Tilføj eller rediger sidehoveder og sidefødder i Word til Mac

Sidehoveder og sidefødder er områder i de øverste og nederste margener på hver side i et dokument. Du kan tilføje, redigere eller slette sidehoveder og sidefødder.

Tilføj et sidehoved eller en sidefod

 1. Klik på Indsæt, og klik derefter enten på Sidehoved eller Sidefod.

  På fanen Indsæt er Sidehoved og sidefod fremhævet

 2. Klik på det layout, du vil bruge. Word leveres med mange indbyggede layout, så det kan være nødvendigt at rulle ned for at se dem alle.

  Galleriet Sidefod

  Bemærkninger!: 

  • Sidehoved- og sidefodområderne er markeret med et mærke af typen Sidehoved eller Sidefod og en streg nær toppen eller bunden af dokumentet. Du vil ikke kunne redigere brødteksten i dokumentet, mens sidehovedet eller sidefoden er åben.

  • Sidehovedområdet på et dokument vises

 3. De fleste sidehoveder og sidefødder indeholder noget pladsholdertekst. Du kan overskrive denne pladsholdertekst med din egen tekst.

 4. Klik på Luk sidehoved og sidefod under fanen Sidehoved- og sidefodsværktøjer.

  På fanen Sidehoved og sidefod er Luk Sidehoved og sidefod fremhævet

Rediger et sidehoved eller en sidefod

 1. Dobbeltklik inde i området for sidehovedet eller sidefoden (nær toppen eller bunden af siden) for at åbne fanen Sidehoved og sidefod.

  Sidehovedområdet på et dokument vises

 2. Markér den tekst, du vil ændre, og indtast det nye sidehoved eller den nye sidefod i stedet.

 3. Klik på Luk sidehoved og sidefod på fanen Sidehoved og sidefod. Eller dobbeltklik et vilkårligt sted uden for sidehovedet eller sidefoden for at lukke Sidehoved- og sidefodsværktøjer.

  På fanen Sidehoved og sidefod er Luk Sidehoved og sidefod fremhævet

Ændre designet af sidehovedet eller sidefoden

Du kan ændre udseendet af et sidehoved eller en sidefod ved at anvende et andet design fra den indbyggede samling.

Bemærk!: Hvis du ændrer typografi for sidehoved eller sidefod overskrives dit nuværende sidehoved eller din nuværende sidefod, og du skal skrive oplysningerne igen.

 1. Dobbeltklik inde i området for sidehovedet eller sidefoden (nær toppen eller bunden af siden) for at åbne fanen Sidehoved og sidefod.

 2. Klik på Sidehoved eller Sidefod under Sidehoved og sidefod.

 3. Vælg en typografi fra galleriet.

Når du er færdig, skal du dobbeltklikke et vilkårligt sted uden for sidehovedet eller sidefoden for at komme tilbage til dokumentets brødtekst.

Slet et sidehoved eller en sidefod

 1. Dobbeltklik inde i området for sidehovedet eller sidefoden (nær toppen eller bunden af siden) for at åbne fanen Sidehoved og sidefod.

 2. Klik på Sidehoved eller Sidefod under Sidehoved og sidefod.

 3. Klik på Fjern sidehoved eller Fjern sidefod nederst i vinduet.

Når du er færdig, skal du dobbeltklikke et vilkårligt sted uden for sidehovedet eller sidefoden for at komme tilbage til dokumentets brødtekst.

Se også

Slet et sidehoved eller en sidefod fra en enkelt side i Word 2016 til Mac

Fjern alle sidehoveder eller sidefødder i Word 2016 til Mac

Opret forskellige sidehoveder og sidefødder til ulige og lige sider i Word til Mac 2016

Indsæt billeder i et sidehoved eller en sidefod i Word 2016 til Mac

Tilføj et sidehoved eller en sidefod

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på Sidehoved eller Sidefod under Sidehoved og sidefod på fanen Dokumentelementer, og vælg derefter en sidehoved- eller sidefodtypografi i galleriet.

  Fanen Dokumentelementer, gruppen Sidehoved og sidefod

 3. Klik i dokumentet inden i sidehovedet eller sidefoden, og skriv en tekst, eller tilføj grafik.

 4. Klik på fanen Sidehoved og sidefod, og vælg de ønskede indstillinger under Indsæt, under Indstillinger eller under Position.

  Tip!: Fanen Sidehoved og sidefod er et lilla kontekstafhængig fane, der kun vises på båndet, når du er i et sidehoved eller en sidefod.

 5. Vend tilbage til dokumentet ved at klikke på Knappen Luk sidehoved .

  Tip!: 

  • Hvis du vil forhindre sidehoveder og sidefødder i at blive vist på den første side i dokumentet, skal du på fanen Sidehoved og sidefod, under Indstillinger, klikke på Speciel første side og derefter lade sidehoveder og sidefødder være tomme.

  • Hvis du vil oprette forskellige sidehoveder og sidefødder til lige og ulige sider i dokumentet, skal du på fanen Sidehoved og sidefod, under Indstillinger, klikke på Forskellige ulige og lige sider.

  • Hvis du vil indsætte andre almindelige sidehoved- eller sidefodselementer, f.eks. dokumentets filnavn eller forfatternavn, skal du i menuen Indsæt pege på Autotekst og derefter klikke på det element, du vil tilføje.

