Diagrammer

Tilføj eller fjern titler i et diagram

Tilføje eller fjerne titler i et diagram

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

For at gøre det nemmere at forstå, et diagram, kan du tilføje titler, som en diagramtitel og aksetitler, til en hvilken som helst type diagram. Aksetitler er typisk tilgængelige for alle akser, der kan vises i et diagram, herunder dybdeakse (serie) i 3D-diagrammer. Nogle diagramtyper (såsom radardiagrammer) har akser, men de kan ikke vise aksetitler. Du kan ikke tilføje aksetitler til diagrammer, der ikke har akser (som cirkel- eller kransediagram diagrammer).

Punktdiagram med aksetitler

Dette punktdiagram viser en titel, der er centreret over diagrammet, og en aksetitel for både den vandrette og lodrette akse.

Du kan også sammenkæde diagram- og aksetitler med tilsvarende tekst i regneark ved at oprette en reference til de pågældende celler. Sammenkædede titler opdateres automatisk i diagrammet, når du ændrer den tilsvarende tekst i regnearket. Hvis du ikke længere vil vise titlerne, kan du fjerne dem fra diagrammet.

Når du opretter et diagram, vises en boks med diagramtitel over diagrammet. Du kan blot vælge dette felt og skriv den titel, du vil formatere den, som du vil og flytte den til et andet sted i diagrammet.

 1. Klik på feltet Diagramtitel, og skriv derefter titlen.

  Tryk på Alt+Enter for at begynde en ny linje i titlen.

 2. Hvis du vil ændre placeringen af titlen, skal du klikke på Diagramelementer knappen Knappen Diagramelementer ud for det øverste højre hjørne af diagrammet.

 3. Klik på pilen ud for Diagramtitel, og klik derefter på Centreret overlejring, eller klik på Flere indstillinger for at få flere indstillinger.

  Pop op-menuen Diagramtitel

  Du kan også trække titelfeltet til den ønskede placering.

 4. Hvis du vil formatere titlen, skal du højreklikke på den og derefter klikke på Formatér diagramtitel for at vælge de ønskede formateringsindstillinger.

 1. Klik hvor som helst i det diagram, hvor der skal tilføjes aksetitler.

 2. Klik på knappen Diagramelementer Knappen Diagramelementer ud for diagrammets øverste højre hjørne.

 3. Markér feltet Aksetitler.

  De primære vandrette og lodrette aksetitler føjes til diagrammet.

 4. Hvis dit diagram er et 3D-diagram, eller hvis det har sekundære vandrette eller lodrette akser, skal du klikke på pilen ud for Aksetitler og derefter klikke på Flere indstillinger for at vælge de dybdeaksetitler eller sekundære aksetitler, du ønsker.

  Pop op-menuen Aksetitler

 5. Klik på hvert felt af typen Aksetitel, som vises i diagrammet, og skriv derefter den tekst, du ønsker.

  Tryk på Skift+Enter for at begynde en ny linje i titlen.

 6. Du kan formatere aksetitlerne ved at højreklikke på dem og derefter klikke på Formatér aksetitel for at vælge de ønskede formateringsindstillinger.

Hvis du vil bruge tekst i regnearket til dine aksetitler, kan du kæde aksetitler sammen med regnearksceller, der indeholder den pågældende tekst. Sammenkædede titler opdateres automatisk i diagrammet, når du ændrer den tilsvarende tekst i regnearket.

 1. Klik på overskriften diagram- eller aksetitel, du vil oprette et link til en celle i regnearket på diagrammet.

 2. Klik et sted på formellinje i regnearket, og skriv derefter et lig med-tegn (=).

 3. Markér den regnearkscelle, der indeholder den tekst, der skal bruges til aksetitlen.

 4. Tryk på Enter.

Klik for at markere diagramtitel eller aksetitel, du vil slette, og tryk derefter på DELETE. Eller du gøre følgende:

 1. Klik hvor som helst i det diagram, hvor der skal tilføjes aksetitler.

 2. Klik på knappen Diagramelementer Knappen Diagramelementer ud for diagrammets øverste højre hjørne.

 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for en hvilken som helst titel, du vil slette.

 1. Klik hvor som helst i det diagram, hvor der skal tilføjes en titel.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 2. Klik på Diagramtitel i gruppen Etiketter under fanen Layout.

