Tilføj eller fjern pladsholderne fra et slidelayout

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I PowerPoint er en pladsholder til en forudformaterede objektbeholder på et dias til indhold (tekst, grafik eller video). Forudindstillet formateringen, er det nemt at formatere slides konsekvent.

Du kan formatere en pladsholder i visningen Diasmaster. Du kan bruge pladsholderen – føje indhold til det – i Normal visning.

Diasset vist har to pladsholdere:

 1. Pladsholderen (øverst) titel beder brugeren om tekst og formater i standard overskrift skrifttype, størrelse og farve

 2. (Nederst) indholdspladsholderen accepterer tekst, eller en tabel, et diagram, SmartArt-, billede eller video, som angivet af ikoner på midterpunktet.

En titel og indholdsobjekt slide med to pladsholdere

Føje en pladsholder til et diaslayout

Pladsholdere kan kun føjes til slidelayout, ikke til individuelle slides i en præsentation. Hvis du ikke har arbejdet med slidelayout, kan du se Hvad er et slidelayout? og Hvad er en slidemaster? for at få mere at vide, før du læser videre.

 1. Klik på Slidemaster under fanen Vis.

 2. Klik på slidelayoutet i den venstre miniaturerude, du vil føje en eller flere pladsholdere til.

 3. Klik på Indsæt pladsholder under fanen Slidemaster, og klik derefter på den type pladsholder, du vil tilføje.

  Viser knappen Indsæt pladsholder i slidemastervisningen i PowerPoint

 4. Klik et sted på slidelayoutet, og træk derefter for at tegne pladsholderen. Du kan tilføje lige så mange pladsholdere, du vil.

 5. Hvis du føjer en pladsholder til tekst, kan du tilpasse prompttekst, der vises i det:

  Vælg standardteksten i pladsholderen og erstatte den med din egen prompttekst.

  Skifte til fanen Startside til at formatere prompttekst, som du vil have dem vist.

  Med teksten markeret, kan du ændre skrifttypen eller Skriftstørrelsen. Hvis der vises et uønsket punkttegn foran den brugerdefinerede prompttekst, i gruppen afsnit Klik på pil ned ud for punkttegn og derefter klikke på ingen.

 6. Når du er færdig, skal du klikke på Luk mastervisning under fanen Slidemaster.

 7. For at se dine ændringer i Normal visning skal du gøre et af følgende:

  • Hvis du vil genanvende det layout, du lige har ændret, til en eksisterende slide, skal du markere sliden på slideminiaturelisten og derefter klikke på Layout under fanen Hjem og derefter vælge det reviderede layout.

  • Hvis du vil tilføje en ny slide, der indeholder layoutet (med de nyoprettede pladsholdere), skal du klikke på Ny slide under fanen Hjem og derefter vælge det reviderede slidelayout.

Du kan ændre en pladsholder ved at ændre størrelsen på den, flytte den, eller ændre skrifttype, størrelse, store og små bogstaver, farve eller afstanden mellem tekst i den. Du kan også slette en pladsholder fra et diaslayout eller et bestemt dias ved at markere den og trykke på Delete.

Erstat anmodningsteksten i en pladsholder

Hvis du opretter en skabelon og gerne vil angive specifikke instruktioner til indholdet, der skal føjes til en pladsholder på en slide, kan du erstatte anmodningsteksten i visningen slidemaster. I følgende eksempel erstatter "Klik for at tilføje projektets titel" standardanmodningsteksten på en titelpladsholder.

 1. Peg på Master i menuen Vis, og klik derefter på Slidemaster.

 2. I visningen slidemaster skal du klikke på det første slidelayout under slidemasteren i navigationsruden. Du finder slidelayouts under slidemasteren, som er den øverste slide i navigationsruden.

 3. For at erstatte pladsholderteksten skal du vælge teksten Klik for at redigere Master-titeltypografien og skriv eller indsæt derefter den brugerdefinerede tekst. Klik derefter på Klik for at tilføje projekttitel.

  Pladsholderteksten ændres til Klik for at tilføje projektets titel, og du kan nu se den nye anmodningstekst i pladsholderen, når du vender tilbage til visningen normal.

