Tilføje en tabel på en side

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan føje tabeller til dine klassisk sider til at strukturere tekst, billeder eller objekter på en side. Du kan gøre for at vise data i en tabel, en prisliste, en sammenligning af produkter, en liste over ord og definitioner osv. Du kan også gøre dette til at placere indhold, for eksempel, vise medarbejder biografier, dine kontaktoplysninger eller arbejdstid. I denne artikel beskrives det, hvordan du kan placere eller struktur indhold på en side ved hjælp af editor til på dit websted og andre metoder som HTML.

Bemærk!: Hvis du bruger moderne sider i SharePoint Online, kan du tilføje tabeller ved hjælp af webdelen. Se føje tekst og tabeller til siden med webdelen tekst.

I denne artikel

Indsætte en tabel

Tilpasse en tabel

Tilføje rækker og kolonner

Flette celler

Opdele celler

Ændre størrelsen på tabellen

Ændre tabellens typografi

Føje tekst eller objekter til tabellen

Slette en celle, række, kolonne eller tabel

Oprette en brugerdefineret tabel eller bruge HTML-indhold

Indsætte en tabel

 1. Gå til siden, hvor du vil tilføje tabellen.

 2. Klik på fanen Side.

 3. Klik på knappen Rediger.

 4. Klik på det sted på siden, hvor du vil tilføje tabellen.

 5. Klik på fanen Indsæt.

 6. Klik på knappen tabel.
  Indsæt en tabel på det offentlige SharePoint Online-websted

 7. Du kan tilføje tabellen på to måder:

  • Klik på pilen for at udvide gitterlinjerne i tabellen, hold markøren over gitterlinjerne i tabellen, og klik på det ønskede antal tabelceller.

  • Eller du kan klikke på knappen Indsæt tabel, skrive det ønskede antal kolonner og rækker og klikke på OK.

 8. Tabellen føjes til din side, hvor du kan begynde at føje indhold til den eller tilpasse den – opgaver, som beskrives herefter.
  Tabel på SharePoint Online-webstedet

Toppen af siden

Tilpasse en tabel

Når du har indsat en tabel på din side, kan du begynde at tilpasse den. Du kan tilføje og slette rækker eller kolonner, flette og opdele rækker eller kolonner, ændre størrelsen på tabellen, ændre udseendet osv.

Tilføje rækker og kolonner

Du kan tilføje rækker og kolonner af celler i en tabel for at få mere struktureret indhold på siden. Du kan tilføje dem over, under, til venstre, til højre for den celle, hvor markøren befinder sig. Du kan kun tilføje hele rækker eller kolonner på en gang og ikke enkelte celler.

 1. Rediger den webside, der indeholder tabellen.

 2. Anbring markøren i en tabelcelle, hvor du vil tilføje rækken eller kolonnen.

 3. Klik på fanen Tabellayout.

 4. Vælg en af følgende:

  • Indsæt ovenfor, hvis du vil indsætte en række over den markerede celle.

  • Indsæt nedenfor, hvis du vil indsætte en række under den markerede celle.

  • Indsæt til venstre, hvis du vil indsætte en kolonne til venstre for den markerede celle.

  • Indsæt til højre, hvis du vil indsætte en kolonne til højre for den markerede celle.

Tip!:  Hvis du ikke er tilfreds med resultatet af de nye celler, kan du fortryde ændringen ved at trykke på Ctrl+Z, eller du kan klikke på fanen Formatér tekst og vælge Fortryd.

Ændringerne anvendes straks på tabellen. Hvis der er tekst eller billeder i cellerne, anbringes dette sammen i den nye flettede celle.

Toppen af siden

Flette celler

Når du fletter celler, kombinerer du to eller flere celler, så der bliver mere plads til tekst, billeder og andre objekter i tabellen. Du kan flette celler over eller under hinanden eller til venstre eller højre for hinanden, men du kan kun flette individuelle celler og ikke hele rækker eller kolonner.

 1. Rediger den side, der indeholder tabellen.

 2. Anbring markøren i den tabelcelle, du vil flette.

 3. Klik på fanen Tabellayout.

 4. Klik på Flet celler, og vælg en af følgende:

  • Flet over, hvis du vil flette med cellen ovenfor.

  • Flet under, hvis du vil flette med cellen nedenfor.

  • Flet til venstre, hvis du vil flette med cellen til venstre.

  • Flet til højre, hvis du vil flette med cellen til højre.

Tip!:  Hvis du ikke er tilfreds med resultatet af de flettede celler, kan du fortryde ændringen ved at trykke på Ctrl+Z, eller du kan klikke på fanen Formatér tekst og vælge Fortryd.