  • Hvis du vil indsætte billeder i dokumentets sidehoveder og sidefødder, skal du i sidehovedet eller sidefoden klikke på det sted, hvor du vil indsætte billedet. Klik på Billede i menuen Indsæt, og vælg den relevante billedtype. Du kan tilpasse størrelsen på billedet ved at klikke på billedet og derefter trække i størrelseshåndtagene.

  • Hvis du vil tilføje dags dato eller det aktuelle klokkeslæt i et sidehoved eller en sidefod, skal du åbne menuen Vis og klikke på Sidehoved og sidefod. Placer markøren i sidehovedet eller sidefoden, og brug fanen Sidehoved og sidefod til under Indsæt at klikke på Dato eller Klokkeslæt.

Tilføj forskellige sidehoveder eller sidefødder i forskellige sektioner af dokumentet

Du kan tilføje forskellige sidehoveder eller sidefødder i hvert afsnit af dokumentet. Dette er ofte nyttigt, når du arbejder med lange dokumenter, der indeholder mange kapitler.

 1. Klik sidst i kapitlet eller sektionen på det sted, hvor du vil indsætte sektionsskift.

 2. Klik på Sideskift under Indsæt sider på fanen Dokumentelementer, og indsæt derefter den type sektionsskift, du ønsker.

  Fanen Dokumentelementer, gruppen Indsæt sider

 3. Klik på Sidehoved eller Sidefod under Sidehoved og sidefod på fanen Dokumentelementer, og indsæt derefter et sidehoved eller en sidefod efter behov.

  Fanen Dokumentelementer, gruppen Sidehoved og sidefod

 4. Klik på fanen Sidehoved og sidefod, og fjern derefter markeringen i afkrydsningsfeltet Sammenkæd med forrige under Indstillinger, og rediger sidehoveder og sidefødder i den nye sektion af dokumentet.

  Tip!: Fanen Sidehoved og sidefod er et lilla kontekstafhængig fane, der kun vises på båndet, når du er i et sidehoved eller en sidefod.

Rediger et sidehoved eller en sidefod

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. I dokumentet skal du dobbeltklikke på sidehovedet eller sidefoden og foretage de ønskede ændringer.

  Tip!: Du kan bruge fanerne Sidehoved og sidefod til at tilføje sidetal, datoer og formatering. Fanen Sidehoved og sidefod er et lilla kontekstafhængig fane, der kun vises på båndet, når du er i et sidehoved eller en sidefod.

 3. Vend tilbage til dokumentet ved at klikke på Knappen Luk sidehoved .

  Bemærk!: Når du ændrer et sidehoved eller en sidefod, ændrer Word automatisk det samme sidehoved eller den samme sidefod i hele dokumentet. Hvis du vil oprette et andet sidehoved eller en anden sidefod i en del af et dokument, skal du inddele dokumentet i sektioner ved at indsætte, slette eller ændre et sektionsskift.

Slet et sidehoved eller en sidefod

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. I dokumentet skal du dobbeltklikke på sidehovedet eller sidefoden, du vil fjerne.

 3. Klik på Markér alle i menuen Rediger.

 4. Tryk på Delete.

 5. Vend tilbage til dokumentet ved at klikke på Knappen Luk sidehoved .

Tilpas afstanden mellem et sidehoved eller en sidefod og toppen eller bunden af siden

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. I dokumentet skal du dobbeltklikke på sidehovedet eller sidefoden.

 3. Gør et af følgende:

Hvis du vil

Skal du

Ændre afstanden mellem et sidehoved eller en sidefod og toppen af siden

Klikke på fanen Sidehoved og sidefod og derefter ændre indstillingen for Sidehoved fra top under Position .

Ændre afstanden mellem en sidefod og bunden af siden

Klikke på fanen Sidehoved og sidefod og derefter ændre indstillingen for Sidefod fra bund under Position.

 1. Når du er færdig, skal du vende tilbage til sidehovedet eller sidefoden og derefter klikke på Knappen Luk sidehoved .

  Bemærkninger!: 

  • Når du ændrer et sidehoved eller en sidefod, ændrer Word automatisk det samme sidehoved eller den samme sidefod i hele dokumentet. Hvis du vil oprette et andet sidehoved eller en anden sidefod i en del af et dokument, skal du inddele dokumentet i sektioner ved at indsætte, slette eller ændre et sektionsskift.

  • Word bestemmer afstanden ud fra standardmåleenheden, f.eks. centimeter. Du kan ændre måleenheden i Word-menuen ved at klikke på Indstillinger, klikke på Generelt og derefter bruge genvejsmenuen Måleenheder til at vælge en måleenhed.

Flyt mellem sidehoveder og sidefødder i dokumentet

Du kan rulle mellem sidehovedet og sidefoden i dokumentet, eller du kan bruge værktøjerne under fanen Sidehoved og sidefod til at flytte mellem sidehoveder og sidefødder i forskellige sektioner af dokumentet.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. I dokumentet skal du dobbeltklikke på sidehovedet eller sidefoden.

 3. Klik på fanen Sidehoved og sidefod, og vælg en af indstillingerne under Navigation.

  Tip!: Fanen Sidehoved og sidefod er et lilla kontekstafhængig fane, der kun vises på båndet, når du er i et sidehoved eller en sidefod.

 4. Når du er færdig, skal du vende tilbage til sidehovedet eller sidefoden og derefter klikke på Knappen Luk sidehoved .

Se også

Tilføje elementer, der gentages på hver side

Indsætte, slette eller ændre et sektionsskift

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×