Tilføje en udfyldning eller effekt til en figur eller tekstboks

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan ændre udseendet af en figur eller tekst, ved at ændre udfyldningen eller ved at tilføje effekter som skygger, skær, refleksioner, bløde kanter, facetter og tredimensionelle (3D) rotationer.

Et fyld er en farve, et mønster, en struktur, et billede eller en graduering, der anvendes i det indre af en figur. En graduering er et gradvist forløb af farver og skygger, normalt fra én farve til en anden eller fra én skyggefarve til en anden.

SmartArt-grafik med massiv udfyldning og figurer med gradueringsfyld

Ændre fyldfarven på en figur påvirker den indvendige eller forsiden af figuren. Hvis du føjer en effekt til en figur, som en skygge, og vil bruge en anden farve til effekten, skal du ændre farven på skyggen separat fra fyldfarven.

En 3D-effekt tilfører en skygge dybde. Du kan føje en indbygget kombination af 3D-effekter til figurer, eller du kan tilføje individuelle effekter. Du kan føje kombinationer af enkelteffekter til figurer i disse programmer: Excel, Outlook, Word og PowerPoint.

Tilføje en effekt eller udfyldning

Hvis du vil tilføje en effekt eller udfyldning, skal du klikke på figuren, klik på Formatér, klik på pilen ud for Figurfyld eller Figureffekter og vælge en farve, graduering, struktur eller effekt.

 1. Klik på den figur, du vil udfylde. Hvis du vil føje den samme udfyldning til flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter holde Ctrl nede, mens du klikker på de andre figurer.

 2. Klik på pilen ud for Figurfyld i gruppen Figurtypografier under fanen Formatér.

  Farveindstillingsmenuen Fyldfarve til figur

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på den ønskede farve, hvis du vil tilføje eller ændre en fyldfarve.

  • Hvis du ikke vil vælge en farve, skal du klikke på Ingen udfyldning.

  • Hvis du vil ændre en farve, som ikke findes blandt temafarverne, skal du klikke på Flere fyldfarver og derefter enten klikke på den ønskede farve under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du på et senere tidspunkt ændrer dokumenttemaet.

  • Du kan justere figurens gennemsigtighed ved at klikke på Flere fyldfarver . Bevæg skyderen Gennemsigtighed nederst i dialogboksen Farver , eller skriv et tal i feltet ud for skyderen. Du kan regulere gennemsigtighedsprocenten fra 0 % (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) til 100 % (helt gennemsigtig).

  • Klik på Billede, hvis du vil tilføje eller ændre et fyldbillede, som findes i mappen med det billede, du vil bruge, klik på billedfilen, og klik derefter på Indsæt.

  • Peg på Graduering, hvis du vil tilføje eller ændre en fyldgraduering, og klik derefter på den ønskede gradueringsvariation. Klik på Flere gradueringer, hvis du vil tilpasse gradueringen, og vælg derefter indstillinger.

  • Peg på Struktur, hvis du vil tilføje eller ændre en fyldstruktur, og klik derefter på den ønskede struktur. Klik på Flere strukturer, hvis du vil tilpasse strukturen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

Toppen af siden

Du kan finde flere oplysninger om at tilføje en effekt eller udfyldning, Vælg et element på rullelisten.

 1. Højreklik på den figur, du vil føje et mønsterfyld til, og vælg Formatér figur.

 2. Klik på Fyld i ruden Formatér figur, og klik derefter på Mønsterfyld.

  Valg af mønsterfyld i ruden Formatér figur

 3. Vælg et mønster, og hvis du vil, klikke på pilene ud for forgrund og baggrund, og vælg en farvekombination.

Toppen af siden

Du kan tilføje en række forskellige effekter til dine tekstfelter og figurer som facetkanter eller refleksioner.

 1. Klik på den figur, du vil føje en effekt til. Hvis du vil tilføje den samme effekt i flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter holde Ctrl nede, mens du klikker på de andre figurer.

 2. Klik på Figureffekter i gruppen Figurtypografier under fanen Formatér, og vælg en indstilling på listen.

  Menuen Figureffekter

  • Peg på Forudindstillet, hvis du vil tilføje eller ændre en indbygget kombination af effekter, og klik derefter på den ønskede effekt.

   Klik på 3D-indstillinger, hvis du vil tilpasse den indbyggede effekt, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Skygge, hvis du vil tilføje eller ændre en skygge, og klik derefter på den ønskede skygge.

