Tilføje eller slette et fyld, en kontur eller en effekt til tekst eller WordArt

Du kan ændre udseendet af din tekst eller WordArt ved at ændre udfyldningen, ændre konturen eller tilføje effekter som skygger, refleksioner, skær eller 3D-rotationer og facetter. Du kan også foretage disse ændringer af tekst på en slide i PowerPoint.

Hvad er en fyld-, kontur- eller figureffekt?

En udfyldning er det indre af bogstaverne i WordArt-tekst eller tekst på en PowerPoint-slide. Når du ændrer farven på en teksts udfyldning, kan du også føje en struktur, et billede eller en graduering til udfyldningen. En graduering er et gradvist forløb af farver og skygger, normalt fra én farve til en anden eller fra én skyggefarve til en anden skyggefarve i den samme farve.

SmartArt-grafik med massiv udfyldning og figurer med gradueringsfyld

En kontur er den udvendige kant rundt om hvert tegn i tekst eller WordArt. Når du ændrer konturen for teksten, kan du også justere stregens farve, tykkelse og typografi.

En effekt tilfører dybde eller fremhæver teksten i WordArt eller teksten på en slide. Du kan føje kombinationer af enkelteffekter til teksten i Excel, Outlook, Word og PowerPoint.

Du kan også formatere tekst i dit WordArt eller på din slide ved hjælp af indstillingerne i gruppen Skrifttype på fanen Hjem eller for Outlook – indstillingerne i gruppen Grundlæggende tekst på fanen Meddelelse.

Du kan få mere at vide ved at vælge en indstilling på nedenstående rulleliste.

 1. Markér den tekst i WordArt, du vil tilføje en udfyldning.

  Vigtigt!:  Hvis du vil føje WordArt til et Excel-regneark, skal du først indsætte et tekstfelt. Hvis du ønsker at indsætte et tekstfelt, skal du på fanen Indsæt i gruppen Tekst klikke på Tekstfelt og derefter trække for at tegne et tekstfelt. Skriv teksten i tekstfeltet, og følg derefter de angivne trin.

 2. Under Tegnefunktioner på fanen Formatér i gruppen WordArt-typografier skal du klikke på pilen ud for Tekstfyld og derefter gøre et af følgende.

  Fanen Formatér under Tegnefunktioner

  Bemærk!: Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner eller Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret teksten i WordArt-elementet. Du skal muligvis dobbeltklikke på teksten for at åbne fanen Formatér.

  • Klik på den ønskede farve, hvis du vil tilføje eller ændre en fyldfarve. Klik på Ingen udfyldning for ikke at vælge en farve.
   Hvis du klikker på Ingen udfyldning, kan teksten ikke ses, medmindre du i forvejen har føjet en kontur til teksten.
   Hvis du ønsker at ændre en farve, der ikke findes i temafarver, skal du klikke på Flere fyldfarver og derefter enten klikke på den farve, du ønsker, på fanen Standard eller blande din egen farve på fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver på fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentettema.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre et fyldbillede, skal du klikke på Billede, finde den mappe, som indeholder det billede, du vil bruge, klikke på billedfilen og derefter på Indsæt.
   Hvis du markerer ikke-sammenhængende tekstafsnit og bruger billedfyld, fyldes hver enkelt markering med hele billedet. Billedet omfatter ikke tekstmarkeringerne.

  • Peg på Graduering, hvis du vil tilføje eller ændre en fyldgraduering, og klik derefter på den ønskede gradueringsvariation.
   Klik på Flere gradueringer, hvis du vil tilpasse gradueringen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Struktur, hvis du vil tilføje eller ændre en fyldstruktur, og klik derefter på den ønskede struktur.
   Klik på Flere strukturer, hvis du vil tilpasse strukturen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

Bemærk!:  Billed- og strukturfyld til WordArt er ikke tilgængelig i Word.

Toppen af siden

 1. Markér teksten i det WordArt-element, du vil føje en kontur til.
  For at føje den samme kontur til teksten på flere steder skal du markere den første del af teksten og derefter trykke på og holde CTRL nede, mens du markerer de andre dele af teksten.

