Tilføje en dataforbindelse til en Microsoft Access-database

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis brugerne skal bruge data fra en database med Microsoft Office Access 2007 (.accdb-filformat) eller fra en Access-database, der er gemt i en tidligere version (.mdb-format) til at udfylde en formular, der er baseret på din Microsoft Office InfoPath-formularskabelon, kan du tilføje en sekundær dataforbindelse til formularen skabelon, der forespørger en Access-database.

Du kan tilføje en sekundær dataforbindelse, men denne dataforbindelse kan kun forespørge en Access-database. Du kan ikke tilføje en sekundær dataforbindelse, som sender formulardata til en Access-database.

Hvis du vil dine brugere til at sende deres formulardata til en Access-database, kan du designe en formularskabelon, der er baseret på en Access-database, og derefter aktivere dataforbindelsen i den primære dataforbindelse. Du kan også føje en sekundær dataforbindelse til en webtjeneste, der fungerer med din Access-database.

Du kan finde links til flere oplysninger om design af formularskabeloner, der er baseret på en Access-database og tilføje en sekundær dataforbindelse til en webtjeneste i afsnittet Se også.

I denne artikel

Oversigt

Overvejelser om kompatibilitet

Inden du går i gang

Trin 1: Tilføje en sekundær dataforbindelse

Trin 2: Konfigurere formularskabelonen til at bruge dataforbindelsen

Oversigt

En sekundær dataforbindelse er en dataforbindelse, du føjer til en formularskabelon. En sekundær dataforbindelse er forskellig fra den primære dataforbindelse, som du opretter, når du designer en ny formularskabelon, der er baseret på en database eller en webtjeneste. En formularskabelons primære dataforbindelse kan modtage data fra en ekstern datakilde og kan også sende formulardata til en ekstern datakilde. En formularskabelon har dog kan kun én primære dataforbindelse.

Du kan tilføje lige så mange sekundære dataforbindelser til en formularskabelon, du ønsker. Antag f.eks, at du har en Access-database, der indeholder en tabel, der indeholder medarbejderdata og en anden tabel, der gemmer kundedata. Du kan tilføje en sekundær dataforbindelse, der henter data fra medarbejdertabellen, og du kan også tilføje en anden sekundær dataforbindelse, der henter data fra kundetabellen i samme Access-database.

Selvom du kan føje en sekundær dataforbindelse til formularskabelonen, der kan sende formulardata til en ekstern datakilde, som en webtjeneste eller Windows SharePoint Services-bibliotek, kan du kun bruge sekundære dataforbindelser til at hente data fra en Access database. Du kan ikke tilføje en sekundær dataforbindelse, som sender formulardata til en Access-database.

Når du føjer en forespørgselsdataforbindelse til en database, opretter InfoPath en sekundær datakilde, der indeholder datafelter og grupper, der svarer til den måde, dataene gemmes i databasen. Da datastruktur i den sekundære datakilde skal svare til den måde, data er gemt i tabellerne i databasen, kan du ikke ændre de felter eller grupper i den sekundære datakilde.

Du kan konfigurere hver forespørgselsdataforbindelse for at gemme resultaterne, så brugerne har adgang til dataene, når formularen ikke er forbundet med et netværk. Afhængigt af, hvilke data vil du have vist resultaterne af forespørgslen kun, når brugere er tilsluttet et netværk.

Sikkerhedsnote!: Hvis du bruger en sekundær dataforbindelse til at hente følsomme data fra en ekstern datakilde, kan du vil deaktivere denne funktion til at beskytte data mod uautoriseret brug i tilfælde af, at computeren har mistet eller stjæles. Hvis du deaktiverer denne funktion, bliver dataene kun tilgængelig, hvis brugeren er tilsluttet netværket.

Når du føjer en forespørgselsdataforbindelse til en formularskabelon, bruges dataforbindelsen som standard i de formularer, der er baseret på denne formularskabelon, når de åbnes af en bruger. Du kan også konfigurere formularskabelonen, så forespørgselsdataforbindelsen bruges på en af følgende måder:

 • Tilføj en regel    Du kan konfigurere en regel for at bruge dataforbindelsen forespørgsel, når betingelsen i reglen indtræffer.

 • Tilføj en knap    Du kan føje en knap til formularskabelonen, som brugerne kan klikke på for at hente data ved hjælp af forespørgselsdataforbindelse.

