Tilføje et navn eller et tekstfelt i et diagram

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis nogen angiver data forkert, eller du mener, at en medarbejder kan være i tvivl om, hvordan man angiver data, kan du tilføje et navn. Et simpelt navn, f.eks. "Telefon", gør det klart for andre, hvad de skal skrive i en celle, og dine navne kan også give mere komplekse anvisninger.

Du kan føje navne til formularer og ActiveX-objekter.

Tilføje et navn (formularobjekt)

 1. Klik på udvikler, klikke på Indsæt, og klik derefter på etiket Knapflade .

  Gruppen Kontrolelementer

 2. Klik på den placering i regnearket, hvor det øverste venstre hjørne af navnet skal placeres.

 3. Hvis du vil angive kontrolelementegenskaber, skal du højreklikke på kontrolelementet og derefter klikke på Formatér kontrolelement.

 1. Klik på udvikler, og derefter klikke på Indsæt, og under ActiveX-objekter, skal du klikke på etiketten Knapflade .

  Gruppen Kontrolelementer

 2. Klik på den placering i regnearket, hvor det øverste venstre hjørne af navnet skal placeres.

 3. Klik på designtilstand Knapflade .

 4. Klik på den placering i regnearket, hvor det øverste venstre hjørne af navnet skal placeres.

 5. Hvis du vil angive egenskaber for kontrolelementer, skal du klikke på Egenskaber Knappen Rediger programkode .

  Tip!: Du kan også højreklikke på navnet og derefter klikke på Egenskaber.

  Dialogboksen Egenskaber åbnes. Du kan få detaljerede oplysninger om hver egenskab ved at markere den og trykke på F1 for at åbne et emne i Visual Basic Hjælp. Du kan også skrive egenskabsnavnet i feltet Søg i Visual Basic Hjælp. I denne tabel opsummeres egenskaberne.

  Oversigt over navneegenskaber efter funktionel kategori

Hvis du vil angive

Skal du bruge denne egenskab

Generelt:

Om kontrolelementet er indlæst, når projektmappen åbnes. Ignoreres ved ActiveX-objekter.

Automatisk indlæsning (Excel)

Om kontrolelementet kan modtage fokus og reagere på hændelser, der er oprettet af brugere.

Aktiveret (formular)

Om kontrolelementet kan redigeres.

Låst (formular)

Navnet på kontrolelementet.

Navn (formular)

Hvordan kontrolelementet er knyttet til cellen under det (flydende, kan flyttes, men ikke tilpasses eller kan flyttes og tilpasses).

Placering (Excel)

Om kontrolelementet kan udskrives.

Udskriv objekt (Excel)

Om kontrolelementet er synligt eller skjult.

Synlig (formular)

Tekst:

Skrifttypeattributter (fed, kursiv, størrelse, gennemstreget, understreget og tykkelse).

Fed, Kursiv, Størrelse, Gennemstreget, Understreget, Tykkelse (formular)

Beskrivende tekst om kontrolelementet, der identificerer eller beskriver det.

Titeltekst (formular)

Hvordan teksten er justeret i kontrolelementet (venstrejusteret, centreret eller højrejusteret).

Tekstjustering (formular)

Om indholdet i kontrolelementet automatisk skal ombrydes i slutningen af en linje.

Tekstombrydning (formular)

Størrelse og placering:

Om størrelsen på kontrolelementet automatisk skal justeres, så hele indholdet vises.

Tilpas automatisk (formular)

Højden eller bredden i punkter.

Højde, Bredde (formular)

Afstanden mellem kontrolelementet og venstre eller øverste kant i regnearket.

Venstre, Top (formular)

Formatering:

Baggrundsfarven.

Baggrundsfarve (formular)

Baggrundstypografien (gennemsigtig eller ugennemsigtig).

Baggrundstype (formular)

Rammefarven

Rammefarve (formular)

Rammetypen (ingen eller enkelt linje).

Rammetype (formular)

Forgrundsfarven.

Forgrundsfarve (formular)

Om kontrolelementet har en skygge.

Skygge (Excel)

Det visuelle udseende af rammen (flad, hævet, sænket, indrammet eller bulet).

