Tilføje et underdataark

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når to tabeller i Access har et eller flere felter, der er fælles, kan du integrere dataarket fra én tabel i en anden. Et integreret dataark, der kaldes et underdataark, er nyttigt, når du vil have vist og redigere relaterede eller sammenkædede data i en tabel eller forespørgsel.

Denne artikel indeholder

Introduktion til underdataark

Åbne og lukke et underdataark

Tilføje et underdataark

Introduktion til underdataark

Et underdataark er nyttigt, når du vil se oplysninger fra flere datakilder i en enkelt dataarkvisning. I eksempeldatabasen Northwind har tabellen ordrer for eksempel en en-til-mange-relation med tabellen Ordredetaljer.

viser relation mellem to tabeller

Hvis tabellen Ordredetaljer tilføjes som et underdataark i tabellen Ordrer, kan du få vist og redigere data som produkter, der er inkluderet i en bestemt rækkefølge (hver række) ved at åbne underdataarket for den pågældende ordre.

viser dataark med åbent underdataark

Hvis du føjer underdataark til tabellerne, skal du begrænse brugen af disse underdataark til visning og ikke redigere, vigtige virksomhedsdata. Hvis du vil redigere data i en tabel, anbefaler vi, at du brugerformularer til at redigere dataene i stedet for underdataark, da dataindtastningsfejl sandsynligvis opstår i dataarkvisning, hvis brugerne ikke er omhyggelig at rulle til den rigtige celle. Bemærk også, at tilføjelse af et underdataark til en stor tabel kan påvirke tabellens ydeevne negativt.

Microsoft Access opretter automatisk et underdataark, når du opretter en tabel, der svarer til et af følgende kriterier:

 • Tabellen er i en en-til-en-relation.

 • Tabellen er den ene side af en en-til-mange-relation, hvor tabellens SubdatasheetName-egenskab er angivet til auto.

En relation defineres ved at matche felterne primær nøgle og fremmed nøgle i de relaterede tabeller.

Du kan også føje et underdataark til en tabel, forespørgsel eller formular i en database. I dataarkvisning kan en formular kun vise ét underdataark ad gangen.

Toppen af siden

Åbne og lukke et underdataark

Du kan finde ud af, om en tabel, forespørgsel eller formular allerede har et underdataark, ved at åbne objektet i dataarkvisning. Hvis der findes et udvidelsessymbol (+-tegn), har tabellen, forespørgslen eller formularen et underdataark. Når underdataarket er åbent, ændres indikatoren til et-tegn. Underdataark kan indlejres i et hoved underdataark i op til otte niveauer.

visning af underdataark

 • Hvis du vil åbne underdataarket, skal du klikke på plustegnet ud for den værdi, du vil have vist posterne for.

 • Hvis du vil lukke underdataarket, skal du klikke på minustegnet.

Tip!: Hvis du vil udvide eller skjule alle underdataark i et dataark på samme tid, skal du klikke på merei gruppen poster under fanen hjem . Vælg derefter under dataark, og klik på den ønskede indstilling.

Du kan også fjerne eller skjule et underdataark. Du kan finde oplysninger om, hvordan du fjerner et underdataark, i artiklen fjerne et underdataark.

Tip!: Hvis du vil skjule et underdataark, skal du åbne tabellen i design visning og derefter klikke på egenskabsarki gruppen Vis/Skjul under fanen design . Find linjen under dataark navn i egenskabsarket, ret det til [ingen], og Gem derefter ændringen.

Toppen af siden

Tilføje et underdataark

 1. Åbn den tabel eller forespørgsel, hvor du vil tilføje underdataarket, i dataarkvisning.

 2. Klik på merei gruppen poster under fanen hjem , peg på under dataark, og klik derefter på under dataark.

 3. I dialogboksen Indsæt underdataark skal du vælge den fane (tabeller, forespørgslereller begge dele), der svarer til den type objekt, du vil indsætte som et underdataark.

 4. Klik på det felt, du vil bruge som det fremmed nøgle eller matchende felt, der leverer data til underDataarket, i feltet UnderordnedeFelter Child Fields .

 5. Klik på det felt, du vil bruge som primær nøgle eller tilsvarende felt for den primære tabel eller forespørgsel, i feltet link Master Fields , og klik derefter på OK.

  Hvis du for eksempel vil oprette et underdataark for at få vist relaterede ordrer for hver kundepost i kundetabellen, skal du vælge kunde-idi feltet Sammenkæd underordnede felter , og derefter skal du i feltet link Master Fields vælge Id.

  valg af det primære felt for underdataark

  Bemærk!:  Værdierne i felterne UnderordnedeFelter og link Master Fields opretter en en-til-mange deltag på de angivne felter.

 6. Klik på OK for at gemme ændringerne.

 7. Hvis du vil have vist det underdataark, du har føjet til din tabel, forespørgsel eller formular, skal du klikke på +-tegnet.

  Bemærk!: Det underordnede felt (fremmed nøgle) vises ikke som en kolonne i underdataarket. Når du tilføjer en ny post i underdataarket, indsættes den primære nøgle-værdi automatisk for den valgte grund tabel.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider