Tilføje eller slette rækker og kolonner i tabeller

Tilføje eller slette rækker og kolonner i tabeller

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan bruge Tabelværktøjer til nemt at tilføje og slette rækker og kolonner i PowerPoint.

Tilføj en række

 1. Klik på en tabelcelle i rækken over eller under det sted, hvor du vil den nye række skal vises.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen rækker og kolonner under fanen Layout under Tabelværktøjer:

  • Hvis du vil tilføje en række over den markerede celle, skal du klikke på Indsæt ovenfor.

  • Hvis du vil tilføje en række under den markerede celle, skal du klikke på Indsæt nedenfor.

   Indstillinger i gruppen Rækker og kolonner

   Bemærkninger!: 

   • Hvis du vil tilføje flere rækker på én gang ved hjælp af musen, træk for at markere det samme antal rækker, der skal det beløb, som du vil tilføje, og klik derefter på Indsæt ovenfor eller Indsæt nedenfor. For eksempel, Vælg tre eksisterende rækker, skal du klikke på Indsæt ovenfor eller Indsæt nedenfor og tre rækker i flere tilføjes.

   • Hvis du vil tilføje en række i slutningen af en tabel, skal du klikke på cellen længst til højre i den sidste række, og tryk derefter på TAB.

Tilføj en kolonne

 1. Klik på en tabelcelle til højre eller venstre for kolonnen, hvor du vil den nye kolonne skal vises.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen rækker og kolonner under fanen Layout under Tabelværktøjer:

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til venstre for den markerede celle, skal du klikke på Indsæt til venstre.

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til højre for den markerede celle, skal du klikke på Indsæt til højre.

   Indstillinger i gruppen Rækker og kolonner

   Bemærk!: Hvis du vil tilføje flere kolonner på én gang ved hjælp af musen, træk for at markere det samme antal kolonner til det beløb, som du vil tilføje, og klik derefter på Indsæt til venstre eller Indsæt til højre. For eksempel, Vælg tre eksisterende kolonner, skal du klikke på Indsæt til venstre eller Indsæt til højre og tilføjes tre flere kolonner.

Slette en række eller en kolonne

 1. Klik på en tabelcelle i den kolonne eller række, du vil slette.

 2. Klik på Slet under Tabelværktøjer under fanen Layout i gruppen rækker og kolonner, og klik derefter på Slet kolonner eller Slet rækker.

  Sletning af kolonner eller rækker

Slet en tabel

 1. Klik på tabellen for at markere den.

 2. Klik på Slet, og klik på Slet tabel eller trykke på DELETE på tastaturet, under Tabelværktøjer under fanen Layout i gruppen rækker og kolonner.

  Sletning af en tabel

Se også

Flet, opdel eller slet tabelceller

Ændre udseendet af en tabel

Føj en tabel til en slide

Tilføj en række

 1. Klik på en tabelcelle i rækken over eller under det sted, hvor du vil den nye række skal vises.

 2. Klik på Vælg under Tabelværktøjer under fanen Layout i gruppen tabel, og klik derefter på Vælg række.

  Billede af fanen Layout under Tabelværktøjer i Word

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen rækker og kolonner under fanen Layout under Tabelværktøjer:

  Billede af gruppen PowerPoint-rækker og -kolonner

  • Hvis du vil tilføje en række over den markerede række skal du klikke på Indsæt ovenfor.

  • Hvis du vil tilføje en række under den markerede række skal du klikke på Indsæt nedenfor.

   Hvis du vil tilføje flere rækker på én gang, Vælg antallet af rækker, som du vil tilføje, og klik derefter på Indsæt ovenfor eller Indsæt nedenfor.

Tip!: Du kan indsætte en række i slutningen af en tabel ved at klikke på den sidste celle i den sidste række og derefter trykke på tabulatortasten.