 4. Når du er færdig med ændringerne i visningen slidemaster, skal du klikke på Luk Master på fanen Slidemasteren for at vende tilbage til normal visning.

  Tip!: Ændringer i slidemasteren og de tilhørende slidelayouts tilføjes midlertidigt til det tema, der anvendes til præsentationen. Hvis du anvender et andet tema, kasseres slidemasterændringerne. Hvis du vil beholde ændringerne til senere brug, skal du klikke på Temaer og derefter klikke på Gem aktuelt tema i gruppen Rediger tema

Ændre Spørg tekst i en pladsholder

Hvis du opretter en skabelon og ønsker at levere specifikke instruktioner til, hvilket indhold der skal føjes til en pladsholder på et dias, kan du erstatte generisk prompttekst til denne pladsholder.

 1. Vælg Slidemaster i gruppen Mastervisninger under fanen Vis.

 2. I visningen slidemaster, i miniatureruden, skal du vælge det layout, du vil ændre.

 3. Vælg aktuelt i ruden primære i layoutet, prompttekst (såsom Klik for at redigere tekst, og skriv den tekst, du vil bruge i stedet.

 4. Vælg Luk mastervisning for at vende tilbage til Normal visning, når du udfører ændringerne i visningen slidemaster, under fanen Slidemaster.

  Tip!: Ændringer i slidemasteren og de tilhørende slidelayouts tilføjes midlertidigt til det tema, der anvendes til præsentationen. Hvis du anvender et andet tema, kasseres slidemasterændringerne. Hvis du vil beholde ændringerne til senere brug, skal du klikke på Temaer og derefter klikke på Gem aktuelt tema i gruppen Rediger tema

Fjerne en pladsholder

Vi anbefaler, at du ikke fjerne en pladsholder fra et færdigbyggede diaslayout. Hvis du vil foretage en ændring i med dette duplikere dette layout, give det et entydigt navn, og rediger derefter kopien.

 1. Klik på Slidemaster under fanen Vis.

 2. I den venstre miniaturerude, skal du klikke på det slidelayout, du vil ændre.

 3. Vælg pladsholderen på layoutet, og derefter trykke på DELETE.

Følgende er et eksempel på et indbygget diaslayout, der indeholder en pladsholder til titeltekst, to af undertekster pladsholdere til tekst, og to pladsholdere, hvor du kan tilføje brødtekst, en tabel, diagram, SmartArt-grafik, billede eller en film- eller lydklip.

Pladsholdere i et layout

Du kan tilføje pladsholdere, et vilkårligt sted på et diaslayout og føje brugerdefinerede prompttekst at spørge dine brugere til at angive en bestemt type indhold. Du kan også tilpasse teksten for mere specifikke instruktionerne.

Vigtigt!: Hvis du ændrer et diaslayout, efter at du allerede har oprettet nogle dias, der bruger dette layout, skal du genanvender layoutet på slides. Se "Anvende opdateringerne så de vises på dine slides" i artiklen, redigere og anvende et diaslayout igen.

 1. Klik på Slidemaster i gruppen Præsentationsvisninger under fanen Vis.

 2. I den rude, der indeholder slidemastere og layout, skal du klikke på det layout, du vil føje en eller flere pladsholdere til.

 3. Klik på Indsæt pladsholder i gruppen Masterlayout under fanen Slidemaster, og klik derefter på typen pladsholder, du vil.

  Indsæt en pladsholder

 4. Klik på en placering på layoutet, og træk derefter for at tegne pladsholderen.

 5. Hvis du føjer en pladsholder til tekst, kan du føje brugerdefineret tekst.

  Fremhæv standardteksten i pladsholderen og erstatte den med din egen prompttekst.

  Bemærk!: Hvis der vises uønskede punkttegn foran den brugerdefinerede prompttekst, skal du klikke på fanen Startside i gruppen Afsnit, klikke på pil ned ud for Opstilling med punkttegn og derefter klikke på Ingen.