Ændringerne anvendes straks på tabellen. Hvis der er tekst eller billeder i cellerne, anbringes dette sammen i den nye flettede celle.

Toppen af siden

Opdele celler

Når du opdeler celler, ændrer du en enkelt celle til to celler for at strukturere indholdet af tabellen bedre. Du kan opdele celler vandret eller lodret, men du kan kun opdele enkelte celler og ikke hele rækker eller kolonner.

 1. Rediger den webside, der indeholder tabellen.

 2. Anbring markøren i den tabelcelle, du vil opdele.

 3. Klik på fanen Tabellayout.

 4. Klik på Opdel celler, og vælg en af følgende:

  • Opdel vandret, hvis du vil opdele cellen i to celler ved siden af hinanden.

  • Opdel lodret, hvis du vil opdele cellen i to celler, som ligger oven på hinanden.

Tip!:  Hvis du ikke er tilfreds med resultatet af de opdelte celler, kan du fortryde ændringen ved at trykke på Ctrl+Z, eller du kan klikke på fanen Formatér tekst og vælge Fortryd.

Ændringerne anvendes straks på tabellen. Hvis der er tekst eller billeder i cellerne, forbliver dette i den oprindelige celle og ikke i den nye celle.

Toppen af siden

Tilpasse tabellens størrelse

Du kan ændre størrelsen på tabellen samt de enkelte rækker og kolonner, der udgør tabellen. På den måde kan du f.eks. få plads til mere indhold i en tabelcelle eller lave bedre plads på resten af siden til andet indhold. Du kan angive tabel- eller cellestørrelsen i pixel (px) eller som procentsats (%). Du kan kun ændre størrelsen på en hel række, kolonne eller tabel på en gang og ikke enkelte celler.

 1. Rediger den side, der indeholder tabellen.

 2. Anbring markøren i den tabel, du vil ændre størrelsen på.

 3. Klik på fanen Tabellayout.

 4. Angiv en procent- eller pixelværdi ud for Tabelbredde. En værdi på 100 % eller 700 px eller mere anvender hele sidens indholdsområde.

 5. Angiv en procent- eller pixelværdi ud for Tabelhøjde. Bemærk, at antallet af afsnit også påvirker tabellens højde.

 6. Angiv en procent- eller pixelværdi ud for Kolonnebredde. En værdi på 100 % eller 700 px eller mere anvender hele sidens indholdsområde.

 7. Angive en værdi for % eller pixel ud for Kolonnehøjde. Husk på, at antallet af afsnit bestemmer tabel cellehøjden for.

  Tip!:  Hvis du ikke er tilfreds med tabellens ændrede størrelse, kan du fortryde ændringen ved at trykke på Ctrl+Z, eller du kan klikke på fanen Formatér tekst og vælge Fortryd.

Ændringerne anvendes straks på tabellen. Hvis der er tekst eller billeder i cellerne, forbliver disse i cellen med den ændrede størrelse.

Toppen af siden

Ændre tabellens typografi

Du kan tilpasse tabellens udseende ved at ændre typografien, angive en række med sidehoved og sidefod samt anvende specialformatering på den første og sidste tabelrække eller -kolonne.

 1. Rediger den side, der indeholder tabellen.

 2. Anbring markøren i den celle, du vil tilpasse.

 3. Klik på fanen Design.

 4. Vælg en af følgende indstillinger under Indstillinger for tabeltypografi. Du vil muligvis ikke kunne se formateringsforskelle, hvis tabeltypografierne "Lys" eller "Gennemsigtig" anvendes på tabellen.

  • Række med kolonneoverskrifter anvender specialformatering i den første række i tabellen.

  • Sidefodsrække anvender specialformatering i den sidste række i tabellen.

  • Første kolonne anvender specialformatering i den første kolonne i tabellen.

  • Sidste kolonne anvender specialformatering i den sidste kolonne i tabellen.

 5. Vælg en tabeltypografi. Hver typografi ændrer farven på kanter, celler og sidehoved og sidefod. Nogle typografier ændrer kun sidehoved og sidefod, hvis du har valgt denne indstilling ovenfor.

  • Standardtabeltypografi – lys: Tynde, lyse, grå gitterkanter.

  • Tabeltypografi 1 – gennemsigtig: Ingen synlige kanter.

  • Tabeltypografi 2 – lys og stribet: Lysegrå, vandrette linjer, hver anden række med grå skygge.

  • Tabeltypografi 3 – mellem med to toner: Blåt sidehoved, hver anden række har en lyseblå skygge.

