Tilføje, fjerne eller redigere dokumentbibliotek- eller webstedskolonner

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du udformer en Microsoft Office InfoPath-formularskabelon, kan du vælge, om de data, som brugeren skal skrive i bestemte felter i formularen, skal vises som kolonner i standardvisningen af et dokumentbibliotek på et Microsoft Windows SharePoint-websted. Du kan vælge, hvilke felter der skal bruges som kolonner, når du udformer formularskabelonen. Du kan også vente med at angive kolonnerne, til du udgiver formularskabelonen i dokumentbiblioteket.

Denne artikel indeholder

Inden du går i gang

Angive kolonner i dokumentbiblioteket under udformning af en formularskabelon

Angive kolonner i dokumentbiblioteket ved udgivelse af en formularskabelon i et nyt dokumentbibliotek

Angive kolonner i dokumentbiblioteket ved udgivelse af en formularskabelon i et eksisterende dokumentbibliotek

Inden du begynder

Når du publicerer en formularskabelon i et dokumentbibliotek, vil alle de formularer, der oprettes i dokumentbiblioteket baseret på denne formularskabelon. Udgive en formularskabelon til et dokumentbibliotek, kan du hurtigt implementere en enkelt gang formular, som en uformel undersøgelse til at registrere restaurant præferencer for et team frokost.

Hvis du udgive en formularskabelon på en server, der kører Windows SharePoint Services 3.0, kan du også gøre følgende:

Udgive en formularskabelon som en webstedsindholdstype     Når du publicerer en formularskabelon som en webstedsindholdstype, skal aktivere du brugere til at tildele flere formularskabeloner til et enkelt dokumentbibliotek eller til at tildele formularskabelonen til flere biblioteker på tværs af en gruppe af websteder. En gruppe af websteder er et sæt af websteder på en virtuel server, der har samme ejer og indstillinger for administration. Hver gruppe af websteder indeholder et overordnet websted og kan indeholde et eller flere underordnede websteder. Der kan være flere grupper af websteder på hver virtuel server. Brug en webstedsindholdstype, når du vil genbruge bredt oplysninger eller for at aktivere indsamling af data fra mange formularer på ét sted.

Aktivere brugere at redigere felter ved hjælp af en dataarkvisning    Du kan give dine brugere til at tilføje eller redigere data for et felt ved hjælp af en dataarkvisning eller ved at redigere egenskaberne for en formular i dokumentbiblioteket. Dette gør det muligt for brugerne at tilføje eller opdatere data i en eller flere formularer uden at faktisk åbne formularerne.

Bemærk!: Dataarkvisninger er aktiveret i webbrowseren kun for brugere, der har Microsoft Office Access 2007 installeret.

Bemærk!: Understøttelse af biblioteker og webstedsindholdstyper varierer afhængigt af om din server der kører Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 eller Windows SharePoint Services 3.0. Derfor skal du bede serveradministratoren Hvis du ikke er sikker hvilken version af Windows SharePoint Services kører på serveren.

Øverst på siden

Angive kolonner i dokumentbiblioteket under udformning af en formularskabelon

 1. Åbn formularskabelonen.

 2. Klik på Formularindstillinger i menuen Funktioner.

 3. Klik på Egenskabsoverførsel.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tilføje en kolonne, skal du klikke på Tilføj, klikke på det felt eller den gentagne gruppe, du vil oprette en kolonne til, og derefter skrive navnet på kolonnen i boksen Kolonnenavn.

   Bemærk!: Hvis du vælger et gentaget felt til at vise data i dokumentbiblioteket, kan du definere, hvordan du vil have vist feltet i dokumentbiblioteket ved at klikke på en værdi på listen funktion. Du kan vælge, om du vil have vist den første værdi i feltet, den sidste værdi i feltet eller en optælling af alle forekomster af feltet eller om du vil flette alle værdierne sammen.

  • Hvis du vil fjerne en kolonne, skal du klikke på kolonnen på listen og derefter klikke på Fjern.

  • Hvis du vil ændre en kolonne, skal du klikke på kolonnen på listen, klikke på Rediger og derefter foretage de ønskede ændringer.

   Bemærk!: Nogle indstillinger for tilføjelse, sletning eller redigering af kolonner er kun tilgængelige ved udgivelse på et SharePoint-websted.

