Tilføje figurer

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan tilføje figurer som f.eks. felter, cirkler og pile i dine dokumenter, mailmeddelelser, slideshows og regneark. Hvis du vil tilføje en figur, skal du klikke på Indsæt, klikke på Figurer, vælge en figur og derefter klikke på figuren og trække den til den ønskede størrelse.

Når du tilføjer en eller flere figurer, kan du føje tekst, punktopstillinger og opstilling med tal/bogstaver til dem, og du kan ændre udfyldning og kontur og andre effekter i dem under fanen Format.

Tip!: Du kan tilføje individuelle figurer i et diagram eller føje figurer til en SmartArt-grafik til at tilpasse diagrammet eller grafikken. Finde flere oplysninger om brug af diagrammer eller SmartArt-grafik i dine dokumenter, Hvornår skal jeg bruge SmartArt-grafik og hvornår skal jeg bruge et diagram?

Tilføje en figur i Excel, Outlook, Word eller PowerPoint

 1. Klik på Figurer under fanen Indsæt.

  Knappen Indsæt figurer i Excel    Knappen Indsæt figurer

 2. Klik på den ønskede figur, klik et vilkårligt sted i arbejdsområdet, og træk derefter for at placere figuren.

  Tegn en figur

  Du kan oprette et kvadrat eller en cirkel (eller ændre dimensionerne på andre figurer) ved at trykke på og holde Skift nede, mens du trækker.

Du skal åbne eller oprette en rapport for at følge disse trin. Det gør du ved at klikke på fanen Rapport, klikke på Seneste for at åbne en eksisterende rapport eller klikke på Flere rapporter for at vælge en rapport på listen i dialogboksen Rapporter eller oprette en ny rapport.

 1. I den åbne rapport skal du klike på Figurer under fanen Design.

  Knappen Indsæt figurer
 2. Klik på den ønskede figur, klik et vilkårligt sted i arbejdsområdet, og træk derefter for at placere figuren.

  Tegn en figur

  Du kan oprette et kvadrat eller en cirkel (eller ændre dimensionerne på andre figurer) ved at trykke på og holde Skift nede, mens du trækker.

Indsæt en figur, eller klik på en eksisterende figur, og skriv derefter teksten.

 1. Højreklik på figuren, og klik på Tilføj tekst eller Rediger tekst, eller begynd bare at skrive.

  Bemærk!: Den tekst, du tilføjer, bliver en del af figuren – hvis du roterer eller spejlvender figuren, roteres eller spejlvendes teksten også.

 2. Hvis du vil formatere og juster teksten, skal du klikke på fanen Hjem og derefter vælge indstillinger fra gruppen Skrifttype, Afsnit, eller Justering, afhængigt af det program du bruger, og hvilken type formatering du vil anvende. (Indstillinger for tekstformatering er begrænset i Project).

Bemærk!: Disse kommandoer findes ikke i Project.

 1. Klik på den figur, du vil ændre.

  Hvis du vil ændre flere figurer, skal du trykke på Ctrl, mens du klikker på de figurer, du vil ændre.

 2. Klik på Rediger figur i gruppen Indsæt figurer under fanen Formatér Knappen Rediger figur , peg på Skift figur, og klik derefter på den nye ønskede figur.

Hvis du skal tilføje den samme figur gentagne gange, kan du hurtigt gøre det ved hjælp af Lås tegningstilstand.

Bemærk!: I stedet for at tilføje individuelle figurer for at oprette en tegning, kan du vil vælge en SmartArt-grafik. I en SmartArt-grafik opdateres arrangementet af figurerne og skriftstørrelsen i disse figurer automatisk, når du tilføjer eller fjerner figurer og redigere teksten.

 1. Klik på Figurer under fanen Indsæt.

  Knappen Indsæt figurer i Excel

  Knappen Indsæt figurer

 2. Højreklik på den figur, du tilføje, og klik derefter på Lås tegningstilstand .

  Lås tegningstilstand
 3. Klik et vilkårligt sted i arbejdsområdet, og træk derefter for at placere figuren.

 4. Gentag trin 3 for at tilføje figuren så mange gange, du vil.

  Tip!: Du kan oprette et kvadrat eller en cirkel (eller ændre dimensionerne på andre figurer) ved at trykke på og holde Skift nede, mens du trækker.