  • Tabeltypografi 4 – lyse linjer: Gråt sidehoved, lyseblå, vandrette linjer.

  • Tabeltypografi 5 – gitter: Grå gitterkanter, hver anden række med grå skygge.

  • Tabeltypografi 6 – markeringsfarve 1: Blå gitterkanter, blåt sidehoved.

  • Tabeltypografi 7 – markeringsfarve 2: Lyseblå gitterkanter, lyseblåt sidehoved.

  • Tabeltypografi 8 – markeringsfarve 3: Grønne gitterkanter, grønt sidehoved.

  • Tabeltypografi 9 – markeringsfarve 4: Olivenfarvede gitterkanter, olivenfarvet sidehoved.

  • Tabeltypografi 10 – markeringsfarve 5: Røde gitterkanter, rødt sidehoved.

  • Tabeltypografi 11 – markeringsfarve 6: Lilla gitterkanter, lilla sidehoved.

 6. Klik på Vis gitterlinjer for at få vist eller skjule gitterlinjer i tabellen. Dette er blot et visuelt hjælpemiddel, hvis du har anvendt den gennemsigtige tabeltypografi, eller hvis tabellens kanter på anden vis er skjulte, men du stadig skal kunne se tabellen for at kunne arbejde med den.

Ændringerne anvendes straks på tabellen. Hvis der er tekst eller billeder i cellerne, forbliver dette i den oprindelige celle med anvendelse af den nye typografi.

Toppen af siden

Føje tekst eller objekter til tabellen

Når du er færdig med at tilpasse tabellen, kan du begynde at føje indhold til tabellen, f.eks. tekst, grafik og andre objekter, sådan som det er beskrevet her.

 1. Rediger den side, der indeholder tabellen.

 2. Anbring markøren i den tabelcelle, hvor du vil tilføje indhold.

 3. Hvis du vil tilføje tekst, skal du bare begynde at skrive teksten eller indsætte teksten i tabelcellen. Hvis du vil ændre skrifttype eller skriftstørrelse, skal du klikke på fanen Formatér tekst og vælge skrifttypeindstillingerne der.

 4. Hvis du vil indsætte et billede, en video eller et andet objekt, skal du klikke på fanen Indsæt og indsætte objektet, sådan som du ville gøre det på en hvilken som helst anden af dine websider.

Hvis du vil fjerne tekst, billeder eller objekter, skal du markere dem i cellen og trykke på Delete på tastaturet.

Toppen af siden

Slette en celle, række, kolonne eller tabel

Du kan slette enkelte celler, rækker, kolonner eller hele tabellen, hvis du vil.

 1. Rediger den side, der indeholder tabellen.

 2. Anbring markøren i den celle, række, kolonne eller tabel, du vil slette.

 3. Klik på fanen Tabellayout.

 4. Klik på Delete, og vælg en af følgende muligheder:

 5. Slet celle, hvis du vil slette den enkelte celle, hvor markøren befinder sig.

 6. Slet kolonne, hvis du vil slette den kolonne, hvor markøren befinder sig.

 7. Slet række, hvis du vil slette den række, hvor markøren befinder sig.

 8. Slet tabel, hvis du vil slette hele den tabel, hvor markøren befinder sig.

 9. Fortsæt med at tilpasse tabellen eller indholdet på siden.

Toppen af siden

Oprette en brugerdefineret tabel eller bruge HTML-indhold

Hvis du vil oprette en brugerdefineret tabel eller bruge din egen HTML-kode til at placere indhold på en side, kan du gøre dette ved at tilføje din HTML-kode i et redigeringsprogram til websider som f.eks. Expression Web eller Dreamweaver.

 1. Rediger den side, hvor du vil tilføje en tabel eller HTML-indhold.

 2. Klik på fanen Formatér tekst, og klik derefter på Rediger kilde i gruppen markering.
  Rediger kilde på det offentlige SharePoint Online-websted

 3. Skriv eller indsæt din tilpassede HTML-kode i vinduet HTML-kilde, eller rediger det eksisterende kildeindhold, f.eks. ved at anvende DIV-koder. Vinduet HTML-kilde er også praktisk, hvis du vil kopiere en tabel fra én del af websiden til en anden, hvilket er hurtigere end at oprette en tabel forfra eller at tilpasse den.

 4. Klik på OK, og gem derefter siden.

Tip!:  Hvis du vil tilpasse layoutet og placeringen af indholdet på en side yderligere, kan du overveje at oprette et brugerdefineret sidelayout.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×