Tilføje eller slette en kolonne i et dataark

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan tilføje eller fjerne kolonner i et dataark på flere måder i Microsoft Office Access 2007. Du kan nu bruge dataarkvisning til at tilføje eller fjerne kolonner og angive datatyperne for disse kolonner. Du kan også tilføje felter fra en opgaverude, eller du kan åbne den underliggende tabel til dataarket og tilføje et felt i designvisning. I dette emne er der en beskrivelse af, hvordan du bruger hver enkelt metode.

Bemærk!: Oplysningerne i dette emne forklarer, hvordan du udfører nogle af, men ikke alle, de opgaver, det er muligt at udføre i et dataark.

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse og brug af dataark artiklen åbne et tomt dataark.

Hvad vil du gøre?

Forstå kolonner i dataark

Tilføje en kolonne ved hjælp af dataarkvisning

Fjerne en kolonne ved hjælp af dataarkvisning

Føje en kolonne ved hjælp af designvisning

Fjerne en kolonne ved hjælp af designvisning

Forstå, hvordan Access tildeler datatyper, når du indtaster data

Angive datatyperne, der ikke udledes automatisk i dataarkvisning

Forstå kolonner i dataark

Et dataark er den visuelle gengivelse af de oplysninger, der findes i en databasetabel, eller af de resultater, der returneres af en forespørgsel. En kolonne i et dataark repræsenterer det samme som et felt i en databasetabel. Når du tilføjer eller fjerner en kolonne fra et dataark, tilføjer eller fjerner du et felt fra den tabel, der ligger til grund for dataarket. Hvis der er data i dette felt, fjerner du også disse oplysninger.

Nye funktioner til arbejde med kolonner

Office Access 2007 gør det hurtigere og lettere at tilføje eller fjerne et tabelfelt, fordi du nu kan udføre disse opgaver i dataarkvisning. Alle tabeller i dataarkvisning indeholder nu som standard en tom kolonne med navnet Tilføj et nyt felt. Når du vil tilføje en kolonne, skal du indtaste data i den første tomme celle under den pågældende kolonneoverskrift. Du kan også indsætte en eller flere bestemte data i den tomme kolonne. Du behøver ikke længere at bruge designvisning til at tilføje eller fjerne kolonner, selvom du kan gøre det, hvis du vil.

Derudover kan skal du ikke længere angive de mest almindelige datatyper til den nye kolonne. Som standard, skal felterne i en databasetabel indeholder bestemte typer data, som tekst, datoer og klokkeslæt, tal, og så videre. Typisk angive datatyper, når du udformer tabeller til en database. Access indstiller dog nu de fleste datatyper, når du indtaster data i en ny kolonne. Eksempelvis hvis du angiver et navn i det første felt i den nye tabel, indstiller Access dette felt til datatypen tekst. Hvis du indsætter en dato, Access angiver feltet til datatypen Dato/klokkeslæt type osv. Hvis du indsætter en blanding af data, som postnumre fra flere de lande/områder, Access vælger den datatype, der gør det bedste job for at bevare oplysninger – som regel datatypen tekst. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet forstå, hvordan Access tildeler datatyper, når du indtaster data, senere i denne artikel.

Bemærk!: Du kan ikke bruge dataarkvisning til at få vist alle tilgængelige datatyper. Husk også på, at der gælder visse designregler for relationsdatabaser.

Du kan finde flere oplysninger om brug af dataarkvisning og indstilling af datatyper artiklen åbne et tomt dataark. Hvis du ikke kender med Designregler for relationsdatabaser, kan du se artiklen om databasedesign.

Tip!: I Access 2010, kan du tilføje et felt ved at trække feltnavnet fra den nye rude Feltliste.

I fremgangsmåderne i følgende afsnit forklares det, hvordan du tilføjer og fjerner kolonner i dataark ved at bruge dataarkvisning og designvisning.

Toppen af siden

Tilføje en kolonne ved at bruge dataarkvisning

I fremgangsmåderne i dette afsnit er det forklaret, hvordan du bruger dataarkvisning til at føje en kolonne til et dataark, give kolonnen et navn og indtaste data. Når du fortsætter, skal du huske, at når du følger disse fremgangsmåder, tilføjes og ændres et felt i den tabel, der ligger til grund for dataarket.

 1. I navigationsruden skal du finde og dobbeltklikke på den tabel, som du vil føje feltet til.

  Access åbner tabellen i dataarkvisning.

 2. Rul til højre eller venstre side af dataarket (afhængigt af Internationale og sproglige indstillinger i Windows), og find den tomme kolonne.