Reliefvirkning (formular)

Billede:

Den bitmap, der skal vises i kontrolelementet.

Billede (formular)

Billedets placering i forhold til titelteksten (til venstre, øverst, til højre osv.).

Billedplacering (formular)

Tastatur og mus:

Genvejstasten for kontrolelementet.

Genvejstast (formular)

Et brugerdefineret museikon.

Ikonet Mus (formular)

Den type markør, der vises, når brugeren anbringer musen på et bestemt objekt (f.eks. standard, pil eller tekstmarkør).

Musemarkør (formular)

 1. Klik på udvikler, og derefter klikke på Indsæt, og under ActiveX-objekter, skal du klikke på Tekstboks Knapflade .

  Gruppen Kontrolelementer

 2. Klik på den placering i regnearket, hvor det øverste venstre hjørne af tekstfeltet skal placeres.

 3. Hvis du vil redigere ActiveX-objektet, skal du klikke på Designtilstand Knapflade .

 4. Hvis du vil angive egenskaber for kontrolelementer, skal du klikke på Egenskaber Knappen Rediger programkode .

  Tip!: Du kan også højreklikke på tekstfeltet og derefter klikke på Egenskaber.

  Dialogboksen Egenskaber vises. Du kan få flere oplysninger om de enkelte egenskaber ved at markere egenskaben og derefter trykke på F1 for at få vist et emne i Visual Basic Hjælp. Du kan også skrive egenskabsnavnet i feltet Søg i Visual Basic Hjælp. I følgende afsnit opsummeres de egenskaber, der er tilgængelige.

  Oversigt over tekstfeltegenskaber efter funktionel kategori

Hvis du vil angive

Skal du bruge denne egenskab

Generelt:

Om kontrolelementet er indlæst, når projektmappen åbnes. Ignoreres ved ActiveX-objekter.

Automatisk indlæsning (Excel)

Om kontrolelementet kan modtage fokus og reagere på hændelser, der er oprettet af brugere.

Aktiveret (formular)

Om kontrolelementet kan redigeres.

Låst (formular)

Navnet på kontrolelementet.

Navn (formular)

Hvordan kontrolelementet er knyttet til cellen under det (flydende, kan flyttes, men ikke tilpasses eller kan flyttes og tilpasses).

Placering (Excel)

Om kontrolelementet kan udskrives.

Udskriv objekt (Excel)

Om kontrolelementet er synligt eller skjult.

Synlig (formular)

Tekst:

Om et ord eller et tegn er den grundenhed, der bruges til at udvide en markering.

Automatisk ordvalg (formular)

Skrifttypeattributter (fed, kursiv, størrelse, gennemstreget, understreget og tykkelse).

Fed, Kursiv, Størrelse, Gennemstreget, Understreget, Tykkelse (formular)

Om markeret tekst forbliver fremhævet, når kontrolelementet ikke er i fokus.

Skjul markering (formular)

Standardkørselstilstand for IME (Input Method Editor).

IME-tilstand (formular)

Om størrelsen på kontrolelementet skal justeres til at vise fulde eller delvise tekstlinjer.

Integralhøjde (formular)

Det maksimale antal tegn, som en bruger kan angive.

Maks. længde (formular)

Om kontrolelementet understøtter flere tekstlinjer.

Flere linjer (formular)

Pladsholdertegn, f.eks. stjerne (*), der skal vises i stedet for faktiske tegn.

Adgangskodetegn (formular)

Om brugeren kan markere en tekstlinje ved at klikke til venstre for teksten.

Valgt margen (formular)

Teksten i kontrolelementet.

Tekst (formular)

Hvordan teksten er justeret i kontrolelementet (venstrejusteret, centreret eller højrejusteret).

Tekstjustering (formular)

Om indholdet i kontrolelementet automatisk skal ombrydes i slutningen af en linje.

Tekstombrydning (formular)

Data og binding:

Det område, der er knyttet til værdien i kontrolelementet.

Sammenkædet celle (Excel)

Indholdet i eller tilstanden for kontrolelementet.

Værdi (formular)

Størrelse og placering:

Om størrelsen på kontrolelementet automatisk skal justeres, så hele indholdet vises.

Tilpas automatisk (formular)

Højden eller bredden i punkter.