Tilføj en kolonne

 1. Klik på en tabelcelle i kolonnen til venstre eller højre for det sted, hvor du vil den nye kolonne skal vises.

 2. Klik på Vælg under Tabelværktøjer under fanen Layout i gruppen tabel, og klik derefter på Vælg kolonne.

  Billede af fanen Layout under Tabelværktøjer i Word

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen rækker og kolonner under fanen Layout under Tabelværktøjer:

  Billede af gruppen PowerPoint-rækker og -kolonner

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til venstre for den markerede kolonne, skal du klikke på Indsæt til venstre.

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til højre for den markerede kolonne, skal du klikke på Indsæt til højre.

   Hvis du vil tilføje flere kolonner på én gang, vælge antallet af kolonner, du vil tilføje, og klik derefter på Indsæt til venstre eller Indsæt til højre.

Slette en kolonne eller række

 1. Klik på en tabelcelle i den kolonne eller række, du vil slette.

 2. Klik på Vælg under Tabelværktøjer under fanen Layout i gruppen tabel, og klik derefter på Vælg kolonne eller Vælg række.

  Billede af fanen Layout under Tabelværktøjer i Word

 3. Klik på pilen under Slet i gruppen rækker og kolonner under fanen Layout under Tabelværktøjer.

  Billede af gruppen PowerPoint-rækker og -kolonner

 4. Gør en af følgende:

  • Hvis du vil slette en kolonne, skal du klikke på Slet kolonner eller trykke på tilbage.

  • Hvis du vil slette en række, skal du klikke på Slet rækker eller trykke på tilbage.

Tilføj en række

 1. Klik på en tabelcelle i rækken over eller under det sted, hvor du vil den nye række skal vises.

 2. Gør et af følgende fremgangsmåder under fanen Layout i gruppen rækker og kolonner:

  • Hvis du vil tilføje en række over den markerede celle, skal du klikke på Indsæt ovenfor.

  • Hvis du vil tilføje en række under den markerede celle, skal du klikke på Indsæt nedenfor.

   Knapperne på båndet til redigering af tabelrækker og -kolonner

   Bemærkninger!: 

   • Hvis du vil tilføje flere rækker på én gang ved hjælp af musen, træk for at markere det samme antal rækker, der skal det beløb, som du vil tilføje, og klik derefter på Indsæt ovenfor eller Indsæt nedenfor. For eksempel, Vælg tre eksisterende rækker, skal du klikke på Indsæt ovenfor eller Indsæt nedenfor og tre rækker i flere tilføjes.

   • Hvis du vil tilføje en række i slutningen af en tabel, skal du klikke på cellen længst til højre i den sidste række, og tryk derefter på TAB.

Tilføj en kolonne

 1. Klik på en tabelcelle til højre eller venstre for kolonnen, hvor du vil den nye kolonne skal vises.

 2. Gør et af følgende fremgangsmåder under fanen Layout i gruppen rækker og kolonner:

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til venstre for den markerede celle, skal du klikke på Indsæt til venstre.

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til højre for den markerede celle, skal du klikke på Indsæt til højre.

   Knapperne på båndet til redigering af tabelrækker og -kolonner

   Bemærk!: Hvis du vil tilføje flere kolonner på én gang ved hjælp af musen, træk for at markere det samme antal kolonner til det beløb, som du vil tilføje, og klik derefter på Indsæt til venstre eller Indsæt til højre. For eksempel, Vælg tre eksisterende kolonner, skal du klikke på Indsæt til venstre eller Indsæt til højre og tilføjes tre flere kolonner.

Slette en række eller en kolonne

 1. Klik på en tabelcelle i den kolonne eller række, du vil slette.

 2. Klik på Slet i gruppen rækker og kolonner under fanen Layout, og klik derefter på Slet kolonner eller Slet rækker.

  Rogh

Slet en tabel

 1. Klik på tabellen for at markere den.

 2. På fanen Layout i gruppen rækker og kolonner skal du klikke på Slet, og derefter skal du klikke på Slet tabel eller trykke på DELETE på tastaturet.

  Kommandoen Slet kolonne

Tilføj en række

 1. Klik på en tabelcelle i rækken over eller under det sted, hvor du vil den nye række skal vises.

 2. Benyt en af følgende under fanen Tabellayout i gruppen rækker og kolonner:

  • Hvis du vil tilføje en række over den markerede celle, skal du klikke på over.