 5. Når du har tilføjet alle de ønskede figurer, skal du trykke på Esc for at deaktivere Lås tegningstilstand.

Bemærk!: Denne funktion findes ikke i Project.

 1. Marker teksten i den figur, hvor du vil tilføje punkttegn eller nummerering.

 2. Vælg under fanen Startside på båndet og i gruppen afsnit skal du vælge punkttegn eller Nummerering.

  Knapperne Punktopstilling og Opstilling med tal/bogstaver på fanen Hjem.

  Du kan finde forskellige punkttegnstypografier og nummereringsformater ved at klikke på pil ned ud for Punktopstilling eller Opstilling med tal/bogstaver.

Med Hurtige typografier kan du anvende en figur med ét klik. Du finder typografierne i galleriet Hurtige typografier. Når du placerer markøren over en miniature af en hurtig typografi, kan du se, hvordan typografien påvirker figuren.

 1. Klik på den figur, du vil ændre.

 2. Vælg fanen Format, og vælg den hurtige typografi, du vil bruge i gruppen Figurtypografier.

  Gruppen Figurtypografier

  Hvis du vil se flere hurtige typografier, skal du klikke på knappen Flere Knapflade .

Hvis du vil se, hvordan du ændrer fyldfarve, kantfarve eller tekstfarve, kan du se Ændre farverne i et tekstfelt eller en figur.

Klik på den figur, du vil slette, og tryk derefter på Delete. Hvis du vil slette flere figurer, skal du holde Ctrl nede, mens du klikker på de figurer, du vil slette, og derefter skal du trykke på Delete.

Når du har tilføjet en figur til et dokument, kan du ændre den ved at tilføje forbindelsesstreger, ændre typografien, tilføje et spejlbillede, ændre farven og anvende en række andre effekter som skygger, skær og 3D.

 1. Klik på Figurer under fanen Indsæt.

  Knappen figurer under fanen Indsæt
 2. Klik på den ønskede figur, klik et vilkårligt sted i arbejdsområdet, og træk derefter for at placere figuren.

 1. Højreklik på figuren, og klik på Tilføj tekst eller Rediger tekst, eller blot klikke inde i figuren, og begynd at skrive.

  Bemærk!: Den tekst, du tilføjer, bliver en del af figuren – hvis du roterer eller spejlvender figuren, roteres eller spejlvendes teksten også.

 2. Formatere og justere teksten, klik på fanen Startside, og vælg derefter de tilgængelige formateringsindstillinger. For eksempel du ændre skriftfarve, typografier, størrelser, ændre justeringen eller indrykning, ændre tekstretningen, for at navngive nogle.

 1. Klik på den figur, du vil ændre.

  Hvis du vil ændre flere figurer, skal du trykke på KOMMANDO , mens du klikker på de figurer, du vil ændre.

 2. Klik på fanen Figurformat Redigere figur , peg på Skift figur, og klik på den nye ønskede.

 1. Markér den figur, du vil kopiere.

 2. Tryk på alt -tasten, og træk figuren hen, hvor du ønsker. Slip museknappen, og der oprettes en kopi af figuren. Du kan trække og slippe figuren så mange gange, som det er nødvendigt.

Bemærk!: Tilføje lister er ikke tilgængelig i Excel 2016 til Mac.

 1. Markér teksten i den figur, hvor du vil tilføje punkttegn eller nummerering.

 2. Klik på pilen ud for punkttegn eller Nummerering under fanen Startside.

  Fanen Hjem med punkttegnsgalleriet vist.
 3. Tryk på Enter, hver gang du vil have et nyt punkttegn eller tal, eller tryk på Enter to gange for at afslutte listen.

 1. Klik på den figur, du vil ændre.

 2. Klik på fanen Figurformat, og klik på den ønskede typografi i typografigalleriet.

  Indstillinger i gruppen Figurtypografier

  For at få vist flere typografier, skal du klikke på Nedadgående pil Mere under typografigalleriet.

