Tilføje eller redigere en opslagskolonne

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Nogle gange er den værdi, du ønsker, registreret i en anden tabel. Du vil f.eks. registrere kunden for en ordre i tabellen Ordrer. Alle kundeoplysninger registreres dog i tabellen Kunder. Du kan oprette en opslagskolonne, der viser kundeoplysningerne i et kombinationsbokselement eller et listeelement. Når du derefter markerer kunden i det pågældende element, gemmes en passende værdi, f.eks. kundens primære nøgleværdi , i ordreposten.

I denne artikel beskrives det, hvad en opslagskolonne er, og hvordan du opretter en.

Hvis du vil vide, hvordan du automatisk søge efter en værdi i en tabel, skal du se reference artiklen Funktionen DLookup. Du kan finde oplysninger om at oprette et opslagsfelt med flere kolonne, i artiklen tilføje eller ændre en opslagskolonne, kan du gemme flere værdier.

Denne artikel indeholder

Hvad er en opslagskolonne?

Oprette en opslagskolonne i dataarkvisning

Oprette en opslagskolonne ved hjælp af ruden Feltliste

Oprette en opslagskolonne i designvisning

Om den bundne værdi og vist værdi i en opslagskolonne

Introduktion til egenskaberne for opslagsfeltet

Ved hjælp af guiden Opslag

Ændre en opslagskolonne

Ændre et felt til en opslagskolonne

Hvad er en opslagskolonne?

En opslagskolonne (eller et felt) er et felt i en tabel, hvis værdi hentes fra et andet tabel eller fra en værdiliste. Du kan bruge en opslagskolonne til at få vist en liste over valgmuligheder i en kombinationsboks eller på en liste. Valgmulighederne kan komme fra en tabel eller en forespørgsel, eller de kan være værdier, du angiver. Du kan oprette en opslagskolonne manuelt ved at angive opslagsfeltegenskaberne for et felt eller automatisk ved at udføre guiden Opslag. Når det er muligt, bør du bruge guiden Opslag til at oprette en opslagskolonne. Guiden Opslag forenkler processen, og indsætter automatisk de rigtige feltegenskaber og opretter de rigtige tabelrelationer.

Opslagskolonne

Du kan oprette en opslagskolonne i dataarkvisning eller designvisning.

Toppen af siden

Oprette en opslagskolonne i dataarkvisning

Når du åbner en tabel, åbnes den som standard i dataarkvisning. Du kan tilføje en opslagskolonne ved at klikke på Opslagskolonne i gruppen Felter og kolonner under fanen Dataark. Det starter guiden Opslag, som fører dig gennem oprettelsen af opslagskolonnen.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Dobbeltklik på den tabel, du vil oprette opslagskolonnen i, i navigationsruden. Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 4. Klik på Opslagskolonne i gruppen Felter og kolonner under fanen Dataark.

  Billede af Access-båndet

  Guiden Opslag startes

  Side i guiden Opslag, hvor du kan vælge tabel/forespørgsel eller værdiliste

 5. På den første side i guiden Opslag skal du vælge, om du vil basere opslagskolonnen på værdierne i en tabel eller forespørgsel eller på en liste over værdier, som du indtaster.

  Den mest almindelige type opslagskolonne er en kolonne, der viser værdier, der er slået op i en relateret tabel eller forespørgsel.

 6. Klik på Næste, og følg derefter vejledningen til at fuldføre guiden. Du kan finde flere oplysninger om har afsluttet guiden, i afsnittet ved hjælp af guiden Opslag.

Når du klikker på Udfør, oprettes der en opslagskolonne, hvis felter er baseret på dine valg i guiden Opslag.

Toppen af siden

Oprette en opslagskolonne ved hjælp af ruden Feltliste

Hvis du bruger en database, der indeholder mere end én tabel, kan du begynde at oprette et opslagsfelt ved at trække et felt fra ruden Feltliste . I ruden Feltliste vises de felter, der er tilgængelige i andre tabeller i databasen. Når du opretter en opslagskolonne på denne måde, startes guiden Opslag automatisk, og det felt, du trækker til dataarket, bliver et af felterne i opslagskolonnen.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Dobbeltklik på den tabel, du vil oprette opslagskolonnen i, i navigationsruden. Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 4. Klik på Tilføj eksisterende felter i gruppen Felter og kolonner på fanen Dataark.

  Billede af Access-båndet

  Ruden Feltliste vises.

 5. Klik på plustegnet (+) ud for en tabel for at få vist listen over felterne i denne tabel.

 6. Træk det ønskede felt fra ruden Feltliste til tabellen i dataarkvisning.

 7. Når indsætningslinjen vises, skal du slippe feltet på den ønskede plads.

  Indsætningslinje til at indsætte et felt fra ruden Feltliste

  Guiden Opslag startes

 8. Følg vejledningen for at fuldføre guiden. Du kan finde flere oplysninger om har afsluttet guiden, i afsnittet ved hjælp af guiden Opslag.

  Når du har fuldført guiden, vises opslagskolonnen i tabellen i dataarkvisning.

Toppen af siden

Oprette en opslagskolonne i designvisning

Du kan oprette en opslagskolonne i dataarkvisning eller designvisning. Når du arbejder i designvisning, kan du oprette en opslagskolonne ved hjælp af guiden Opslag, som du også bruger i dataarkvisning. I designvisning har du dog også fuld adgang til alle feltegenskaber, som du derfor kan redigere direkte.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik på den tabel, hvor du vil tilføje opslagskolonnen, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 4. Find den første tilgængelige tomme række i tabeldesigngitteret.

 5. Klik på en celle i kolonnen Feltnavn i den første tomme række, og skriv derefter et feltnavn til opslagskolonnen.

 6. Klik derefter på en celle i kolonnen Datatype for den pågældende række, klik på rullepilen, og vælg Guiden Opslag.

  Guiden Opslag starter.

  Side i guiden Opslag, hvor du kan vælge tabel/forespørgsel eller værdiliste

 7. På den første side i guiden Opslag skal du vælge, om du vil basere opslagskolonnen på værdierne i en tabel eller forespørgsel eller på en liste over værdier, som du indtaster.

  Den mest almindelige type opslagskolonne er en kolonne, der viser værdier, der er slået op i en relateret tabel eller forespørgsel.

 8. Klik på Næste, og følg derefter vejledningen til at fuldføre guiden. Du kan finde flere oplysninger om har afsluttet guiden, i afsnittet ved hjælp af guiden Opslag.

Når du klikker på Udfør, oprettes der en opslagskolonne, hvis felter er baseret på dine valg i guiden Opslag. Feltegenskaberne vises i den nederste rude i designvisning under Feltegenskaber. Klik på fanen Opslag for at få vist de egenskaber, der gælder specifikt for opslagskolonnen.

Forstå den bundne værdi og den viste værdi i en opslagskolonne

Formålet med at bruge en opslagskolonne er at erstatte visningen af et tal, f.eks. et id (eller en anden fremmed nøgleværdi), med noget, der er mere sigende, f.eks. et navn. I stedet for at vise id'et for en kontaktperson, kan navnet på kontaktpersonen vises i Access. Kontakt-id'et er den bundne værdi. Den slås automatisk op i en kildetabel eller forespørgsel for at finde kontaktnavnet. Kontaktnavnet er den viste værdi.

Bunden værdi kontra vist værdi i en opslagskolonne

1. Vist værdi

2. Bundet værdi

En opslagskolonne har en vist værdi, der vises i brugergrænsefladen, og en bundet værdi, der er gemt i kontrolelementet. Den viste værdi "slås op" ved hjælp af den bundne værdi. Det betyder, at der ofte vises en vist værdi, der er slået op, som ikke er den samme som den bundne værdi, der er lagret i feltet. I eksemplet med tabellen Ordrer er værdien for kunde-id fra tabellen Kunder gemt i feltet Kunde i tabellen Ordrer - dette er den bundne værdi. Fordi feltet Kunde er et opslagsfelt, vises den værdi, der er slået op, dvs. i dette tilfælde kundenavnet. Kundenavnet er den viste værdi.

Det er vigtigt at forstå forskellen mellem den viste værdi og den bundne værdi for et opslagsfelt. Den viste værdi vises som standard automatisk i dataarkvisning. Den bundne værdi er dog den værdi, der er gemt, den værdi, der anvendes og forespørgselskriterier, og den værdi, der som standard anvendes af Access i joinforbindelser til andre tabeller.