 2. Under Tegnefunktioner på fanen Formatér i gruppen WordArt-typografier skal du klikke på pilen ud for Tekstkontur og derefter gøre et af følgende:
  Fanen Formatér under Tegnefunktioner
  Hvis du ikke kan se fanen Tegnefunktioner eller fanen Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret teksten i WordArt-elementet. Du skal muligvis højreklikke på WordArt-elementet for at åbne fanen Formatér.

  • Hvis du ønsker at tilføje eller ændre en konturfarve, skal du klikke på den ønskede farve. For at vælge ingen farve skal du klikke på Ingen kontur.
   Hvis du ønsker at ændre til en farve, der ikke findes i temafarver, skal du klikke på Flere konturfarver og derefter klikke enten på den ønskede farve på fanen Standard eller blande din egen farve på fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver på fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentettema.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre konturens tykkelse, skal du pege på Vægt og derefter klikke på den ønskede tykkelse.
   For at tilpasse tykkelse skal du klikke på Flere streger og derefter vælge de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre konturen til prikker eller streger, skal du pege på Stiplet og derefter klikke på den ønskede typografi.
   Klik på Flere streger, hvis du vil oprette en brugerdefineret typografi, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

Toppen af siden

 1. Markér teksten i det WordArt-element, du vil tilføje en effekt.
  For at føje den samme effekt til teksten på flere steder skal du markere den første del af teksten og derefter trykke på og holde CTRL nede, mens du markerer de andre dele af teksten.

 2. Under Tegnefunktioner på fanen Formatér i gruppen WordArt-typografier skal du klikke på Teksteffekter og derefter foretage dig et af følgende:
  Fanen Formatér under Tegnefunktioner
  Hvis du ikke kan se fanen Tegnefunktioner eller fanen Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret teksten i WordArt-elementet. Du skal muligvis højreklikke på WordArt for at åbne fanen Formatér.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en skygge, skal du pege på Skygge og derefter klikke på den ønskede skygge.
   Hvis du vil tilpasse skyggen, skal du klikke på Skyggeindstillinger og derefter vælge de ønskede indstillinger.

  • Peg på Refleksion, hvis du vil tilføje eller ændre en refleksion, og klik derefter på den ønskede refleksionsvariation.

  • Klik på Skær, hvis du vil tilføje eller ændre et skær, og klik derefter på den ønskede skærvariation.
   Hvis du vil tilpasse skærfarverne, skal du klikke på Flere skærfarver og derefter klikke på den ønskede farve. Hvis du vil skifte til en farve, som ikke findes i temafarver, skal du klikke på Flere farver og derefter enten klikke på den farve, du vil bruge, på fanen Standard eller blande din egen farve på fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver på fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentettema.

  • Hvis du vil give din tekst dybde ved at tilføje eller ændre en kant, skal du pege på Facetkant og derefter klikke på den ønskede facet.
   Hvis du vil tilpasse facetten, skal du klikke på 3D-indstillinger og derefter vælge de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en 3D-rotation, skal du pege på 3D-Rotation og derefter klikke på den 3D-rotation, du ønsker.
   Hvis du vil tilpasse 3D-rotation, skal du klikke på Indstillinger for 3D-Rotation og derefter vælge de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre fordrejning eller sti for teksten, skal du pege på Transformér og derefter klikke på den ønskede fordrejning eller sti.

Bemærk!: Gentag trin 2, hvis du vil oprette en brugerdefineret effekt ved at tilføje flere enkelteffekter.

Toppen af siden

 1. Markér teksten i det WordArt-element, hvorfra du vil slette et fyld.
  For at slette det samme fyld fra flere tekststykker skal du klikke på den første del af teksten og derefter trykke på og holde CTRL nede, mens du klikker på de andre dele af teksten.

 2. Under Tegnefunktionerpå fanen Formatér i gruppen WordArt-typografier skal du klikke på pilen ud for Tekstfyld og derefter gøre et af følgende:
  Fanen Formatér under Tegnefunktioner
  Hvis du ikke kan se fanen Tegnefunktioner eller fanen Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret teksten i WordArt-elementet. Du skal muligvis højreklikke på WordArt-elementet for at åbne fanen Formatér.

