Tilføje en liste eller et kombinationsfelt

Tilføje en liste eller et kombinationsfelt

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Ved indtastning af data i formularer i Access-skrivebords databaser kan det være hurtigere og nemmere at vælge en værdi på en liste end at huske en værdi, der skal skrives. En liste med valgmuligheder er også med til at sikre, at den værdi, der er angivet i et felt, er passende. Et listekontrolelement kan oprette forbindelse til eksisterende data, eller det kan vise faste værdier, du angiver, når du opretter kontrolelementet. Læs videre for at få mere at vide om de listekontrolelementer, der er tilgængelige for Access-formularer, og hvordan du kan oprette og tilpasse dem.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om de forskellige typer af liste bokse

Oprette en liste eller et kombinationsfelt ved hjælp af en guide

Oprette en liste eller et kombinationsfelt ved at tilføje et opSlagsfelt til en formular

Oprette en liste eller et kombinationsfelt uden at bruge en guide

Tilpasse en liste eller et kombinationsfelt

Få mere at vide om de forskellige typer af liste bokse

Access indeholder to listekontrolelementer til formularer – listen og kombinationsfeltet.

Liste    Kontrolelementet liste viser en liste over værdier eller valgmuligheder. Listen indeholder rækker med data og har normalt størrelse, så flere rækker er synlige hele tiden. Rækkerne kan have en eller flere kolonner, som kan vises med eller uden overskrifter. Hvis listen har flere rækker, end der kan vises i kontrolelementet, vises der et rullepanel i kontrolelementet. Brugeren er begrænset til de valgmuligheder, der er angivet på listen. Det er ikke muligt at skrive en værdi i en liste.

Liste

Kombinationsfelt    Kontrolelementet kombinationsboks gør en mere kompakt måde at vise en liste med valgmuligheder på. listen er skjult, indtil du klikker på rullepilen. I et kombinationsfelt får du også mulighed for at angive en værdi, der ikke er på listen. På denne måde kombinerer kontrolelementet kombinationsboks funktionerne i et tekstfelt og en liste.

Anvende et kombinationsfelt (rulleliste)

1. Klik på pilen for at få vist rullelisten.

2. Klik på en indstilling på rullelisten.

Lister og kombinationsfelter kan være bundne eller ubundne kontrolelementer. Disse kontrolelementer kan slå værdier op på en fast liste, du selv skriver, eller de kan slå værdier op i en tabel eller forespørgsel. Hvis du vil oprette en bundet liste eller et kombinationsfelt, der slår værdier op i en tabel eller forespørgsel, skal du sørge for, at formularen er baseret på en postkilde , der indeholder et fremmed nøgle -felt eller Opslagsfelt. Det gør det muligt at oprette de relationer, der er nødvendige for at sammenkæde dataene på listen eller i kombinationsfeltet med dataene i formularen.

Toppen af siden

Oprette en liste eller et kombinationsfelt ved hjælp af en guide

 1. Højreklik på formularen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

  Bemærk!: I denne procedure antages det, at formularen er bundet til en tabel eller forespørgsel. Nogle af trinnene gælder ikke, hvis formularen er ubundet. Hvis du vil finde ud af, om formularen er bundet til en tabel eller forespørgsel, skal du trykke på F4 for at få vist egenskabsarket. På fanen data i egenskabsarket viser egenskabSfeltet postkilde den tabel eller forespørgsel, formularen er bundet til.

 2. I gruppen Kontrolelementer på fanen Design skal du sikre, at Brug kontrolelementguider Knapflade er valgt.

 3. Klik enten på liste Knapflade værktøjet eller i kombinationsfeltet Knapflade værktøj.

 4. Klik på det sted i formularen, hvor du vil indsætte listen eller kombinationsfeltet.

  • Afhængigt af dit valg starter guiden liste eller guiden KombinationsBoks.