 6. Hvis du vil føje flere pladsholdere til et layout, skal du gentage trin 2-4.

  Bemærk!: Når du tilføjer pladsholdere til et layout, hvis indhold på pladsholdere til disse ændringer af layoutet formål, kan du også vil omdøbe layoutet. Hvis du vil gøre det, skal du højreklikke på miniaturen af det slidelayout, skal du klikke på Omdøb Layout, Skriv et nyt navn og klik derefter på Omdøb.

 7. Klik på Luk mastervisning for at vende tilbage til Normal visning i gruppen Luk under fanen Slidemaster.

 8. Vælg den slide, du vil anvende layoutet igen med de nyoprettede pladsholdere til på listen dias miniature.

 9. Klik på Layout i gruppen Slides under fanen Startside, og klik derefter på det reviderede layout.

  Bemærk!: Du kan finde flere oplysninger om layout, Opret et nyt brugerdefineret layout.

Tilføj pladsholdere til et slidelayout

Pladsholdere er felter på et slidelayout, som du klikker på for at tilføje indhold, når du opretter en præsentation. I visningen slidemaster kan du tilføje pladsholdere til et nyt layout, eller du kan ændre udseendet af et eksisterende slidelayout.

 1. Klik på Slidemaster i gruppen Mastervisninger i menuen Vis.

 2. Klik på den slide i navigationsruden, som du vil ændre. Du finder slidelayouts under slidemasteren, som er den øverste slide i navigationsruden.

 3. I gruppen Masterlayout skal du klikke på pilen ud for Indsæt pladsholder og derefter klikke på den type pladsholder, du vil indsætte. Indstillingerne er for Indhold, Indhold (lodret), Tekst, Tekst (lodret), Billede, Diagram, Tabel, SmartArt, Medie og Onlineafbillede.

  Skærmbillede der viser de tilgængelige indstillinger fra rullelisten Indsæt pladsholder, som omfatter Indhold, Indhold (lodret), Tekst, Tekst (lodret), Billede, Diagram, Tabel, SmartArt, Medier og Onlinebillede.

 4. Træk markøren for at tegne pladsholderen på sliden.

 5. Gør et af følgende:

  Hvis du vil

  Skal du

  Sådan ændrer du størrelsen på pladsholderen

  Vælg pladsholderen, placer markøren over en størrelseshåndtag, og træk derefter i håndtaget, indtil pladsholderen har den ønskede størrelse.

  Sådan flytter du pladsholderen

  Vælg pladsholderen, og træk den derefter til den nye placering.

  Sådan formaterer du pladsholderen

  Vælg pladsholderen, klik på fanen Figurformat, og foretag derefter de ønskede ændringer. Hvis du f.eks vil ændre fyldfarven på pladsholderen, skal du klikke på Figurfyld i Figurtypografier.

 6. Når du er færdig med ændringerne i visningen slidemaster, skal du klikke på Luk Master på fanen Slidemasteren for at vende tilbage til normal visning.

  Tip!: Ændringer i slidemasteren og de tilhørende slidelayouts tilføjes midlertidigt til det tema, der anvendes til præsentationen. Hvis du anvender et andet tema, kasseres slidemasterændringerne. Hvis du vil beholde ændringerne til senere brug, skal du klikke på Temaer og derefter klikke på Gem aktuelt tema i gruppen Rediger tema

Erstat anmodningsteksten i en pladsholder

Hvis du opretter en skabelon og gerne vil angive specifikke instruktioner til indholdet, der skal føjes til en pladsholder på en slide, kan du erstatte anmodningsteksten i visningen slidemaster. I følgende eksempel erstatter "Klik for at tilføje projektets titel" standardanmodningsteksten på en titelpladsholder.

 1. Peg på Master i menuen Vis, og klik derefter på Slidemaster.

 2. I visningen slidemaster skal du klikke på det første slidelayout under slidemasteren i navigationsruden. Du finder slidelayouts under slidemasteren, som er den øverste slide i navigationsruden.

 3. For at erstatte pladsholderteksten skal du vælge teksten Klik for at redigere Master-titeltypografien og skriv eller indsæt derefter den brugerdefinerede tekst. Klik derefter på Klik for at tilføje projekttitel.

  Pladsholderteksten ændres til Klik for at tilføje projektets titel, og du kan nu se den nye anmodningstekst i pladsholderen, når du vender tilbage til visningen normal.