Toppen af siden

Introduktion af opslagsfeltegenskaber

Opslagsfeltegenskaberne vises i den nederste rude i designvisning under Feltegenskaber. Klik på fanen Opslag for at få vist de egenskaber, der specifikt vedrører opslagskolonnen.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik på den tabel, hvor du vil tilføje opslagskolonnen, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 4. Klik på en celle i kolonnen Feltnavn for opslagskolonnen.

 5. Klik på fanen Opslag under Feltegenskaber.

  Opslagsfeltegenskaberne vises.

Når den første egenskab (VisKontrolelement) vises, afspejler listen over tilgængelige egenskaber dit valg. Du kan angive, at opslagsfeltegenskaberne skal ændre funktionen for en opslagskolonne. Når du opretter opslagskolonnen ved hjælp af guiden Opslag, angives opslagsfeltegenskaberne af guiden.

Opslagsfeltegenskaber

Vælg denne egenskab

Hvis du vil

VisKontrolelement

Indstille kontroltypen til Afkrydsningsfelt, Tekstboks, Liste eller Kombinationsboks. Kombinationsboks er den mest almindelige indstilling for en opslagskolonne.

Rækkekildetype

Vælg, om opslagskolonnen skal udfyldes med værdier fra en anden tabel eller forespørgsel eller fra en liste over værdier, du angiver. Du kan også vælge at udfylde listen med navne på felterne i en tabel eller forespørgsel.

Rækkekilde

Angiv den tabel, forespørgsel eller liste over værdier, der indeholder værdierne til opslagskolonnen. Når egenskaben Rækkekildetype er indstillet til Tabel/forespørgsel eller Feltliste, skal denne egenskab indstilles til navnet på en tabel eller forespørgsel eller til en SQL-sætning, der repræsenterer forespørgslen. Når egenskaben Rækkekildetype er indstillet til Værdiliste, skal denne egenskab indeholde en liste over værdier adskilt af semikolon.

Bundet kolonne

Angiv den kolonne i rækkekilden, der leverer den værdi, der gemmes af opslagskolonnen. Denne værdi kan variere fra 1 til antallet af kolonner i rækkekilden.

Bemærk!: Den kolonne, der leverer den værdi, der skal gemmes, behøver ikke være den samme kolonne som den viste kolonne.

AntalKolonner

Angiv det antal kolonner i rækkekilden, der kan vises i opslagskolonnen. Hvis du vil angive, hvilke kolonner der skal vises, kan du angive en kolonnebredde i egenskaben Kolonnebredder.

Kolonneoverskrifter

Angiv, om der skal vises kolonneoverskrifter.

Kolonnebredder

Angiv kolonnebredden for hver kolonne. Hvis du ikke ønsker at få vist en kolonne, f.eks. et id, skal du angive 0 for bredden.

MaksAntalRækker

Angiv det antal rækker, der skal vises, når opslagskolonnen vises.

Listebredde

Angiv bredden på det kontrolelement, der vises, når opslagskolonnen vises.

BegrænsTilListe

Vælg, om en bruger kan angive en værdi, der ikke findes på listen.

Tillad flere værdier

Angiv, om opslagskolonnen indeholder et felt med flere værdier og tillader, at der vælges flere værdier.

Du kan finde flere oplysninger om felter med flere værdier artiklen vejledning til felter med flere værdier.

Tillad redigering af værdiliste

Angiv, om du kan redigere de elementer i en opslagskolonne, der er baseret på en værdiliste. Når denne egenskab er indstillet til Ja, og du højreklikker på et opslagsfelt, der er baseret på en værdiliste med en enkelt kolonne, vises menuindstillingen Rediger listeelementer. Hvis opslagsfeltet har mere end én kolonne, ignoreres denne egenskab.

Redigeringsformular til listeelementer

Angiv en eksisterende formular, der skal bruges, og som du kan bruge til at redigere listeelementerne i en opslagskolonne, der er baseret på en tabel eller en forespørgsel.

Vis kun værdier for rækkekilder

Vis kun værdier, der svarer til den aktuelle rækkekilde, når Tillad flere værdier er indstillet til Ja.

