Tilføje eller fjerne dataetiketter i et diagram

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan hurtigt identificere en dataserie i et diagram ved at føje dataetiketter til datapunkter i diagrammet. Dataetiketterne er som standard kædet sammen med værdier på regnearket, og de opdateres automatisk, når der foretages ændringer af disse værdier.

Datanavne gør et diagram nemmere at forstå, fordi de viser detaljer om en dataserie eller de individuelle datapunkter. Uden datanavnene ville det f.eks. være svært at se ud fra cirkeldiagrammet nedenfor, at kaffe udgjorde 38 % af det samlede salg. Afhængigt af hvad du gerne vil fremhæve i et diagram, kan du føje navne til én serie, alle serier (hele diagrammet) eller ét datapunkt.

Cirkeldiagram med dataetiketter formateret som procent

Bemærk!: Følgende procedurer gælder for Office 2013 og nyere versioner. Leder du efter trinnene til Office 2010?

Føje datanavne til et diagram

 1. Klik på dataserien eller diagrammet. Hvis du vil give ét datapunkt et navn, skal du klikke på det pågældende datapunkt, efter at du har klikket på serien.

 2. I øverste højre hjørne ud for diagrammet, skal du klikke på Tilføj diagramelement Knappen Diagramelementer > Dataetiketter.

  Diagramelementer > Datanavne > valgmuligheder for navne
 3. Klik på pilen, og vælg en indstilling for at ændre placeringen.

 4. Hvis du vil vise datanavnet inde i en tekstboblefigur, skal du klikke på Billedforklaring til data.

  Cirkeldiagram med billedforklaringer til data

Hvis du vil gøre datanavne nemmere at læse, kan du flytte dem ind i datapunkterne eller endda uden for diagrammet. Du kan flytte et datanavn ved at trække det til den ønskede placering.

Hvis du synes, at navnene får dit diagram til at se overfyldt ud, kan du fjerne nogle af dem eller dem alle sammen ved at klikke på datanavne og derefter trykke på Delete.

Tip!: Hvis teksten inde i datanavnene er for svær at læse, kan du ændre størrelsen på datanavnene ved at klikke på dem og derefter trække dem til den ønskede størrelse.

Ændre datanavnenes udseende

 1. Højreklik på dataserien eller datanavnet for at få vist flere data, og klik derefter på Formatér datanavne.

 2. Klik på Navneindstillinger, og vælg de ønskede indstillinger under Navnet indeholder.

  Navneindstillinger er en del af ruden Formater datanavn

Bruge celleværdier som dataetiketter

Du kan bruge celleværdier som dataetiketter til diagrammet.

 1. Højreklik på dataserien eller datanavnet for at få vist flere data, og klik derefter på Formatér datanavne.

 2. Klik på Etiketindstillinger, og under Navnet indeholder, skal du markere afkrydsningsfeltet Værdier fra celler.

 3. Når dialogboksen Etiket dataområde gå tilbage til regnearket, og vælg det ønskede celleværdier for at få vist som dataetiketter område. Når du gør dette, vises det markerede område i dialogboksen Etiket dataområde . Klik derefter på OK.

  Dialogboksen data etiket område

  Celleværdier vises nu som dataetiketter i dit diagram.

Ændre den tekst, der bliver vist i datanavnene

 1. Klik på datanavnet med den tekst, der skal ændres, og klik derefter på den igen, så det er det eneste datanavn, der markeres.

 2. Vælg den eksisterende tekst, og skriv derefter erstatningsteksten.

 3. Klik et vilkårligt sted uden for datanavnet.

Tip!: Hvis du vil tilføje en kommentar om diagrammet eller kun have ét datanavn, kan du bruge en tekstboks.

Fjerne dataetiketter fra et diagram

 1. Klik på diagrammet, hvorfra du vil fjerne dataetiketter.

  Dette viser Diagramværktøjer, tilføje fanerne Design, og Format.

 2. Gør et af følgende:

  • Under fanen Design i gruppen Diagramlayout, skal du klikke på Tilføj diagramelement, Vælg Dataetiketter og derefter klikke på ingen.

  • Klik på en dataetiket én gang for at markere alle dataetiketter i en dataserie eller to gange til at vælge blot ét datanavn, du vil slette, og tryk derefter på DELETE.

  • Højreklik på et datanavn, og klik derefter på Slet.