Øverst på siden

Angive kolonner i dokumentbiblioteket ved udgivelse af en formularskabelon i et nyt dokumentbibliotek

 1. Gem formularskabelonen.

 2. Klik på Udgiv i menuen Filer.

 3. Klik på På en SharePoint-server med eller uden InfoPath Forms Services i guiden Udgivelse, og klik derefter på Næste.

 4. I feltet Angiv placeringen af SharePoint- eller InfoPath Forms Services-webstedet skal du skrive placeringen af SharePoint-webstedet og derefter klikke på OK.

 5. Klik på Dokumentbibliotek på den næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

  Bemærk!: Hvis du udgiver en webbrowserkompatibel formularskabelon på et SharePoint-websted, vil afkrydsningsfeltet Aktiver denne formular til udfyldelse ved hjælp af en webbrowser ikke være tilgængeligt. Hvis du vil oprette en webbrowseraktiveret formularskabelon, skal du udgive formularskabelonen på en server, der kører InfoPath Forms Services. Du finder hyperlinks til yderligere oplysninger om InfoPath Forms Services i afsnittet Se også.

 6. Klik på Opret et nyt dokumentbibliotek, og klik derefter på Næste.

 7. Skriv navnet på og beskrivelsen af dokumentbiblioteket, og klik derefter på Næste.

  Formularskabelonens navn og beskrivelse vises i dokumentbibliotekets standardvisning.

 8. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Tilføje en kolonne

  1. Klik på Tilføj.

  2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   • Hvis du vil føje en ny kolonne til dokumentbiblioteket, skal du markere det felt, hvis data skal vises i kolonnen, markere (Ingen: opret ny kolonne i dette bibliotek) på listen Gruppe af webstedskolonner og derefter skrive et navn på kolonnen i feltet Kolonnenavn.

   • Hvis du vil bruge en eksisterende webstedskolonne, skal du markere kategorien på listen Gruppe af webstedskolonner og derefter markere et navn på listen Kolonnenavn.

    Bemærk!: Hvis du vælger et gentaget felt til at vise data i dokumentbiblioteket, kan du definere, hvordan du vil have vist feltet i dokumentbiblioteket ved at klikke på en værdi på listen funktion. Du kan vælge, om du vil have vist den første værdi i feltet, den sidste værdi i feltet eller en optælling af alle forekomster af feltet eller om du vil flette alle værdierne sammen.

    1. For at aktivere brugere til at tilføje eller redigere data til dette felt ved hjælp af en dataarkvisning eller ved at redigere egenskaberne for en formular i dokumentbiblioteket skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad brugere at redigere dataene i dette felt ved hjælp af et dataark eller siden Egenskaber.

     Bemærk!: Hvis du vil bruge en dataarkvisning, skal brugerne have Microsoft Office Access 2007 installeret på deres computere.

  Fjerne en kolonne

  1. Klik på navnet på det felt, hvis tilsvarende kolonne, du vil fjerne, under Kolonnenavn, og klik derefter på Fjern.

  Ændre en kolonne

  1. Under Kolonnenavn skal du klikke på navnet på det felt, hvis tilhørende kolonne du vil redigere, og derefter klikke på Rediger.

  2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   • Skriv et nyt navn til kolonnen i boksen Kolonnenavn.

   • Marker kategorien på listen Gruppe af webstedskolonner, og marker derefter et navn på listen Kolonnenavn.

    Bemærk!: Hvis du vælger et gentaget felt til at vise data i dokumentbiblioteket, kan du definere, hvordan du vil have vist feltet i dokumentbiblioteket ved at klikke på en værdi på listen funktion. Du kan vælge, om du vil have vist den første værdi i feltet, den sidste værdi i feltet eller en optælling af alle forekomster af feltet eller om du vil flette alle værdierne sammen.

    1. For at aktivere brugere til at tilføje eller redigere data til dette felt ved hjælp af en dataarkvisning eller ved at redigere egenskaberne for en formular i dokumentbiblioteket skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad brugere at redigere dataene i dette felt ved hjælp af et dataark eller siden Egenskaber.

     Bemærk!: Hvis du vil bruge en dataarkvisning, skal brugerne have Microsoft Office Access 2007 installeret på deres computere.