  • Hvis du vil slette en fyldfarve, et billede eller en struktur, skal du vælge en anden fyldtype.
   Hvis du klikker på Ingen udfyldning, vil din tekst ikke være synlig, medmindre du tidligere har føjet en kontur til teksten.

  • Hvis du vil slette en graduering af fyldfarve, skal du pege på Graduering og derefter klikke på Ingen graduering.

Toppen af siden

 1. Markér teksten i det WordArt-element, hvorfra du vil slette en kontur.
  For at slette den samme kontur fra flere tekststykker skal du klikke på den første del af teksten og derefter trykke på og holde CTRL nede, mens du klikker på de andre dele af teksten.

 2. Under Tegnefunktionerpå fanen Formatér i gruppen WordArt-typografier skal du klikke på pilen ud for Tekstkontur og derefter klikke på Ingen kontur.
  Fanen Formatér under Tegnefunktioner
  Hvis du ikke kan se fanen Tegnefunktioner eller fanen Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret teksten i WordArt-elementet. Du skal muligvis højreklikke på WordArt for at åbne fanen Formatér.

Toppen af siden

 1. Markér teksten i det WordArt-element, hvorfra du vil slette en effekt.
  For at slette den samme effekt fra flere tekststykker skal du klikke på den første del af teksten og derefter trykke på og holde CTRL nede, mens du klikker på de andre dele af teksten.

 2. Under Tegnefunktioner på fanen Formatér i gruppen WordArt-typografier skal du klikke på pilen ud for Teksteffekter og derefter foretage dig et af følgende:
  Fanen Formatér under Tegnefunktioner
  Hvis du ikke kan se fanen Tegnefunktioner eller fanen Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret teksten i WordArt-elementet. Du skal muligvis højreklikke på WordArt-elementet for at åbne fanen Formatér.

  • Du kan slette en skygge fra teksten ved at pege på Skygge og derefter klikke på Ingen skygge.

  • Du kan slette en reflektion fra teksten ved at pege på Refleksion og derefter klikke på Ingen refleksion.

  • Du kan slette et skær fra teksten ved at pege på Skær og derefter klikke på Intet skær.

  • Du kan slette en kant fra teksten ved at pege på Facet og derefter klikke på Ingen facet.

  • Du kan slette 3D-rotation fra teksten ved at pege på 3D-rotation og derefter klikke på Ingen rotation.

  • Du kan slette en sti eller fordrejning fra teksten ved at pege på Transformér og derefter klikke på Ingen transformation.

   Bemærkninger!: 

   • Hvis du har tilføjet flere enkelteffekter, skal du gentage trin 2 for at slette alle effekterne.

   • For at slette alle effekter på én gang skal du under Tegnefunktioner på fanen Formatér i gruppen WordArt-typografier klikke på knappen Mere Knappen Mere og derefter klikke på Ryd WordArt.

Toppen af siden

 • Markér det WordArt-element, du vil fjerne, og tryk derefter på DELETE.

  Tip!: Sørg for, at du markerer hele WordArt-objektet og ikke kun teksten i WordArt-objektet. Når hele WordArt-objektet er markeret, omgives det af en udfyldt kant. Når teksten i WordArt-objektet er markeret, er kanten en stiplet linje.

Toppen af siden

Du kan få mere at vide ved at vælge en indstilling på nedenstående rulleliste.

Hvis du bruger Excel eller PowerPoint

 1. Markér den tekst i WordArt eller på PowerPoint-sliden, du vil føje et fyld til.

  For at føje det samme fyld til teksten på flere steder skal du markere den første del af teksten og derefter trykke på og holde CTRL nede, mens du markerer de andre dele af teksten.

 2. Under Tegnefunktioner på fanen Formatér i gruppen WordArt-typografier skal du klikke på pilen ud for Tekstfyld og derefter gøre et af følgende.

  Tegnefunktioner, fanen Formater

  • Klik på den ønskede farve, hvis du vil tilføje eller ændre en fyldfarve. Klik på Ingen udfyldning for ikke at vælge en farve.

