Tilføj, rediger eller slet figurer

Du kan føje en figur til filen eller kombinere flere figurer for at lave en tegning eller en mere kompleks figur. Tilgængelige figurer omfatter linjer, grundlæggende geometriske figurer, pile, ligningsfigurer, rutediagrammer, stjerner, bannere og forklaringer.

Når du har tilføjet en eller flere figurer, kan du føje tekst, punkttegn, nummerering og hurtige typografier til dem.

Bemærk!: Du kan finde flere oplysninger om brug af diagrammer eller SmartArt i dit dokument i Hvornår skal jeg bruge SmartArt-grafik, og hvornår skal jeg bruge et diagram?.

Mange af de måder, du arbejder med figurer på, ligner hinanden i de forskellige apps, men der kan være mindre forskelle mellem versionerne. Brug fanerne nedenfor til at vælge det produkt, du bruger.

Følgende procedurer gælder for Excel 2010-2016.

Føj en figur til filen i Excel

 1. På fanen Indsæt i gruppen Illustrationer skal du klikke på Figurer.

  Excel-knappen Indsæt figurer

 2. Klik på den ønskede figur, klik et vilkårligt sted i projektmappen, og træk derefter for at placere figuren.

  Du kan oprette et kvadrat eller en cirkel (eller ændre dimensionerne på andre figurer) ved at trykke på og holde Skift nede, mens du trækker.

Du kan tilføje individuelle figurer i et diagram eller føje figurer til SmartArt-grafik for at tilpasse diagrammet eller SmartArt-grafikken.

Føj flere figurer til filen i Excel

I stedet for at oprette en tegning ved hjælp af de enkelte figurer kan du oprette SmartArt-grafik. I SmartArt-grafik opdateres arrangeringen af figurerne og skriftstørrelsen i disse figurer automatisk, når du tilføjer eller fjerner figurer og redigerer teksten.

 1. På fanen Indsæt i gruppen Illustrationer skal du klikke på Figurer.

  Excel-knappen Indsæt figurer

 2. Højreklik på den figur, du vil tilføje, og klik derefter på Lås tegningstilstand.

 3. Klik et vilkårligt sted i projektmappen, og træk derefter for at placere figuren. Gentag det for hver figur, du vil tilføje.

  Tip!: Du kan oprette et kvadrat eller en cirkel (eller ændre dimensionerne på andre figurer) ved at trykke på og holde Skift nede, mens du trækker.

 4. Tryk på ESC, når du har tilføjet alle de ønskede figurer.

Føj en opstilling med punkttegn og tal/bogstaver til en figur i Excel

 1. Marker teksten i den figur, hvor du vil tilføje punkttegn eller nummerering.

 2. Højreklik på den markerede tekst, og peg på Opstilling med punkttegn i genvejsmenuen, og klik derefter på Punktopstilling.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje punkttegn, skal du klikke på fanen Punkttegn og derefter vælge de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje nummerering, skal du klikke på fanen Tal og bogstaver og derefter vælge de ønskede indstillinger.

Tilføj, rediger eller slet figurer

Disse procedurer er kun for Excel, PowerPoint, Word og Outlook i Office 2016, 2013 og 2010. Grænsefladen kan variere en smule fra alle billeder.

Klik på den figur, du vil føje tekst til, og skriv derefter teksten.

Den tekst, du tilføjer, bliver en del af figuren – hvis du roterer eller spejlvender figuren, roteres eller spejlvendes teksten også.

Hurtige typografier er kombinationer af forskellige formateringsindstillinger, der vises på en miniature i galleriet over hurtige typografier i gruppen Figurtypografier. Når du lader markøren hvile på et miniaturebillede af en hurtig typografi, kan du se, hvordan Figurtypografier (eller Hurtig typografi) påvirker figuren.

 1. Klik på den figur, du vil anvende en ny eller anden hurtig typografi på.

 2. Klik på den ønskede hurtige typografi under Tegnefunktioner på fanen Formatér i gruppen Figurtypografier.

  tegneværktøjet hurtige typografier

  Hvis du vil se flere hurtige typografier, skal du klikke på knappen Flere Knapflade .

 1. Klik på den figur, du vil ændre til en anden figur.

  Hvis du vil ændre flere figurer, skal du trykke på CTRL, mens du klikker på de figurer, du vil ændre.

 2. Under Tegneværktøjer skal du på fanen Formatér i gruppen Indsæt figurer klikke på Rediger figur Billede af knappen Rediger figur , pege på Skift figur og derefter klikke på den nye figur, du ønsker.

Klik på den figur, du vil slette, og tryk derefter på DELETE.

Hvis du vil slette flere figurer, skal du trykke på CTRL, mens du klikker på de figurer, du vil slette. Tryk derefter på DELETE.

Følgende procedurer gælder for PowerPoint 2010-2016.

Føj en figur til filen i PowerPoint

 1. Klik på Figurer i gruppen Tegning på fanen Hjem.

  PowerPoint-knappen Indsæt figurer

 2. Klik på den ønskede figur, klik et vilkårligt sted på sliden, og træk derefter for at placere figuren.

  Du kan oprette et kvadrat eller en cirkel (eller ændre dimensionerne på andre figurer) ved at trykke på og holde Skift nede, mens du trækker.

Du kan tilføje individuelle figurer i et diagram eller føje figurer til SmartArt-grafik for at tilpasse diagrammet eller SmartArt-grafikken.

Føj flere figurer til filen i PowerPoint

I stedet for at oprette en tegning ved hjælp af de enkelte figurer kan du oprette SmartArt-grafik. I SmartArt-grafik opdateres arrangeringen af figurerne og skriftstørrelsen i disse figurer automatisk, når du tilføjer eller fjerner figurer og redigerer teksten.

 1. Klik på Figurer i gruppen Tegning på fanen Hjem.

  PowerPoint-knappen Indsæt figurer

 2. Højreklik på den figur, du vil tilføje, og klik derefter på Lås tegningstilstand.

 3. Klik et vilkårligt sted på sliden, og træk derefter for at placere figuren. Gentag det for hver figur, du vil tilføje.

  Tip!: Du kan oprette et kvadrat eller en cirkel (eller ændre dimensionerne på andre figurer) ved at trykke på og holde Skift nede, mens du trækker.

 4. Tryk på ESC, når du har tilføjet alle de ønskede figurer.

Føj en opstilling med punkttegn og tal/bogstaver til en figur i PowerPoint

 1. Markér teksten i den figur, hvor du vil tilføje punkttegn eller nummerering.

 2. Højreklik på den markerede tekst, og gør et af følgende i genvejsmenuen:

  • Hvis du vil tilføje punkttegn, skal du pege på Punktopstilling og derefter vælge de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje nummerering, skal du pege på Nummerering og derefter vælge de ønskede indstillinger.

Tilføj, rediger eller slet figurer

Disse procedurer er kun for Excel, PowerPoint, Word og Outlook i Office 2016, 2013 og 2010. Grænsefladen kan variere en smule fra alle billeder.

Klik på den figur, du vil føje tekst til, og skriv derefter teksten.

Den tekst, du tilføjer, bliver en del af figuren – hvis du roterer eller spejlvender figuren, roteres eller spejlvendes teksten også.

Hurtige typografier er kombinationer af forskellige formateringsindstillinger, der vises på en miniature i galleriet over hurtige typografier i gruppen Figurtypografier. Når du lader markøren hvile på et miniaturebillede af en hurtig typografi, kan du se, hvordan Figurtypografier (eller Hurtig typografi) påvirker figuren.

 1. Klik på den figur, du vil anvende en ny eller anden hurtig typografi på.

 2. Klik på den ønskede hurtige typografi under Tegnefunktioner på fanen Formatér i gruppen Figurtypografier.

  tegneværktøjet hurtige typografier

  Hvis du vil se flere hurtige typografier, skal du klikke på knappen Flere Knapflade .

 1. Klik på den figur, du vil ændre til en anden figur.

  Hvis du vil ændre flere figurer, skal du trykke på CTRL, mens du klikker på de figurer, du vil ændre.

 2. Under Tegneværktøjer skal du på fanen Formatér i gruppen Indsæt figurer klikke på Rediger figur Billede af knappen Rediger figur , pege på Skift figur og derefter klikke på den nye figur, du ønsker.

Klik på den figur, du vil slette, og tryk derefter på DELETE.

Hvis du vil slette flere figurer, skal du trykke på CTRL, mens du klikker på de figurer, du vil slette. Tryk derefter på DELETE.

Følgende procedurer gælder for Word 2010-2016.

Føj en figur til filen i Word

 1. På fanen Indsæt i gruppen Illustrationer skal du klikke på Figurer.

  Knappen Indsæt figurer i Word

 2. Klik på den ønskede figur, klik et vilkårligt sted i dokumentet, og træk derefter for at placere figuren.

  Du kan oprette et kvadrat eller en cirkel (eller ændre dimensionerne på andre figurer) ved at trykke på og holde Skift nede, mens du trækker.

Du kan tilføje individuelle figurer i et diagram eller føje figurer til SmartArt-grafik for at tilpasse diagrammet eller SmartArt-grafikken.

Føj flere figurer til filen i Word

I stedet for at oprette en tegning ved hjælp af de enkelte figurer kan du oprette SmartArt-grafik. I SmartArt-grafik opdateres arrangeringen af figurerne og skriftstørrelsen i disse figurer automatisk, når du tilføjer eller fjerner figurer og redigerer teksten.

 1. På fanen Indsæt i gruppen Illustrationer skal du klikke på Figurer.

  Knappen Indsæt figurer i Word

 2. Højreklik på den figur, du vil tilføje, og klik derefter på Lås tegningstilstand.

 3. Klik et vilkårligt sted i dokumentet, og træk derefter for at placere figuren. Gentag det for hver figur, du vil tilføje.

  Tip!: Du kan oprette et kvadrat eller en cirkel (eller ændre dimensionerne på andre figurer) ved at trykke på og holde Skift nede, mens du trækker.

 4. Tryk på ESC, når du har tilføjet alle de ønskede figurer.

Føj en opstilling med punkttegn og tal/bogstaver til en figur i Word

 1. Markér teksten i den figur, hvor du vil tilføje punkttegn eller nummerering.

 2. Højreklik på den markerede tekst, og gør et af følgende i genvejsmenuen:

  • Hvis du vil tilføje punkttegn, skal du pege på Punktopstilling og derefter vælge de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje nummerering, skal du pege på Nummerering og derefter vælge de ønskede indstillinger.

Tilføj, rediger eller slet figurer

Disse procedurer er kun for Excel, PowerPoint, Word og Outlook i Office 2016, 2013 og 2010. Grænsefladen kan variere en smule fra alle billeder.

Klik på den figur, du vil føje tekst til, og skriv derefter teksten.

Den tekst, du tilføjer, bliver en del af figuren – hvis du roterer eller spejlvender figuren, roteres eller spejlvendes teksten også.

Hurtige typografier er kombinationer af forskellige formateringsindstillinger, der vises på en miniature i galleriet over hurtige typografier i gruppen Figurtypografier. Når du lader markøren hvile på et miniaturebillede af en hurtig typografi, kan du se, hvordan Figurtypografier (eller Hurtig typografi) påvirker figuren.

 1. Klik på den figur, du vil anvende en ny eller anden hurtig typografi på.

 2. Klik på den ønskede hurtige typografi under Tegnefunktioner på fanen Formatér i gruppen Figurtypografier.

  tegneværktøjet hurtige typografier

  Hvis du vil se flere hurtige typografier, skal du klikke på knappen Flere Knapflade .

 1. Klik på den figur, du vil ændre til en anden figur.

  Hvis du vil ændre flere figurer, skal du trykke på CTRL, mens du klikker på de figurer, du vil ændre.

 2. Under Tegneværktøjer skal du på fanen Formatér i gruppen Indsæt figurer klikke på Rediger figur Billede af knappen Rediger figur , pege på Skift figur og derefter klikke på den nye figur, du ønsker.

Klik på den figur, du vil slette, og tryk derefter på DELETE.

Hvis du vil slette flere figurer, skal du trykke på CTRL, mens du klikker på de figurer, du vil slette. Tryk derefter på DELETE.

Følgende procedurer gælder for Outlook 2010-2016.

Tilføj en figur i Outlook

 1. Indsæt et lærred. Klik på Figurer i gruppen Illustrationer på fanen Indsæt,

  Knappen Indsæt figur i Outlook

  og klik derefter på Nyt lærred.

  Ny indstilling for lærred nederst i menuen Figurer

 2. Klik på knappen Flere Knapflade i gruppen Indsæt figurer under Tegnefunktioner på fanen Formatér.

 3. Klik på den ønskede figur, klik et vilkårligt sted i dokumentet, og træk derefter for at placere figuren.

  Du kan oprette et kvadrat eller en cirkel (eller ændre dimensionerne på andre figurer) ved at trykke på og holde Skift nede, mens du trækker.

Du kan tilføje individuelle figurer i et diagram eller føje figurer til SmartArt-grafik for at tilpasse diagrammet eller SmartArt-grafikken.

Føj flere figurer til dit dokument i Outlook

I stedet for at tilføje individuelle figurer for at oprette en tegning vil du måske oprette en SmartArt-grafik. I SmartArt-grafikken opdateres placeringen af figurerne og mængden af tekst i disse figurer automatisk, når du tilføjer eller fjerner figurer og redigerer teksten. Du kan altid føje en figur til SmartArt-grafik eller erstatte en figur, hvis ingen af de forskellige layouts passer til dig.

 1. Indsæt et lærred. Klik på Figurer i gruppen Illustrationer på fanen Indsæt,

  Knappen Indsæt figur i Outlook

  og klik derefter på Nyt lærred.

  Ny indstilling for lærred nederst i menuen Figurer

 2. Klik på knappen Flere Knapflade i gruppen Indsæt figurer under Tegnefunktioner på fanen Formatér.

 3. Højreklik på den figur, du vil tilføje, og klik derefter på Lås tegningstilstand.

 4. Klik et vilkårligt sted i dokumentet, og træk derefter for at placere figuren. Gentag det for hver figur, du vil tilføje.

  Du kan oprette et kvadrat eller en cirkel (eller ændre dimensionerne på andre figurer) ved at trykke på og holde Skift nede, mens du trækker.

 5. Tryk på ESC, når du har tilføjet alle de ønskede figurer.

Føj tekst til en figur i Outlook

 • Højreklik på den figur, du vil føje tekst til, klik på Tilføj tekst, og skriv derefter teksten.

 • Hvis du vil ændre størrelsen på figuren, skal du klikke på den og derefter trække i størrelseshåndtagene.

 • Den tekst, du tilføjer, bliver en del af figuren – hvis du roterer eller spejlvender figuren, roteres eller spejlvendes teksten også.

Føj en opstilling med punkttegn og tal/bogstaver til en figur i Outlook

 1. Markér teksten i den figur, hvor du vil tilføje punkttegn eller nummerering.

 2. Klik på en af følgende i gruppen Grundlæggende tekst på fanen Meddelelse:

  Punktopstillingsknapper i Outlook

  • Hvis du vil tilføje punkttegn, skal du klikke på pilen ved siden af Punktopstilling og derefter vælge de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje nummerering, skal du klikke på pilen ud for Nummerering og derefter vælge de ønskede indstillinger.

Føj en hurtig typografi til en figur i Outlook

 1. Klik på den figur, du vil anvende en ny eller anden hurtig typografi på.

 2. Klik på den ønskede hurtige typografi under Tegnefunktioner på fanen Formatér i gruppen Figurtypografier.

  Hvis du vil se flere hurtige typografier, skal du klikke på knappen Flere Knapflade .

Du kan også føje en udfyldning eller effekt til din figur.

Skift fra én figur til en anden figur i Outlook

Hvis du vil skifte fra én figur til en anden figur, skal du slette figuren og derefter tilføje den nye figur.

Hvis du vil ændre flere figurer, skal du trykke på CTRL, mens du klikker på de figurer, du vil ændre.

Tilføj, rediger eller slet figurer

Disse procedurer er kun for Excel, PowerPoint, Word og Outlook i Office 2016, 2013 og 2010. Grænsefladen kan variere en smule fra alle billeder.

Klik på den figur, du vil føje tekst til, og skriv derefter teksten.

Den tekst, du tilføjer, bliver en del af figuren – hvis du roterer eller spejlvender figuren, roteres eller spejlvendes teksten også.

Hurtige typografier er kombinationer af forskellige formateringsindstillinger, der vises på en miniature i galleriet over hurtige typografier i gruppen Figurtypografier. Når du lader markøren hvile på et miniaturebillede af en hurtig typografi, kan du se, hvordan Figurtypografier (eller Hurtig typografi) påvirker figuren.

 1. Klik på den figur, du vil anvende en ny eller anden hurtig typografi på.

 2. Klik på den ønskede hurtige typografi under Tegnefunktioner på fanen Formatér i gruppen Figurtypografier.

  tegneværktøjet hurtige typografier

  Hvis du vil se flere hurtige typografier, skal du klikke på knappen Flere Knapflade .

 1. Klik på den figur, du vil ændre til en anden figur.

  Hvis du vil ændre flere figurer, skal du trykke på CTRL, mens du klikker på de figurer, du vil ændre.

 2. Under Tegneværktøjer skal du på fanen Formatér i gruppen Indsæt figurer klikke på Rediger figur Billede af knappen Rediger figur , pege på Skift figur og derefter klikke på den nye figur, du ønsker.

Klik på den figur, du vil slette, og tryk derefter på DELETE.

Hvis du vil slette flere figurer, skal du trykke på CTRL, mens du klikker på de figurer, du vil slette. Tryk derefter på DELETE.

Føj en figur til dit dokument

 1. Klik på Figurer i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt.

  Excel-fanen Indsæt

 2. Klik på den ønskede figur, klik et vilkårligt sted i dokumentet, og træk derefter for at placere figuren.

  Du kan oprette et kvadrat eller en cirkel (eller ændre dimensionerne på andre figurer) ved at trykke på og holde Skift nede, mens du trækker.

Du kan tilføje individuelle figurer i et diagram eller føje figurer til SmartArt-grafik for at tilpasse diagrammet eller SmartArt-grafikken.

 1. Indsæt et lærred. Klik på Figurer i gruppen Illustrationer på fanen Indsæt, og klik derefter på Nyt lærred.

  Fanen Indsæt i Word

 2. Klik på knappen Flere Knapflade i gruppen Indsæt figurer under Tegnefunktioner på fanen Formatér.

 3. Klik på den ønskede figur, klik et vilkårligt sted i dokumentet, og træk derefter for at placere figuren.

  Du kan oprette et kvadrat eller en cirkel (eller ændre dimensionerne på andre figurer) ved at trykke på og holde Skift nede, mens du trækker.

Du kan tilføje individuelle figurer i et diagram eller føje figurer til SmartArt-grafik for at tilpasse diagrammet eller SmartArt-grafikken.

 1. Klik på Tegning i gruppen Figurer under fanen Hjem.

  Fanen Startside i PowerPoint

 2. Klik på den ønskede figur, klik et vilkårligt sted i dokumentet, og træk derefter for at placere figuren.

  Du kan oprette et kvadrat eller en cirkel (eller ændre dimensionerne på andre figurer) ved at trykke på og holde Skift nede, mens du trækker.

Du kan tilføje individuelle figurer i et diagram eller føje figurer til SmartArt-grafik for at tilpasse diagrammet eller SmartArt-grafikken.

 1. På værktøjslinjen Objekter skal du gøre et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje en foruddefineret autofigur, f.eks. en stjerne eller en rombe, skal du klikke på Autofigurer Knapflade , pege på en kategori og derefter klikke på den ønskede figur.

  • Hvis du vil tilføje en cirkel eller en firkant, skal du klikke på Ellipse Knapflade eller Rektangel Knapflade .

 2. Træk, indtil figuren har den ønskede størrelse.

  Du kan oprette et kvadrat eller en cirkel (eller ændre dimensionerne på andre figurer) ved at trykke på og holde Skift nede, mens du trækker.

  Hvis du vil tilføje en figur med en foruddefineret størrelse, skal du klikke på det sted, du vil indsætte figuren.

 1. Indsæt et lærred. Klik på Figurer i gruppen Illustrationer på fanen Indsæt, og klik derefter på Nyt lærred.

  Fanen Indsæt i Word

 2. Klik på knappen Flere Knapflade i gruppen Indsæt figurer under Tegnefunktioner på fanen Formatér.

 3. Klik på den ønskede figur, klik et vilkårligt sted i dokumentet, og træk derefter for at placere figuren.

  Du kan oprette et kvadrat eller en cirkel (eller ændre dimensionerne på andre figurer) ved at trykke på og holde Skift nede, mens du trækker.

Du kan tilføje individuelle figurer i et diagram eller føje figurer til SmartArt-grafik for at tilpasse diagrammet eller SmartArt-grafikken.

Føj flere figurer til dokumentet

I stedet for at tilføje individuelle figurer for at oprette en tegning vil du måske oprette en SmartArt-grafik. I SmartArt-grafikken opdateres placeringen af figurerne og mængden af tekst i disse figurer automatisk, når du tilføjer eller fjerner figurer og redigerer teksten. Du kan altid føje en figur til SmartArt-grafik eller erstatte en figur, hvis ingen af de forskellige layouts passer til dig.

 1. På fanen Indsæt i gruppen Illustrationer skal du klikke på Figurer.

  Excel-fanen Indsæt

 2. Højreklik på den figur, du vil tilføje, og klik derefter på Lås tegningstilstand.

 3. Klik et vilkårligt sted i dokumentet, og træk derefter for at placere figuren. Gentag det for hver figur, du vil tilføje.

  Du kan oprette et kvadrat eller en cirkel (eller ændre dimensionerne på andre figurer) ved at trykke på og holde Skift nede, mens du trækker.

 4. Tryk på ESC, når du har tilføjet alle de ønskede figurer.

I stedet for at tilføje individuelle figurer for at oprette en tegning vil du måske oprette en SmartArt-grafik. I SmartArt-grafikken opdateres placeringen af figurerne og mængden af tekst i disse figurer automatisk, når du tilføjer eller fjerner figurer og redigerer teksten. Du kan altid føje en figur til SmartArt-grafik eller erstatte en figur, hvis ingen af de forskellige layouts passer til dig.

 1. Indsæt et lærred. Klik på Figurer i gruppen Illustrationer på fanen Indsæt, og klik derefter på Nyt lærred.

  Fanen Indsæt i Word

 2. Klik på knappen Flere Knapflade i gruppen Indsæt figurer under Tegnefunktioner på fanen Formatér.

 3. Højreklik på den figur, du vil tilføje, og klik derefter på Lås tegningstilstand.

 4. Klik et vilkårligt sted i dokumentet, og træk derefter for at placere figuren. Gentag det for hver figur, du vil tilføje.

  Du kan oprette et kvadrat eller en cirkel (eller ændre dimensionerne på andre figurer) ved at trykke på og holde Skift nede, mens du trækker.

 5. Tryk på ESC, når du har tilføjet alle de ønskede figurer.

I stedet for at tilføje individuelle figurer for at oprette en tegning vil du måske oprette en SmartArt-grafik. I SmartArt-grafikken opdateres placeringen af figurerne og mængden af tekst i disse figurer automatisk, når du tilføjer eller fjerner figurer og redigerer teksten. Du kan altid føje en figur til SmartArt-grafik eller erstatte en figur, hvis ingen af de forskellige layouts passer til dig.

 1. Klik på Figurer i gruppen Tegning på fanen Hjem.

  Fanen Startside i PowerPoint

 2. Højreklik på den figur, du vil tilføje, og klik derefter på Lås tegningstilstand.

 3. Klik et vilkårligt sted i dokumentet, og træk derefter for at placere figuren. Gentag det for hver figur, du vil tilføje.

  Du kan oprette et kvadrat eller en cirkel (eller ændre dimensionerne på andre figurer) ved at trykke på og holde Skift nede, mens du trækker.

 4. Tryk på ESC, når du har tilføjet alle de ønskede figurer.

 1. Klik på Autofigur på værktøjslinjen Objekter Knapflade .

 2. Peg på en kategori, peg på den stiplede linje, og træk derefter for at gøre menuen flydende.

 3. Klik på den figur, du vil indsætte, og træk, indtil figuren har den ønskede størrelse. Gentag dette trin for hver figur, du vil tilføje.

 4. Tryk på ESC, når du har tilføjet alle de ønskede figurer.

I stedet for at tilføje individuelle figurer for at oprette en tegning vil du måske oprette en SmartArt-grafik. I SmartArt-grafikken opdateres placeringen af figurerne og mængden af tekst i disse figurer automatisk, når du tilføjer eller fjerner figurer og redigerer teksten. Du kan altid føje en figur til SmartArt-grafik eller erstatte en figur, hvis ingen af de forskellige layouts passer til dig.

 1. Indsæt et lærred. Klik på Figurer i gruppen Illustrationer på fanen Indsæt, og klik derefter på Nyt lærred.

  Fanen Indsæt i Word

 2. Klik på knappen Flere Knapflade i gruppen Indsæt figurer under Tegnefunktioner på fanen Formatér.

 3. Højreklik på den figur, du vil tilføje, og klik derefter på Lås tegningstilstand.

 4. Klik et vilkårligt sted i dokumentet, og træk derefter for at placere figuren. Gentag det for hver figur, du vil tilføje.

  Du kan oprette et kvadrat eller en cirkel (eller ændre dimensionerne på andre figurer) ved at trykke på og holde Skift nede, mens du trækker.

 5. Tryk på ESC, når du har tilføjet alle de ønskede figurer.

Føj tekst til en figur i Office 2007

 • Klik på den figur, du vil føje tekst til, og skriv derefter teksten.

 • Hvis du vil ændre størrelsen på figuren, skal du klikke på den og derefter trække i størrelseshåndtagene.

 • Den tekst, du tilføjer, bliver en del af figuren – hvis du roterer eller spejlvender figuren, roteres eller spejlvendes teksten også.

 • Højreklik på den figur, du vil føje tekst til, klik på Tilføj tekst, og skriv derefter teksten.

 • Hvis du vil ændre størrelsen på figuren, skal du klikke på den og derefter trække i størrelseshåndtagene.

 • Den tekst, du tilføjer, bliver en del af figuren – hvis du roterer eller spejlvender figuren, roteres eller spejlvendes teksten også.

 • Klik på den figur, du vil føje tekst til, og skriv derefter teksten.

 • Hvis du vil ændre størrelsen på figuren, skal du klikke på den og derefter trække i størrelseshåndtagene.

 • Den tekst, du tilføjer, bliver en del af figuren – hvis du roterer eller spejlvender figuren, roteres eller spejlvendes teksten også.

 • Klik på den figur, du vil føje tekst til, og skriv derefter teksten.

 • Hvis du vil ændre størrelsen på figuren, skal du klikke på den og derefter trække i størrelseshåndtagene.

 • Den tekst, du tilføjer, bliver en del af figuren – hvis du roterer eller spejlvender figuren, roteres eller spejlvendes teksten også.

 • Højreklik på den figur, du vil føje tekst til, klik på Tilføj tekst, og skriv derefter teksten.

 • Hvis du vil ændre størrelsen på figuren, skal du klikke på den og derefter trække i størrelseshåndtagene.

 • Den tekst, du tilføjer, bliver en del af figuren – hvis du roterer eller spejlvender figuren, roteres eller spejlvendes teksten også.

Føj en opstilling med punkttegn og tal/bogstaver til en figur i Office 2007

 1. Markér teksten i den figur, hvor du vil tilføje punkttegn eller nummerering.

 2. miniværktøjslinjen skal du klikke på pilen ud for Punktopstilling og derefter klikke på Punktopstilling.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje punkttegn, skal du klikke på fanen Punkttegn og derefter vælge de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje nummerering, skal du klikke på fanen Tal og bogstaver og derefter vælge de ønskede indstillinger.

 1. Klik på en af følgende i gruppen Grundlæggende tekst på fanen Meddelelse:

  Billede af fanen Meddelelse i Outlook

 2. Markér teksten i den figur, hvor du vil tilføje punkttegn eller nummerering.

  • Hvis du vil tilføje punkttegn, skal du klikke på pilen ved siden af Punktopstilling og derefter vælge de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje nummerering, skal du klikke på pilen ud for Nummerering og derefter vælge de ønskede indstillinger.

 1. Markér teksten i den figur, hvor du vil tilføje punkttegn eller nummerering.

 2. miniværktøjslinjen skal du klikke på pilen ud for Punktopstilling og derefter klikke på Punktopstilling.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje punkttegn, skal du klikke på fanen Punkttegn og derefter vælge de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje nummerering, skal du klikke på fanen Tal og bogstaver og derefter vælge de ønskede indstillinger.

 1. Markér teksten i den figur, hvor du vil tilføje punkttegn eller nummerering.

 2. På værktøjslinjen Formatering skal du klikke på en af følgende:

  • Hvis du vil tilføje punkttegn, skal du klikke på Punkttegn Billede af knappen Punkttegn .

  • Hvis du vil tilføje nummerering, skal du klikke på Nummerering Knapflade .

 1. Markér teksten i den figur, hvor du vil tilføje punkttegn eller nummerering.

 2. Gør et af følgende:

  Klik på en af følgende i gruppen Afsnit på fanen Hjem:

  Billede af fanen Startside i Word

  • Hvis du vil tilføje punkttegn, skal du klikke på pilen ved siden af Punktopstilling og derefter vælge de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje nummerering, skal du klikke på pilen ud for Nummerering og derefter vælge de ønskede indstillinger.

Føj en hurtig typografi til en figur i Office 2007

Bemærk!: Hurtige typografier er kun tilgængelig i disse 2007 Office-udgivelse-programmer: Excel, Outlook, Word og PowerPoint.

Hurtige typografier er kombinationer af forskellige formateringsindstillinger, der vises på en miniature i galleriet over hurtige typografier i gruppen Figurtypografier. Når du lader markøren hvile på et miniaturebillede af en hurtig typografi, kan du se, hvordan Figurtypografi (eller Hurtig typografi) påvirker tabellen.

 1. Klik på den figur, du vil anvende en ny eller anden hurtig typografi på.

 2. Klik på den ønskede hurtige typografi under Tegnefunktioner på fanen Formatér i gruppen Figurtypografier.

  Hvis du vil se flere hurtige typografier, skal du klikke på knappen Flere Knapflade .

Du kan også føje en udfyldning eller effekt til din figur.

 1. Klik på den figur, du vil anvende en ny eller anden hurtig typografi på.

 2. Klik på den ønskede hurtige typografi under Tegnefunktioner på fanen Formatér i gruppen Figurtypografier.

  Hvis du vil se flere hurtige typografier, skal du klikke på knappen Flere Knapflade .

Du kan også føje en udfyldning eller effekt til din figur.

 1. Klik på den figur, du vil anvende en ny eller anden hurtig typografi på.

 2. Klik på den ønskede hurtige typografi under Tegnefunktioner på fanen Formatér i gruppen Figurtypografier.

  Hvis du vil se flere hurtige typografier, skal du klikke på knappen Flere Knapflade .

Du kan også føje en udfyldning eller effekt til din figur.

Skift fra én figur til en anden figur i Office 2007

 1. Klik på den figur, du vil ændre til en anden figur.

  Hvis du vil ændre flere figurer, skal du trykke på CTRL, mens du klikker på de figurer, du vil ændre.

 2. Under Tegneværktøjer skal du på fanen Formatér i gruppen Indsæt figurer klikke på Rediger figur Billede af knappen Rediger figur , pege på Skift figur og derefter klikke på den nye figur, du ønsker.

  Tegnefunktioner, billede af fanen Formatér

Hvis du vil skifte fra én figur til en anden figur, skal du slette figuren og derefter tilføje den nye figur.

Hvis du vil ændre flere figurer, skal du trykke på CTRL, mens du klikker på de figurer, du vil ændre.

 1. Klik på den figur, du vil ændre til en anden figur.

  Hvis du vil ændre flere figurer, skal du trykke på CTRL, mens du klikker på de figurer, du vil ændre.

 2. Under Tegneværktøjer skal du på fanen Formatér i gruppen Indsæt figurer klikke på Rediger figur Billede af knappen Rediger figur , pege på Skift figur og derefter klikke på den nye figur, du ønsker.

  Tegnefunktioner, billede af fanen Formatér

 1. Klik på den autofigur, du vil ændre.

  Hvis du vil ændre flere autofigurer, skal du trykke på CTRL, mens du klikker på de autofigurer, du vil ændre.

 2. På menuen Arranger skal du pege på Skift autofigur, pege på en kategori og derefter klikke på den nye figur, du vil bruge.

Hvis du vil skifte fra én figur til en anden figur, skal du slette figuren og derefter tilføje den nye figur.

Hvis du vil ændre flere figurer, skal du trykke på CTRL, mens du klikker på de figurer, du vil ændre.

Se også

Indsæt SVG-billeder og ikoner i Office 2016

Vær kreativ med 3D-modeller

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×