   Klik på Skyggeindstillinger, hvis du vil tilpasse skyggen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Refleksion, hvis du vil tilføje eller ændre en refleksion, og klik derefter på den ønskede refleksionsvariation.

   Klik på Refleksionsindstillinger, hvis du vil tilpasse refleksionen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Skær, hvis du vil tilføje eller ændre et skær, og klik derefter på den ønskede skærvariation.

   Klik på Indstillinger for skær, hvis du vil tilpasse skæret, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Bløde kanter, hvis du vil tilføje eller ændre en blød kant, og klik derefter på størrelsen og farven af den ønskede kant.

   Klik på Indstillinger for bløde kanter, hvis du vil tilpasse de bløde kanter, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Facet, hvis du vil tilføje eller ændre en kant, og klik derefter på den ønskede facet.

   Klik på 3D-indstillinger, hvis du vil tilpasse facetten, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på 3D-rotation, hvis du vil tilføje eller ændre en 3D-rotation, og klik derefter på den ønskede rotation.

   Klik på Indstillinger for rotation af 3D-billeder, hvis du vil tilpasse rotationen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

   Bemærkninger!: 

   • Gentag trin to ovenfor, hvis du vil oprette en brugerdefineret effekt ved at tilføje flere enkelteffekter.

   • Hvis du føjer en 3D-effekt, f.eks. en facet, til figuren og derefter tilføjer en blød kant, kan du ikke se nogen ændringer på figuren, fordi 3D-effekten får forrang. Hvis du derimod sletter 3D-effekten, er den bløde kant synlig.

Toppen af siden

 1. Klik på den figur, du vil slette udfyldningen fra. Hvis du vil slette den samme udfyldning i flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter holde Ctrl nede, mens du klikker på de andre figurer.

 2. Klik på pilen ud for Figurfyld i gruppen Figurtypografier under fanen Formatér, og klik derefter på Ingen udfyldning.

  Vælge Ingen udfyldning

Toppen af siden

 1. Klik på den figur, du vil slette effekten fra. Hvis du vil slette den samme effekt i flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter holde Ctrl nede, mens du klikker på de andre figurer.

 2. Klik på Figureffekter i gruppen Figurtypografier under fanen Formatér, og gør derefter et af følgende.

  Menuen Figureffekter

  • Peg på Forudindstillet, hvis du vil slette en indbygget kombination af effekter fra figuren, og klik derefter på Ingen forudindstillinger.

   Bemærk!:  Når du klikker på Ingen forudindstillinger, fjerner du ikke eventuelle skyggeeffekter, der er anvendt på figuren. Benyt fremgangsmåden nedenfor, hvis du vil fjerne skygger fra en figur.

  • Du kan slette en skygge ved at pege på Skygge og derefter klikke på Ingen skygge.

  • Du kan slette en reflektion ved at pege på Refleksion og derefter klikke på Ingen refleksion.

  • Du kan slette et skær ved at pege på Skær og derefter klikke på Intet skær.

  • Peg på Bløde kanter, hvis du vil slette bløde kanter, og klik derefter på Ingen bløde kanter.

  • Du kan slette en kant ved at pege på Facet og derefter klikke på Ingen facet.

  • Du kan slette 3D-rotation ved at pege på 3D-rotation og derefter klikke på Ingen rotation.

Bemærk!: Hvis du har tilføjet flere enkelteffekter, skal du gentage trin to ovenfor for at slette alle effekterne.

Toppen af siden

Se også

Tilføje eller ændre et Figurfyld

 1. Klik på den figur, du vil tilføje et fyld til.

  Hvis du vil tilføje det samme fyld til flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter trykke på og holde CTRL NEDE, mens du klikker på de andre figurer.

 2. Klik på pilen ud for Fyldfarve til figur under Tegnefunktioner under fanen Formatér i gruppen Figurtypografier, og gør derefter et af følgende:

  Fanen Formatér under Tegnefunktioner

  Hvis du ikke får vist fanerne Tegnefunktioner eller Format, skal du kontrollere, at du har markeret figuren. Du muligvis dobbeltklikke på figuren for at åbne fanen Formater.

  • Tilføje eller ændre en fyldfarve, skal du klikke på den ønskede farve eller vælge en farve, skal du klikke på Ingen udfyldning.

   Hvis du vil ændre til en farve, der ikke er i temafarver, klikke på Flere farver og derefter enten klikke på den farve, du vil under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokument tema.

   Tip!: Du kan også justere gennemsigtigheden af figuren ved at klikke på Flere farver. Flytte skyderen Gennemsigtighed, eller Angiv et tal i feltet ud for skyderen nederst i dialogboksen farver. Du kan variere procentdelen af gennemsigtighed fra 0% (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) til 100% (helt gennemsigtig).

  • Klik på Billede, hvis du vil tilføje eller ændre et fyldbillede, som findes i mappen med det billede, du vil bruge, klik på billedfilen, og klik derefter på Indsæt.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldfarvegraduering, skal du pege på Graduering og derefter klikke på den ønskede gradueringsvariation.

   Klik på Flere gradueringer, hvis du vil tilpasse gradueringen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldstruktur, skal du pege på Struktur og derefter klikke på den ønskede struktur.

   Klik på Flere strukturer, hvis du vil tilpasse en struktur, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

Toppen af siden

Du kan finde flere oplysninger om at tilføje en effekt eller udfyldning, Vælg et element på rullelisten.

 1. Højreklik på den figur, du vil føje et mønsterfyld til, og vælg Formatér figur.

 2. Klik på fanen Fyld i dialogboksen Formatér figur.

 3. Vælg mønsterfyld i ruden Fyld, og vælg derefter et mønster, forgrundsfarve og baggrundsfarve for dine mønsterfyld.

Toppen af siden

 1. Klik på den figur, du vil føje en effekt til.

  Hvis du vil tilføje den samme effekt til flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter trykke på og holde CTRL NEDE, mens du klikker på de andre figurer.

 2. Klik på Figureffekter under Tegnefunktioner under fanen Formatér i gruppen Figurtypografier, og gør derefter et af følgende:

  Fanen Formatér under Tegnefunktioner

  Hvis du ikke får vist fanerne Tegnefunktioner eller Format, skal du kontrollere, at du har markeret figuren. Du muligvis dobbeltklikke på figuren for at åbne fanen Formater.

  • Peg på Forudindstillet, hvis du vil tilføje eller ændre en indbygget kombination af effekter, og klik derefter på den ønskede effekt.

   Klik på 3D-indstillinger, hvis du vil tilpasse den indbyggede effekt, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Skygge, hvis du vil tilføje eller ændre en skygge, og klik derefter på den ønskede skygge.

   Klik på Skyggeindstillinger, hvis du vil tilpasse skyggen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Refleksion, hvis du vil tilføje eller ændre en refleksion, og klik derefter på den ønskede refleksionsvariation.

   Klik på Refleksionsindstillinger, hvis du vil tilpasse refleksionen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Skær, hvis du vil tilføje eller ændre et skær, og klik derefter på den ønskede skærvariation.

   Klik på Indstillinger for skær, hvis du vil tilpasse skæret, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Bløde kanter, hvis du vil tilføje eller ændre en blød kant, og klik derefter på størrelsen og farven af den ønskede kant.

   Klik på Indstillinger for bløde kanter, hvis du vil tilpasse de bløde kanter, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Facet, hvis du vil tilføje eller ændre en kant, og klik derefter på den ønskede facet.

   Klik på 3D-indstillinger, hvis du vil tilpasse facetten, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på 3D-rotation, hvis du vil tilføje eller ændre en 3D-rotation, og klik derefter på den ønskede rotation.

   Klik på Indstillinger for rotation af 3D-billeder, hvis du vil tilpasse rotationen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

   Bemærkninger!: 

   • Gentag trin to ovenfor, hvis du vil oprette en brugerdefineret effekt ved at tilføje flere enkelteffekter.

   • Hvis du føjer en 3D-effekt, f.eks. en facet, til figuren og derefter tilføjer en blød kant, kan du ikke se nogen ændringer på figuren, fordi 3D-effekten får forrang. Hvis du derimod sletter 3D-effekten, er den bløde kant synlig.

Toppen af siden

 1. Klik på den figur, du vil slette et fyld fra.

  Hvis du vil slette det samme fyld i flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter trykke på og holde CTRL NEDE, mens du klikker på de andre figurer.

 2. Klik på pilen ud for Fyldfarve til figur under Tegnefunktioner i gruppen Figurtypografier under fanen Formatér, og klik derefter på Ingen udfyldning.

  Gruppen Figurtypografier

  Hvis du ikke får vist fanerne Tegnefunktioner eller Format, skal du kontrollere, at du har markeret figuren. Du muligvis dobbeltklikke på figuren for at åbne fanen Formater.

Toppen af siden

 1. Klik på den figur, du vil slette effekten fra.

  Hvis du vil slette den samme effekt fra flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter trykke på og holde CTRL NEDE, mens du klikker på de andre figurer.