 1. Klik på den figur, du vil ændre.

 2. Klik på fanen Figurformat, og klik på Ikonet Fyldfarve til figur (Fyldfarve til figur-ikon).

 3. Gør et af følgende:

  1. Hvis du vil bruge en anden farve, skal du klikke på den farve, du vil bruge under Temafarver eller Standardfarver.

  2. Klik på Ingen udfyldning for at fjerne farven fra det markerede diagramelement.

  3. For at bruge en fyldfarve, der ikke er tilgængelig under Temafarver eller Standardfarver, skal du klikke på Flere udfyldningsfarver. I dialogboksen Farver skal du bruge de tilgængelige indstillinger til at vælge en farve og derefter klikke på OK.

  4. Hvis du vil fylde figuren med et billede, skal du klikke på Billede. Klik på det billede, du vil bruge i dialogboksen Indsæt billede og klik derefter på Indsæt.

  5. Hvis du vil bruge en gradueringseffekt for den valgte fyldfarve, skal du klikke på Graduering og derefter klikke på den graduering, du vil bruge.

   For yderligere gradueringstypografier skal du klikke på Flere gradueringer og derefter klikke på den gradueringsindstilling, du vil bruge, i ruden Formatér diagramområde under Udfyld.

  6. Hvis du vil bruge strukturfyld, skal du klikke på Struktur, og derefter klikke på den ønskede struktur.

 1. Klik på figuren, og klik derefter på fanen Figurformat.

 2. Klik på Figureffekter i gruppen Figurtypografier, peg på en effekt kategori, og klik derefter på den effekt, du vil.

  Indstillinger i menuen Figureffekter

 1. Klik på Formatrude på fanen Figurformat.

  Knappen Formatrude

 2. Klik på fanen Fyld & streg i ruden Formatér figur, og klik derefter på Fyld eller linje.

 3. Træk skyderen for Gennemsigtighed for at opnå den ønskede effekt.

  Ruden Formatér figur

Klik på den figur, du vil slette, og tryk derefter på Delete. Hvis du vil slette flere figurer, skal du trykke på kommando , mens du klikker på de figurer, du vil slette, og derefter trykke på Delete.

Word til Mac 2011

 1. På fanen Startside under Indsæt skal du klikke på Figur, pege på en vilkårlig figurtype og derefter klikke på den ønskede figur.

  Fanen Hjem i Word, indsæt gruppe

 2. I dokumentet skal du trække markøren til den ønskede størrelse.

  Tip!: For at bevare figurens proportioner skal du holde Skift nede, mens du trækker markøren.

PowerPoint til Mac 2011

 1. På fanen Startside under Indsæt skal du klikke på Figur, pege på en vilkårlig figurtype og derefter klikke på den ønskede figur.

  Gruppen Indsæt under fanen Hjem

 2. I dokumentet skal du trække markøren til den ønskede størrelse.

  Tip!: For at bevare figurens proportioner skal du holde Skift nede, mens du trækker markøren.

Excel til Mac 2011

 1. standardværktøjslinjen skal du klikke på Vis eller Skjul Mediebrowser   Knappen Media Browser .

 2. Klik på figurer   Fanen Figurer , og klik derefter på Alle figurer på pop op-menuen.

 3. Klik på den figur, du vil tilføje.

 4. I dokumentet skal du trække markøren til den ønskede størrelse.

  Tip!: For at bevare figurens proportioner skal du holde Skift nede, mens du trækker markøren.

 1. Klik på den figur, du vil konvertere til en anden figur.

 2. Under fanen SmartArt-grafik under Rediger SmartArt-grafik skal du klikke på Figur, pege på en vilkårlig figurtype og derefter klikke på den figur, du vil bruge i stedet.

  Fanen SmartArt, gruppen Rediger SmartArt

Word til Mac 2011

Du kan tilføje en stregforbindelse mellem to figurer til at vise deres relation til hinanden, som når du opretter et rutediagram eller et organisationsdiagram.

 1. På fanen Startside under Indsæt skal du klikke på Figur, pege på Linjer og forbindelser og derefter klikke på den ønskede stregtypografi.

  Fanen Hjem i Word, indsæt gruppe

 2. Hold museknappen nede, og tegn stregen, hvor du ønsker den, så den forbinder én figur med en anden.

  Tip!: Hvis du vil tegne en streg i en foruddefineret vinkel, f.eks. lodret eller vandret, skal du holde Skift nede mens du tegner stregen.

