Tilføje eller fjerne beskyttelse i dit dokument, din projektmappe eller præsentation

Tilføje eller fjerne beskyttelse i dit dokument, din projektmappe eller præsentation

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I Office kan du bruge en adgangskode til at forhindre, at andre åbner eller redigerer dine dokumenter, projektmapper og præsentationer. Derefter kan du let fjerne adgangskoder for at fjerne beskyttelsen for et dokument eller en projektmappe, hvis skrivebeskyttet tilstand ikke længere er påkrævet. Du kan også bruge dokumentbeskyttelse til at begrænse typen af ændringer, som en validator kan foretage.

Dine it-administratorer konfigurerer adgangskodepolitikken for apps til Office, der også omfatter de grundlæggende regler.

Advarsel!: Det er vigtigt, at du husker din adgangskode – Microsoft kan ikke hente glemte adgangskoder.

Tilføj eller fjern en adgangskode for at kontrollere adgang

Hvis du vil indstille en adgangskode på en Word, Excel eller PowerPoint-fil, skal du klikke på Filer > Oplysninger > Beskyt dokument > Kryptér med adgangskode. Du bliver bedt om at oprette en adgangskode og derefter at bekræfte den. Når du har føjet en adgangskode til din fil, skal du sørge for at gemme filen for at sikre, at adgangskoden træder i kraft.

Vigtigt!: 

 • Slutbrugere: Gem adgangskoden et sikkert sted. Hvis du mister eller glemmer adgangskoden, kan den ikke gendannes eller fjernes.

 • Virksomheder: Hvis du er bekymret over at miste adgang til din virksomheds adgangskodebeskyttede filer i Office, er værktøjet DocRecrypt muligvis noget for dig. Bemærk, at du skal have installeret værktøjet DocRecrypt, FØR den pågældende fil bliver adgangskodebeskyttet. DocRecrypt kan ikke gendanne filer, der blev adgangskodebeskyttet, før du installerede DocRecrypt. For at få mere at vide kan du se: Fjern eller nulstil adgangskoden til filer ved hjælp af DocRecrypt.

Når du har føjet en adgangskode til din fil, skal adgangskoden angives, før andre kan åbne filen.

Du kan Fjerne adgangskoden ved at åbne filen, som kræver den nuværende adgangskode, gå til Filer > Beskyt dokument > Kryptér med adgangskode. Slet adgangskoden, og klik på OK. Sørg for at gemme filen for at gøre ændringen permanent.

Tillad brugere at læse din fil, men kontrollér ændringer.

Klik på Filer > Oplysninger > Beskyt dokument i et åbent dokument. Du får vist følgende indstillinger.

Menuen Beskyt dokument i Word til Office 365

Markér som færdig

Meddel, at du deler en endelig version af en fil, så sandsynligheden for, at korrekturlæsere eller andre læsere foretager utilsigtede ændringer er mindre.

Når en fil er markeret som færdig, deaktiveres eller slås kommandoerne indtastning, redigering og korrekturmærker fra, og filen bliver skrivebeskyttet.

Når du markerer et dokument som færdig, beder Word dig om at gemme filen. Næste gang du åbner den, vises meddelelsen MARKERET SOM FÆRDIG med gult øverst i dokumentet. Hvis du klikker på Rediger alligevel, vil dokumentet ikke længere være markeret som færdig.

Vigtigt!: Markér som færdig er ikke en sikkerhedsfunktion. Alle brugere, der åbner filen vil kunne klikke på Rediger alligevel, hvis de ønsker at ignorere denne indstilling. Markér som færdig underretter blot personer, der åbner filen, om, at den skal opfattes som færdig. Hvis du vil gennemtvinge beskyttelse mod skal redigering, skal du bruge funktionen Begræns redigering, der er beskrevet nedenfor.

Altid åbnes i skrivebeskyttet tilstand

Hvis du vælger denne indstilling, og gemme filen, når filen åbnes i fremtiden det Åbn skrivebeskyttet som standard og brugeren bliver nødt til at vælge til "Rediger alligevel", før de kan gemme ændringer. Dette forhindrer utilsigtet redigering.

Begræns redigering (Kun ord)

Kontrollér, hvilke former for ændringer, der kan foretages i dokumentet.

Når du vælger Begræns redigering, får du vist disse indstillinger:

Ruden Begræns redigering
 • Formateringsbegrænsninger    Dette reducerer formateringsindstillingerne, så det udseende, du har valgt, bevares. Klik på Indstillinger for at vælge, hvilke typografier der er tilladte.