Højde, Bredde (formular)

Afstanden mellem kontrolelementet og venstre eller øverste kant i regnearket.

Venstre, Top (formular)

Formatering:

Baggrundsfarven.

Baggrundsfarve (formular)

Baggrundstypografien (gennemsigtig eller ugennemsigtig).

Baggrundstype (formular)

Rammefarven

Rammefarve (formular)

Rammetypen (ingen eller enkelt linje).

Rammetype (formular)

Forgrundsfarven.

Forgrundsfarve (formular)

Om kontrolelementet har en skygge.

Skygge (Excel)

Det visuelle udseende af rammen (flad, hævet, sænket, indrammet eller bulet).

Reliefvirkning (formular)

Om der vises en automatisk fane, når en bruger skriver det maksimalt tilladte antal tegn i kontrolelementet.

Automatisk fane (formular)

Tastatur og mus:

Om træk og indsæt er aktiveret

Trækkefunktionsmåde (formular)

Markeringsfunktionsmåden ved åbning af kontrolelementet (markér alt eller markér ikke).

Angiv feltfunktionsmåde (formular)

Virkningen af at trykke på Enter (oprette en ny linje eller flytte fokus).

Angiv tastfunktionsmåde (formular)

Et brugerdefineret museikon.

Ikonet Mus (formular)

Den type markør, der vises, når brugeren anbringer musen på et bestemt objekt (f.eks. standard, pil eller tekstmarkør).

Musemarkør (formular)

Om faner er tilladt i redigeringsområdet.

Funktionsmåde af tabulatortast (formular)

Specifik for tekstfelt:

Om kontrolelementet har lodrette rullepaneler, vandrette rullepaneler eller begge.

Rullepaneler (formular)

 1. Klik på Filer, klik på Indstillinger, og klik derefter på Tilpas båndet.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Udvikler under Hovedfaner, og klik derefter på OK.

Et navn identificerer formålet med en celle eller tekstfelt, viser korte anvisninger eller indeholder en titel eller en billedtekst. Et navn kan også vise et beskrivende billede, Brug et navn til fleksibel placering af anvisninger, til at fremhæve tekst, og når flettede celler eller en bestemt celleplacering ikke er en praktisk løsning.

Et tekstfelt er et rektangulært felt, hvor du kan få vist, skrive eller redigere tekst eller data i en celle. Et tekstfelt kan også være statisk og vise data, som brugere kun kan læse. Brug et tekstfelt som et alternativ til indtastning af tekst i en celle, når du vil have vist et objekt, der flyder frit. Du kan også bruge et tekstfelt til at få vist tekst, der er uafhængig af række- og kolonnegrænser, så layoutet for et gitter eller en tabel med data bevares i regnearket.

Navn på et formularobjekt:

Eksempel på et kontrolelement af typen etiket i en formular

Et ActiveX-objektnavn:

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen etiket

Et ActiveX-objekt af typen tekstfelt:

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen tekstfelt

Bemærk!: 

 • Hvis du vil oprette et tekstfelt med et sæt pladsholdertegn, der accepterer en adgangskode, skal du bruge egenskaben Adgangskodetegn. Sørg for, at du har beskyttet den sammenkædede celle eller en anden placering, hvor teksten er gemt. Brug stærke adgangskoder, der kombinerer store og små bogstaver, tal og symboler, f.eks. Y6dh!et5, og ikke Hus27.

  Og sørg for at huske din adgangskode. Hvis du glemmer den, kan vi ikke hjælpe dig med at finde den igen. Office har ikke en masternøgle til at låse alt op med. Gem adgangskoder på et sikkert sted væk fra de oplysninger, som de er med til at beskytte.

 • Hvis du vil oprette et rullende tekstfelt med flere linjer og med vandrette og lodrette rullepaneler, skal du indstille Flere streger til Sand, Tilpas automatisk og Ordombrydning til Falsk, Rullepaneler til 3 og Sammenkædet celle til den celleadresse (f.eks. D1), der skal indeholde teksten. Du indtaster en ny linje ved at trykke på enten Ctrl+Enter eller Skift+Enter. Dette opretter et specialtegn, der gemmes i den sammenkædede celle.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×