   Bemærk!: Dette fjerner alle dataetiketter fra en dataserie.

 3. Du kan også fjerne dataetiketter, med det samme, når du har tilføjet dem ved at klikke på Fortryd KnapfladeVærktøjslinjen Hurtig adgang eller ved at trykke på CTRL + Z.

Tilføje eller fjerne dataetiketter i et diagram i Office 2010

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i et diagram:

  • Hvis du vil føje en dataetiket til alle datapunkter i alle dataserier, skal du klikke på område for grafik.

  • Hvis du vil føje en dataetiket til alle datapunkter i en dataserie, skal du klikke på én gang for at markere den dataserie, du vil markere.

  • Klik på den dataserie, der indeholder det datapunkt, du vil markere for at føje en dataetiket til et enkelt datapunkt i en dataserie, og klik derefter på datapunktet igen.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 2. Klik på Dataetiketter i gruppen Etiketter under fanen Layout, og klik derefter på den ønskede visningsindstilling.

  Billede af båndet i Excel

  Alt efter den anvendte diagramtype vil forskellige indstillinger for dataetiketter være tilgængelige.

Ændre datanavnet poster, der vises (Office 2010)

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i et diagram:

  • For at få vist flere poster til alle datapunkter i en serie, skal du klikke på et datanavn én gang for at markere alle dataetiketter i dataserien.

  • Klik på datanavnet i det datapunkt, som du vil ændre for at få vist flere poster til en enkelt datamærke, og klik derefter på datanavnet igen.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 2. Klik på Formatér markering i gruppen Aktuel markering under fanen Format.

  billede af båndet i excel

  Du kan også højreklikke på den markerede etiket eller etiketter i diagrammet, og klik derefter på Formatér datanavn eller Formater dataetiketter.

 3. Klik på Indstillinger for dataetiketter, hvis det ikke er markeret, og vælg derefter markeringen i afkrydsningsfeltet for de poster, du vil føje under Navnet indeholder.

  Etiketindstillinger, der er tilgængelige, afhænger af diagramtypen for dit diagram. For eksempel i et cirkeldiagram kan dataetiketter indeholde procenter og etiketlinjer.

 4. Hvis du vil ændre separatoren mellem posterne med dataetiketter, Vælg den separator, du vil bruge, eller skriv en brugerdefineret separator i boksen Separator.

 5. Vælg den indstilling, du vil under Etiket placering for at justere positionen etiket for bedre at præsentere den tilføjede tekst.

Hvis du har indtastet brugerdefineret etikettekst, men du vil have vist de poster med dataetiketter, der er knyttet til værdier i regnearket igen, kan du klikke på Nulstil Navnetekst.

 1. Klik på datanavnet i det datapunkt, som du vil ændre i et diagram, og klik derefter på datanavnet igen for at markere kun etiketten.

 2. Klik inde i boksen data etiket for at starte redigeringstilstand.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil skrive ny tekst, træk for at markere den tekst, du vil ændre, og skriv derefter den tekst, du vil.

  • Træk for at markere den tekst, du vil ændre, for at knytte en dataetiket til tekst eller værdier i regnearket, og gør derefter følgende:

   1. Klik på formellinje i regnearket, og skriv et lighedstegn (=).

   2. Markér den regnearkscelle, som indeholder de data eller den tekst, der skal vises i diagrammet.

    Du kan også skrive referencen til regnearkscellen på formellinjen. Medtag et lighedstegn, navnet på arket, efterfulgt af et udråbstegn, f.eks.: =Ark1!F2

   3. Tryk på Enter.

    Tip!: Du kan bruge enten metode til at angive procentdele – manuelt, hvis du ved, hvad de er, eller ved at sammenkæde med procenter i regnearket. Procentsatser beregnes ikke i diagrammet, men du kan beregne procenter i regnearket ved hjælp af ligning beløb / samlet = procentdel. For eksempel, hvis du beregner 10 / 100 = 0,1, og derefter formatere 0,1 som en procentdel, vises antallet korrekt som 10%. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kan beregne procenter, Calculate procent.

Størrelsen på boksen data etiket tilpasser størrelsen på teksten. Du kan ikke ændre størrelsen på boksen data etiket, og teksten kan blive afkortet, hvis det ikke passer ind i den maksimale størrelse. For at imødekomme mere tekst, kan du bruge en tekstboks i stedet. Se tilføje et tekstfelt til et diagramkan finde flere oplysninger.