 2. Klik på Figureffekter under Tegnefunktioner under fanen Formatér i gruppen Figurtypografier, og gør derefter et af følgende:

  Gruppen Figurtypografier

  Hvis du ikke får vist fanerne Tegnefunktioner eller Format, skal du kontrollere, at du har markeret figuren. Du muligvis dobbeltklikke på figuren for at åbne fanen Formater.

  • Peg på Forudindstillet, hvis du vil slette en indbygget kombination af effekter fra figuren, og klik derefter på Ingen forudindstillinger.

   Bemærk!:  Når du klikker på Ingen forudindstillinger, fjerner du ikke eventuelle skyggeeffekter, der er anvendt på figuren. Benyt fremgangsmåden nedenfor, hvis du vil fjerne skygger fra en figur.

  • Hvis du vil slette en skygge fra figuren, pege på skygge, og klik derefter på Ingen skygge.

  • Hvis du vil slette en reflektion fra figuren, pege på refleksion, og klik derefter på Ingen refleksion.

  • Hvis du vil slette et skær fra figuren, peg på skær, og klik derefter på Intet skær.

  • Hvis du vil slette bløde kanter fra figuren, peg på Bløde kanter, og klik derefter på Ingen bløde kanter.

  • Hvis du vil slette en kant fra figuren, peg på facet, og klik derefter på Ingen facet.

  • Hvis du vil slette 3D-rotation fra figuren, pege på 3D-Rotation, og klik derefter på Ingen Rotation.

Bemærk!: Hvis du har tilføjet flere enkelteffekter, skal du gentage trin to ovenfor for at slette alle effekterne.

Toppen af siden

Tilføje eller ændre et fyld

Vælg et Microsoft Office-program på rullelisten.

 1. Klik på den figur eller tekst, du vil føje et fyld til.

  For at tilføje det samme fyld til flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første del, og tryk derefter på og holde Skift NEDE, mens du klikker på de andre.

 2. Klik på Fyldfarve til figur under Tegnefunktioner under fanen Formatér i gruppen Figurtypografier, og gør derefter et af følgende:

  Tegnefunktioner, fanen Formater

  • Tilføje eller ændre en fyldfarve, skal du klikke på den ønskede farve eller vælge en farve, skal du klikke på Ingen udfyldning.

   Hvis du vil ændre til en farve, der ikke er i temafarver, klikke på Flere farver og derefter enten klikke på den farve, du vil under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokument tema.

   Du kan også justere gennemsigtigheden af fyld ved at klikke på Flere farver. Flytte skyderen Gennemsigtighed, eller Angiv et tal i feltet ud for skyderen nederst i dialogboksen farver. Du kan variere procentdelen af gennemsigtighed fra 0% (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) til 100% (helt gennemsigtig).

  • Klik på billede for at tilføje eller ændre et fyldbillede, Find og klik på det billede, du vil bruge, og klik derefter på Indsæt.

  • For at tilføje eller ændre et fyld graduering, peg på graduering, og klik derefter på den graduering variation, du vil.

   Klik på Flere gradueringer, hvis du vil tilpasse gradueringen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldstruktur, skal du pege på Struktur og derefter klikke på den ønskede struktur.

   Klik på Flere strukturer, hvis du vil tilpasse en struktur, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

Bemærk!: Mønsterfyld er ikke tilgængelige i Excel 2007, men du kan bruge dette tilføjelsesprogram til at opnå den samme effekt. Du kan finde flere oplysninger, se Tilføj mønsterfyld til en Excel 2007-diagram eller en figur.

Toppen af siden

 1. Klik på den figur eller tekst, du vil føje et fyld til.

  For at tilføje det samme fyld til flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første del, og tryk derefter på og holde Skift NEDE, mens du klikker på de andre.

 2. Klik på Fyldfarve til figur under Tegnefunktioner eller Tekstboksværktøjer under fanen Formatér i gruppen Figurtypografier eller Tekstbokstypografier, og gør derefter et af følgende:

  Tekstboksværktøjer, fanen Formater

  • Tilføje eller ændre en fyldfarve, skal du klikke på den ønskede farve eller vælge en farve, skal du klikke på Ingen udfyldning.

   Hvis du vil ændre til en farve, der ikke er i temafarver, klikke på Flere farver og derefter enten klikke på den farve, du vil under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokument tema.