 9. Klik på Næste, når du er færdig med at definere kolonnerne til biblioteket.

 10. På næste side i guiden skal du bekræfte, at oplysningerne er rigtige, og derefter klikke på Udgiv.

Øverst på siden

Angive kolonner i dokumentbiblioteket ved udgivelse af en formularskabelon i et eksisterende dokumentbibliotek

 1. Gem formularskabelonen.

 2. Klik på Udgiv i menuen Filer.

 3. Klik på På en SharePoint-server med eller uden InfoPath Forms Services i guiden Udgivelse, og klik derefter på Næste.

 4. I feltet Angiv placeringen af SharePoint- eller InfoPath Forms Services-webstedet skal du skrive placeringen af SharePoint-webstedet og derefter klikke på OK.

 5. Klik på Dokumentbibliotek på den næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

  Bemærk!: Hvis du udgiver en webbrowserkompatibel formularskabelon på et SharePoint-websted, vil afkrydsningsfeltet Aktiver denne formular til udfyldelse ved hjælp af en webbrowser ikke være tilgængeligt. Hvis du vil oprette en webbrowseraktiveret formularskabelon, skal du udgive formularskabelonen på en server, der kører InfoPath Forms Services. Du finder hyperlinks til yderligere oplysninger om InfoPath Forms Services i afsnittet Se også.

 6. Klik på Opdater formularskabelonen i et eksisterende dokumentbibliotek, og klik derefter på det dokumentbibliotek, du vil opdatere.

 7. Klik på Næste.

 8. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Tilføje en kolonne

  1. Klik på Tilføj.

  2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   • Hvis du vil føje en ny kolonne til dokumentbiblioteket, skal du markere det felt, hvis data skal vises i kolonnen, markere (Ingen: opret ny kolonne i dette bibliotek) på listen Gruppe af webstedskolonner og derefter skrive et navn på kolonne i feltet Kolonnenavn.

   • Hvis du vil bruge en eksisterende kolonne i dokumentbiblioteket, skal du markere kategorien på listen Gruppe af webstedskolonner og derefter markere navnet på listen Kolonnenavn.

    Bemærk!: Hvis du vælger et gentaget felt til at vise data i dokumentbiblioteket, kan du definere, hvordan du vil have vist feltet i dokumentbiblioteket ved at klikke på en værdi på listen funktion. Du kan vælge, om du vil have vist den første værdi i feltet, den sidste værdi i feltet eller en optælling af alle forekomster af feltet eller om du vil flette alle værdierne sammen.

    1. For at aktivere brugere til at tilføje eller redigere data til dette felt ved hjælp af en dataarkvisning eller ved at redigere egenskaberne for en formular i dokumentbiblioteket skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad brugere at redigere dataene i dette felt ved hjælp af et dataark eller siden Egenskaber.

     Bemærk!: Hvis du vil bruge en dataarkvisning, skal brugerne have Microsoft Office Access 2007 installeret på deres computere.

  Fjerne en kolonne

  1. Klik på navnet på det felt, hvis tilsvarende kolonne, du vil fjerne, under Kolonnenavn, og klik derefter på Fjern.

  Redigere en kolonne

  1. Under Kolonnenavn skal du klikke på navnet på det felt, hvis tilhørende kolonne du vil redigere, og derefter klikke på Rediger.

  2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   • Skriv et nyt navn til kolonnen i boksen Kolonnenavn.

   • Marker kategorien på listen Gruppe af webstedskolonner, og marker derefter et navn på listen Kolonnenavn.

    Bemærk!: Hvis du vælger et gentaget felt til at vise data i dokumentbiblioteket, kan du definere, hvordan du vil have vist feltet i dokumentbiblioteket ved at klikke på en værdi på listen funktion. Du kan vælge, om du vil have vist den første værdi i feltet, den sidste værdi i feltet eller en optælling af alle forekomster af feltet eller om du vil flette alle værdierne sammen.

    1. For at aktivere brugere til at tilføje eller redigere data til dette felt ved hjælp af en dataarkvisning eller ved at redigere egenskaberne for en formular i dokumentbiblioteket skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad brugere at redigere dataene i dette felt ved hjælp af et dataark eller siden Egenskaber.

     Bemærk!: Hvis du vil bruge en dataarkvisning, skal brugerne have Microsoft Office Access 2007 installeret på deres computere.

 9. Klik på Næste, når du er færdig med at definere kolonnerne til biblioteket.

 10. På næste side i guiden skal du bekræfte, at oplysningerne er rigtige, og derefter klikke på Udgiv.

Øverst på siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×