  • Hvis du vil tilføje en række under den markerede celle, skal du klikke på under.

   Knapperne på båndet til redigering af tabelrækker og -kolonner

   Bemærkninger!: 

   • Hvis du vil tilføje flere rækker på én gang ved hjælp af musen, træk for at markere det samme antal rækker, der skal det beløb, som du vil tilføje, og klik derefter på over eller under. For eksempel, Vælg tre eksisterende rækker, skal du klikke på over eller under og tre rækker i flere tilføjes.

   • Hvis du vil tilføje en række i slutningen af en tabel, skal du klikke på cellen længst til højre i den sidste række, og tryk derefter på TAB.

Tilføj en kolonne

 1. Klik på en tabelcelle til højre eller venstre for kolonnen, hvor du vil den nye kolonne skal vises.

 2. Benyt en af følgende under fanenTabellayout i gruppen rækker og kolonner:

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til venstre for den markerede celle, skal du klikke på venstre.

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til højre for den markerede celle, skal du klikke på højre.

   Knapperne på båndet til redigering af tabelrækker og -kolonner

   Bemærk!: Hvis du vil tilføje flere kolonner på én gang ved hjælp af musen, træk for at markere det samme antal kolonner til det beløb, som du vil tilføje, og klik derefter på venstre eller højre. For eksempel, Vælg tre eksisterende kolonner, skal du klikke på venstre eller højre, og tilføjes tre flere kolonner.

Slette en række eller en kolonne

 1. Klik på en tabelcelle i den kolonne eller række, du vil slette.

 2. Klik på Slet i gruppen rækker og kolonner under fanen Tabellayout, og klik derefter på Slet kolonner eller Slet rækker.

  Kommandoen Slet kolonne

Slet en tabel

 1. Klik på tabellen for at markere den.

 2. Klik på Slet, og klik på Slet tabel eller trykke på DELETE på tastaturet, i gruppen rækker og kolonner under fanen Tabellayout.

  Kommandoen Slet tabel

Tilføj en række

 1. Klik på en tabelcelle i rækken over eller under det sted, hvor du vil den nye række skal vises.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen rækker og kolonner under fanen Layout under Tabelværktøjer:

  • Hvis du vil tilføje en række over den markerede celle, skal du klikke på Indsæt ovenfor.

  • Hvis du vil tilføje en række under den markerede celle, skal du klikke på Indsæt nedenfor.

   Indstillinger i gruppen Rækker og kolonner

   Bemærkninger!: 

   • For at tilføje en række i slutningen af en tabel, kan du klikke på cellen længst til højre i den sidste række og derefter trykke på TABULATORTASTEN.

   • PowerPoint Online kan ikke tilføje flere rækker eller kolonner på én gang.

Tilføj en kolonne

 1. Klik på en tabelcelle til højre eller venstre for kolonnen, hvor du vil den nye kolonne skal vises.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen rækker og kolonner under fanen Layout under Tabelværktøjer:

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til venstre for den markerede celle, skal du klikke på Indsæt til venstre.

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til højre for den markerede celle, skal du klikke på Indsæt til højre.

   Indstillinger i gruppen Rækker og kolonner

   Bemærk!: PowerPoint Online kan ikke tilføje flere rækker eller kolonner på én gang.

Slette en række eller en kolonne

 1. Klik på en tabelcelle i den kolonne eller række, du vil slette.

 2. Klik på Slet under Tabelværktøjer under fanen Layout i gruppen rækker og kolonner, og klik derefter på Slet kolonner eller Slet rækker.

  Sletning af kolonner eller rækker

Slet en tabel

 1. Klik et sted i tabellen.

 2. Klik på Slet under Tabelværktøjer under fanen Layout i gruppen rækker og kolonner, og klik derefter på Slet tabel.

  Sletning af en tabel

Se også

Flet, opdel eller slet tabelceller

Ændre udseendet af en tabel

Føj en tabel til en slide

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×