   Hvis du klikker på Ingen udfyldning, er din tekst ikke synlig, medmindre du tidligere har tilføjet en kontur til teksten.

   Klik på Flere udfyldningsfarver, hvis du vil ændre en farve, som ikke findes blandt temafarver, og klik derefter på den ønskede farve under fanen Standard, eller bland din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentets tema.

  • Klik på Billede, hvis du vil tilføje eller ændre et fyldbillede, som findes i mappen med det billede, du vil bruge, klik på billedfilen, og klik derefter på Indsæt.

   Hvis du markerer ikke-sammenhængende tekstafsnit og bruger billedudfyldning, udfyldes hver enkelt markering med hele billedet. Billedet omfatter ikke tekstmarkeringerne.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldfarvegraduering, skal du pege på Graduering og derefter klikke på den ønskede gradueringsvariation.

   Klik på Flere gradueringer, hvis du vil tilpasse gradueringen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldstruktur, skal du pege på Struktur og derefter klikke på den ønskede struktur.

   Klik på Flere strukturer, hvis du vil tilpasse en struktur, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

Hvis du bruger Word eller Outlook

 1. Markér det WordArt-element, du vil føje et fyld til.

 2. Under Tegnefunktioner på fanen Formatér i gruppen WordArt-typografier skal du klikke på Fyldfarve for figur og derefter foretage dig et af følgende.

  WordArt-værktøjer, fanen Formater

  • Klik på den ønskede farve, hvis du vil tilføje eller ændre en fyldfarve. Klik på Ingen udfyldning for ikke at vælge en farve.

   Hvis du klikker på Ingen udfyldning, er din tekst ikke synlig, medmindre du tidligere har tilføjet en kontur til teksten.

   Klik på Flere udfyldningsfarver, hvis du vil ændre en farve, som ikke findes blandt temafarver, og klik derefter på den ønskede farve under fanen Standard, eller bland din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentets tema.

  • Klik på Billede, hvis du vil tilføje eller ændre et fyldbillede, som findes i mappen med det billede, du vil bruge, klik på billedfilen, og klik derefter på Indsæt.

   Hvis du markerer ikke-sammenhængende tekstafsnit og bruger billedudfyldning, udfyldes hver enkelt markering med hele billedet. Billedet omfatter ikke tekstmarkeringerne.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldfarvegraduering, skal du pege på Graduering og derefter klikke på den ønskede gradueringsvariation.

   Klik på Flere gradueringer, hvis du vil tilpasse gradueringen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldstruktur, skal du pege på Struktur og derefter klikke på den ønskede struktur.

   Klik på Flere strukturer, hvis du vil tilpasse en struktur, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre et mønster, skal du klikke på Mønster og derefter klikke på de ønskede indstillinger.

Toppen af siden

Hvis du bruger Excel eller PowerPoint

 1. Markér den tekst i WordArt-elementet eller på PowerPoint-sliden, du vil føje en kontur til.

  For at føje den samme kontur til teksten på flere steder skal du markere den første del af teksten og derefter trykke på og holde CTRL nede, mens du markerer de andre dele af teksten.

 2. Under Tegnefunktioner på fanen Formatér i gruppen WordArt-typografier skal du klikke på pilen ud for Tekstkontur og derefter gøre et af følgende:

  Tegnefunktioner, fanen Formater

  • Klik på den ønskede farve, hvis du vil tilføje eller ændre en konturfarve. Klik på Ingen kontur for ikke at vælge en farve.

   Hvis du vil ændre en farve, som ikke findes blandt temafarver, skal du klikke på Flere konturfarver og derefter enten klikke på den ønskede farve under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du på et senere tidspunkt ændrer dokumenttema.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre konturtykkelsen, skal du pege på Vægt og derefter klikke på den ønskede tykkelse.

   Klik på Flere streger, hvis du vil oprette en brugerdefineret tykkelse, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre konturen til prikker eller streger, skal du pege på Stiplet og derefter klikke på den ønskede typografi.