 • Brug brugerdefineret kode    Hvis du ikke kan tilføje en regel eller en knap, kan du bruge brugerdefineret kode til at hente data ved hjælp af forespørgselsdataforbindelse. Ved hjælp af brugerdefineret kode kræver, at en udvikler til at oprette den brugerdefinerede kode.

Toppen af siden

Kompatibilitetsovervejelser

Du kan ikke tilføje en dataforbindelse til en Access-database til en webbrowserkompatibel formularskabelon.

Toppen af siden

Inden du begynder

Før du føjer en sekundær dataforbindelse til en Access-database til din formularskabelon, skal du følgende oplysninger:

 • Navnet på og placeringen af databasen.

  Bemærk!: Hvis Access-databasen er gemt i en netværksplacering, skal du kontrollere, at din database er tilgængelig for dine brugere.

 • Navnet på den tabel eller forespørgsel, der skal levere data til formularer, der er baseret på denne formularskabelon. Du kan bruge denne tabel eller forespørgsel som den primære tabel eller forespørgsel, når du konfigurerer dataforbindelsen forespørgsel.

 • Navnene på alle andre tabeller eller forespørgsler, som leverer yderligere data til den primære tabel eller forespørgsel. I de fleste tilfælde oprettes tabelrelationer allerede i databasen. Hvis du har manuelt etablere relationer mellem primær tabel eller forespørgsel og en anden tabel eller forespørgsel, skal du relaterede feltnavnene på begge tabeller eller forespørgsler.

Toppen af siden

Trin 1: Tilføje en sekundær dataforbindelse

 1. Klik på Dataforbindelser i menuen Funktioner.

 2. Klik på Tilføj i dialogboksen Dataforbindelser.

 3. Klik på Opret en ny forbindelse for at, klik på Modtage data, og klik derefter på Næste i guiden Dataforbindelse.

 4. Klik på Database (kun Microsoft SQL Server eller Microsoft Office Access) på den næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

 5. Klik på Vælg database på næste side i guiden.

 6. I dialogboksen Vælg datakilde skal du finde placeringen af databasen.

  Bemærk!: Hvis databasen er gemt på en netværksplacering, kan du gå til den sti universal naming convention (UNC) til placeringen. Ikke gå til netværksplaceringen gennem et netværksdrev. Hvis du bruger et netværksdrev, vil brugere, der opretter formularer, der er baseret på denne formularskabelon søge efter databasen fra et netværksdrev. Hvis brugeren ikke har et tilknyttet netværksdrev, finde formularen ikke databasen.

 7. Klik på navnet på databasen, og klik derefter på Åbn.

 8. Klik på den primære tabel eller forespørgsel, du vil bruge, i dialogboksen Vælg tabel, og klik derefter på OK.

 9. På den næste side i guiden skal du markere afkrydsningsfeltet Vis tabelkolonner.

  Som standard føjes alle felterne i den tabel eller forespørgsel til den primære datakilde af formularskabelonen.

 10. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for de felter, du ikke vil medtage i den sekundære datakilde.

  Tilføje flere tabeller eller forespørgsler i dataforbindelsen.

  Sådan gør du

  1. Klik på Tilføj tabel.

  2. I dialogboksen Tilføj tabel eller forespørgsel skal du klikke på navnet på den underordnede tabel, og derefter klikke på Næste. InfoPath forsøger at angive relationer ved at sammenligne feltnavne i begge tabeller. Hvis du ikke vil bruge den foreslåede relation, skal du vælge relationen og derefter klikke på Fjern relation. Hvis du vil tilføje en relation, skal du klikke på Tilføj relation. I dialogboksen Tilføj relation skal du klikke på navnet på hver relateret felt i den respektive kolonne og derefter klikke på OK.

  3. Klik på Udfør.

  4. Tilføj yderligere underordnede tabeller ved at gentage disse trin.

 11. Klik på Næste.

 12. Hvis resultaterne af forespørgselsdataforbindelsen skal være tilgængelige, når formularen ikke er forbundet til et netværk, skal du markere afkrydsningsfeltet Gem en kopi af dataene i formularskabelonen.

  Sikkerhedsnote!: Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt gemmer dataene på brugerens computer, når formularen bruger denne dataforbindelse. Hvis formularen henter følsomme data fra denne dataforbindelse, kan du vil deaktivere denne funktion for at beskytte data, i tilfælde af, at computeren har mistet eller stjæles.

