Tilføje et navn eller et tekstfelt i et diagram

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du bruger en etiket og et tekstfelt sammen til indtastning af grundlæggende data.

Hvad vil du foretage dig?

Lære om navne og tekstfelter

Tilføje et navn (formularobjekt)

Tilføje et navn (ActiveX-objekt)

Tilføje et tekstfelt (ActiveX-objekt)

Lære om navne og tekstfelter

En etiket er tekst, der identificerer formålet af en celle eller tekstboksen eller, der viser beskrivende tekst, som titler, billedtekster eller kort instruktioner. Desuden en etiket kan få vist et beskrivende billede. Brug en etiket for fleksible placeringen af vejledning til at fremhæve tekst, og når flettede celler eller en bestemt celleplacering ikke er en praktisk løsning.

Et tekstfelt er en rektangulær boks, hvor du kan få vist skal du skrive eller redigere tekst eller data, der er bundet til en celle. Et tekstfelt kan også være et felt til statisk tekst, der viser skrivebeskyttede oplysninger. Brug en tekstboks som et alternativ til at angive tekst i en celle, når du vil have vist et objekt, der flyder frit. Du kan også bruge et tekstfelt for at få vist eller få vist tekst, som er uafhængig af række og kolonne grænser bevare layoutet af et gitter eller en tabel med data i regnearket.

Navn (formularobjekt)

Eksempel på et kontrolelement af typen etiket i en formular

Navn (ActiveX-objekt)

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen etiket

Tekstfelt (ActiveX-objekt)

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen tekstfelt

Toppen af siden

Tilføje et navn (formularobjekt)

 1. Få vist fanen Udvikler, hvis den ikke er tilgængelig.

  Sådan får du vist fanen Udvikler

  1. Klik på fanen filer, klik på Indstillinger, og klik på Tilpas båndet.

  2. Markér afkrydsningsfeltet Udvikler under Hovedfaner, og klik derefter på OK.

 2. Klik på Indsæt under fanen udvikler i gruppen kontrolelementer, og klik derefter på etiket Knapflade under Kontrolelementer til formular.

  Gruppen Kontrolelementer

 3. Klik på den placering i regnearket, hvor det øverste venstre hjørne af navnet skal placeres.

 4. Hvis du vil angive kontrolelementegenskaber, skal du højreklikke på kontrolelementet og derefter klikke på Formatér kontrolelement.

Toppen af siden

Tilføje et navn (ActiveX-objekt)

 1. Få vist fanen Udvikler, hvis den ikke er tilgængelig.

  Sådan får du vist fanen Udvikler

  1. Klik på fanen filer, klik på Indstillinger, og klik på Tilpas båndet.

  2. Markér afkrydsningsfeltet Udvikler under Hovedfaner, og klik derefter på OK.

 2. Klik på Indsæt under fanen udvikler i gruppen kontrolelementer, og klik derefter på etiket Knapflade under ActiveX-objekter.

  Gruppen Kontrolelementer

 3. Klik på den placering i regnearket, hvor det øverste venstre hjørne af navnet skal placeres.

 4. Hvis du vil redigere ActiveX-objektet, skal du sørge for, at du arbejder i designtilstand. Aktiver Designtilstand Knapflade under fanen Udvikler i gruppen Kontrolelementer.

 5. Klik på den placering i regnearket, hvor det øverste venstre hjørne af navnet skal placeres.

 6. Hvis du vil angive egenskaber for kontrolelementerne, skal du klikke på Egenskaber Knapflade under fanen Udvikler i gruppen Kontrolelementer.

  Tip!: Du kan også højreklikke på navnet og derefter klikke på Egenskaber.

  Dialogboksen Egenskaber vises. Du kan få flere oplysninger om hver formateringsegenskab ved at markere egenskaben og derefter trykke på F1 for at få vist et emne i Hjælp til Visual Basic. Du kan også skrive egenskabsnavnet i søgefeltet i Visual Basic Hjælp. I følgende afsnit opsummeres de formateringsegenskaber, der er tilgængelige.

  Oversigt over egenskaber efter funktionelle kategorier

Hvis du vil angive

Skal du bruge denne egenskab

Generelt:

Om kontrolelementet er indlæst, når projektmappen åbnes. Ignoreres ved ActiveX-objekter.

Automatisk indlæsning (Excel)

Om kontrolelementet kan modtage fokus og reagere på hændelser, der er oprettet af brugere.

Aktiveret (formular)

Om kontrolelementet kan redigeres.

Låst (formular)

Navnet på kontrolelementet.

Navn (formular)

Hvordan kontrolelementet er knyttet til cellen under det (flydende, kan flyttes, men ikke tilpasses eller kan flyttes og tilpasses).

Placering (Excel)

Om kontrolelementet kan udskrives.

