Tilføje eller ændre en opslagskolonne, hvor du kan gemme flere værdier

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Sommetider er de værdier, du har brug for, gemt i en anden tabel. Lad os f.eks. antage, at du har en problemsporingsdatabase, og du vil holde styr på de medarbejdere og leverandører, som du har tildelt et problem. Oplysninger om disse personer kan spores i tabellen Kontaktpersoner. Du kan oprette opslagskolonner, som viser navne i en kombinationsboks eller listeboks. Når du markere de personer, du vil tildele et problem, lagres deres kontakt-id'er i problemposten.

Dette emne beskriver, hvad en opslagskolonne med flere værdier er, og hvordan man kan føje en opslagskolonne til en tabel. Emnet beskriver også, hvordan man konverterer en eksisterende kolonne til en opslagskolonne med flere værdier.

If you want to know how to programmatically lookup a value in a table, see the reference article DLookup Function. For more information about multivalued fields, see Guide to multivalued fields.

I de fleste databasestyringssystemer, herunder tidligere versioner af Microsoft Access, kan du kun lagre en enkelt værdi i et felt. Som en nyhed i Microsoft Office Access 2007 kan du nu oprette felter, der kan indeholde flere værdier, f.eks. en liste over personer, du har tildelt et problem. Felter med flere værdier er nyttige i visse situationer, som f.eks. når du bruger Office Access 2007 til at arbejde med data på en Windows SharePoint Services 3.0-liste, som indeholder et felt, der bruger en af de tilgængelige felttyper i Windows SharePoint Services 3.0.

Denne artikel indeholder

What is a multivalued lookup column?

Create a multivalued lookup column in Datasheet view

Create a multivalued lookup column by using the Field List pane

Create a multivalued lookup column in Design view

Using the Lookup Wizard to create multivalued lookup columns

Understanding the bound value and the display value in a multivalued lookup column

Introducing the Lookup field properties

Change the design of a lookup column for a multivalued field

Hvad er en opslagskolonne med flere værdier?

En opslagskolonne med flere værdier er et felt i en tabel, hvis værdier hentes fra en anden tabel eller fra en værdiliste. Hvis du bruger en opslagskolonne med flere værdier, kan du få vist en liste med valgmuligheder i en kombinationsboks eller på en liste. Valgmulighederne kan hentes fra en tabel eller forespørgsel, eller de kan være værdier, som du indtaster. Da opslagskolonnen indeholder flere værdier, kan du vælge flere elementer på listen.

Du kan oprette en opslagskolonne med flere værdier manuelt ved at indstille et felts oplagsfeltegenskaber eller automatisk ved at fuldføre guiden Opslag. Hvis det er muligt, bør du bruge guiden Opslag for at oprette en opslagskolonne med flere værdier. Guiden Opslag forenkler processen, og indsætter automatisk de rigtige feltegenskaber og opretter de rigtige tabelrelationer.

En kombinationsboks for et felt med flere værdier

Du kan oprette en opslagskolonne med flere værdier i dataarkvisning eller designvisning.

Top of Page

Oprette en opslagskolonne med flere værdier i dataarkvisning

Når du åbner en tabel, vises den som standard i dataarkvisning. Du kan tilføje en opslagskolonne med flere værdier ved at klikke på Opslagskolonne i gruppen Felter og kolonner under fanen Dataark. Det starter guiden Opslag, som fører dig gennem oprettelsen af opslagskolonnen.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Dobbeltklik på den tabel, du vil oprette opslagskolonnen i, i navigationsruden. Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 4. Klik på Opslagskolonne i gruppen Felter og kolonner under fanen Dataark.

  Billede af Access-båndet

  Guiden Opslag startes

  Side i guiden Opslag, hvor du kan vælge tabel/forespørgsel eller værdiliste

 5. På den første side i guiden Opslag skal du beslutte, om du vil basere opslagskolonnen på værdierne i en tabel eller en forespørgsel eller på en liste med værdier, du selv indtaster.

  Den mest almindelige type opslagskolonne med flere værdier er en kolonne, der viser værdier, der er slået op i en relateret tabel eller forespørgsel.

 6. To learn how to complete the Lookup Wizard, see the section Using the Lookup Wizard.

Top of Page

Oprette en opslagskolonne med flere værdier ved hjælp af ruden Feltliste

Hvis du bruger en database, som indeholder flere tabeller, kan du starte med at oprette et opslagsfelt med flere værdier ved at trække et felt fra ruden Feltliste. Ruden Feltliste viser de felter, der er tilgængelige i andre tabeller i databasen. Hvis du opretter en opslagskolonne med flere værdier på samme måde, startes guiden Opslag automatisk, og det felt, du trækker, bliver til et af felterne i opslagskolonnen.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Dobbeltklik på den tabel, du vil oprette opslagskolonnen i, i navigationsruden. Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 4. Klik på Tilføj eksisterende felter i gruppen Felter og kolonner på fanen Dataark.

  Billede af Access-båndet

  Ruden Feltliste vises.

 5. Klik på plustegnet (+) ud for en tabel for at få vist listen over felterne i denne tabel.

 6. Træk det ønskede felt fra ruden Feltliste til tabellen i dataarkvisning.

 7. Når indsætningslinjen vises, skal du slippe feltet på den ønskede plads.

  Indsætningslinje til at indsætte et felt fra ruden Feltliste

  Guiden Opslag startes

 8. To learn how to complete the Lookup Wizard, see the section Using the Lookup Wizard.

Top of Page

Oprette en opslagskolonne med flere værdier i designvisning

Du kan både oprette en opslagskolonne i dataarkvisning og i designvisning. Når du arbejder i designvisning, kan du oprette en opslagskolonne ved hjælp af guiden Opslag, som du også bruger i dataarkvisning. Men i designvisning har du også fuld adgang til alle feltegenskaberne, så du kan redigere egenskaberne direkte.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik på den tabel, hvor du vil tilføje opslagskolonnen med flere værdier, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 4. Find den første tomme række i tabellens designgitter.

 5. Klik på kolonnen Feltnavn i den første tomme række, og skriv derefter et feltnavn til opslagskolonnen med flere værdier.

 6. Klik på kolonnen Datatype til den pågældende række, klik på pilen, og marker derefter Guiden Opslag på rullelisten.

  Guiden Opslag starter.

  Side i guiden Opslag, hvor du kan vælge tabel/forespørgsel eller værdiliste

 7. På den første side i guiden Opslag skal du vælge, om du vil basere opslagskolonnen på værdierne i en tabel eller forespørgsel eller på en liste over værdier, som du indtaster.

  Den mest almindelige type opslagskolonne er en kolonne, der viser værdier, der er slået op i en relateret tabel eller forespørgsel.

 8. To learn how to complete the Lookup Wizard, see the section Using the Lookup Wizard.

Når du klikker på Udfør, oprettes der en opslagskolonne, hvis felter er baseret på dine valg i guiden Opslag. Feltegenskaberne vises i den nederste rude i designvisning under Feltegenskaber. Klik på fanen Opslag for at få vist de egenskaber, der gælder specifikt for opslagskolonnen.

Top of Page

Brug af guiden Opslag til at oprette opslagskolonner med flere værdier

Guiden Opslag startes i følgende tilfælde: Når du opretter en opslagskolonne i dataarkvisning, når du trækker et felt fra ruden Feltliste til en tabel, der er åben i dataarkvisning, og når du vælger Guiden Opslag i kolonnen Datatype i designvisning. Guiden fører dig gennem de trin, der skal udføres for at oprette en opslagskolonne, og indstiller automatisk de relevante feltegenskaber, så de svarer til dine indstillinger. Guiden opretter også tabelrelationer og indekser efter behov for at understøtte opslagskolonnen.

På første side i guiden skal du beslutte, om du vil basere opslagskolonne på en tabel eller en forespørgsel eller på en liste med værdier, som du indtaster. Hvis din database er korrekt designet, og dine oplysninger er opdelt i emnebaserede tabeller, skal du vælge en tabel eller forespørgsel som datakilde til opslagskolonnen.

 • Oprette opslaget med flere værdier baseret på en tabel eller forespørgsel

  1. Klik på Opslagskolonnen skal slå værdierne op i en tabel eller forespørgsel i guiden Opslag, og klik på Næste.

  2. Vælg en tabel eller forespørgsel på listen, og klik på Næste.

  3. Klik på de felter, du vil medtage i opslaget, under Tilgængelige felter.

  4. Klik på knappen med "større end"-tegnet (>) for at flytte de felter, du har klikket på, til listen Valgte felter. Klik på knappen med det dobbelte "større end"-tegn (») for at flytte alle felterne til listen Valgte felter, og klik derefter på Næste.

  5. Du kan også vælge et til fire felter, som opslagsdataene skal sorteres efter, og derefter klikke på Næste.

  6. Juster evt. bredden af kolonnerne i opslagsfeltet, og klik derefter på Næste.

  7. Marker afkrydsningsfeltet Tillad flere værdier under Vil du gemme flere værdier for dette opslag?

   Bemærk!: Dette afkrydsningsfelt skal være markeret, for at der kan gemmes flere værdier i feltet.

  8. Klik på Udfør.

   Når du klikker på Udfør, oprettes der en opslagskolonne, hvis felter er baseret på dine valg i guiden Opslag.