  Billede af båndet

 3. Klik på Titel på centreret overlejring eller Over diagram.

 4. Skriv den ønskede tekst i tekstboksen Diagramtitel, der vises i diagrammet.

  Tryk på Enter for at indsætte en ny linje. Du kan indsætte et linjeskift ved at klikke for at placere markøren på det sted, hvor linjeskiftet skal være, og derefter trykke på Enter.

 5. Gør følgende, hvis du vil formatere teksten i titelfeltet:

  1. Klik i titelfeltet, og markér derefter den tekst, du vil formatere.

  2. Klik på de ønskede formateringsindstillinger på miniværktøjslinjen.

   Du kan også bruge formateringsknapperne på båndet (fanen Hjem, gruppen Skrifttype). Du kan formatere hele titlen ved at højreklikke på den, klikke på Formatér diagramtitel og derefter vælge de ønskede formateringsindstillinger.

 • Størrelsen på titelfeltet tilpasses til størrelsen på teksten. Du kan ikke ændre størrelsen på titelfeltet, og teksten kan blive afkortet, hvis den ikke passer ind i den maksimale størrelse.

 • Du kan kun føje én titel til et diagram. Hvis du vil bruge en anden titel eller en undertitel, kan du tegne et tekstfelt på diagrammet og flytte det til den placering, du vil (Diagramværktøjer, fanen Layout, gruppen Indsæt, Tekstfelt).

 • Du kan manuelt flytte titlen til en anden placering ved at trække titelfeltet til den ønskede placering.

 1. Klik hvor som helst i det diagram, hvor der skal tilføjes aksetitler.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 2. Klik på Aksetitler i gruppen Etiketter under fanen Layout.

  Billede af båndet

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil føje en titel til en primær vandret (kategori) akse, skal du klikke på Titel på primær vandret akse og derefter klikke på den ønskede indstilling.

   Hvis diagrammet har en sekundær vandret akse, kan du også klikke på Titel på sekundær vandret akse.

  • Hvis du vil føje en titel til den primære lodrette (værdi) akse, skal du klikke på Titel på primær lodret akse ellerTitel på sekundær lodret akse og derefter klikke på den ønskede indstilling.

   Hvis diagrammet har en sekundær lodret akse, kan du også klikke på Titel på sekundær lodret akse.

  • Hvis du vil føje en titel til en dybdeakse (serie), skal du klikke på Titel på dybdeakse og derefter klikke på den ønskede indstilling.

   Denne indstilling er kun tilgængelig, når det valgte diagram er et ægte 3D-diagram, f.eks. et 3D-søjlediagram.

 4. Skriv den ønskede tekst i tekstboksen Aksetitel, der vises i diagrammet.

  Tryk på Enter for at indsætte en ny linje. Du kan indsætte et linjeskift ved at klikke for at placere markøren på det sted, hvor linjeskiftet skal være, og derefter trykke på Enter.

 5. Gør følgende, hvis du vil formatere teksten i titelfeltet:

  1. Klik i titelfeltet, og markér derefter den tekst, du vil formatere.

  2. Klik på de ønskede formateringsindstillinger på miniværktøjslinjen.

   Du kan også bruge formateringsknapperne på båndet (fanen Hjem, gruppen Skrifttype). Du kan formatere hele titlen ved at højreklikke på den, klikke på Formatér aksetitel og derefter vælge de ønskede formateringsindstillinger.

   Bemærkninger!: 

   • Hvis du skifter til en anden diagramtype, der ikke understøtter aksetitler (f.eks. et cirkeldiagram), vises aksetitlerne ikke længere. Titlerne vil blive vist igen, når du skifter tilbage til en diagramtype, der understøtter aksetitler.

   • Aksetitler, der vises for sekundære akser, går tabt, når du skifter til en diagramtype, der ikke viser sekundære akser.

 1. Klik på den diagram- eller aksetitel, du vil sammenkæde med en regnearkscelle.

 2. Klik på formellinje i regnearket, og skriv et lighedstegn (=).

 3. Markér den regnearkscelle, som indeholder de data eller den tekst, der skal vises i diagrammet.

  Du kan også skrive referencen til regnearkscellen på formellinjen. Medtag et lighedstegn, navnet på arket, efterfulgt af et udråbstegn, f.eks.: =Ark1!F2

 4. Tryk på Enter.

 1. Klik et sted i diagrammet.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil fjerne en diagramtitel, skal du klikke på Diagramtitel i gruppen Etiketter under fanen Layout, og derefter skal du klikke på Ingen.