 5. Når guiden spørger, hvordan du vil hente værdierne for kontrolelementet, skal du gøre et af følgende:

  • Hvis du vil have vist de aktuelle data fra en postkilde, skal du klikke på den ønskede liste/kombinationsboks for at slå værdierne op i en tabel eller forespørgsel.

  • Hvis du vil have vist en fast liste med værdier, der sjældent ændres, skal du klikke på Jeg vil angive de ønskede værdier.

  • Hvis du vil have, at kontrolelementet skal udføre en søgning, skal du klikke på Find en post på den formular, der er baseret på den værdi, jeg har valgt på listen/kombinationsfeltet, i stedet for. Dette opretter et ubundet kontrolelement med en integreret makro, der udfører en Find-handling baseret på den værdi, brugeren indtaster.

 6. Følg vejledningen for at angive, hvordan værdierne skal vises.

 7. Hvis du vælger en af de første to indstillinger på den første side i guiden, spørger guiden, hvad du vil have Access til at gøre, når du vælger en værdi. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil oprette en ubundet kontrolelement, skal du klikke på Husk værdien til senere brug. Det betyder, at Access indeholder den valgte værdi, indtil brugeren ændrer den eller lukker formularen, men den skriver ikke værdien i en tabel.

  • Hvis du vil oprette en bundne kontrolelementer, skal du klikke på Gem den pågældende værdi i dette feltog derefter vælge det felt, du vil binde kontrolelementet til.

 8. Klik på næste , og skriv en etiket til kontrolelementet. Dette navn vises ud for kontrolelementet.

 9. Klik på Udfør.

Toppen af siden

Oprette en liste eller et kombinationsfelt ved at tilføje et opSlagsfelt til en formular

Du kan oprette en bundet liste eller et kombinationsfelt ved at tilføje et opSlagsfelt til en formular.

 1. Oprette et opSlagsfelt i en tabel. Det opSlagsfelt, du opretter, kan være enten en værdi med flere værdier eller indeholde en enkelt værdi.

  Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af opSlagsfelter med flere værdier i artiklen oprette eller slette et feltmed flere værdier.

 2. Gør et af følgende:

  • Opret en ny formular, der er baseret på en postkilde, som indeholder opSlagsfeltet. I navigationsruden skal du for eksempel vælge en tabel eller forespørgsel, der indeholder opSlagsfeltet, og derefter skal du klikke på formular Knapflade i gruppen formularer under fanen Opret .

   Access opretter automatisk et kombinationsfelt for opSlagsfeltet.

  • Føje en liste eller et kombinationsfelt til en formular:

   1. Åbn en formular i design visning, der er baseret på en postkilde, der indeholder opSlagsfeltet.

   2. Hvis ruden Feltliste ikke vises, skal du trykke på alt + F8 for at få den vist.

   3. Dobbeltklik på opSlagsfeltet, eller træk opSlagsfeltet fra ruden Feltliste til formularen. Access opretter automatisk et kombinationsfelt, der er bundet til feltet.

    Tip!: Hvis du vil ændre et kombinationsfelt til en liste (eller omvendt), skal du højreklikke på kontrolelementet, klikke på Skift til i genvejsmenuen og derefter klikke på den ønskede type kontrolelement.

Toppen af siden

Oprette en liste eller et kombinationsfelt uden at bruge en guide

Når du opretter en liste eller et kombinationsfelt uden at bruge en guide, angiver du selv mange egenskaber for kontrolelementet. Hvis du vil have flere oplysninger om en bestemt egenskab, skal du klikke på det relevante egenskabsfelt og trykke på F1.

 1. Åbn en formular i design visning.

 2. I gruppen Kontrolelementer på fanen Design skal du sikre, at Brug kontrolelementguider ikke er valgt.

  Knapflade

 3. Klik på Knapflade værktøjet eller kombinationsfeltet Knapflade værktøj.

 4. Klik én gang i formularen for at oprette et kontrolelement med standardstørrelse, eller klik og træk, indtil kontrolelementet har den ønskede størrelse.