Den bundne værdi i en opslagskolonne bestemmes af egenskaben Bundet kolonne. Den viste værdi i en opslagskolonne er den kolonne eller de kolonner, der er angivet som kolonner med en bredde, der ikke er nul, i egenskaben Kolonnebredder .

Toppen af siden

Brug af guiden Opslag

Guiden Opslag startes i følgende tilfælde: Når du opretter en opslagskolonne i dataarkvisning, når du trækker et felt fra ruden Feltliste til en tabel, der er åben i dataarkvisning, og når du vælger Guiden Opslag i kolonnen Datatype i designvisning. Guiden fører dig gennem de trin, der skal udføres for at oprette en opslagskolonne, og indstiller automatisk de relevante feltegenskaber, så de svarer til dine indstillinger. Guiden opretter også tabelrelationer og indekser efter behov for at understøtte opslagskolonnen.

Når guiden startes, skal du angive, om du vil basere opslagskolonnen på værdierne i en tabel eller forespørgsel eller på en liste over værdier, du skriver. Hvis databasen er designet korrekt, og oplysningerne er opdelt i emnebaserede tabeller, skal du i de fleste tilfælde vælge en tabel eller forespørgsel som kilde for data til opslagskolonnen.

Side i guiden Opslag, hvor du kan vælge tabel/forespørgsel eller værdiliste

Opslagskolonne, der er baseret på tabel eller forespørgsel

Hvis du vælger indstillingen Opslagskolonnen skal slå værdierne op i en tabel eller forespørgsel, vises en liste over tabeller, der kan levere værdier til opslagskolonne, når du klikker på Næste i guiden Opslag. Klik på Tabeller, hvis du kun vil se tabeller. Klik på Forespørgsler, hvis du kun vil se forespørgsler. Klik på Begge, hvis du vil se både tabeller og forespørgsler. Klik på Næste, når du har valgt en tabel eller en forespørgsel.

Side i guiden Opslag, der viser tabeller og forespørgsler, der kan vælges

I guiden Opslag vises de felter, der er tilgængelige i tabellen eller forespørgslen. For hvert felt, du vil medtage i opslagskolonnen, skal du klikke på feltet og derefter klikke på knappen med større end-tegnet (>) for at flytte det til listen Valgte felter. Bemærk, at du skal vælge de felter, der skal være synlige, ud over det felt, der skal levere den værdi, der gemmes, når du foretager et valg i opslagskolonnen. Klik på Næste, når du er klar.

Side i guiden Opslag, hvor du vælger felter

I guiden Opslag vises en side, hvor du kan angive et eller flere felter, som opslagskolonnen skal sorteres efter. Denne sortering er valgfri. Klik på Næste, når du er klar.

Side i guiden Opslag, hvor du kan angive sorteringsrækkefølgen

Du kan tilpasse bredden af de kolonner, der vises i opslagskolonnen. Hvis du formindsker bredden af et felt, så det ikke længere er synligt, vises det ikke i opslagskolonnen. Du kan f.eks. bruge denne funktion til at forhindre, at en id-kolonne vises. Klik på Næste, når du er klar.

Side i guiden Opslag, hvor du kan ændre kolonnebredden

Når du vælger en række i opslagskolonnen, kan du gemme en værdi fra denne række i databasen eller bruge værdien senere til at udføre en handling. Denne side i guiden, som vises nedenfor, giver dig mulighed for at vælge et felt, der leverer værdien. Du skal vælge et felt, der entydigt identificerer rækken. Normalt er det primære nøglefelt i kildetabellen et godt valg. Klik på Næste, når du er klar.

Side i guiden Opslag, hvor du vælger den bundne værdi

På den sidste side i guiden Opslag skal du skrive et navn til opslagskolonnen. Dette navn bliver navnet på feltet i tabellen.

Sidste side i guiden Opslag

Hvis du vil tillade, at der vælges og derefter gemmes mere end én værdi, når opslagskolonnen vises, skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad flere værdier. Når du markerer dette afkrydsningsfelt, ændres opslagskolonnen til et felt med flere værdier.

Se artiklerne vejledning i felter med flere værdier og tilføje eller ændre en opslagskolonne, kan du gemme flere værdier, du kan finde flere oplysninger om felter med flere værdier.