   Klik på Flere streger, hvis du vil oprette en brugerdefineret typografi, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

Hvis du bruger Word eller Outlook

 1. Klik på det WordArt-element, du vil tilføje en kontur.

 2. Under WordArt-værktøjer på fanen Formatér i gruppen WordArt-typografier skal du klikke på Kontur og derefter gøre et af følgende:

  WordArt-værktøjer, fanen Formater

  • Klik på den ønskede farve, hvis du vil tilføje eller ændre en konturfarve. Klik på Ingen kontur for ikke at vælge en farve.

   Hvis du vil ændre en farve, som ikke findes blandt temafarver, skal du klikke på Flere konturfarver og derefter enten klikke på den ønskede farve under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du på et senere tidspunkt ændrer dokumenttema.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre konturtykkelsen, skal du pege på Vægt og derefter klikke på den ønskede tykkelse.

   Klik på Flere streger, hvis du vil oprette en brugerdefineret tykkelse, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre konturen til prikker eller streger, skal du pege på Stiplet og derefter klikke på den ønskede typografi.

   Klik på Flere streger, hvis du vil oprette en brugerdefineret typografi, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre mønstret, skal du klikke på Mønster og derefter på de ønskede indstillinger.

Toppen af siden

Hvis du bruger Excel eller PowerPoint

 1. Markér den tekst i WordArt-elementet eller på PowerPoint-sliden, du vil tilføje en effekt.

  For at føje den samme effekt til teksten på flere steder skal du markere den første del af teksten og derefter trykke på og holde CTRL nede, mens du markerer de andre dele af teksten.

 2. Under Tegnefunktioner på fanen Formatér i gruppen WordArt-typografier skal du klikke på Teksteffekter og derefter gøre et af følgende:

  Tegnefunktioner, fanen Formater

  • Peg på Skygge, hvis du vil tilføje eller ændre en skygge, og klik derefter på den ønskede skygge.

   Klik på Skyggeindstillinger, hvis du vil tilpasse skyggen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Refleksion, hvis du vil tilføje eller ændre en refleksion, og klik derefter på den ønskede refleksionsvariation.

  • Peg på Skær, hvis du vil tilføje eller ændre et skær, og klik derefter på den ønskede skærvariation.

   Klik på Flere skærfarver, hvis du vil tilpasse skærfarverne, og klik derefter på den ønskede farve. Hvis du vil ændre til en farve, som ikke findes i temafarver, skal du klikke på Flere farver og derefter enten klikke på den farve, du vil bruge, under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentet tema.

  • Hvis du vil give din tekst dybde ved at tilføje eller ændre en kant, skal du pege på Facet og derefter klikke på den ønskede facet.

   Klik på 3D-indstillinger, hvis du vil tilpasse facetten, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på 3D-rotation, hvis du vil tilføje eller ændre en 3D-rotation, og klik derefter på den ønskede 3D-rotation.

   Klik på Indstillinger for 3D-rotation, hvis du vil tilpasse 3D-rotationen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre fordrejning eller sti for teksten, skal du pege på Transformér og derefter klikke på den ønskede fordrejning eller sti.

Bemærk!: Gentag trin 2, hvis du vil oprette en brugerdefineret effekt ved at tilføje flere enkelteffekter.

Hvis du bruger Word eller Outlook

 1. Markér det WordArt-element, du vil tilføje en effekt.

 2. Gør et af følgende under WordArt-værktøjer på fanen Formatér:

  Billede af grupperne Skyggeeffekter og 3D-effekter

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en skygge, skal du i gruppen Skyggeeffekter klikke på Skyggeeffekter og derefter klikke på den ønskede skygge.

   Hvis du vil tilpasse skyggefarven, skal du pege på Skyggefarve og derefter klikke på den ønskede farve.

   Klik på Flere skyggefarver, hvis du vil ændre en farve, som ikke findes i temafarver, og klik derefter på den ønskede farve på fanen Standard, eller bland din egen farve på fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver på fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentettema.

  • Hvis du vil tilføje en 3D-effekt, skal du klikke på 3D-effekter, klikke på den anden 3D-effekter og vælge de ønskede indstillinger.