   Billede af båndet

  • Hvis du vil fjerne en aksetitel, skal du i gruppen Etiketter under fanen Layout klikke på Aksetitel, klikke på den aksetiteltype, du vil fjerne, og derefter klikke på Ingen.

  • Hvis du hurtigt vil fjerne en diagram- eller aksetitel, skal du klikke på titlen og derefter trykke på Delete. Du kan også højreklikke på diagram- eller aksetitlen og derefter klikke på Slet.

  • Hvis du vil fjerne diagram‑ eller aksetitler, lige efter du har tilføjet dem, kan du klikke på Fortrydværktøjslinjen Hurtig adgang, eller du kan trykke på Ctrl + Z.

Du kan også føje en titel til dit diagram.

Et diagram med en titel og aksetitler

Billedtekst 1 Diagramtitel

Billedtekst 2 Aksetitler

 1. Dette trin gælder kun for Word 2016 til Mac: Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Tilføj diagramelement > Diagramtitel, og klik derefter på den ønskede titel.

 4. Skriv titlen i feltet Diagramtitel.

  Hvis du vil formatere titlen, skal du markere teksten i titelfeltet og derefter vælge den ønskede formatering under Skrifttype under fanen Startside.

Du kan føje en titel til hver akse i et diagram. Aksetitler er typisk tilgængelige for alle akser, der kan vises i et diagram, herunder dybdeakser (serie) i 3D-diagrammer.

Visse diagramtyper (f.eks. radardiagrammer) har akser, men de kan ikke vise aksetitler. Diagramtyper, der ikke har akser (f.eks. cirkel- og kransediagrammer), kan heller ikke vise aksetitler.

Et diagram med en titel og aksetitler

Billedtekst 1 Diagramtitel

Billedtekst 2 Aksetitler

 1. Dette trin gælder kun for Word 2016 til Mac: Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Tilføj diagramelement > Aksetitler, og vælg derefter en akse titel indstilling.

 4. Skriv teksten i feltet Aksetitel.

  Hvis du vil formatere titlen, skal du markere teksten i titelfeltet og derefter vælge den ønskede formatering under Skrifttype under fanen Startside.

Du kan også føje en titel til dit diagram.

Et diagram med en titel og aksetitler

Billedtekst 1 Diagramtitel

Billedtekst 2 Aksetitler

Følg disse trin for at tilføje en titel til dit diagram i Excel eller Mac 2011, Word til Mac 2011 og PowerPoint til Mac 2011.

 1. Dette trin gælder kun for Word til Mac 2011: Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Diagramtitel under Etiketter, og klik derefter på den ønskede titel.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 4. Markér teksten i feltet Diagramtitel, og skriv derefter en diagramtitel.

  Hvis du vil formatere titlen, skal du markere teksten i titelfeltet og derefter vælge den ønskede formatering under Skrifttype under fanen Startside.

Du kan føje en titel til hver akse i et diagram. Aksetitler er typisk tilgængelige for alle akser, der kan vises i et diagram, herunder dybdeakser (serie) i 3D-diagrammer.

Visse diagramtyper (f.eks. radardiagrammer) har akser, men de kan ikke vise aksetitler. Diagramtyper, der ikke har akser (f.eks. cirkel- og kransediagrammer), kan heller ikke vise aksetitler.

Et diagram med en titel og aksetitler

Billedtekst 1 Diagramtitel

Billedtekst 2 Aksetitler

 1. Dette trin gælder kun for Word til Mac 2011: Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Under Etiketter skal du klikke på Aksetitler, pege på den akse, hvor du vil tilføje titler, og derefter skal du klikke på den ønskede indstilling.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 4. Markér teksten i feltet Aksetitel, og skriv derefter en aksetitel.

  Hvis du vil formatere titlen, skal du markere teksten i titelfeltet og derefter vælge den ønskede formatering under Skrifttype under fanen Startside.

Se også

Ændre placeringen af titler i et diagram

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×