   Du kan også justere gennemsigtigheden ved at klikke på Flere farver. Flytte skyderen Gennemsigtighed, eller Angiv et tal i feltet ud for skyderen nederst i dialogboksen farver. Du kan variere procentdelen af gennemsigtighed fra 0% (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) til 100% (helt gennemsigtig).

  • Klik på Billede, hvis du vil tilføje eller ændre et fyldbillede, som findes i mappen med det billede, du vil bruge, klik på billedfilen, og klik derefter på Indsæt.

  • For at tilføje eller ændre et fyld graduering, peg på graduering, og klik derefter på den graduering variation, du vil.

   Klik på Flere gradueringer, hvis du vil tilpasse gradueringen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldstruktur, skal du pege på Struktur og derefter klikke på den ønskede struktur.

   Klik på Flere strukturer, hvis du vil tilpasse en struktur, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre et mønster, skal du klikke på Mønster og derefter klikke på de ønskede indstillinger.

Toppen af siden

 1. Klik på den figur eller tekst, du vil føje et fyld til.

  For at tilføje det samme fyld til flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første del, og tryk derefter på og holde Skift NEDE, mens du klikker på de andre.

 2. Klik på Fyldfarve til figur under Tegnefunktioner under fanen Formatér i gruppen Figurtypografier, og gør derefter et af følgende:

  Tegnefunktioner, fanen Formater

  • Tilføje eller ændre en fyldfarve, skal du klikke på den ønskede farve eller vælge en farve, skal du klikke på Ingen udfyldning.

   Hvis du vil ændre til en farve, der ikke er i temafarver, klikke på Flere farver og derefter enten klikke på den farve, du vil under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokument tema.

   Du kan også justere gennemsigtigheden af fyld ved at klikke på Flere farver. Flytte skyderen Gennemsigtighed, eller Angiv et tal i feltet ud for skyderen nederst i dialogboksen farver. Du kan variere procentdelen af gennemsigtighed fra 0% (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) til 100% (helt gennemsigtig).

  • Klik på billede for at tilføje eller ændre et fyldbillede, Find og klik på det billede, du vil bruge, og klik derefter på Indsæt.

  • For at tilføje eller ændre et fyld graduering, peg på graduering, og klik derefter på den graduering variation, du vil.

   Klik på Flere gradueringer, hvis du vil tilpasse gradueringen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldstruktur, skal du pege på Struktur og derefter klikke på den ønskede struktur.

   Klik på Flere strukturer, hvis du vil tilpasse en struktur, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

Bemærk!: Mønsterfyld er ikke tilgængelige i PowerPoint. Du kan dog føje fyld til figurer. Du kan finde flere oplysninger, se Ingen flere mønsterfyld i PowerPoint 2007.

Toppen af siden

 1. Klik på den figur eller tekst, du vil føje et fyld til.

  For at tilføje det samme fyld til flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første del, og tryk derefter på og holde Skift NEDE, mens du klikker på de andre.

 2. Klik på Fyldfarve til figur under Tegnefunktioner eller Tekstboksværktøjer under fanen Formatér i gruppen Figurtypografier eller Tekstbokstypografier, og gør derefter et af følgende:

  Tekstboksværktøjer, fanen Formater

  • Tilføje eller ændre en fyldfarve, skal du klikke på den ønskede farve eller vælge en farve, skal du klikke på Ingen udfyldning.

   Hvis du vil ændre til en farve, der ikke er i temafarver, klikke på Flere farver og derefter enten klikke på den farve, du vil under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokument tema.

   Du kan også justere gennemsigtigheden ved at klikke på Flere farver. Flytte skyderen Gennemsigtighed, eller Angiv et tal i feltet ud for skyderen nederst i dialogboksen farver. Du kan variere procentdelen af gennemsigtighed fra 0% (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) til 100% (helt gennemsigtig).

  • Klik på Billede, hvis du vil tilføje eller ændre et fyldbillede, som findes i mappen med det billede, du vil bruge, klik på billedfilen, og klik derefter på Indsæt.

  • For at tilføje eller ændre et fyld graduering, peg på graduering, og klik derefter på den graduering variation, du vil.

   Klik på Flere gradueringer, hvis du vil tilpasse gradueringen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldstruktur, skal du pege på Struktur og derefter klikke på den ønskede struktur.

   Klik på Flere strukturer, hvis du vil tilpasse en struktur, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre et mønster, skal du klikke på Mønster og derefter klikke på de ønskede indstillinger.

Toppen af siden

Tilføje eller ændre en effekt

Vælg et Microsoft Office-program på rullelisten.