  Ordene Tilføj et nyt felt vises som standard i kolonneoverskriften til den tomme kolonne. I denne figur vises en typisk tom kolonne.

  Et nyt felt i et dataark

 3. Dobbeltklik på kolonneoverskriften, og angiv et navn til det nye felt.

  Eller

  Højreklik på kolonneoverskriften, og klik på Omdøb kolonne i genvejsmenuen. Skriv derefter et navn til feltet.

 4. Indtast nogle data på den første tomme række under overskriften.

  Eller

  Indsæt en eller flere oplysninger i feltet, og start i den første tomme celle.

  Gem ændringerne.

  Ud fra den type data, du har indtastet, angiver Access en datatype for feltet. Har du f.eks. skrevet et navn, angives datatypen i Access til Tekst.

  Du kan finde flere oplysninger om, hvordan datatyper angives i Access, i afsnittet forstå, hvordan Access tildeler datatyper, når du indtaster data. Finde oplysninger om indstilling af datatyper manuelt, angive de datatyper, der ikke udledes automatisk dataarkvisning, også senere i denne artikel.

Toppen af siden

Fjerne en kolonne ved at bruge dataarkvisning

Før du fjerner en kolonne fra et dataark, er der flere vigtige ting, du skal huske på:

Fjerne kolonnen i dataarkvisning

 1. Højreklik på kolonneoverskriften til den kolonne, du vil fjerne.

 2. Klik på Slet kolonne i genvejsmenuen.

 3. Klik på Ja for at bekræfte sletningen.

 4. Gem ændringerne.

Toppen af siden

Tilføje en kolonne ved at bruge designvisning

Hvis du kender tidligere versioner af Access, har du sandsynligvis nogen erfaring med brug af designvisning. Værktøjet er ikke ændret i Office Access 2007. Der er mere fleksibilitet i designvisning end i dataarkvisning, fordi du kan angive alle tilgængelige datatyper, og du kan oprette et opslagsfelt – alt sammen uden at du behøver at gå ud af designvisning.

Tilføje kolonnen i designvisning

 1. Højreklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

  Eller

  Klik på Designvisning på statuslinjen i Access.

 2. Vælg en tom række, og skriv et navn til det nye felt, i kolonnen Feltnavn.

 3. Vælg en datatype for den nye kolonne i kolonnen Datatype ved siden af dit nye feltnavn.

 4. Gem ændringerne.

Toppen af siden

Fjerne en kolonne ved hjælp af designvisning

Reglerne for sletning af en kolonne i dataarkvisning gælder også, når du arbejder i designvisning: Hvis du sletter en kolonne, går alle data i den pågældende kolonne tabt. Før du kan slette et primær nøgle-felt eller et opslagsfelt, skal du desuden først slette relationerne for disse felter.

Du kan finde flere oplysninger, se artiklerne om databasedesign, tilføje, indstille, ændre eller fjerne den primære nøgleog tilføje eller ændre et opslagsfelt, kan du gemme flere værdier

Fjerne kolonnen i designvisning

 1. Højreklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

  Eller

  Klik på Designvisning på statuslinjen i Access.

 2. Marker feltet (rækken), du vil slette.

 3. Klik på Slet rækker i gruppen Funktioner under fanen Design.

  Eller

  Tryk på DELETE.

 4. Gem ændringerne.

Toppen af siden

Få oplysninger om, hvordan datatyper tildeles i Access, mens du indtaster data

Når du opretter et tomt dataark, tildeler Access en datatype til hvert felt, når du første gang indtaster data i det pågældende felt. I den følgende tabel er der en liste over de forskellige typer data, du kan indtaste, og de datatyper, Access tildeler dem.

Bemærk!: Du kan ikke angive datatyperne Vedhæftet fil eller OLE-objekt ved at indtaste data i et felt, og du kan ikke aktivere understøttelse af RTF-redigering ved at indtaste data i et felt.

Du kan finde oplysninger om indstilling af disse datatyper og aktivering af RTF-redigering, i artiklen åbne et tomt dataark.

I følgende tabel kan du se, hvordan datatypen for et felt angives i Access, når du indtaster data i dataarkvisning.

Hvis du skriver:

Office Access 2007opretter et felt med datatypen:

John

Tekst

En blok tekst eller tekst og tal, der er længere end 256 tegn.

Notat

Bemærk!: Du kan ikke bruge dataarkvisning til at aktivere RTF-formatering. Hvis du aktiverer egenskaben Vedhæft kun for notatfeltet, skjuler Access som standard al tekst, når du placerer markøren i det pågældende felt.