Udskriv objekt (Excel)

Om kontrolelementet er synligt eller skjult.

Synlig (formular)

Tekst:

Skrifttypeattributter (fed, kursiv, størrelse, gennemstreget, understreget og tykkelse).

Fed, Kursiv, Størrelse, Gennemstreget, Understreget, Tykkelse (formular)

Beskrivende tekst om kontrolelementet, der identificerer eller beskriver det.

Titeltekst (formular)

Hvordan teksten er justeret i kontrolelementet (venstrejusteret, centreret eller højrejusteret).

Tekstjustering (formular)

Om indholdet i kontrolelementet automatisk skal ombrydes i slutningen af en linje.

Tekstombrydning (formular)

Størrelse og placering:

Om størrelsen på kontrolelementet automatisk skal justeres, så hele indholdet vises.

Tilpas automatisk (formular)

Højden eller bredden i punkter.

Højde, Bredde (formular)

Afstanden mellem kontrolelementet og venstre eller øverste kant i regnearket.

Venstre, Top (formular)

Formatering:

Baggrundsfarven.

Baggrundsfarve (formular)

Baggrundstypografien (gennemsigtig eller ugennemsigtig).

Baggrundstype (formular)

Rammefarven

Rammefarve (formular)

Rammetypen (ingen eller enkelt linje).

Rammetype (formular)

Forgrundsfarven.

Forgrundsfarve (formular)

Om kontrolelementet har en skygge.

Skygge (Excel)

Det visuelle udseende af rammen (flad, hævet, sænket, indrammet eller bulet).

Reliefvirkning (formular)

Billede:

Den bitmap, der skal vises i kontrolelementet.

Billede (formular)

Billedets placering i forhold til titelteksten (til venstre, øverst, til højre osv.).

Billedplacering (formular)

Tastatur og mus:

Genvejstasten for kontrolelementet.

Accelerator (formular)

Et brugerdefineret museikon.

Museikon (formular)

Den type markør, der vises, når brugeren anbringer musen på et bestemt objekt (f.eks. standard, pil eller tekstmarkør).

Musemarkør (formular)

Toppen af siden

Tilføje et tekstfelt (ActiveX-objekt)

 1. Få vist fanen Udvikler, hvis den ikke er tilgængelig.

  1. Få vist fanen Udvikler

  1. Klik på fanen filer, klik på Indstillinger, og klik på Tilpas båndet.

  2. Markér afkrydsningsfeltet udvikler under Hovedfaner, og klik derefter på OK

 2. Klik på Indsæt under fanen udvikler i gruppen kontrolelementer, og klik derefter på Tekstfelt Knapflade under ActiveX-objekter.

  Gruppen Kontrolelementer

 3. Klik på den placering i regnearket, hvor det øverste venstre hjørne af tekstfeltet skal placeres.

 4. Hvis du vil redigere ActiveX-objektet, skal du sørge for, at du arbejder i designtilstand. Aktiver Designtilstand Knapflade under fanen Udvikler i gruppen Kontrolelementer.

 5. Hvis du vil angive egenskaber for kontrolelementerne, skal du klikke på Egenskaber Knapflade under fanen Udvikler i gruppen Kontrolelementer.

  Tip!: Du kan også højreklikke på tekstfeltet og derefter klikke på Egenskaber.

  Dialogboksen Egenskaber vises. Du kan få flere oplysninger om hver formateringsegenskab ved at markere egenskaben og derefter trykke på F1 for at få vist et emne i Hjælp til Visual Basic. Du kan også skrive egenskabsnavnet i søgefeltet i Visual Basic Hjælp. I følgende afsnit opsummeres de formateringsegenskaber, der er tilgængelige.

  Oversigt over egenskaber efter funktionelle kategorier

Hvis du vil angive

Skal du bruge denne egenskab

Generelt:

Om kontrolelementet er indlæst, når projektmappen åbnes. Ignoreres ved ActiveX-objekter.

Automatisk indlæsning (Excel)

Om kontrolelementet kan modtage fokus og reagere på hændelser, der er oprettet af brugere.

Aktiveret (formular)

Om kontrolelementet kan redigeres.

Låst (formular)

Navnet på kontrolelementet.

Navn (formular)

Hvordan kontrolelementet er knyttet til cellen under det (flydende, kan flyttes, men ikke tilpasses eller kan flyttes og tilpasses).

Placering (Excel)

Om kontrolelementet kan udskrives.

Udskriv objekt (Excel)

Om kontrolelementet er synligt eller skjult.

Synlig (formular)

Tekst:

Om et ord eller et tegn er den grundenhed, der bruges til at udvide en markering.

Automatisk ordvalg (formular)

Skrifttypeattributter (fed, kursiv, størrelse, gennemstreget, understreget og tykkelse).

