Formatering

Tilføj et vandmærke i Excel

Tilføje et vandmærke i Excel

Microsoft Excel leveres ikke med en indbygget vandmærkefunktion. Der er dog et par måder, hvorpå du kan simulere udseendet af et vandmærke. I dette emne diskuterer vi, hvordan du opretter vandmærker med billeder, f.eks. et firmalogo, samt hvordan du bruger et billede som baggrund i et regneark.

Excel understøtter ikke oprettelse af tekstvandmærker. Excel-vandmærker understøtter heller ikke processer som indsættelse i en tekstblok fra Microsoft Word som et tekstvandmærke. Du opretter den tekst, du vil bruge som vandmærke, i en brugerdefineret grafik i et almindeligt billedfilformat, f.eks .PNG, .JPG eller .BMP, og importerer den til sidehovedet i Excel-regnearket. Derefter kan du bruge dette billede som et vandmærke så mange gange, du vil, i dine Excel-regneark.

 1. Brug dit foretrukne grafikprogram, f.eks. Microsoft Paint, til at oprette billedfilen med den tekst, du vil bruge som vandmærke.

 2. I Excel skal du klikke på Indsæt > Sidehoved og sidefod. Excel ændres til sidelayoutvisning.

  Viser knappen Sidehoved og sidefod på fanen Indsæt.

 3. Fanen Design vises under Sidehoved- og sidefodsværktøjer.

  Specifikation af Excels Design-værktøjslinje

 4. Sidehovedet vises direkte over række 1 i regnearket i tre sektioner.

  Viser sidehoved over Række 1.

 5. Klik inde i venstre eller højre sektion eller midtersektionen for sidehovedet. Klik på Billede på båndet Design.

  Viser knappen Billede på båndet Design.

 6. Klik på Gennemse i dialogboksen. Find det billede, du vil bruge, og dobbeltklik på det. I sidehovedet får du vist &[Billede]. Dette betyder, at der er et billede i sidehovedet.

  Billede indsat i sidehoved

 7. Tryk på tabulatortasten, eller klik et vilkårligt sted uden for sidehovedet. Virksomhedens logovandmærke vises i det aktuelt viste regneark. Når du opretter data på en ny side i samme regneark, vises vandmærket på den nye side.

  Firmalogo

  Bemærkninger!: 

  • Du kan ændre størrelsen på vandmærket, når du importerer det til Excel. I tilstanden Sidelayout skal du klikke på markøren foran "&" i &[Billede]. Klik på Formatér billede på båndet Design. Brug fanen Størrelse til at ændre størrelsen på vandmærkebilledet i regnearket. Du kan se andre vandmærkeindstillinger i sektionen Redigering af grafikegenskaber for vandmærker.

  • Du får kun vist vandmærket, når du er i visningen Sidelayout eller Vis udskrift. Vandmærket vises også kun i det aktuelle regneark. Du kan føje et vandmærke til hvert regneark i en projektmappe.

Når du deler udskrifter af et regneark og ønsker, at andre skal vide, at det ikke er den endelige version, kan du tilføje ordet "KLADDE" i baggrunden på alle udskrevne sider i dit regneark.

Bemærk!: Du får kun vist vandmærket, når du er i visningen Sidelayout eller Vis udskrift. Vandmærket vises også kun i det aktuelle regneark. Du kan føje et vandmærke til hvert regneark i en projektmappe.

Kladde

 1. Højreklik på dette link (KLADDE), klik på Gem billede som eller Gem destination som..., og gem filen på computeren. Du kan bruge dette eksempelbillede som vandmærke.

 2. I Excel skal du klikke på Indsæt > Sidehoved og sidefod. Excel ændres til sidelayoutvisning.

  Viser knappen Sidehoved og sidefod på fanen Indsæt.

 3. Fanen Design vises under Sidehoved- og sidefodsværktøjer.

  Specifikation af Excels Design-værktøjslinje

 4. Sidehovedet vises direkte over række 1 i regnearket i tre sektioner.

  Viser sidehoved over Række 1.

 5. Klik inde i venstre eller højre sektion eller midtersektionen for sidehovedet. Klik på Billede på båndet Design.

  Viser knappen Billede på båndet Design.

 6. Klik på Gennemse i dialogboksen. Find det billede, du vil bruge, og dobbeltklik på det. I sidehovedet får du vist &[Billede]. Dette betyder, at der er et billede i sidehovedet.