Du kan finde oplysninger om aktivering RTF-formatering, i artiklen angive eller redigere data i et kontrolelement eller en kolonne, der understøtter RTF-format.

http://www.contoso.com

Access genkender følgende internetprotokoller: http, ftp, gopher, wais, file, https, mhtml, mailto, msn, news, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Bemærk!: Hvis du vil have Access til at genkende protokollen og angive datatypen Hyperlink, skal du skrive et tegn, der ikke er et mellemrumstegn, efter protokollen.

Hyperlink

50000

Tal, langt heltal

50.000

Tal, langt heltal

50.000.99

Tal, dobbelt

50000.389

Tal, dobbelt

31.12.06

De dato- og klokkeslætsformater, der er angivet i Internationale og sproglige indstillinger i Windows, bestemmer, hvordan dato- og klokkeslætsdata formateres i Access.

Vis mig, hvordan du kan angive eller ændre disse indstillinger

I    Windows Vista

 1. Klik på knappen Start Knapflade , og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Hvis du bruger standardvisningen i Kontrolpanel, klik på klokkeslæt, sprog og Region, og klik derefter på Internationale og sproglige indstillinger.

  eller

  Dobbeltklik på Internationale og sproglige indstillinger, hvis du bruger klassisk visning.

  Dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger vises.

 3. Klik på Tilpas dette format under fanen Formater.

  Dialogboksen Tilpasning af internationale indstillinger vises.

 4. Klik på den fane, der indeholder de indstillinger, du vil ændre, og foretag de ønskede ændringer. Hvis du f.eks. vil ændre et talformat eller en del af det, skal du klikke på fanen Tal og ændre indstillingen. Du kan få hjælp til en indstilling ved at klikke på knappen Hjælp (?) og derefter klikke på den pågældende indstilling.

I Microsoft Windows XP (klassisk visning)   

 1. Klik på Start på proceslinjen i Windows, og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Dobbeltklik på Internationale og sproglige indstillinger i Kontrolpanel.

  Dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger vises.

 3. Klik på Tilpas under Standarder og formater.

  Dialogboksen Tilpasning af internationale indstillinger vises.

 4. Klik på den fane, der indeholder de indstillinger, du vil ændre, og foretag de ønskede ændringer. Hvis du f.eks. vil ændre et talformat eller en del af det, skal du klikke på fanen Tal og ændre indstillingen. Du kan få hjælp til en indstilling ved at klikke på knappen Hjælp (?) og derefter klikke på den pågældende indstilling.

I Microsoft Windows XP (kategorivisning)   

 1. Klik på Start på proceslinjen i Windows, og klik derefter på Kontrolpanel.

  Kontrolpanel vises.

 2. Klik på Indstillinger for dato og klokkeslæt samt internationale og sproglige indstillinger.

  Dialogboksen Indstillinger for dato og klokkeslæt samt internationale og sproglige indstillinger vises.

 3. Klik på Skift formatering af tal, datoer og klokkeslæt.

  Dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger vises.

 4. Klik på Tilpas under Standarder og formater.

  Dialogboksen Tilpasning af internationale indstillinger vises.

 5. Klik på den fane, der indeholder de indstillinger, du vil ændre, og foretag de ønskede ændringer. Hvis du f.eks. vil ændre et talformat eller en del af det, skal du klikke på fanen Tal og ændre indstillingen. Du kan få hjælp til en indstilling ved at klikke på knappen Hjælp (?) og derefter klikke på den pågældende indstilling.

.

Dato og klokkeslæt

31. december, 2006

Bemærk!: Du skal angive eller indsætte mere end navnet på dagen, hvis datatypen Dato og klokkeslæt automatisk skal kunne udledes i Access. Hvis du f.eks. skriver "Tirsdag", vælges datatypen Tekst. Hvis datatypen Dato og klokkeslæt automatisk skal kunne udledes i Access, skal du, ud over dagen, angive en måned.

Dato og klokkeslæt

10:50:23

Dato og klokkeslæt

10:50:00

Dato og klokkeslæt

17:50

Dato og klokkeslæt

Kr. 12,50

Access genkender det valutasymbol, der er angivet i Internationale og sproglige indstillinger i Windows.

Vis mig, hvordan du kan angive eller ændre disse indstillinger

I    Windows Vista

 1. Klik på knappen Start Knapflade , og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Hvis du bruger standardvisningen i Kontrolpanel, skal du klikke på klokkeslæt, sprog og Region, og klik derefter på Internationale og sproglige indstillinger.