 • Redigeringsbegrænsninger    Du styrer, hvordan filen kan redigeres, eller du kan deaktivere redigering. Klik på Undtagelser eller Flere brugere for at kontrollere, hvem der kan redigere.

 • Nederst i ruden ser du Begræns tilladelse...:    Brug Windows Live ID til at begrænse tilladelser.

  Brug et Windows Live ID eller en Microsoft Windows-konto til at begrænse tilladelser. Du kan anvende tilladelser via en skabelon, der er brugt af din virksomhed, eller du kan tilføje tilladelser ved at klikke på Begræns adgang. Du kan få flere oplysninger om IRM (Information Rights Management) i IRM (Information Rights Management) i Office.

Når du er klar til at slå de redigeringsbegrænsninger, du har valgt, til skal du klikke på Ja, begynd aktivering for at tilføje en adgangskode eller vælge brugergodkendelse.

Begræns adgangen

Du kan anvende tilladelser via en skabelon, der er oprettet af din organisation. For at få mere at vide om at bruge IRM (Information Rights Management) til at begrænse adgang til dokumentet skal du se: IRM (Information Rights Management) i Office.

Tilføj en digital signatur

Tilføj en usynlig digital signatur, der bekræfter ægtheden af filen.

En digital signatur bruges til at godkende digitale oplysninger, som f.eks. dokumenter, mails og makroer, ved hjælp af computerkryptografi.

Se Digitale signaturer og certifikater for at få mere at vide om digitale signaturer.

Beskyt individuelle regneark eller projektmappestruktur i dit Excel-regneark

Microsoft Excel har et par andre elementer, som du kan låse. Du kan også se disse indstillinger via Filer > Oplysninger > Beskyt projektmappe.

 • Beskyt aktuelt ark:    Vælg Beskyt aktuelt ark for at styre hvilke ændringer, der kan foretages på det aktuelt markerede regneark. Du bliver bedt om at angive og derefter bekræfte en adgangskode til arket. Du får også mulighed for at vælge, hvilke ting brugerne af arket skal have tilladelse til at udføre, f.eks. markere, formatere, indsætte, slette eller foretage andre ændringer af arket. Sørg for at gemme filen, når du angiver en adgangskode for at sikre, at den nye adgangskode er på plads.

  Fjern beskyttelsen ved at gennemgå de samme trin som ovenfor, og angiv den aktuelle adgangskode i feltet Adgangskode til at fjerne arkbeskyttelse. Sørg for at gemme filen, efter du har fjernet beskyttelsen for at sikre, arket nu er åbent for alle brugere.

 • Beskyt projektmappestrukturen:    Ved hjælp af funktionen Beskyt projektmappestruktur kan du vælge en adgangskodebeskyttelse og indstillinger, der forhindrer brugere i at ændre, flytte eller slette vigtige data. Når du vælger Beskyt projektmappestruktur, bliver du bedt om at angive en valgfri adgangskode.

  For at fjerne denne beskyttelse skal du klikke på Beskyt projektmappestruktur igen. Hvis du ikke har valgt en adgangskode, da du tilføjede beskyttelsen, fjernes beskyttelsen uden yderligere trin. Hvis du har valgt en adgangskode, skal du angive adgangskoden i Excel i dialogboksen Fjern projektmappebeskyttelse.

Fjern beskyttelse i din fil

Fjern markering som færdig   

Åbn filen, og du får vist en gul MARKERET SOM FÆRDIG-meddelelse øverst i filen. Hvis du klikker på Rediger alligevel, vil dokumentet ikke længere være markeret som færdigt.

Fjern redigeringsbegrænsninger   

Klik på Filer > Oplysninger > Beskyt dokument > Begræns redigering og klik på Stop beskyttelse nederst i ruden Begræns redigering.

Fjern eller ret begrænset adgang   

Hvis du vil fjerne eller ændre begrænset adgang, skal du åbne filen og derefter klikke på Skift tilladelse i den gule bjælke øverst i dokumentet.

Fjern digital signatur   

Hvis du vil fjerne en digital signatur, skal du åbne filen, og du vil få vist en meddelelse i den gule bjælke øverst, der angiver, at filen er markeret som færdig. Klik på Rediger alligevel, og bekræft den dialogboks, der viser, at redigering fjerner signaturer fra dokumentet.

Klik på Rediger alligevel for at fjerne en digital signatur fra din fil.

Klik på overskrifterne nedenfor for at få mere at vide

 1. Under fanen Gennemse i gruppen Beskyt skal du klikke på Beskyt dokument og derefter klikke på Begræns formatering og redigering.