  Billede indsat i sidehoved

 7. Tryk på tabulatortasten, eller klik et vilkårligt sted uden for sidehovedet. Det nye "KLADDE"-vandmærke vises i det aktuelt viste regneark. Når du opretter data på en ny side i samme regneark, vises vandmærket på den nye side. Vandmærket vises ikke i andre regneark i samme projektmappe. Hvert regneark kræver sit eget vandmærke.

  Vandmærket UDKAST

  Bemærk!: Du kan ændre størrelsen på vandmærket, når du importerer det til Excel. I tilstanden Sidelayout skal du klikke på markøren foran "&" i &[Billede]. Klik på Formatér billede på båndet Design. Brug fanen Størrelse til at ændre størrelsen på vandmærkebilledet i regnearket. Du kan se andre vandmærkeindstillinger i sektionen Redigering af grafikegenskaber for vandmærker.

Hvis du vil have udskrifter af regneark til at afspejle firmaets brand, kan du tilføje grafik med firmaets logo som vandmærke på alle udskrevne sider i regnearket.

Firmalogo

Bemærk!: Du får kun vist vandmærket, når du er i visningen Sidelayout eller Vis udskrift. Vandmærket vises også kun i det aktuelle regneark. Du kan føje et vandmærke til hvert regneark i en projektmappe.

 1. I Excel skal du klikke på Indsæt > Sidehoved og sidefod. Excel ændres til sidelayoutvisning.

  Viser knappen Sidehoved og sidefod på fanen Indsæt.

 2. Fanen Design vises under Sidehoved- og sidefodsværktøjer.

  Specifikation af Excels Design-værktøjslinje

 3. Sidehovedet vises direkte over række 1 i regnearket i tre sektioner.

  Viser sidehoved over Række 1.

 4. Klik inde i venstre eller højre sektion eller midtersektionen for sidehovedet. Klik på Billede på båndet Design.

  Viser knappen Billede på båndet Design.

 5. Klik på Gennemse i dialogboksen. Find det billede, du vil bruge, og dobbeltklik på det. I sidehovedet får du vist &[Billede]. Dette betyder, at der er et billede i sidehovedet.

  Billede indsat i sidehoved

 6. Tryk på tabulatortasten, eller klik et vilkårligt sted uden for sidehovedet. Virksomhedens logovandmærke vises i det aktuelt viste regneark. Når du opretter data på en ny side i samme regneark, vises vandmærket på den nye side.

  Firmalogo

  Bemærk!: Du kan tilpasse størrelsen på vandmærket, efter du har importeret det til Excel. I tilstanden Sidelayout skal du klikke på markøren foran "&" i &[Billede]. Klik på Formatér billede på båndet Design. Brug fanen Størrelse til at ændre størrelsen på vandmærkebilledet i regnearket. Du kan se andre vandmærkeindstillinger i sektionen Redigering af grafikegenskaber for vandmærker.

Når du vil have, at folk skal vide, at dit regneark indeholder følsomme oplysninger, der ikke bør deles, skal du tilføje ordet "FORTROLIGT" som et vandmærke på alle udskrevne sider i regnearket.

Fortrolig

Bemærk!: Du får kun vist vandmærket, når du er i visningen Sidelayout eller Vis udskrift. Vandmærket vises også kun i det aktuelle regneark. Du kan føje et vandmærke til hvert regneark i en projektmappe.

 1. Højreklik på dette link (FORTROLIGT), klik på Gem billede som eller Gem destination som..., og gem filen på computeren. Det er dette billede, du skal bruge som vandmærke.

 2. I Excel skal du klikke på Indsæt > Sidehoved og sidefod. Excel ændres til sidelayoutvisning.

  Viser knappen Sidehoved og sidefod på fanen Indsæt.

 3. Fanen Design vises under Sidehoved- og sidefodsværktøjer.

  Specifikation af Excels Design-værktøjslinje

 4. Sidehovedet vises direkte over række 1 i regnearket i tre sektioner.

  Viser sidehoved over Række 1.

 5. Klik inde i venstre eller højre sektion eller midtersektionen for sidehovedet. Klik på Billede på båndet Design.

  Viser knappen Billede på båndet Design.

 6. Klik på Gennemse i dialogboksen. Find det billede, du vil bruge, og dobbeltklik på det. I sidehovedet får du vist &[Billede]. Dette betyder, at der er et billede i sidehovedet.

  Billede indsat i sidehoved

 7. Tryk på tabulatortasten, eller klik et vilkårligt sted uden for sidehovedet. Det nye "FORTROLIGT"-vandmærke vises i det aktuelt viste regneark. Når du opretter data på en ny side i samme regneark, vises vandmærket på den nye side.