Opslagskolonne baseret på værdiliste

Hvis du vælger indstillingen Jeg vil selv indtaste de ønskede værdier, vises et gitter, hvor du kan skrive værdierne til opslagskolonne, i guiden Opslag, når du klikker på Næste.

Gitter til at indsætte værdier i guiden Opslag

Angiv først det antal kolonne, du ønsker at få vist i opslagskolonnen. Skriv derefter værdierne i gitteret. Du kan tilpasse bredden af de kolonner, der vises i opslagskolonnen. Hvis du formindsker bredden af et felt, så det ikke længere er synligt, vises det ikke i opslagskolonnen. Klik på Næste, når du er klar.

Når du vælger en række i opslagskolonnen, kan du gemme en værdi fra denne række i databasen eller bruge værdien senere til at udføre en handling. Denne side i guiden, som vises nedenfor, giver dig mulighed for at vælge et felt, der leverer værdien. Du skal vælge et felt, der entydigt identificerer rækken. Klik på Næste, når du er klar.

Side i guiden Opslag, hvor du vælger den bundne værdi

På den sidste side i guiden Opslag skal du skrive et navn til opslagskolonnen. Dette navn bliver navnet på feltet i tabellen. Hvis du vil tillade, at der vælges og derefter gemmes mere end én værdi, når opslagskolonnen vises, skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad flere værdier. Når du markerer dette afkrydsningsfelt, ændres opslagskolonnen til et felt med flere værdier.

Sidste side i guiden Opslag

Se artiklerne vejledning i felter med flere værdier eller tilføje eller ændre en opslagskolonne, kan du gemme flere værdier, du kan finde flere oplysninger om felter med flere værdier.

Toppen af siden

Ændre en opslagskolonne

Hvis du vil ændre en opslagskolonne, kan du åbne tabellen i designvisning og derefter redigere egenskaberne for opslagsfeltet. Finde oplysninger om egenskaberne for opslagsfeltet, i afsnittet Introduktion til egenskaberne for opslagsfeltet. Hvis opslagskolonnen er baseret på en liste med værdier, og egenskaben Tillad redigering af listeelementer er angivet til Ja, kan du redigere listeelementer i dataarkvisning eller formularvisning. Sådan redigerer du listeelementer i dataarkvisning eller formularvisning:

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Dobbeltklik på den tabel eller formular, der indeholder feltet med flere værdier, i navigationsruden.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning, eller formularen åbnes i formularvisning.

 4. Højreklik på opslagskolonnen, og klik derefter på Rediger listeelementer i genvejsmenuen.

 5. Rediger værdilisten, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Ændre et felt til en opslagskolonne

Hvis du vil ændre et eksisterende felt til en opslagskolonne, skal du i designvisning åbne det felt, du vil ændre, klikke i kolonnen Datatype for feltet, klikke på rullelisten og derefter vælge Guiden Opslag. Følg derefter vejledningen i guiden Opslag for at oprette opslagskolonnen.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik på den tabel, hvor du vil tilføje opslagskolonnen, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 4. Find det felt, du vil ændre til en opslagskolonne.

 5. Klik derefter på cellen i kolonnen Datatype for den pågældende række, klik på rullepilen, og vælg Guiden Opslag.

  Guiden Opslag starter.

  Side i guiden Opslag, hvor du kan vælge tabel/forespørgsel eller værdiliste

 6. På den første side i guiden Opslag skal du angive, om du vil basere opslagskolonnen på værdierne i en tabel eller forespørgsel eller på en liste over værdier, du skriver.

  Den mest almindelige type opslagskolonne er en kolonne, der viser værdier, der er slået op i en relateret tabel eller forespørgsel.

 7. Klik på Næste, og følg derefter vejledningen til at fuldføre guiden. Du kan finde flere oplysninger om har afsluttet guiden, i afsnittet ved hjælp af guiden Opslag.

Når du klikker på Udfør, oprettes der en opslagskolonne, hvis felter er baseret på dine valg i guiden Opslag. Feltegenskaberne vises i den nederste rude i designvisning under Feltegenskaber. Klik på fanen Opslag for at få vist de egenskaber, der gælder specifikt for opslagskolonnen.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×