 3. Hold Skift nede, hvis du vil gruppere streger og figurer sammen, så de behandles som et enkelt objekt, skal du klikke på forbindelsen og hver figur, den er tilsluttet, og klik derefter på gruppe Knappen Gruppér under Arranger under fanen Formatér, og klik Gruppe

PowerPoint til Mac 2011

Du kan tilføje en stregforbindelse mellem to figurer til at vise deres relation til hinanden, som når du opretter et rutediagram eller et organisationsdiagram.

 1. På fanen Startside under Indsæt skal du klikke på Figur, pege på Linjer og forbindelser og derefter klikke på den ønskede stregtypografi.

  Gruppen Indsæt under fanen Hjem

 2. Hold museknappen nede, og flyt musemarkøren hen over den første figur, indtil størrelseshåndtagene bliver røde, og tegn derefter fra et af de røde størrelseshåndtag til et af de røde størrelseshåndtag på den anden figur.

  Tip!: Hvis du vil tegne en streg ved en forudindstillet vinkel, f.eks. lodret eller vandret, skal du holde Shift nede, mens du tegner stregen.

 3. Hold Skift nede, hvis du vil gruppere streger og figurer sammen, så de behandles som et enkelt objekt, skal du klikke på forbindelsen og hver figur, den er tilsluttet, og klik derefter på gruppe Knappen Gruppér under Arranger under fanen Formatér, og klik Gruppe

Excel til Mac 2011

Du kan tilføje en stregforbindelse mellem to figurer til at vise deres relation til hinanden, som når du opretter et rutediagram eller et organisationsdiagram.

 1. standardværktøjslinjen skal du klikke på Vis eller Skjul Mediebrowser   Knappen Media Browser .

 2. Klik på figurer   Fanen Figurer , og klik derefter på pop op-menuen på streger og forbindelser.

 3. Klik på den ønskede stregtypografi.

 4. Hold museknappen nede, og flyt musemarkøren hen over den første figur, indtil størrelseshåndtagene bliver røde, og tegn derefter fra et af de røde størrelseshåndtag til et af de røde størrelseshåndtag på den anden figur.

  Tip!: Hvis du vil tegne en streg ved en forudindstillet vinkel, f.eks. lodret eller vandret, skal du holde Shift nede, mens du tegner stregen.

 5. Hold Skift nede, hvis du vil gruppere streger og figurer sammen, så de behandles som et enkelt objekt, skal du klikke på forbindelsen og hver figur, den er tilsluttet, og klik derefter på gruppe Knappen Gruppér under Arranger under fanen Formatér, og klik Gruppe

Word til Mac 2011 og Excel til Mac 2011

 1. Højreklik på den figur, du vil ændre, og klik derefter på fanen Formater.

 2. Klik på den ønskede typografi under Figurtypografier.

  Fanen Format, gruppen Figurtypografier

  Hvis du vil have vist flere typografier, skal du pege på en typografi og derefter klikke på Nedadgående pil Mere .

PowerPoint til Mac 2011

 1. Klik på den figur, du vil ændre.

 2. På fanen Startside under Formater skal du klikke på Hurtige typografier og derefter klikke på den ønskede typografi.

  Fanen Hjem i PowerPoint, gruppen Formater

Word til Mac 2011 og Excel til Mac 2011

 1. Højreklik på den figur, du vil ændre, og klik derefter på fanen Formater.

 2. Under Figurtypografier skal du klikke på Effekter, pege på en effekt og derefter klikke på den ønskede effekt.

  Fanen Format, gruppen Figurtypografier

PowerPoint til Mac 2011

 1. Klik på den figur, du vil ændre.

 2. Under fanen Startside under Formater skal du klikke på Hurtige typografier, pege på en effekt og derefter klikke på den ønskede effekt.

  Fanen Hjem i PowerPoint, gruppen Formater

 1. Klik på den figur, du vil ændre, og klik derefter på fanen Formater.

 2. Under Figurtypografier skal du flytte skyderen for Gennemsigtighed til højre for at gøre figurens farve lysere.

  Fanen Format, gruppen Figurtypografier

  Bemærk!: Hvis du flytter skyderen helt til højre, bliver figuren helt gennemsigtig og ser ikke se ud til at have nogen farve overhovedet.

