Tilføje nye opgaver

Office 365-abonnement, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I denne artikel

Indsætte en opgave mellem eksisterende opgaver

 1. Markér den række herunder, hvor du vil have vist en ny opgave.

 2. Vælg opgave > opgave.

  Billede af knappen Opgave i gruppen Sæt ind under fanen Opgave.

 3. Skriv et opgavenavn i den indsatte række.

Opgave-id'erne omnummereres automatisk, men opgaven for indsættelse knyttes ikke automatisk til de omkringliggende opgaver. Du kan indstille Project til automatisk at sammenkæde indsatte opgaver med de omkringliggende opgaver.

Føje en opgave til et netværksdiagram

 1. Vælg Vis _GT_- netværks diagram.

  Billede af knappen Netværksdiagram under fanen Visning.

 2. Vælg opgave > opgave.

  Billede af knappen Opgave i gruppen Sæt ind under fanen Opgave.

 3. Skriv opgavenavnet i det nye opgavefelt.

  Billede af en ny opgave i et netværksdiagram.

Toppen af siden

Tilføje flere opgaver på en gang

Med opgaveformularen kan du tilføje flere opgaver ad gangen, især hvis opgaverne har ressourcetildelinger og opgaveafhængigheder.

 1. Vælg Vis _GT_ Gantt-diagram.

  Gruppen Opgavevisninger under fanen Visning

 2. Markér afkrydsningsfeltet detaljer .

  Billede af afkrydsningsfeltet Detaljer under fanen Visning.

  Vinduet opdeles, så Gantt-diagrammet vises øverst og opgaveformularen nederst.

 3. I Gantt-diagram (øverst) skal du klikke på den første tomme række til sidst på opgavelisten.

 4. I Opgaveformular (nederst) skal du skrive oplysninger om den nye opgave:

  • Skriv navnet på den nye opgave i feltet Navn.

  • Tilføj opgavevarigheden i feltet Varighed.

  • Markér afkrydsningsfeltet Indsatsbaseret, hvis opgaven skal have en fast varighed, selvom ressourcetildelingerne ændres.

  • Tilføj detaljerede oplysninger om opgaven i formularkolonnerne, f.eks. tildelte ressourcer og foregående opgaver.

 5. Klik på OK for at gemme den nye opgave, og klik derefter på Næste for at flytte til næste række i Gantt-diagrammet.

Efter at du har tilføjet opgaver…

Toppen af siden

Denne vejledning er specifik for Microsoft Project 2007.

Denne artikel indeholder

Oprette en opgave

 1. Klik på Gantt-diagram i menuen Vis.

 2. I feltet Opgavenavn skal du skrive et opgavenavn i slutningen af opgavelisten.

  Du kan indsætte en opgave mellem eksisterende opgaver ved at markere rækken under det sted, hvor den nye opgave skal fremgå. På menuen Indsæt skal du klikke på Ny opgave og derefter skrive navnet på en opgave i den indsatte række. Opgave-id'erne omnummereres automatisk, når du har indsat en opgave.

 3. Tryk på Enter.

Du kan bruge en disposition til at organisere dine planlægge, mens du angiver opgaver, eller du kan vente, indtil du indtaster alle dine projektopgaver. Når du opretter en disposition for en projekttidsplan, kan du forenkle organiseringen, så projektet er nemmere at oprette, administrere og vedligeholde.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du vil have yderligere oplysninger om at arbejde med opgaver i visningen Gantt-diagram, skal du se Arbejd med Gantt-diagramvisningen.

 • Hvis du vil oprette en ny opgave i visningen Netværksdiagram, skal du klikke på Ny opgave i menuen Indsæt. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet oprette et netværks diagram.

Toppen af siden

Opret flere nye opgaver

Hvis du vil tilføje flere opgaver med ressourcetildelinger og opgaveafhængigheder på én gang, kan det være nyttigt at angive disse oplysninger i dit projekt ved hjælp af visningen Opgaveformular.