 5. Når kontrolelementet stadig er markeret, skal du trykke på F4 for at åbne dets egenskabsark.

 6. Angiv egenskaber for Rækkekilde type og Rækkekilde med vejledning fra følgende tabel.

Hvis du vil...

angive egenskaben Rækkekilde type til...

og angive egenskaben Rækkekilde på følgende måde:

Vise værdier fra en tabel eller forespørgsel eller resultaterne af en SQL-sætning

Tabel/forespørgsel

På rullelisten skal du vælge den tabel eller forespørgsel, der indeholder de værdier, der skal vises på listen eller i kombinationsfeltet.

– eller –

Skriv en SQL-sætning.

– eller –

På fanen data i egenskabsarket skal du klikke på Knappen Generator for at åbne forespørgselsgeneratoren. Hvis du vil have mere at vide om at oprette en forespørgsel, skal du se artiklen oprette en simpel udvælgelsesforespørgsel.

Vis en fast liste med værdier

Værdiliste

Skriv en liste over faste værdier adskilt med semikolon (;). For eksempel North; Sydasiatisk Asiatiske Vest

– eller –

På fanen data i egenskabsarket skal du klikke på Knappen Generator for at åbne dialogboksen Rediger listeelementer og derefter skrive elementerne på separate linjer.

Vise en liste over felter fra en tabel eller forespørgsel

Feltliste

På rullelisten skal du vælge den tabel eller forespørgsel, der indeholder de feltnavne, der skal vises på listen eller i kombinationsfeltet.

 1. Hvis du vil have vist mere end én kolonne i kontrolelementet, skal du klikke på egenskabsfeltet kolonneantal og skrive det ønskede antal kolonner. Angiv egenskaben Kolonnebredder for at justere kolonnebredden. Du kan finde flere oplysninger om de enkelte egenskaber ved at placere markøren i egenskabsfeltet og derefter trykke på F1.

 2. Hvis du ønsker, at Access skal gemme den værdi, du vælger, skal du klikke på egenskabsfeltet Kontrolelementkilde og vælge det felt, du vil binde listen eller kombinationsfeltet til.

Toppen af siden

Tilpasse en liste eller et kombinationsfelt

Åbn formularen i design visning, Sørg for, at listen eller kombinationsfeltet er markeret, og tryk derefter på F4 for at åbne egenskabsarket for kontrolelementet. Gør derefter et af følgende:

 • Ændre sorteringsrækkefølgen på en liste eller i et kombinationsfelt    Hvis du har brugt en guide til at oprette en liste eller et kombinationsfelt, sorterer Access automatisk de rækker, der udgør listen, efter den første synlige kolonne. Hvis du vil angive en anden sorteringsrækkefølge, eller hvis du har angivet egenskaben Rækkekilde for kontrolelementet til en gemt forespørgsel, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  • Klik på fanen data , og klik derefter på egenskabsfeltet Rækkekilde .

  • På fanen data i egenskabsarket skal du klikke på Knappen Generator for at åbne forespørgselsgeneratoren.

  • I sorterings rækken for den kolonne, du vil sortere, skal du angive den ønskede sorteringsrækkefølge.

 • Binde en kolonne fra en liste eller et kombinationsfelt    

  I egenskabsfeltet bundet kolonne på listen eller i kombinationsfeltet skal du angive et tal, der svarer til placeringen af kolonnen på listen eller i kombinationsfeltet. F. eks. skal du skrive 1 for at binde den første kolonne på listen eller i kombinationsfeltet til det underliggende felt, der er angivet i egenskaben Kontrolelementkilde . Medtag skjulte kolonner, når du tæller kolonner.

  Hvis du angiver den bundne kolonne egenskab til 0, gemmer Access listeindekset i stedet for en værdi fra en af kolonnerne. Dette er nyttigt, hvis du vil gemme en række tal i stedet for listeværdien.