 1. Klik på den figur eller tekst, du vil føje en effekt til.

  Hvis du vil tilføje den samme effekt på flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første opgave, og tryk derefter på og holde Skift NEDE, mens du klikker på de andre.

 2. Klik på Figureffekter under Tegnefunktioner under fanen Formatér i gruppen Figurtypografier, og gør derefter et af følgende:

  Tegnefunktioner, fanen Formater

  • Peg på Forudindstillet, hvis du vil tilføje eller ændre en indbygget kombination af effekter, og klik derefter på den ønskede effekt.

   Klik på 3D-indstillinger, hvis du vil tilpasse den indbyggede effekt, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Skygge, hvis du vil tilføje eller ændre en skygge, og klik derefter på den ønskede skygge.

   Klik på Skyggeindstillinger, hvis du vil tilpasse skyggen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Refleksion, hvis du vil tilføje eller ændre en refleksion, og klik derefter på den ønskede refleksionsvariation.

  • Peg på Skær, hvis du vil tilføje eller ændre et skær, og klik derefter på det ønskede skærvariant.

   Klik på Flere skærfarver, hvis du vil tilpasse skærfarverne, og vælg derefter den ønskede farve. Hvis du vil skifte til en farve, som ikke findes i temafarver, skal du klikke på Flere farver og derefter enten klikke på den farve, du vil bruge, under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentet tema.

  • Peg på Bløde kanter, hvis du vil anvende eller ændre en blød kant, og klik derefter på størrelsen af den ønskede kant.

  • Peg på Facet, hvis du vil tilføje eller ændre en kant, og klik derefter på den ønskede facet.

   Klik på 3D-indstillinger, hvis du vil tilpasse facetten, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på 3D-rotation, hvis du vil tilføje eller ændre en 3D-rotation, og klik derefter på den ønskede rotation.

   Klik på Indstillinger for rotation af 3D-billeder, hvis du vil tilpasse rotationen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

   Bemærkninger!: 

   • Gentag trin to ovenfor, hvis du vil oprette en brugerdefineret effekt ved at tilføje flere enkelteffekter.

   • Hvis du tilføjer en 3D-effekt, som en facet eller 3D-rotation, og derefter tilføje en blød kant, kan du ikke kan se ændringer til den figur eller tekstboks, fordi den 3D-effekt har højere prioritet. Hvis du sletter en 3D-effekt, er effekten Blød kant dog synligt.

Toppen af siden

 1. Klik på den figur eller tekst, du vil føje en effekt til.

  Hvis du vil tilføje den samme effekt på flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første opgave, og tryk derefter på og holde Skift NEDE, mens du klikker på de andre.

 2. Klik på Fyldfarve til figur under Tegnefunktioner eller Tekstboksværktøjer under fanen Formatér i gruppen Figurtypografier eller Tekstbokstypografier, og gør derefter et af følgende:

  Tekstboksværktøjer, fanen Formater

  • Klik på Skyggeeffekt for at tilføje eller ændre en skygge i gruppen Skyggeeffekter, og vælg derefter den ønskede skygge.

   Hvis du vil tilpasse skyggefarven, skal du pege på Skyggefarve og derefter klikke på den ønskede farve.

   Hvis du vil ændre til en farve, der ikke er i temafarver, klikke på Flere skyggefarver og derefter enten klikke på den farve, du vil under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen brugerdefinerede farver og farver på Standard fanen opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokument tema.

  • Klik på 3D-effekter for at tilføje eller ændre en 3D-effekt i gruppen 3D-effekter, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

Toppen af siden

 1. Klik på den figur eller tekst, du vil føje en effekt til.

  Hvis du vil tilføje den samme effekt på flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første opgave, og tryk derefter på og holde Skift NEDE, mens du klikker på de andre.

 2. Klik på Figureffekter under Tegnefunktioner under fanen Formatér i gruppen Figurtypografier, og gør derefter et af følgende:

  Tegnefunktioner, fanen Formater

  • Peg på Forudindstillet, hvis du vil tilføje eller ændre en indbygget kombination af effekter, og klik derefter på den ønskede effekt.

   Klik på 3D-indstillinger, hvis du vil tilpasse den indbyggede effekt, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Skygge, hvis du vil tilføje eller ændre en skygge, og klik derefter på den ønskede skygge.

   Klik på Skyggeindstillinger, hvis du vil tilpasse skyggen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Refleksion, hvis du vil tilføje eller ændre en refleksion, og klik derefter på den ønskede refleksionsvariation.

  • Peg på Skær, hvis du vil tilføje eller ændre et skær, og klik derefter på det ønskede skærvariant.

   Klik på Flere skærfarver, hvis du vil tilpasse skærfarverne, og vælg derefter den ønskede farve. Hvis du vil skifte til en farve, som ikke findes i temafarver, skal du klikke på Flere farver og derefter enten klikke på den farve, du vil bruge, under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentet tema.

  • Peg på Bløde kanter, hvis du vil anvende eller ændre en blød kant, og klik derefter på størrelsen af den ønskede kant.

  • Peg på Facet, hvis du vil tilføje eller ændre en kant, og klik derefter på den ønskede facet.

   Klik på 3D-indstillinger, hvis du vil tilpasse facetten, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på 3D-rotation, hvis du vil tilføje eller ændre en 3D-rotation, og klik derefter på den ønskede rotation.

   Klik på Indstillinger for rotation af 3D-billeder, hvis du vil tilpasse rotationen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

   Bemærkninger!: 

   • Gentag trin to ovenfor, hvis du vil oprette en brugerdefineret effekt ved at tilføje flere enkelteffekter.

   • Hvis du tilføjer en 3D-effekt, som en facet eller 3D-rotation, og derefter tilføje en blød kant, kan du ikke kan se ændringer til den figur eller tekstboks, fordi den 3D-effekt har højere prioritet. Hvis du sletter en 3D-effekt, er effekten Blød kant dog synligt.

Toppen af siden

 1. Klik på den figur eller tekst, du vil føje en effekt til.

  Hvis du vil tilføje den samme effekt på flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første opgave, og tryk derefter på og holde Skift NEDE, mens du klikker på de andre.

 2. Klik på Fyldfarve til figur under Tegnefunktioner eller Tekstboksværktøjer under fanen Formatér i gruppen Figurtypografier eller Tekstbokstypografier, og gør derefter et af følgende:

  Tekstboksværktøjer, fanen Formater

  • Klik på Skyggeeffekt for at tilføje eller ændre en skygge i gruppen Skyggeeffekter, og vælg derefter den ønskede skygge.

   Hvis du vil tilpasse skyggefarven, skal du pege på Skyggefarve og derefter klikke på den ønskede farve.

   Hvis du vil ændre til en farve, der ikke er i temafarver, klikke på Flere skyggefarver og derefter enten klikke på den farve, du vil under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen brugerdefinerede farver og farver på Standard fanen opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokument tema.

  • Klik på 3D-effekter for at tilføje eller ændre en 3D-effekt i gruppen 3D-effekter, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

Toppen af siden

Slette et fyld

Vælg et Microsoft Office-program på rullelisten.

 1. Klik på den figur eller tekstboks, du vil slette et fyld fra.

  Hvis du vil slette det samme fyld fra flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første del, og tryk derefter på og holde Skift NEDE, mens du klikker på de andre.

 2. Klik på Fyldfarve til figur under Tegnefunktioner under fanen Formatér i gruppen Figurtypografier, og klik derefter på Ingen udfyldning.

  Billede af gruppen Figurtypografier

Toppen af siden

 1. Klik på den figur eller tekstboks, du vil slette et fyld fra.

  Hvis du vil slette det samme fyld fra flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første del, og tryk derefter på og holde Skift NEDE, mens du klikker på de andre.

 2. Klik på Fyldfarve til figur under Tegnefunktioner eller Tekstboksværktøjer under fanen Formatér i gruppen Figurtypografier eller Tekstbokstypografier, og klik derefter på Ingen udfyldning.

  Gruppen Tekstfelttypografier

Toppen af siden

 1. Klik på den figur eller tekstboks, du vil slette et fyld fra.

  Hvis du vil slette det samme fyld fra flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første del, og tryk derefter på og holde Skift NEDE, mens du klikker på de andre.

 2. Klik på Fyldfarve til figur under Tegnefunktioner under fanen Formatér i gruppen Figurtypografier, og klik derefter på Ingen udfyldning.

  Billede af gruppen Figurtypografier

Toppen af siden

 1. Klik på den figur eller tekstboks, du vil slette et fyld fra.

  Hvis du vil slette det samme fyld fra flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første del, og tryk derefter på og holde Skift NEDE, mens du klikker på de andre.

 2. Klik på Fyldfarve til figur under Tegnefunktioner eller Tekstboksværktøjer under fanen Formatér i gruppen Figurtypografier eller Tekstbokstypografier, og klik derefter på Ingen udfyldning.

  Gruppen Tekstfelttypografier

Toppen af siden

Slette en effekt

Vælg et Microsoft Office-program på rullelisten.

 1. Klik på den figur eller tekstboks, du vil slette effekten fra.

  Hvis du vil slette den samme effekt fra flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første del, og tryk derefter på og holde Skift NEDE, mens du klikker på de andre.

 2. Klik på Figureffekter under Tegnefunktioner under fanen Formatér i gruppen Figurtypografier, og gør derefter et af følgende:

  Billede af gruppen Figurtypografier

  • Hvis du vil slette en indbygget kombination af effekter, peg på forudindstillet, og klik derefter på Ingen forudindstillinger.

  • Du kan slette en skygge ved at pege på Skygge og derefter klikke på Ingen skygge.

  • Du kan slette en reflektion ved at pege på Refleksion og derefter klikke på Ingen refleksion.

  • Du kan slette et skær ved at pege på Skær og derefter klikke på Intet skær.

  • Peg på Bløde kanter, hvis du vil slette bløde kanter, og klik derefter på Ingen bløde kanter.

  • Du kan slette en kant ved at pege på Facet og derefter klikke på Ingen facet.

  • Du kan slette 3D-rotation ved at pege på 3D-rotation og derefter klikke på Ingen rotation.

Hvis du vil slette flere enkelteffekter, skal du gentage trin to ovenfor.

Toppen af siden

 1. Klik på den figur eller tekstboks, du vil slette effekten fra.

  Hvis du vil slette den samme effekt fra flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første del, og tryk derefter på og holde Skift NEDE, mens du klikker på de andre.

 2. Gør et af følgende fremgangsmåder under Tegnefunktioner eller Tekstboksværktøjer, fanen Format:

  Tekstboksværktøjer, fanen Formatér, effektknapper

  • Hvis du vil slette en skygge, skal du i gruppen Skyggeeffekter klikke på Skyggeeffekter og derefter klikke på Ingen skyggeeffekt.

  • Slette en 3D-effekt, 3D-effekter i gruppen, skal du klikke på 3D-effekter, og klik derefter på Ingen 3D-effekt.

Bemærk!: Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner, Tekstboksværktøjer, eller Format, skal du kontrollere, at du har klikket på figuren eller teksten.

Toppen af siden

 1. Klik på den figur eller tekstboks, du vil slette effekten fra.

  Hvis du vil slette den samme effekt fra flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første del, og tryk derefter på og holde Skift NEDE, mens du klikker på de andre.

 2. Klik på Figureffekter under Tegnefunktioner under fanen Formatér i gruppen Figurtypografier, og gør derefter et af følgende:

  Billede af gruppen Figurtypografier

  • Hvis du vil slette en indbygget kombination af effekter, peg på forudindstillet, og klik derefter på Ingen forudindstillinger.

  • Du kan slette en skygge ved at pege på Skygge og derefter klikke på Ingen skygge.

  • Du kan slette en reflektion ved at pege på Refleksion og derefter klikke på Ingen refleksion.

  • Du kan slette et skær ved at pege på Skær og derefter klikke på Intet skær.

  • Peg på Bløde kanter, hvis du vil slette bløde kanter, og klik derefter på Ingen bløde kanter.

  • Du kan slette en kant ved at pege på Facet og derefter klikke på Ingen facet.

  • Du kan slette 3D-rotation ved at pege på 3D-rotation og derefter klikke på Ingen rotation.

Hvis du vil slette flere enkelteffekter, skal du gentage trin to ovenfor.

Toppen af siden

 1. Klik på den figur eller tekstboks, du vil slette effekten fra.

  Hvis du vil slette den samme effekt fra flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første del, og tryk derefter på og holde Skift NEDE, mens du klikker på de andre.

 2. Gør et af følgende fremgangsmåder under Tegnefunktioner eller Tekstboksværktøjer, fanen Format:

  Tekstboksværktøjer, fanen Formatér, effektknapper

  • Hvis du vil slette en skygge, skal du i gruppen Skyggeeffekter klikke på Skyggeeffekter og derefter klikke på Ingen skyggeeffekt.

  • Slette en 3D-effekt, 3D-effekter i gruppen, skal du klikke på 3D-effekter, og klik derefter på Ingen 3D-effekt.

Bemærk!: Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner, Tekstboksværktøjer, eller Format, skal du kontrollere, at du har klikket på figuren eller teksten.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×