  9. To save the table, click the Microsoft Office Button Office-knapflade , and then click Save.

   Keyboard shortcut  CTRL+S

 • Oprette opslaget flere værdier baseret på værdier, du indtaster

  1. Klik på Jeg vil selv indtaste de ønskede værdier i guiden Opslag, og klik derefter på Næste.

  2. Enter the number of columns. Then, type each value. To move to the next column or row, press TAB.

  3. Klik på Næste, når du er færdig med at indtaste værdier.

  4. If you specified more than one column at step 2, you must choose which column you will use to uniquely identify each value. In the Available Fields box, double-click the column that you want to use to uniquely identify each value.

   Bemærk!: Dette trin vises ikke, hvis du har angivet mere end én kolonne på trin 2.

  5. Indtast opslagskolonnens etiket i guiden Opslag.

  6. Marker afkrydsningsfeltet Tillad flere værdier under Vil du gemme flere værdier for dette opslag?

   Bemærk!: Dette afkrydsningsfelt skal være markeret, for at der kan gemmes flere værdier i feltet.

  7. Klik på Udfør.

   Når du klikker på Udfør, oprettes der en opslagskolonne, hvis felter er baseret på dine valg i guiden Opslag.

  8. To save the table, click the Microsoft Office Button Office-knapflade , and then click Save.

   Keyboard shortcut  CTRL+S

 • Når du har oprettet feltet med flere værdier, vises det som en rulleliste med afkrydsningsfelter, når du får vist tabellen i dataarkvisning.

Top of Page

Forstå den bundne værdi og den viste værdi i en opslagskolonne med flere værdier

Access har understøttet opslagsfelter med en værdi i flere versioner. Felter med flere værdier er en nyhed i Office Access 2007. Formålet med et opslagsfelt er at erstatte visningen af et tal, f.eks. et id (eller en anden fremmed nøgleværdi), med noget, der er mere sigende, f.eks. et navn. I stedet for at vise id'et for en kontaktperson, kan navnet på kontaktpersonen vises i Access. Kontakt-id'et er den bundne værdi. Den slås automatisk op i en kildetabel eller forespørgsel og erstattes med kontaktnavnet. Kontaktnavnet er den viste værdi.

Ligesom et opslagsfelt med en enkelt værdi, der har en vist værdi og en bundet værdi, har et felt med flere værdier viste værdier, der vises i brugergrænsefladen, og bundne værdier, der er gemt i tabellen. For hver indtastning i feltet med flere værdier slås den viste værdi op på grundlag af den bundne værdi. Den viste værdi "slås op" ved hjælp af den bundne værdi.

Det betyder, at Access ofte viser en vist værdi, der er slået op, som ikke er den samme som den bundne værdi, der er lagret i feltet. Et sæt medarbejder-id'er fra en forespørgsel kaldet Kontaktpersoner Udvidet kan f.eks. blive gemt i et TildeltTil-felt. Disse medarbejder-id'er er de bundne værdier. Fordi feltet TildeltTil er et opslagsfelt, vises de værdier, der er slået op i forespørgselsresultaterne — dvs. i dette tilfælde kontaktnavnene. Kontaktnavnene er de viste værdier.

Dataark med viste værdier kontra dataark med bundne værdier

1. De viste værdier.

2. De bundne værdier.

Det er vigtigt at forstå forskellen mellem den viste værdi og den bundne værdi for et opslagsfelt. Den viste værdi vises som standard automatisk i dataarkvisning. Den bundne værdi er dog den værdi, der er gemt, den værdi, der anvendes og forespørgselskriterier, og den værdi, der som standard anvendes af Access i joinforbindelser til andre tabeller.

Top of Page

Introduktion af opslagsfeltegenskaber

Opslagsfeltegenskaberne vises i den nederste rude i designvisning under Feltegenskaber. Klik på fanen Opslag for at få vist de egenskaber, der specifikt vedrører opslagskolonnen.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik på den tabel, hvor du vil tilføje opslagskolonnen, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 4. Click the lookup column's name in the Field Name column.

 5. Klik på fanen Opslag under Feltegenskaber.

  Opslagsegenskaberne vises.

  Egenskaber for opslagsfelt med flere værdier

When you set the value of the first property (Display Control), the list of available properties changes to reflect your choice. You can set the Lookup field properties to change the behavior of a lookup column. Note that when you use the Lookup Wizard to create a lookup column, the Lookup field properties are set for you by the wizard.

Opslagsfeltegenskaber

Vælg denne egenskab

Hvis du vil

VisKontrolelement

Indstille kontroltypen til Afkrydsningsfelt, Tekstboks, Liste eller Kombinationsboks. Kombinationsboks er den mest almindelige indstilling for en opslagskolonne.

Rækkekildetype

Vælg, om opslagskolonnen skal udfyldes med værdier fra en anden tabel eller forespørgsel eller fra en liste over værdier, du angiver. Du kan også vælge at udfylde listen med navne på felterne i en tabel eller forespørgsel.