  Vandmærket FORTROLIGT

  Bemærk!: Du kan tilpasse størrelsen på vandmærket, efter du har importeret det til Excel. I tilstanden Sidelayout skal du klikke på markøren foran "&" i &[Billede]. Klik på Formatér billede på båndet Design. Brug fanen Størrelse til at ændre størrelsen på vandmærkebilledet i regnearket. Du kan se andre vandmærkeindstillinger i sektionen Redigering af grafikegenskaber for vandmærker.

Baggrundsbillede

Du kan hurtigt eksperimentere med baggrunde til dit Excel-regneark. I modsætning til vandmærker kan baggrunde ses i visningen Normal i dit regneark og er synlig i tilstanden Sidelayout.

 1. Klik på Sidelayout > Baggrund.

 2. Klik i dialogboksen Gennemse.

 3. Vælg den fil, du vil bruge, i filanmodningen, og klik på Åbn.

  Billedet placeres automatisk side om side i baggrunden i regnearket. Når denne funktion bruges, indsættes baggrunden ikke i sidehovedsektionen i regnearket, som det er tilfældet med et vandmærke.

  Bemærkninger!: 

  • Baggrunden vises kun i det aktuelle regneark. Hvis du vil bruge et vandmærke i det samme regneark som baggrund, vises vandmærket over baggrunden i regnearket. Både baggrunden og vandmærket er synlige (medmindre vandmærket har samme størrelse som baggrundsbilledet).

  • Hvis resultaterne af baggrunden ikke er det, du ønsker, skal du klikke på Sidelayout > Fjern baggrund.

Du kan ændre nogle grundlæggende grafikindstillinger for vandmærker, som består af lodret centrering for vandmærket på siden, indstilling af lysstyrke og kontrast, og ændring af størrelsen på eller skalering af vandmærket på regnearkssiden. Ingen af disse indstillinger gælder for baggrundsgrafik.

Sådan definerer du grafikegenskaber for vandmærker og baggrunde:

Centrering af vandmærket

 1. I Excel skal du klikke på Indsæt > Sidehoved og sidefod. Excel ændres til sidelayoutvisning.

  Viser knappen Sidehoved og sidefod på fanen Indsæt.

 2. Fanen Design vises under Sidehoved- og sidefodsværktøjer.

  Specifikation af Excels Design-værktøjslinje

 3. Sidehovedet vises direkte over række 1 i regnearket i tre sektioner. Vandmærket vises i regnearket.

  Viser sidehoved over Række 1.

 4. Hvis du vil centrere vandmærket mellem top og bund på siden, skal du markere sidehovedet og sørge for, at markøren er foran "&" i &[Billede]. Tryk derefter på Enter så mange gange, som det er nødvendigt for at få det justeret lodret på den måde, du ønsker. Det er ikke muligt at foretage justeringer fra venstre mod højre.

  Placer markøren i sidehovedet på denne måde

Indstilling af lysstyrke og kontrast for vandmærket

 1. I visningen Sidelayout skal du markere sidehovedet og sørge for, at markøren er foran "&" i &[Billede].

 2. Under Sidehoved- og sidefodsværktøjer skal du klikke på fanen Design > Formatér billede.

  Formatér baggrund i Excel

 3. På fanen Billede under Billedstyring skal du vælge Nedtonet i feltet Farve - dette angiver niveauet af Lysstyrke til 85 % og Kontrast til 15 %. Du kan justere lysstyrke og kontrast, som du ønsker dem. For at bevare billedets optimale balance skal du sørge for, at de to niveauer giver 100 % til sammen, f.eks. 80 % og 20 %, eller 67 % og 33 %.

 4. Under Sidehoved- og sidefodsværktøjer skal du klikke på fanen Design > Formatér billede.

Indstilling af størrelse eller skalering af vandmærket

 1. Markér sidehovedet, og sørg for, at markøren er foran "&" i &[Billede].

  Placer markøren i sidehovedet på denne måde

 2. Under Sidehoved- og sidefodsværktøjer skal du klikke på fanen Design > Formatér billede.

  Formatér baggrund i Excel

 3. På fanen Størrelse kan du ændre størrelsen på billedet ved at ændre værdierne i felterne Højde og Bredde. Du kan markere eller fjerne markeringen i størrelsesfelterne Lås højde-bredde-forhold og I forhold til oprindelig billedstørrelse for at styre skaleringen.

Bemærk!: Du får kun vist vandmærket i Excel, når du er i visningen Sidelayout eller Vis udskrift. Vandmærket vises også kun i det aktuelle regneark. Du kan føje et vandmærke til hvert regneark i en projektmappe.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×