  Eller

  Hvis du bruger klassisk visning, skal du dobbeltklikke på

  Internationale og sproglige indstillinger.

  Dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger vises.

 3. Klik på Tilpas dette format under Formater.

  Dialogboksen Tilpasning af internationale indstillinger vises.

 4. Klik på fanen Valuta, og vælg det symbol, du vil bruge, på listen Valutasymbol. Du kan få hjælp til en indstilling ved at klikke på knappen Hjælp (?) og derefter klikke på den pågældende indstilling.

I Microsoft Windows XP (klassisk visning)   

 1. Klik på Start på proceslinjen i Windows, og klik derefter på Kontrolpanel.

  Kontrolpanel vises.

 2. Dobbeltklik på Internationale og sproglige indstillinger i Kontrolpanel.

  Dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger vises.

 3. Klik på Tilpas under Standarder og formater.

  Dialogboksen Tilpasning af internationale indstillinger vises.

 4. Klik på fanen Valuta, og vælg det symbol, du vil bruge, på listen Valutasymbol. Du kan få hjælp til en indstilling ved at klikke på knappen Hjælp (?) og derefter klikke på den pågældende indstilling.

I Microsoft Windows XP (kategorivisning)   

 1. Klik på Start på proceslinjen i Windows, og klik derefter på Kontrolpanel.

  Kontrolpanel vises.

 2. Klik på Indstillinger for dato og klokkeslæt samt internationale og sproglige indstillinger.

  Dialogboksen Indstillinger for dato og klokkeslæt samt internationale og sproglige indstillinger vises.

 3. Klik på Skift formatering af tal, datoer og klokkeslæt.

  Dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger vises.

 4. Under standarder og formater skal du klikke på Tilpas. Dialogboksen Tilpasning af internationale indstillinger vises.

 5. Klik på fanen Valuta, og vælg det symbol, du vil bruge, på listen Valutasymbol. Du kan få hjælp til en indstilling ved at klikke på knappen Hjælp (?) og derefter klikke på den pågældende indstilling.

Valuta

21.75

Tal, dobbelt

123,00%

Tal, dobbelt

3,46E+03

Tal, dobbelt


Toppen af siden

Angive de datatyper, der ikke kan udledes automatisk i dataarkvisning

Der er visse opgaver, du som standard ikke kan udføre ved at bruge dataarkvisning:

 • Du kan ikke angive datatyperne Vedhæftet fil eller OLE-objekt ved at indsætte data i en tom celle.

 • Du kan ikke aktivere RTF-redigering for et notatfelt ved at indsætte data. Hvis du vil aktivere RTF-understøttelse, skal du angive en indstilling for feltet i designvisning.

Fremgangsmåderne i dette afsnit forklarer, hvordan du udfører disse opgaver

Du kan finde yderligere oplysninger om hver enkelt opgave, i artiklen åbne et tomt dataark.

Angive datatyperne OLE-objekt eller Vedhæftet fil

 1. Marker den tomme kolonne (med navnet Tilføj et nyt felt) i dataarket, hvis den ikke allerede er markeret.

 2. Klik på den første tomme datarække under overskriften.

 3. Klik på pilen på rullelisten ud for Datatype i gruppen datatype og formatering under fanen dataark, og derefter vælge en datatype.

  listen over datatyper

 4. Gem ændringerne.

Toppen af siden

Aktivere RTF-redigering for et felt af typen Notat

Du kan bruge dataarkvisning til at føje et notatfelt til en tabel, men du skal bruge designvisning til at aktivere RTF-redigering for dette notatfelt. Følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan du udfører begge opgaver.

Føje et notatfelt til en tabel

 1. Marker den tomme kolonne (med navnet Tilføj et nyt felt) i dataarket, hvis den ikke allerede er markeret.

 2. Klik på den første tomme datarække under overskriften.

 3. På den dataarket under fanen den gruppen datatype og formatering skal du klikke på pilen i rullelisten listen ud for Datatype, og vælg derefter en datatype

 4. Gem ændringerne, og fortsæt til næste procedure, hvor du skal aktivere RTF-redigering.

Aktivere RTF-redigering for et felt af typen Notat

 1. Skift fra dataarkvisning til designvisning for tabellen. Der er flere måder, du kan gøre dette på i Access:

  Hvis du bruger objektfaner, skal du højreklikke på fanen for det åbne dataark og klikke på Designvisning.

  Eller

  Klik på Designvisning på statuslinjen i Access.