 4. Når du er færdig med ændringerne i visningen slidemaster, skal du klikke på Luk Master på fanen Slidemasteren for at vende tilbage til normal visning.

  Tip!: Ændringer i slidemasteren og de tilhørende slidelayouts tilføjes midlertidigt til det tema, der anvendes til præsentationen. Hvis du anvender et andet tema, kasseres slidemasterændringerne. Hvis du vil beholde ændringerne til senere brug, skal du klikke på Temaer og derefter klikke på Gem aktuelt tema i gruppen Rediger tema

Sådan fjerner du sidefodselementer fra et slidelayout

Sidefodspladsholdere er som standard inkluderet, når du tilføjer et nyt layout. Sidefoden består af tre elementer: dato og klokkeslæt, fodnotetekst og slidenummer. Formateringen, størrelsen og placeringen af sidefodspladsholdere nedarves fra sidefodselementerne i slidemasteren, undtagen hvis du redigerer sidefodspladsholderen direkte på slidelayoutet.

Vigtigt!: Selvom sidefodselementerne repræsenteres på slidemasteren og slidelayoutet i visningen slidemaster, skal du aktivere dem, før de vises på slides i præsentationen. For at slå sidehoveder og sidefødder til skal du klikke på menuen Indsæt og derefter på Sidehoved og sidefod.

 1. Peg på Master i menuen Vis, og klik derefter på Slidemaster.

 2. Klik på den slide i navigationsruden, som du vil ændre. Du finder slidelayouts under slidemasteren, som er den øverste slide i navigationsruden.

 3. På fanen Slidemaster i Masterlayout skal du fjerne afkrydsningsfeltet Sidefødder.

  Skærmbillede der viser de tilgængelige titel- og sidefodsindstillinger i gruppen Masterlayout.

 4. Når du er færdig med ændringerne i visningen slidemaster, skal du klikke på Luk Master på meddelelseslinjen i Slidemasteren for at vende tilbage til visningen normal.

  Tip!: Ændringer i slidemasteren og de tilhørende slidelayouts tilføjes midlertidigt til det tema, der anvendes til præsentationen. Hvis du anvender et andet tema, kasseres slidemasterændringerne. Hvis du vil beholde ændringerne til senere brug, skal du klikke på Temaer og derefter klikke på Gem aktuelt tema i gruppen Rediger tema

Tilføj pladsholdere til et slidelayout

Pladsholdere er felter på et slidelayout, som du klikker på for at tilføje indhold, når du opretter en præsentation. I visningen slidemaster kan du tilføje pladsholdere til et nyt layout, eller du kan ændre udseendet af et eksisterende slidelayout.

 1. Peg på Master i menuen Vis, og klik derefter på Slidemaster.

 2. Klik på den slide i navigationsruden, som du vil ændre. Du finder slidelayouts under slidemasteren, som er den øverste slide i navigationsruden.

 3. Klik på fanen Slidemaster, og gør derefter et af følgende under Rediger Layout:

  Fanen Slidemaster, gruppen Rediger layout

  Sådan indsætter du en pladsholder i

  Gør dette

  Titel

  Bemærk!: Kun én "officiel" titelpladsholder er tilladt på hver slide, fordi den tekst du tilføjer til en titelpladsholder i visningen normal bliver til slidetitlen i dispositionen.

  Markér afkrydsningsfeltet Titel.

  Lodret titel

  Bemærk!: Kun én "officiel" titelpladsholder er tilladt på hver slide, fordi den tekst du tilføjer til en titelpladsholder i visningen normal bliver til slidetitlen i dispositionen.

  Markér afkrydsningsfeltet Lodret titel.

  pladsholder til indhold

  Klik på pilen ud for Indsæt pladsholder, og klik derefter på indhold   Pladsholder til indhold .

  Lodret indhold

  Klik på pilen ud for Indsæt pladsholder, og klik derefter på Lodret indhold   Lodret indholdspladsholder .

  Tekst

  Klik på pilen ud for Indsæt pladsholder, og klik derefter på tekst   Pladsholder til tekst .