Du kan ændre placeringen af en enkelt dataetiket ved at trække den. Du kan også placere dataetiketter i en standardposition i forhold til deres datamærker. Afhængigt af diagramtypen kan du vælge mellem en række positionsindstillinger.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i et diagram:

  • For at flytte alle dataetiketter for en hel dataserie, skal du klikke på et datanavn én gang til at markere dataserien.

  • Hvis du vil flytte en bestemt dataetiket, skal du klikke på dataetiketter to gange for at markere den.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 2. På fanen Layout i gruppen Etiketter skal du klikke på Dataetiketter og så klikke på den ønskede indstilling.

  Billede af båndet i Excel

  Du kan få vist yderligere indstillinger for dataetiketter ved at klikke på Flere dataetiketindstillinger, klikke på Etiketindstillinger, hvis den ikke er valgt, og derefter vælge de ønskede indstillinger.

 1. Klik på diagrammet, hvorfra du vil fjerne dataetiketter.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 2. Gør et af følgende:

  • Klik på Dataetiketter i gruppen etiketter under fanen Layout, og derefter klikke på ingen.

   Billede af båndet i Excel

  • Klik på en dataetiket én gang for at markere alle dataetiketter i en dataserie eller to gange til at vælge blot ét datanavn, du vil slette, og tryk derefter på DELETE.

  • Højreklik på et datanavn, og klik derefter på Slet.

   Bemærk!: Dette fjerner alle dataetiketter fra en dataserie.

 3. Du kan også fjerne dataetiketter, med det samme, når du har tilføjet dem ved at klikke på Fortryd KnapfladeVærktøjslinjen Hurtig adgang eller ved at trykke på CTRL + Z.

Datanavne gør et diagram nemmere at forstå, fordi de viser detaljer om en dataserie eller de individuelle datapunkter. Uden datanavnene ville det f.eks. være svært at se ud fra cirkeldiagrammet nedenfor, at kaffe udgjorde 38 % af det samlede salg. Afhængigt af hvad du gerne vil fremhæve i et diagram, kan du føje navne til én serie, alle serier (hele diagrammet) eller ét datapunkt.

Tilføje dataetiketter

Du kan tilføje dataetiketter for at få vist datapunktværdier fra Excel-arket i diagrammet.

 1. Dette trin gælder for Word til Mac kun: I menuen Vis skal du klikke på Udskriftslayout.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Tilføj diagramelement og markere Dataetiketter og derefter vælge en placering til indstillingen data etiket.

  Bemærk!: Indstillingerne varierer, afhængigt af diagramtypen.

 4. Hvis du vil vise datanavnet inde i en tekstboblefigur, skal du klikke på Billedforklaring til data.

  Cirkeldiagram med billedforklaringer til data

  Hvis du vil gøre datanavne nemmere at læse, kan du flytte dem ind i datapunkterne eller endda uden for diagrammet. Du kan flytte et datanavn ved at trække det til den ønskede placering.

  Bemærk!: Hvis teksten inde i datanavnene er for svær at læse, kan du ændre størrelsen på datanavnene ved at klikke på dem og derefter trække dem til den ønskede størrelse.

Klik på Flere indstillinger for datanavn for at ændre udseendet af datanavne.

Ændre udseendet af dine dataetiketter

 1. Højreklik på en hvilken som helst datanavn, og vælg Formatér datanavne.

 2. Klik på Etiketindstillinger, og vælg de ønskede indstillinger under Navnet indeholder.

Ændre den tekst, der bliver vist i datanavnene

 1. Klik på datanavnet med den tekst, der skal ændres, og klik derefter på den igen, så det er det eneste datanavn, der markeres.

 2. Vælg den eksisterende tekst, og skriv derefter erstatningsteksten.

 3. Klik et vilkårligt sted uden for datanavnet.

Tip!: Hvis du vil tilføje en kommentar om diagrammet eller har kun ét datanavn, kan du bruge en tekstboks.

Fjerne dataetiketter

Hvis du beslutter, at navnene får dit diagram til at se overfyldt, kan du fjerne et eller alle af dem ved at klikke på dataetiketter og derefter trykke på Slet.

Bemærk!: Dette fjerner alle dataetiketter fra en dataserie.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×