 1. Klik på Gantt-diagram i menuen Vis.

 2. På menuen Vindue skal du klikke på Opdel.

  Vinduet er delt for at få vist Gantt-diagramvisningen øverst og Opgaveformular nederst.

 3. I visningen Gantt-diagram skal du klikke på den første tomme række til sidst på opgavelisten.

 4. I visningen Opgaveformular skal du skrive navnet på den opgave, du opretter, i feltet Navn.

 5. Du skal skrive opgavens varighed i feltet Varighed.

 6. Hvis du vil have, at opgavevarigheden forbliver fast uanset ressourcetildelinger, skal du markere afkrydsningsfeltet Indsatsbaseret for at gøre din opgave indsatsbaseret.

 7. Indtast detaljerede oplysninger om opgaven i formularkolonnerne (f.eks. tildelte ressourcer og foregående opgaver).

 8. Du skal klikke på Næste for at gemme den nye opgave og gå til den næste række i visningen Gantt-diagram.

  Bemærk!: Du kan ikke bruge visningen Opgaveformular til at angive underopgaver i projektet. Underopgaver oprettes ved at ind- og udrykke opgaver, mens du opretter en disposition for projektet.

Opret en opgave, der gentages (tilbagevendende opgave)

Du vil måske komme ud for, at der er opgaver, der gentages i løbet af projektet. En leder kan eksempelvis tilføje en opgave, hvor en aktionærrapport skal sendes hver tredje måned. Afhængigt af deres art, kan du angive dem som almindelige opgaver eller tilbagevendende opgaver. Hvis opgaven ikke gentages med jævne mellemrum, indtaster du den som enhver anden opgave, hver gang den opstår. Hvis den gentages med jævne mellemrum, skal du angive den som en tilbagevendende opgave.

 1. Klik på Gantt-diagram i menuen Vis.

 2. Markér den række herunder, hvor du vil have vist den tilbagevendende opgave.

 3. Klik på Tilbagevendende opgaver i menuen Indsæt.

 4. Skriv navnet på opgaven i feltet Opgavenavn.

 5. Indtast varigheden af en enkelt forekomst af opgaven i feltet Varighed.

 6. Klik på Hver dag, Hver uge, Hver måned eller Hvert år under Gentagelsesmønster.

 7. Angiv opgavehyppigheden, og markér afkrydsningsfeltet ud for hver dag i ugen, opgaven skal udføres.

 8. Angiv en startdato i feltet Start under Gentagelsesperiode. Hvis du ikke angiver en dato i feltet Start, anvender Project projektets startdato.

 9. Klik på Afslut efter eller Afslut den.

  • Hvis du har klikket på Afslut efter, skal du skrive antallet af forekomster for opgaven.

  • Hvis du har klikket på Afslut den, skal du angive den dato, den tilbagevendende opgave skal afsluttes.

 10. Under Kalender til at planlægge denne opgave skal du vælge en ressourcekalender, hvis du vil anvende en kalender til opgaven.

  Hvis du ikke vil anvende en kalender, skal du sørge for, at Ingen vælges fra kalender-listen.

  Tip!: Hvis du vil anvende en kalender, men ikke knytte kalenderen til planlægningen af opgaven, skal du markere afkrydsningsfeltet Planlægning ignorerer ressourcekalendere.

 • Opgave-id'erne omnummereres automatisk, når du har indsat opgaven, og den tilbagevendende opgave indikatorer Ikonbillede vises i kolonnen symboler .

 • Hvis din tilbagevendende opgave forekommer på ikke-arbejdsdage, spørger Project, om du vil ændre planlægningen af disse forekomster.

 • Hvis du tildeler ressourcer direkte til en tilbagevendende hovedopgave ved at skrive ressourcenavne i feltet Ressourcenavne, bliver ressourcen tildelt det samlede arbejde på den tilbagevendende opgave og ikke de enkelte tilbagevendende opgaver efterhånden, som de opstår.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider