Del, og udfør samtidig redigering

Tilføj, rediger, skjul eller slet kommentarer i en præsentation

Tilføj, rediger, skjul eller slet kommentarer i en præsentation

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Brug kommentarer , når du vil have folk til at gennemse og give feedback på en præsentation, du har oprettet, eller når kolleger bede om din feedback på en præsentation. En kommentar er en note, du kan vedhæfte til et bogstav eller et ord på en slide eller til en hel slide.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
01:12

Tilføj en kommentar

 1. Vælg Gennemse > Ny kommentar. Eller vælge Ny, hvis kommentarruden er åben.

 2. Skriv din meddelelse i feltet i ruden Kommentarer, og tryk på Enter.

  Tilføj en kommentar

Se og svar på kommentarer

 1. Vælg kommentar ikonet Ikonet Kommentarer på sliden.

  Ruden Kommentarer åbnes, og du kan se kommentarer til denne slide.

 2. Vælg Svar for at svare på en kommentar.

 3. Vælg knapperne Næste eller Tilbage for at bevæge dig mellem kommentarer og slides.

Slette en kommentar

 • Marker den kommentar, du vil slette, og vælg X i ruden kommentarer.

 • Højreklik på kommentar ikonet Ikonet Kommentarer på sliden, og vælg Slet kommentar.

Gennemse

1 Fanen Gennemse

2 Kommandoer under fanen Gennemse

3 Miniature for korrekturlæserkommentar

4 Kommentar

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder på den slide, som du vil føje en kommentar til:

  • Hvis du vil tilføje en kommentar om tekst eller et objekt på en slide, skal du markere teksten eller objektet.

  • Hvis du vil tilføje en generel kommentar om et dias, skal du klikke et vilkårligt sted på diasset.

 2. Klik på Ny kommentar under fanen Gennemse i gruppen Kommentarer.

 3. Skriv kommentarerne, og klik derefter uden for kommentarfeltet.

  Tip!: Du kan tilføje mere end én kommentar til tekst, et objekt eller en slide i en præsentation.

Korrekturlæsere af præsentationer kan redigere de kommentarer, som andre korrekturlæsere har tilføjet. Derved ændres farven på miniaturen for korrekturlæserkommentaren, og initialerne ændres til den aktuelle korrekturlæsers.

 1. Klik på miniaturen for korrekturlæserkommentaren (vist som nr. 3 på billedet ovenfor).

  Bemærkninger!: 

  • Miniaturen for korrekturlæserkommentaren indeholder som regel initialerne på den person, der oprindeligt tilføjede kommentaren.

  • Hvis miniaturen for korrekturlæserkommentaren er skjult, skal du klikke på Vis markering i gruppen Kommentarer under fanen Gennemse.

 2. Klik på Rediger kommentar i gruppen Kommentarer under fanen Gennemse.

 3. Skriv kommentarerne, og klik derefter uden for kommentarfeltet.

Korrekturlæsere af præsentationer kan slette kommentarer, som andre korrekturlæsere har tilføjet. Derved ændres farven på miniaturen for korrekturlæserkommentaren, og initialerne ændres til den aktuelle korrekturlæsers.

 1. Klik på den kommentar, som du vil slette.

 2. Klik på Slet i gruppen Kommentarer under fanen Gennemse.

Hvis du vil fjerne alle kommentarer på en slide eller i en præsentation, kan du slette dem alle på én gang. Klik på pilen under Slet under fanen Gennemse, og vælg derefter, hvad du vil foretage dig:

 • Slette alle markeringer i det aktuelle dias Fjerner kommentarer fra sliden, der er åben.

 • Slette alle markeringer i denne præsentation Fjerner alle kommentarer fra hele præsentationen.

 • Hvis du vil skjule kommentarerne i præsentationen, skal du klikke på Vis markering under fanen Kommentarer. Klik på Vis markering igen for at få vist kommentarerne.

 • Klik på Forrige eller Næste under fanen Gennemse i gruppen Kommentarer for at flytte mellem kommentarerne.

Tilføj en kommentar

 1. Klik på det dias, du vil føje en kommentar til, i navigationsruden i Normal visning.

 2. Gør et af følgende:

  Hvis du vil

  Skal du gøre følgende

  Tilføje en kommentar om tekst eller en objekt på sliden

  Klik på teksten eller objektet

  Tilføje en kommentar om tekst eller en objekt på sliden

  Klik på teksten eller objektet

 3. Klik på Ny kommentar under fanen Gennemse.

  Fanen Gennemse

 4. Skriv din kommentar, og klik derefter uden for kommentarfeltet.

  Klik på miniaturen kommentar på sliden for at få vist en kommentar.

Redigere kommentarer

 1. Klik på det dias, du vil føje en kommentar til, i navigationsruden i Normal visning.

 2. Klik på miniaturen kommentar på det dias, du vil redigere.

 3. Klik på den kommentar, du vil redigere, og derefter klikke på igen for at foretage ændringer, eller klik på svar for at svare på en kommentar i ruden kommentarer.

  Tip:    Vælg en kommentar miniature på et dias for at få vist den tilsvarende kommentar i kommentarruden.

Flyt en kommentar

 1. Klik på det dias, du vil føje en kommentar til, i navigationsruden i Normal visning.

 2. Vælg, og træk miniaturebilledet kommentar til en anden placering på det samme dias.

Slet en kommentar

 1. Klik på det dias, du vil føje en kommentar til, i navigationsruden i Normal visning.

 2. Klik på miniaturen kommentar, du vil slette.

 3. Klik på Slet, under fanen Gennemse og derefter klikke på Slet igen, eller Vælg en indstilling for at slette alle kommentarer på sliden eller i præsentationen.

  Vælg Slet

  Tip:    Du kan også slette en kommentar ved at holde Ctrl-tasten nede, mens du klikker på kommentaren, og klik derefter på Slet.

Vise eller skjule kommentarer

 1. Klik på Normal under fanen Vis.

 2. Klik på Vis kommentarer under fanen Gennemse.

  Vælg Vis kommentarer

Tilføj en kommentar

 1. Klik på det dias, du vil tilføje en kommentar til, i navigationsruden.

  Sådan markeres dias i navigationsruden

  1. I menuen Visning skal du klikke på Normal.

  2. Klik på fanen Slides   Fanen Slides , øverst i navigationsruden, og klik derefter på et dias. Afhængigt af bredden af navigationsruden, vises enten Fane med navnet Slides og Fane med navnet Disposition navngivne faner eller dias   Fanen Slides og Disposition   Fanen Disposition ikonet faner.

 2. Gør et af følgende:

  Hvis du vil

  Skal du gøre følgende

  Tilføje en kommentar om tekst eller en objekt på sliden

  Klik på teksten eller objektet

  Tilføje en kommentar om diasset

  Klik et vilkårligt sted på sliden

 3. Klik på Ny under Kommentarer på fanen Gennemse.

  Fanen Gennemse i PowerPoint, gruppen Kommentarer

 4. Skriv din kommentar, og klik derefter uden for kommentarfeltet.

  Bemærk!: Klik på miniaturen kommentar på sliden for at få vist en kommentar.

Redigere kommentarer

 1. Klik på sliden med den kommentar, du vil ændre, i navigationsruden.

  Sådan markeres dias i navigationsruden

  1. I menuen Visning skal du klikke på Normal.

  2. Klik på fanen Slides   Fanen Slides , øverst i navigationsruden, og klik derefter på et dias. Afhængigt af bredden af navigationsruden, vises enten Fane med navnet Slides og Fane med navnet Disposition navngivne faner eller dias   Fanen Slides og Disposition   Fanen Disposition ikonet faner.

 2. Klik på miniaturen kommentar på det dias, du vil redigere.

 3. Klik på Rediger under kommentarer under fanen Gennemse.

  Fanen Gennemse i PowerPoint, gruppen Kommentarer

  Tip!: Du kan også redigere en kommentar ved at dobbeltklikke på miniaturebilledet kommentar.

Flyt en kommentar

 1. Klik på sliden med den kommentar, du vil ændre, i navigationsruden.

  Sådan markeres dias i navigationsruden

  1. I menuen Visning skal du klikke på Normal.

  2. Klik på fanen Slides   Fanen Slides , øverst i navigationsruden, og klik derefter på et dias. Afhængigt af bredden af navigationsruden, vises enten Fane med navnet Slides og Fane med navnet Disposition navngivne faner eller dias   Fanen Slides og Disposition   Fanen Disposition ikonet faner.

 2. Vælg, og træk miniaturebilledet kommentar til en anden placering.

Slet en kommentar

 1. Klik på sliden med den kommentar, du vil ændre, i navigationsruden.

  Sådan markeres dias i navigationsruden

  1. I menuen Visning skal du klikke på Normal.

  2. Klik på fanen Slides   Fanen Slides , øverst i navigationsruden, og klik derefter på et dias. Afhængigt af bredden af navigationsruden, vises enten Fane med navnet Slides og Fane med navnet Disposition navngivne faner eller dias   Fanen Slides og Disposition   Fanen Disposition ikonet faner.

 2. Klik på miniaturen for den kommentar, du vil slette.

 3. Klik på Slet under kommentarer under fanen Gennemse, og klik derefter på Slet kommentar.

  Fanen Gennemse i PowerPoint, gruppen Kommentarer

  Tip!: Du kan også slette en kommentar ved at holde CTRL nede, mens du klikker på kommentaren, og klik derefter på Slet kommentar.

Vise eller skjule kommentarer

 1. I menuen Visning skal du klikke på Normal.

 2. Klik på Vis under kommentarer under fanen Gennemse.

  Fanen Gennemse i PowerPoint, gruppen Kommentarer

Tilføje kommentarer

Åbn ruden Kommentarer

Hvis du vil åbne ruden Kommentarer, skal du klikke på Vis kommentarer under fanen Vis Vis kommentarer .

Tip!:  Hvis du kan se kommentarbobler Nogen har tilføjet en kommentar på dine slides, er det fordi, en anden person har føjet kommentarer til din præsentation.

Føje kommentarer til en præsentation

 1. Klik på det element på sliden, som du vil tilføje en kommentar til.

 2. Klik på Kommentar på fanen Indsæt.

 3. Indtast dine kommentarer, og tryk på Enter.

  • Du tilføjer flere kommentarer ved i ruden Kommentarer at klikke på Ny Ny kommentar og indtaste din tekst i feltet.

  • Du svarer på en kommentar ved at klikke på feltet Svar og indtaste din besked.

  • Der vises en kommentarboble Nogen har tilføjet en kommentar ud for det element, du kommenterede, på sliden.

Vælg en overskrift nedenfor for at åbne den og få vist de detaljerede instruktioner.

 1. Find et dias med kommentarer på den.

 2. Tryk på kommentar knappen Ikonet Kommentarer for at åbne ruden kommentarer til at læse og svare.

  Værktøjslinjen hjælper dig med at gå tilbage og fremad gennem kommentarer, svare på den aktuelle kommentar eller slette den aktuelle kommentar:

  Værktøjslinjen for kommentarruden

 1. Dobbelttryk på det dias, du vil skrive en kommentar til.

 2. Tryk på knappen Ny kommentar på den flydende værktøjslinje.

  Den flydende værktøjslinje i PowerPoint til Android med en ny kommentar kommandoknap

  Ruden kommentarer vises i fuld skærm med en tom notation, der angiver dit navn og datoen.

 3. Skriv din kommentar. Tryk på færdig, kan du ændre størrelsen på ruden kommentarer, og foretag dine dias synlige igen.

 4. Du kan bruge værktøjslinjen til at gå tilbage og frem til kommentarer:

  Værktøjslinjen for kommentarruden

 1. Tryk på fanen Gennemse på båndet, og derefter trykke på Vis kommentarer:

  Fanen Gennemse på båndet i PowerPoint på Android-tablets har knapper til at bruge kommentarer.

  Ruden Kommentarer vises.

 2. Brug knapperne på båndet for at gå tilbage og frem til kommentarer.

 1. Dobbelttryk på det dias, du vil skrive en kommentar til.

 2. Tryk på fanen Gennemse på båndet, og derefter trykke på Ny kommentar:

  Fanen Gennemse på båndet i PowerPoint på Android-tablets har knapper til at bruge kommentarer.

  Ruden Kommentarer vises.

 3. Skriv din kommentar. Når du er færdig, skal du trykke på knappen Luk (X) i ruden kommentarer.

  Du kan også bruge knapperne på båndet til at navigere tilbage og frem til kommentarer.

Markér en person i en kommentar

Funktionen er kun tilgængelig for Office Insiders Denne funktion er i øjeblikket kun tilgængelig for Office-insidere.

Når du skrive en kommentar til et dokument eller en præsentation og Brug @-tegnet med en persons navn, modtager den person, som du omtaler, mail med et link til din kommentar.

Vælg en overskrift nedenfor for at åbne den og få vist de detaljerede instruktioner.

 1. Find et dias med kommentarer på den.

 2. Tryk på kommentar knappen Ikonet Kommentarer for at åbne ruden kommentarer til at læse og svare.

  Værktøjslinjen hjælper dig med at gå tilbage og fremad gennem kommentarer, svare på den aktuelle kommentar eller slette den aktuelle kommentar:

  Knapperne kommentar i PowerPoint til iPhone

 1. Dobbelttryk på det dias, du vil skrive en kommentar til.

 2. Tryk på knappen Ny kommentar på den flydende værktøjslinje Knappen Ny kommentar i PowerPoint til iPhone .

  Ruden kommentarer vises i fuld skærm med en tom notation, der angiver dit navn og datoen.

 3. Skriv din kommentar. Tryk på færdig, kan du ændre størrelsen på ruden kommentarer, og foretag dine dias synlige igen.

 4. Du kan bruge værktøjslinjen til at gå tilbage og frem til kommentarer:

  Værktøjslinjen for kommentarruden

 1. Find et dias med kommentarer på den.

 2. Tryk på kommentar knappen Ikonet Kommentarer for at åbne ruden kommentarer til at læse og svare.

  Værktøjslinjen hjælper dig med at gå tilbage og fremad gennem kommentarer, svare på den aktuelle kommentar eller slette den aktuelle kommentar:

  Knapperne kommentar i PowerPoint til iPad

 1. Dobbelttryk på det dias, du vil skrive en kommentar til.

 2. Tryk på knappen Ny kommentar på den flydende værktøjslinje.

  Den flydende værktøjslinje i PowerPoint til Android med en ny kommentar kommandoknap

  Ruden kommentarer vises i fuld skærm med en tom notation, der angiver dit navn og datoen.

 3. Skriv din kommentar. Tryk på færdig, kan du ændre størrelsen på ruden kommentarer, og foretag dine dias synlige igen.

 4. Du kan bruge værktøjslinjen til at gå tilbage og frem til kommentarer:

  Knapperne kommentar i PowerPoint til iPad

Vælg en overskrift nedenfor for at åbne den og få vist de detaljerede instruktioner.

 • Tryk på Vis kommentarer under fanen Gennemse.

  Knappen Vis kommentarer i PowerPoint Mobile til Windows 10

  Kommentarruden åbnes, hvor du kan se kommentarer, der allerede er føjet til præsentationen.

 1. Tryk på det dias, du vil skrive en kommentar til.

  Værktøjslinjen hjælper dig med at oprette en ny kommentar, slette den aktuelle kommentar, og gå tilbage og fremad gennem kommentarer, svare på den aktuelle kommentar eller slette den aktuelle kommentar:

  Knapperne kommentar i Windows Mobile: oprette ny kommentar, Slet aktuelle kommentar, gå til forrige kommentar og gå til næste kommentar

  Ruden kommentarer vises med en tom notation, der angiver dit navn og datoen.

 2. Skriv din kommentar. Tryk et andet sted på skærmen, når du er færdig med at skrive.

Du kan ikke tilføje kommentarer i PowerPoint på en Windows-tablet.

 • Tryk på feltet svar i ruden kommentarer umiddelbart under den kommentar, du vil besvare, og begynd at skrive.

Du kan ikke svare på kommentarer i PowerPoint på en Windows-tablet.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×