 13. Klik på Næste.

 14. På den næste side i guiden skal du angive et beskrivende navn for denne sekundære dataforbindelse og derefter kontrollere, at oplysningerne i sektionen Oversigter korrekte.

 15. For at konfigurere formularen for at hente data automatisk, når formularen åbnes, skal du markere afkrydsningsfeltet automatisk hente data, når formularen åbnes.

Toppen af siden

Trin 2: Konfigurere formularskabelon til at bruge dataforbindelsen

Hvis du vil de formularer, der er baseret på denne formularskabelon til at bruge denne dataforbindelse, når brugeren åbner formularen, kan du føje en regel til den formularskabelon, der bruger denne dataforbindelse under en bestemt betingelse, eller du kan tilføje en knap til formularskabelonen, Brugerne kan klikke på for at bruge denne dataforbindelse.

Tilføje en regel

Du kan føje en regel til den formularskabelon, der fungerer til at hente data fra dataforbindelsen forespørgsel, når betingelsen for reglen er opfyldt. For eksempel kan du tilføje et tekstfelt til formularskabelonen, som en bruger kan udfylde for at finde bestemte data fra en ekstern datakilde. Derefter kan du tilføje en regel, der bruger dataforbindelsen, når en bruger indtaster data i tekstfeltet.

Følgende fremgangsmåde forudsætter, at du har oprettet en forespørgselsdataforbindelse til formularskabelonen, og at du har konfigureret et kontrolelement (end en knap) i formularskabelonen til at vise data fra denne dataforbindelse.

 1. Hvis formularskabelonen har flere visninger, skal du klikke på Visningsnavn på menuen Vis for at gå til visningen med kontrolelementet, hvor du vil have vist dataene fra den sekundære datakilde.

 2. Dobbeltklik på det kontrolelement, du vil føje en regel til.

 3. Klik på fanen Data.

 4. Klik på Regler under Validering og regler.

 5. Klik på Tilføj i dialogboksen Regler.

 6. Skriv et navn til reglen i boksen Navn.

 7. Hvis du vil angive en betingelse, når reglen skal køres, skal du klikke på Angiv betingelse, og derefter angive betingelsen. Reglen køres, når der udsendes betingelsen. Hvis du ikke angiver en betingelse, køres reglen, når brugeren ændrer værdien i kontrolelementet og derefter flytter hans eller hendes markøren væk fra kontrolelementet.

 8. Klik på Tilføj handling.

 9. Klik på Forespørgsel vha. en dataforbindelse på listen Handling.

 10. Klik på den dataforbindelse til forespørgsel, du vil bruge, på listen Dataforbindelse, og klik derefter på OK for at lukke de åbne dialogbokse.

 11. Klik på Eksempel på værktøjslinjen Standard, eller tryk på Ctrl+Shift+B for at teste ændringerne.

Tilføje en knap

Du kan føje en knap til formularskabelonen, som brugerne kan klikke på for at hente data fra forespørgselsdataforbindelsen.

 1. Hvis formularskabelonen har flere visninger, skal du klikke på Visningsnavn på menuen Vis for at gå til visningen med kontrolelementet, hvor du vil have vist dataene fra den sekundære datakilde.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Træk en knap til formularskabelonen.

 4. Dobbeltklik på den knap, som du lige har føjet til formularskabelonen.

 5. Klik på fanen Generelt.

 6. Klik på Opdater på listen Handling.

 7. Skriv det navn, der skal vises på knappen i formularskabelonen, i boksen Etiket.

 8. Klik på Indstillinger.

 9. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Opdater:

  • Hvis du vil modtage de nyeste data fra alle eksterne datakilder med sekundære dataforbindelser til denne formularskabelon, skal du klikke på alle sekundære datakilder.

  • Klik på en sekundær dataforbindelse for at konfigurere knappen for at hente de nyeste data fra en ekstern datakilde med en sekundær dataforbindelse til formularskabelonen, og klik derefter på en sekundær datakilde i datakilden Vælg sekundært liste.

 10. Klik på OK for at lukke de åbne dialogbokse.

 11. Klik på Eksempel på værktøjslinjen Standard, eller tryk på Ctrl+Shift+B for at teste ændringerne.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×