Toppen af siden

Hvis du bruger Excel eller PowerPoint

 1. Markér den tekst i WordArt-elementet eller på den PowerPoint-slide, du vil slette udfyldningen fra.

  For at slette den samme udfyldning fra flere tekststykker skal du klikke på den første del af teksten og derefter trykke på og holde CTRL nede, mens du klikker på de andre dele af teksten.

 2. Under Tegnefunktioner på fanen Formatér i gruppen WordArt-typografier skal du klikke på pilen ud for Tekstfyld og derefter gøre et af følgende:

  Tegnefunktioner, fanen Formater

  • Hvis du vil slette en fyldfarve, et billede eller en struktur, skal du vælge en anden fyldtype.

   Hvis du klikker på Ingen udfyldning, er din tekst ikke synlig, medmindre du tidligere har tilføjet en kontur til teksten.

  • Hvis du vil slette en graduering af fyldfarve, skal du pege på Graduering og derefter klikke på Ingen graduering.

Hvis du bruger Word eller Outlook

 1. Klik på det WordArt-element, du vil slette en udfyldning fra.

 2. Under Tegnefunktioner på fanen Formatér i gruppen WordArt-typografier skal du klikke på Fyldfarve til figur og derefter klikke på Ingen udfyldning.

  WordArt-værktøjer, fanen Formater

Toppen af siden

Hvis du bruger Excel eller PowerPoint

 1. Markér den tekst i WordArt-elementet eller på den PowerPoint-slide, du vil slette konturen fra.

  For at slette den samme kontur fra flere tekststykker skal du klikke på den første del af teksten og derefter trykke på og holde CTRL nede, mens du klikker på de andre dele af teksten.

 2. Under Tegnefunktioner på fanen Formatér i gruppen WordArt-typografier skal du klikke på pilen ud for Tekstkontur og derefter klikke på Ingen kontur.

  Tegnefunktioner, fanen Formater

Hvis du bruger Word eller Outlook

 1. Klik på det WordArt-element, du vil slette en kontur fra.

 2. Under WordArt-værktøjer på fanen Formatér i gruppen WordArt-typografier skal du klikke på Kontur til figur og derefter klikke på Ingen kontur.

  WordArt-værktøjer, fanen Formater

Toppen af siden

Hvis du bruger Excel eller PowerPoint

 1. Markér den tekst i WordArt-elementet eller på den PowerPoint-slide, du vil slette effekten fra.

  For at slette den samme effekt fra flere tekststykker skal du klikke på den første del af teksten og derefter trykke på og holde CTRL nede, mens du klikker på de andre dele af teksten.

 2. Under Tegnefunktioner på fanen Formatér i gruppen WordArt-typografier skal du klikke på pilen ud for Teksteffekter og derefter foretage dig et af følgende:

  Tegnefunktioner, fanen Formater

  • Du kan slette en skygge fra teksten ved at pege på Skygge og derefter klikke på Ingen skygge.

  • Du kan slette en reflektion fra teksten ved at pege på Refleksion og derefter klikke på Ingen refleksion.

  • Du kan slette et skær fra teksten ved at pege på Skær og derefter klikke på Intet skær.

  • Du kan slette en kant fra teksten ved at pege på Facet og derefter klikke på Ingen facet.

  • Du kan slette 3D-rotation fra teksten ved at pege på 3D-rotation og derefter klikke på Ingen rotation.

  • Du kan slette en sti eller fordrejning fra teksten ved at pege på Transformér og derefter klikke på Ingen transformation.

Bemærk!: Hvis du har tilføjet flere enkelteffekter, skal du gentage trin 2 for at slette alle effekterne.

Hvis du bruger Word eller Outlook

 1. Klik på det WordArt-element, du vil slette en effekt fra.

 2. Gør et af følgende under WordArt-værktøjer på fanen Formatér:

  Billede af grupperne Skyggeeffekter og 3D-effekter

  • Hvis du vil slette en skygge, skal du i gruppen Skyggeeffekter klikke på Skyggeeffekter og derefter klikke på Ingen skyggeeffekt.

  • Hvis du vil tilføje en 3D-effekt, skal du klikke på 3D-effekter, klikke på den anden 3D-effekter og derefter klikke på Ingen 3D-effekt.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×