Fed, Kursiv, Størrelse, Gennemstreget, Understreget, Tykkelse (formular)

Om markeret tekst forbliver fremhævet, når kontrolelementet ikke er i fokus.

Skjul markering (formular)

Standardkørselstilstand for IME (Input Method Editor).

IME-tilstand (formular)

Om størrelsen på kontrolelementet skal justeres til at vise fulde eller delvise tekstlinjer.

Integralhøjde (formular)

Det maksimale antal tegn, som en bruger kan angive.

Maks. længde (formular)

Om kontrolelementet understøtter flere tekstlinjer.

Flere linjer (formular)

Pladsholdertegn, f.eks. stjerne (*), der skal vises i stedet for faktiske tegn.

Adgangskodetegn (formular)

Om brugeren kan markere en tekstlinje ved at klikke til venstre for teksten.

Valgt margen (formular)

Teksten i kontrolelementet.

Tekst (formular)

Hvordan teksten er justeret i kontrolelementet (venstrejusteret, centreret eller højrejusteret).

Tekstjustering (formular)

Om indholdet i kontrolelementet automatisk skal ombrydes i slutningen af en linje.

Tekstombrydning (formular)

Data og binding:

Det område, der er knyttet til værdien i kontrolelementet.

Sammenkædet celle (Excel)

Indholdet i eller tilstanden for kontrolelementet.

Værdi (formular)

Størrelse og placering:

Om størrelsen på kontrolelementet automatisk skal justeres, så hele indholdet vises.

Tilpas automatisk (formular)

Højden eller bredden i punkter.

Højde, Bredde (formular)

Afstanden mellem kontrolelementet og venstre eller øverste kant i regnearket.

Venstre, Top (formular)

Formatering:

Baggrundsfarven.

Baggrundsfarve (formular)

Baggrundstypografien (gennemsigtig eller ugennemsigtig).

Baggrundstype (formular)

Rammefarven

Rammefarve (formular)

Rammetypen (ingen eller enkelt linje).

Rammetype (formular)

Forgrundsfarven.

Forgrundsfarve (formular)

Om kontrolelementet har en skygge.

Skygge (Excel)

Det visuelle udseende af rammen (flad, hævet, sænket, indrammet eller bulet).

Reliefvirkning (formular)

Om der vises en automatisk fane, når en bruger skriver det maksimalt tilladte antal tegn i kontrolelementet.

Automatisk fane (formular)

Tastatur og mus:

Om træk og indsæt er aktiveret

Trækkefunktionsmåde (formular)

Markeringsfunktionsmåden ved åbning af kontrolelementet (markér alt eller markér ikke).

Angiv feltfunktionsmåde (formular)

Virkningen af at trykke på Enter (oprette en ny linje eller flytte fokus).

Angiv tastfunktionsmåde (formular)

Et brugerdefineret museikon.

Museikon (formular)

Den type markør, der vises, når brugeren anbringer musen på et bestemt objekt (f.eks. standard, pil eller tekstmarkør).

Musemarkør (formular)

Om faner er tilladt i redigeringsområdet.

Funktionsmåde af tabulatortast (formular)

Specifik for tekstfelt:

Om kontrolelementet har lodrette rullepaneler, vandrette rullepaneler eller begge.

Rullepaneler (formular)

Bemærkninger!: 

 • Hvis du vil oprette et tekstfelt med en række tegn som pladsholdere, der accepterer en adgangskode, skal du bruge egenskaben adgangskodetegn. Sørg for, at du beskytter den sammenkædede celle eller et andet sted, hvor teksten er gemt.

  Sikkerhedsnote!: 

  • Brug stærke adgangskoder, hvor du kombinerer store og små bogstaver, tal og symboler. Svage adgangskoder har ikke denne blanding af tegn. Stærk adgangskode: Y6dh!et5. Svag adgangskode: House27. Adgangskoder bør være på 8 eller flere tegn. En adgangskode på minimum 14 tegn er bedre.

  • Det er meget vigtigt, at du husker adgangskoden. Hvis du glemmer adgangskoden, kan den ikke læses igen. Gem de adgangskoder, du skriver ned, på et sikkert sted væk fra de oplysninger, de er med til at beskytte.

 • Hvis du vil oprette et rullende tekstfelt med flere linjer og med vandrette og lodrette rullepaneler, skal du indstille Flere streger til Sand, Tilpas automatisk og Ordombrydning til Falsk, Rullepaneler til 3 og Sammenkædet celle til den celleadresse (f.eks. D1), der skal indeholde teksten. Du indtaster en ny linje ved at trykke på enten Ctrl+Enter eller Skift+Enter. Dette opretter et specialtegn, der gemmes i den sammenkædede celle.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×