som åååå. MM. DD, og Angiv formatet til at vise datoen som DD-MMM-åååå, så vises datoen som 24-juli-2008.

Du kan finde flere oplysninger om inputmasker i artiklen oprette en inputmaske for at angive felt eller styre værdier i et bestemt format.

Tilføje en inputmaske

 1. Højreklik på den tabel, du vil arbejde med i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

 2. Hvis tabellen ikke indeholder et tekstfelt, i den øverste del af designgitteret skal du vælge en tom række, skal du klikke på kolonnen Datatype, markere tekst og derefter gemme ændringerne.

 3. Markér feltet Dato og klokkeslæt, og klik derefter på egenskaben Inputmaske under fanen Generelt i nederste sektion af designgitteret.

  1. Bemærk!: Inputmasker består af tre sektioner, adskilt med semikolon. Den første sektion er obligatorisk, og resten er valgfrit. Den første sektion definerer maskestrengen og består af pladsholdere og faste tegn. Den anden sektion angiver, om du vil gemme den inputmaske tegn plus dataene i feltet. Skriv 0 , hvis du vil gemme masken og dine data. Angiv 1 , hvis du kun vil gemme dataene. Den tredje sektion definerer den pladsholder, der bruges til at angive en placering til data. Som standard bruger Access understregningstegnet (_). Hvis du vil bruge et andet tegn, du kan angive det i den ønskede placering i maskestrengen, eller du kan angive det i den tredje del af inputmasken. Desuden accepterer en placering i en inputmaske kun ét tegn eller mellemrum.

 4. Skriv i egenskabsfeltet Inputmaske00 LLL 0000; 0; _, og tryk derefter på ENTER.

  1. Access indsætter flere tegn i inputmasken, så den vises på følgende måde: 00\LLL\0000; 0; _

 5. Når du angiver masken, Egenskabsopdatering i-mærke vises og kan du anvende masken til andre tabelfelter og kontrolelementer i en formular, der logisk vil arve. For at anvende ændringerne i hele databasen, skal du klikke på i-mærke Knapflade , og klik derefter på Opdater inputmaske overalt, hvor feltnavn bruges. I dette tilfælde er feltnavn navnet på dato/klokkeslæt-feltet.

 6. Hvis du vælger at anvende ændringerne på hele databasen, vises dialogboksen Opdateringsegenskaber, og viser formularerne og andre objekter, der arver det nye format.

 7. Klik på Ja for at anvende formatet, og klik derefter på Gem.

Toppen af siden

Ændre de internationale indstillinger i Windows for at ændre, hvordan datoer og klokkeslæt vises

Windows understøtter en række forskellige sprog, samt dato og klokkeslæt formaterne til lande og områder, der bruger disse sprog. Dato-og klokkeslætsformater i de internationale indstillinger påvirker del eller alle de foruddefinerede og brugerdefinerede visningsformater, der anvendes på dine Access-data. Hvis du indtaster en datoværdi og bruger skråstreg som datoseparator eksempelvis (8/29/2006), og derefter anvende visningsformatet Standarddatoformat til feltet Dato/klokkeslæt, når du får vist dine data, der muligvis eller måske ikke se de skråstreg , afhængigt af det tegn, der er defineret af de internationale indstillinger.

Access bruger datoen og klokkeslætsseparatorer, finansielle symboler og andre tegn, der er angivet i de internationale indstillinger i Windows, medmindre du tilsidesætter dem med et brugerdefineret visningsformat.

Følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan du kan angive og ændre internationale indstillinger.

I Windows Vista   

 1. Klik på Start knappen- Knapflade , og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Dobbeltklik på klokkeslæt, sprog og Region.

  Bemærk!: Hvis du bruger klassisk visning, skal du dobbeltklikke på Internationale og sproglige indstillinger.

  Dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger vises.

 3. Klik på fanen Formater.

 4. Klik på Tilpas dette format under nuværende format.

  Dialogboksen Tilpasning af internationale indstillinger vises.

 5. Klik på den fane, der indeholder de indstillinger, du vil ændre, og foretag de ønskede ændringer.

I Microsoft Windows XP (klassisk visning)   

 1. Klik på Start på proceslinjen i Windows, og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Dobbeltklik på Internationale og sproglige indstillinger i Kontrolpanel.

  Dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger vises.

 3. Klik på fanen International.

 4. Under standarder og formater skal du klikke på Tilpas.

  Dialogboksen Tilpasning af internationale indstillinger vises.

 5. Klik på den fane, der indeholder de indstillinger, du vil ændre, og foretag de ønskede ændringer.

I Microsoft Windows XP (kategorivisning)   

 1. Klik på Start på proceslinjen i Windows, og klik derefter på Kontrolpanel.

  Der vises i Kontrolpanel.

 2. Klik på dato, klokkeslæt, sprog og region.

  Dialogboksen dato, klokkeslæt, sprog og region vises.

 3. Klik på Skift formatet af tal, datoer og klokkeslæt.

  Dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger vises.

 4. Under standarder og formater skal du klikke på Tilpas.

  Dialogboksen Tilpasning af internationale indstillinger vises.

 5. Klik på den fane, der indeholder de indstillinger, du vil ændre, og foretag de ønskede ændringer.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×