  Billede af Word-båndet

 2. I opgaveruden Beskyt dokument skal du under Formateringsbegrænsninger markere feltet Begræns formatering til et udvalg af typografier, klik derefter på Indstillinger for at angive, hvilke typografier en korrekturlæser kan anvende eller ændre.

 3. Under Redigeringsbegrænsninger skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad kun denne type redigering i dokumentet.

 4. På listen over redigeringsbegrænsninger skal du klikke på Registrerede ændringer. (Dette omfatter kommentarer samt indsættelser, sletninger og flyttet tekst).

  Bemærk!: Et andet sæt funktioner til beskyttelse fås i Active Directory-tjenesten. Klik på Begræns tilladelse for at bruge IRM (Information Rights Management).

 5. Klik på Ja, aktiver beskyttelse under Begynd aktivering.

 6. Hvis du vil tildele dokumentet en adgangskode, så korrekturlæsere, der kender adgangskoden, kan fjerne beskyttelsen, skal du skrive en adgangskode i boksen Indtast den nye adgangskode (valgfrit) og derefter bekræfte adgangskoden.

  Vigtigt!: Hvis du undlader at bruge en adgangskode, kan korrekturlæsere ændre redigeringsbegrænsningerne.

 1. Under fanen Gennemse i gruppen Beskyt skal du klikke på Beskyt dokument og derefter klikke på Begræns formatering og redigering.

  Billede af Word-båndet

 2. Marker afkrydsningsfeltet Tillad kun denne type redigering i dokumentet under Redigeringsbegrænsninger i opgaveruden Beskyt dokument.

 3. På listen over redigeringsbegrænsninger skal du klikke på Kommentarer.

 4. Hvis du vil give nogle personer redigeringsmuligheder til bestemte dele af dokumentet, kan du markere områder i dokumentet og derefter vælge, hvilke brugere (en gruppe eller enkeltpersoner), der kan redigere de markerede områder af dokumentet. Klik på rullepilen ud for gruppen eller det individuelle navn for at finde det næste område eller alle de områder, som gruppen eller personen kan redigere, eller for at fjerne tilladelser for gruppen eller personen.

  Bemærk!: Et andet sæt funktioner til beskyttelse fås i Active Directory-tjenesten. Klik på Begræns tilladelse for at bruge IRM (Information Rights Management).

 5. Klik på Ja, aktiver beskyttelse under Begynd aktivering.

 6. Hvis du vil tildele dokumentet en adgangskode, så korrekturlæsere, der kender adgangskoden, kan fjerne beskyttelsen, skal du skrive en adgangskode i boksen Indtast den nye adgangskode (valgfrit) og derefter bekræfte adgangskoden.

  Vigtigt!: Hvis du undlader at bruge en adgangskode, kan korrekturlæsere ændre redigeringsbegrænsningerne.

 1. Under fanen Gennemse i gruppen Beskyt skal du klikke på Beskyt dokument og derefter klikke på Begræns formatering og redigering.

  Billede af Word-båndet

 2. I opgaveruden Beskyt dokument skal du klikke på Stop beskyttelse.

Bemærk!: Hvis du bruger en adgangskode til at beskytte dokumentet, skal du skrive adgangskoden, før du kan ophæve beskyttelsen.

Hvordan gennemtvinges politikregler for adgangskoder?

It-administratorer gennemtvinger politikregler for stærke adgangskoder ved at konfigurere indstillinger for Gruppepolitik, der passer til organisationens sikkerhedsbehov. Du kan få mere at vide om, hvordan du installerer politikregler for adgangskoder i en organisation ved at søge efter TechNet-artiklen Planlæg indstillinger for adgangskodekompleksitet til Office 2013.

Der er to almindelige fejlmeddelelser, der vises, når du forsøger at beskytte en fil, der har en adgangskode, som ikke overholder politikreglerne for adgangskoder.

 • Adgangskoden opfylder ikke minimumslængden. En advarsel vises, der angiver, at du skal bruge flere tegn. Løsning: Brug en adgangskode, der opfylder eller overstiger minimumslængden, som er angivet i meddelelsen.

  Fejlmeddelelse når minimumskravet for antal tegn for adgangskoden ikke er overholdt

 • Adgangskoden opfylder ikke minimumsreglerne for kompleksitet. En advarsel vises, der angiver, at du har brug for flere tegntyper. Løsning: Brug en adgangskode, der opfylder eller overstiger minimumskravene, der er angivet i meddelelsen.

  Fejlmeddelelse, når der er anvendt for få tegn til adgangskoden

Relaterede emner

Hvorfor blev min fil åbnet i skrivebeskyttet tilstand?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×