Klik på den figur, du vil slette, og tryk derefter på Delete. Hvis du vil slette flere figurer, skal du trykke på kommando , mens du klikker på de figurer, du vil slette, og derefter trykke på Delete.

Du kan føje figurer som bokse, cirkler og pile, til dine projektmapper og præsentationer. (Word Online understøtter ikke figurer). Vælg Indsæt på båndet for at tilføje en figur, markere figurer, og vælg derefter en figur.

Når du føjer en figur, kan du flytte den og ændre størrelsen på den. tilføje tekst, punkttegn eller nummerering; og du kan ændre fyldfarve eller disposition.

 1. Vælg figurer under fanen Indsæt.

  Knappen Indsæt figurer i Office Online
 2. Vælg den figur, du vil fra galleriet ned.

  Figuren standardstørrelse indsættes umiddelbart midt på siden synlige.

 3. Vælg et størrelseshåndtag på kanten af figuren, og træk indad eller udad til at ændre størrelsen på figuren.

  Du kan oprette et kvadrat eller en cirkel (eller ændre dimensionerne på andre figurer) ved at trykke på og holde Skift nede, mens du trækker.

 4. Peg med musen på den for at flytte figuren, indtil markøren ændres til en pil med fire spidser. Klik på og træk for at flytte figuren, det ønskede sted.

  Når figuren er markeret i dokumentet, vises fanen en figur på værktøjslinjen båndet. Den har knapper til ting, du kan gøre med figuren som tilføjelse af en fyldfarve eller disposition eller vælge en foruddefineret figurtypografi.

  Bemærk!: Hvis du har forenklet båndet slået fra, er navnet på fanen i trin 4 # Format. Du kan finde flere oplysninger om båndet forenklet det nye udseende af Office.

Indsæt en figur, eller klik på en eksisterende figur, og indtast derefter tekst, således:

 1. Højreklik på figuren, og vælg Rediger tekst.

  Der vises en blinkende markør i midten af figuren.

 2. Skriv den tekst, du vil føje til figuren.

 3. For at formatere og justere teksten, Vælg under fanen Startside, og vælg derefter indstillinger fra grupperne skrifttype, afsnit eller Justering.

  Indstillinger for skrifttype, afsnit og justering i PowerPoint Online

Hurtige typografier kan du anvende en typografi til din figur med ét klik. Du finder typografierne i galleriet figurer.

 1. Vælg den figur, du vil omforme.

 2. Åbn typografigalleriet for figur under fanen figur (eller fanen Formatér, hvis du har forenklet båndet slået fra ), og vælg den hurtige typografi, du vil bruge.

  Figur-værktøjer i Office Online

  Vælg pil ned i slutningen af galleriet for at åbne den og se den komplette liste over indstillinger:

  Vælg pil ned i galleriet for at se det komplette sæt af figur hurtige typografier

  Du kan stoppe musemarkøren hen over en indstilling i galleriet for at se en kort beskrivelse af den.

 1. Vælg den figur, du vil omforme.

 2. Vælg pil ned ud for Fyld til at åbne galleri med fyldfarver under fanen figur (eller fanen Formatér, hvis du har forenklet båndet slået fra ).

 3. Vælg en farve.

 4. Vælg Ingen udfyldning nederst i galleriet farve for at gøre figuren gennemsigtig.

 1. Vælg den figur, du vil omforme.

 2. Vælg pil ned ud for kontur til at åbne galleri med konturfarver på figuren under fanen (eller Format, hvis du stadig bruger klassisk båndet).

 3. Vælg en farve.

 4. Nederst i galleriet, der er også indstillinger for tykkelse (vægt ) i dispositionen, og om dispositionen er udfyldt, punkteret, eller en stiplet linje. Peg på vægt eller stiplet for at få vist et pop op-listen over indstillinger.

Klik på den figur, du vil slette, og derefter trykke på DELETE. Hvis du vil slette flere figurer, skal du trykke på Ctrl, mens du markerer de figurer, du vil slette, og tryk derefter på Delete.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×