Rækkekilde

Specify the table, query, or list of values that provides the values for the lookup column. When the Row Source Type property is set to Table/Query or Field List, this property should be set to a table or query name or to a SQL statement that represents the query. When the Row Source Type property is set to Value List, this property should contain a list of values separated by semicolons.

Bundet kolonne

Angiv den kolonne i rækkekilden, der leverer den værdi, der gemmes af opslagskolonnen. Denne værdi kan variere fra 1 til antallet af kolonner i rækkekilden.

Bemærk!: Den kolonne, der leverer den værdi, der skal gemmes, behøver ikke være den samme kolonne som den viste kolonne.

AntalKolonner

Angiv det antal kolonner i rækkekilden, der kan vises i opslagskolonnen. Hvis du vil angive, hvilke kolonner der skal vises, kan du angive en kolonnebredde i egenskaben Kolonnebredder.

Kolonneoverskrifter

Angiv, om der skal vises kolonneoverskrifter.

Kolonnebredder

Indtast kolonnebredden til hver kolonne. Hvis du ikke vil have vist en kolonne, som f.eks. en id-kolonne, skal du angive 0 til bredden.

MaksAntalRækker

Angiv det antal rækker, der skal vises, når opslagskolonnen vises.

Listebredde

Angiv bredden på det kontrolelement, der vises, når opslagskolonnen vises.

BegrænsTilListe

Vælg, om du kan indtaste en værdi, som ikke findes på listen.

Tillad flere værdier

Angiv, om opslagskolonnen indeholder et felt med flere værdier og tillader, at der vælges flere værdier.

Tillad redigering af værdiliste

Angiv, om du kan redigere de elementer i en opslagskolonne, der er baseret på en værdiliste. Når denne egenskab er indstillet til Ja, og du højreklikker på et opslagsfelt, der er baseret på en værdiliste med en enkelt kolonne, vises menuindstillingen Rediger listeelementer. Hvis opslagsfeltet har mere end én kolonne, ignoreres denne egenskab.

Redigeringsformular til listeelementer

Navngiv en eksisterende formular, som du kan bruge til at redigere listeelementerne i en opslagskolonne, som er baseret på en tabel eller forespørgsel.

Vis kun værdier for rækkekilder

Vis kun værdier, der svarer til den aktuelle rækkekilde, når Tillad flere værdier er indstillet til Ja.

Den bundne værdi i en opslagskolonne bestemmes af egenskaben Bundet kolonne. Den viste værdi i en opslagskolonne er den kolonne eller de kolonner, der er angivet som kolonner med en bredde, der ikke er nul, i egenskaben Kolonnebredder .

Top of Page

Ændre designet af en opslagskolonne til et felt med flere værdier

For at ændre designet af en opslagskolonne med flere værdier skal du altid redigere opslagsfeltegenskaberne i designvisning, med én undtagelse. Hvis opslagskolonnen er baseret på en værdiliste med en enkelt kolonne, og egenskaben Tillad redigering af værdiliste er indstillet til Ja, kan du ændre listen med værdier i dataarkvisning eller formularvisning ved at højreklikke på opslagskolonnen med flere værdier og derefter klikke på Rediger listeelementer.

Ændre værdilisten til en opslagskolonne med flere værdier, som er baseret på en værdiliste

Du kan tilføje elementer på værdilisten, ændre værdilisten eller angive en standardværdi.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Dobbeltklik på den tabel, der indeholder feltet med flere værdier, i navigationsruden.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 4. Højreklik på en vilkårlig celle i opslagskolonnen med flere værdier.

 5. Klik på Rediger listeelementer.

 6. Rediger værdilisten, og klik derefter på OK.

Skifte fra en opslagskolonne med flere værdier, der er baseret på en værdiliste, til en opslagskolonne med flere værdier, der er baseret på en tabel eller forespørgsel

 1. Du skal først slette den eksisterende værdiliste, der er baseret på feltet med flere værdier.

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

  2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

  3. Åbn tabellen i designvisning.

  4. Marker feltet med flere værdier i designgitteret.

   Klik på feltets rækkevælger for at markere feltet.

  5. On the Design tab, in the Tools group, click Delete Rows.

   Gruppen Funktioner under fanen Design

   Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

  6. Klik på Ja, når bekræftelsesmeddelelsen vises, for at slette feltet og alle dets data. Klik på Nej, hvis du vil annullere sletningen.

 2. Nu skal du oprette det nye felt med flere værdier.

  To create a new multivalued field, see the section Create a multivalued lookup column in Datasheet view.

Ændre designet af en opslagskolonne med flere værdier

To change a multivalued lookup column, you can open the table in Design view and modify the Lookup field properties. For information about the Lookup field properties, see the section Introducing the Lookup field properties.

Top of Page

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×