 • Skjule en kolonne på en liste eller i et kombinationsfelt i en formular    

  • Skriv 0 for den eller de kolonner, du vil skjule, i egenskabsfeltet Kolonnebredder .

   Antag f. eks., at du har en bundet kombinationsboks med to kolonner, der har en 0,5 "bred, opladelse og en bred SupplierName-kolonne. Kolonnen Leverandørnr er den første kolonne på listen, så egenskaben Kolonnebredder er angivet til 0,5 "; 2". Hvis du vil skjule kolonnen Leverandørnr, skal du angive egenskaben bredder for kolonne til 0 "; 2". Kolonnen Leverandørnr kan stadig være den bundne kolonne, også selvom den er skjult.

   Bemærk!: I et kombinationsfelt vises den første synlige kolonne i tekstboksdelen af kombinationsfeltet, når listen ikke vises. For eksempel vises kolonnen SupplierName i det forrige eksempel, fordi kolonnen Leverandørnr er skjult. Hvis kolonnen Leverandørnr ikke var skjult, vises den i stedet for kolonnen SupplierName.

 • Tilføje kolonneoverskrifter i et kombinationsfelt i en formular    

  • I egenskabsfeltet kolonne overskrifter skal du klikke på Ja for at få vist kolonneoverskrifter. Overskrifter i kombinationsbokse vises kun, når listen er åben.

   Hvis kombinationsfeltet eller listen er baseret på en postkilde, bruger Access feltnavnene fra postkilden som kolonneoverskrifter. Hvis kombinationsfeltet eller listen er baseret på en liste med faste værdier, bruger Access de første n dataelementer fra værdilisten (egenskabenRækkekilde ) som kolonneoverskrifter, hvor n = det tal, der er angivet i egenskaben antal kolonner .

 • Deaktivere funktionen Udfyld-mens-du-type for et kombinationsfelt i en formular    

  • Klik på Neji egenskabsfeltet automatisk udvidelse .

   Når egenskaben automatisk udvidelse er angivet til Nej, skal du vælge en værdi på listen eller skrive hele værdien.

 • Angive bredden på listedelen af en kombinationsboks i en formular    

  • I egenskabsfeltet Listebredde skal du angive den ønskede bredde ved hjælp af den aktuelle måleenhed (angivet i Windows kontrol panel). Hvis du vil bruge en anden måleenhed end standarden, skal du medtage et måle symbol. For eksempel skal du skrive 2 cm. Sørg for at skrive nok plads til et rullepanel.

   Listedelen af kombinationsfeltet kan være bredere end tekstboksdelen, men det kan ikke være smalt. Standardindstillingen (Auto) gør listen til den samme bredde som tekstfelt delen af kombinationsfeltet.

 • Angive det maksimale antal rækker, der skal vises i et kombinationsfelt i en formular    

  • Skriv et tal i egenskabsfeltet liste rækker .

   Hvis det faktiske antal rækker overskrider det tal, der er angivet i egenskaben liste rækker , vises et lodret rullepanel i kombinationsfeltet.

 • Begræns poster i kombinationsboksen til elementer i listedelen af en kombinationsboks i en formular    

  • I egenskabsfeltet Begræns til liste skal du klikke på Ja.

   Bemærkninger!: 

   • Hvis den første kolonne, der vises i et kombinationsfelt, ikke er den bundne kolonne, begrænses indtastningerne til listen, selvom egenskaben Begræns til liste er angivet til Nej.

   • Hvis egenskaben Begræns til liste er angivet til Nej, når du angiver en post, der ikke findes på listen, hvis kombinationsfeltet er bundet, bliver posten gemt i det underliggende felt, men den føjes ikke til listen. Hvis du vil føje nye poster til listen, skal du bruge egenskabsfeltet ikke i liste og hændelsen ikke i liste .

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×