  Eller

  Højreklik på den tabel, der ligger til grund for dataarket i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

 2. Marker notatfeltet i designvisning.

 3. Klik på pilen i cellen ud for Tekstformat i ruden Feltegenskaber under fanen Generelt, og vælg derefter RTF på listen.

  Der vises en bekræftelsesmeddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil konvertere kolonnen til RTF. Klik på Ja for at konvertere kolonnen.

 4. Gem ændringerne.

Toppen af siden

Konvertere en kolonne til et opslagsfelt

Det er som standard ikke muligt at bruge dataarkvisning til at konvertere en ny kolonne til et opslagsfelt. Hvis du er ny bruger af Access, skal du vide, at et opslagsfelt viser data fra en anden kilde – enten en tabel eller en liste over elementer – på en liste. Som standard anvendes der i Access en rulleliste til at vise opslagsdata, men du kan også benytte en liste (en, der ikke åbnes eller lukkes) i en formular.

Du kan oprette to typer opslagsfelter – tabelbaserede lister og værdilister. I en tabelbaseret liste bruges der en forespørgsel til at hente data fra en anden tabel, og på en værdiliste vises et sæt faste værdier. I følgende fremgangsmåde forklares det, hvordan du opretter begge typer lister.

Tilføje et opslagsfelt

 1. Højreklik i navigationsruden på den tabel, der ligger til grund for det nye dataark, og klik på Designvisning.

  Eller

  Klik på Designvisning på statuslinjen i Access.

  Tabellen åbnes i designvisning.

 2. Marker det felt, du vil konvertere.

  Eller

  Marker en tom række i kolonnen Feltnavn, og skriv et navn til det nye felt.

 3. Klik på Opslagskolonne i gruppen Funktioner under fanen Design.

  Eller

  Klik på den nedadgående pil i kolonnen Datatype i designvisning, og vælg Guiden Opslag.

  Guiden Opslag starter.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Oprette en liste med tabel   

   1. Marker Opslagskolonnen skal slå værdierne op i en tabel eller forespørgsel, og klik på Næste.

   2. Vælg en indstilling under Vis, Vælg en tabel eller forespørgsel på listen, og klik derefter på Næste.
    Eksempelvis hvis du vil bruge værdier fra en tabel i opslagsfeltet, klik på tabeller. Hvis du vil bruge en forespørgsel, skal du klikke på forespørgsler. Klik på begge for at få vist en liste over alle de tabeller og forespørgsler i databasen.

   3. Flyt de felter, der skal vises i opslagsfelterne, fra ruden Tilgængelige felter til ruden Valgte felter, og klik derefter på Næste.

   4. Vælg eventuelt et eller flere sorteringsvalg for de felter, du valgte i det forrige trin, og klik derefter på Næste.

   5. Juster eventuelt bredden af hver kolonne i opslagslisten (valgfrit), og klik derefter på Næste.

   6. Skriv eventuelt et navn i tekstboksen under Hvilken etiket vil du have til opslagskolonnen (valgfrit).

   7. Du kan også markere afkrydsningsfeltet Tillad flere værdier.
    Vælger denne indstilling giver dig mulighed at markere og gemme mere end ét element på listen.

   8. Klik på Udfør. Hvis Access beder dig om at gemme tabellen, skal du klikke på Ja.
    Access føjer opslagsforespørgslen til den nye tabel. Som standard henter forespørgslen de felter, du angiver plus de primære nøgleværdier for kildetabellen. Derefter angiver Access datatypen for opslagsfeltet, så det svarer til datatypen er sat til primær nøgle-feltet i kildetabellen. Eksempelvis hvis primær nøgle-feltet i kildetabellen bruger datatypen Autonummerering, angives datatypen for opslagsfeltet til datatypen tal.

   9. Gå tilbage til dataarkvisning, gå til opslagsfeltet, og vælg et element på listen.

    Eller

 5. Oprette en liste med værdi   

  1. Klik på Jeg vil selv indtaste de ønskede værdier, og klik derefter på Næste.

  2. Angiv det ønskede antal kolonner i listen i boksen Antal kolonner, og gå derefter til den første tomme celle, og skriv en værdi.

   Når du indtaster den første værdi, vises en anden tom celle under den aktuelle celle.

  3. Brug tabuleringstasten eller piltasterne til at flytte fokus til den næste celle, når du er færdig med at indtaste den første værdi, og indtast en anden værdi.

  4. Gentag trin 2 og 3, indtil du er færdig med at oprette listen, og klik derefter på OK.

  5. Skriv eventuelt et navn til det nye felt (valgfrit), og klik derefter på Udfør.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×