  Lodret tekst

  Klik på pilen ud for Indsæt pladsholder, og klik derefter på Lodret tekst   Lodret pladsholder for tekst .

  Diagram

  Klik på pilen ud for Indsæt pladsholder, og klik derefter på diagram   Diagrampladsholder .

  Tabel

  Klik på pilen ud for Indsæt pladsholder, og klik derefter på tabel   Tabelpladsholder .

  SmartArt-grafik

  Klik på pilen ud for Indsæt pladsholder, og klik derefter på SmartArt-grafik   SmartArt-grafikken Pladsholder .

  Film

  Klik på pilen ud for Indsæt pladsholder, og klik derefter på medier   Mediepladsholder .

  Clipart

  Klik på pilen ud for Indsæt pladsholder, og klik derefter på Clipart   Clipart-pladsholder .

  Billede

  Klik på pilen ud for Indsæt pladsholder, og klik derefter på billede   Pladsholder til billede .

 4. Træk markøren for at tegne pladsholderen på sliden.

 5. Gør et af følgende:

  Hvis du vil

  Skal du

  Sådan ændrer du størrelsen på pladsholderen

  Vælg pladsholderen, placer markøren over en størrelseshåndtag, og træk derefter i håndtaget, indtil pladsholderen har den ønskede størrelse.

  Sådan flytter du pladsholderen

  Vælg pladsholderen, og træk den derefter til den nye placering.

  Sådan formaterer du pladsholderen

  Vælg pladsholderen, klik på fanen Formatér, og foretag derefter de ønskede ændringer. Hvis du f.eks vil ændre fyldfarven på pladsholderen, skal du klikke på Fyld i Figurtypografier.

 6. Når du er færdig med ændringerne i visningen slidemaster, skal du klikke på Luk Master på meddelelseslinjen i Slidemasteren for at vende tilbage til visningen normal.

  Tip!: Ændringer i slidemasteren og de tilhørende slidelayouts tilføjes midlertidigt til det tema, der anvendes til præsentationen. Hvis du anvender et andet tema, kasseres slidemasterændringerne. Hvis du vil beholde ændringerne til senere brug, skal du klikke på Gem tema i Temaer under fanen Temaer.

Erstat anmodningsteksten i en pladsholder

Hvis du opretter en skabelon og gerne vil angive specifikke instruktioner til indholdet, der skal føjes til en pladsholder på en slide, kan du erstatte anmodningsteksten i visningen slidemaster. I følgende eksempel erstatter "Klik for at tilføje projektets titel" standardanmodningsteksten på en titelpladsholder.

 1. Peg på Master i menuen Vis, og klik derefter på Slidemaster.

 2. I visningen slidemaster skal du klikke på det første slidelayout under slidemasteren i navigationsruden. Du finder slidelayouts under slidemasteren, som er den øverste slide i navigationsruden.

 3. For at erstatte pladsholderteksten skal du vælge teksten Klik for at redigere Master-titeltypografien og skriv eller indsæt derefter den brugerdefinerede tekst. Klik derefter på Klik for at tilføje projekttitel.

  Pladsholderteksten ændres til Klik for at tilføje projektets titel, og du kan nu se den nye anmodningstekst i pladsholderen, når du vender tilbage til visningen normal.

 4. Når du er færdig med ændringerne i visningen slidemaster, skal du klikke på Luk Master på meddelelseslinjen i Slidemasteren for at vende tilbage til visningen normal.

  Tip!: Ændringer i slidemasteren og de tilhørende slidelayouts tilføjes midlertidigt til det tema, der anvendes til præsentationen. Hvis du anvender et andet tema, kasseres slidemasterændringerne. Hvis du vil beholde ændringerne til senere brug, skal du klikke på Gem tema i Temaer under fanen Temaer.

Sådan fjerner du sidefodselementer fra et slidelayout

Sidefodspladsholdere er som standard inkluderet, når du tilføjer et nyt layout. Sidefoden består af tre elementer: dato og klokkeslæt, fodnotetekst og slidenummer. Formateringen, størrelsen og placeringen af sidefodspladsholdere nedarves fra sidefodselementerne i slidemasteren, undtagen hvis du redigerer sidefodspladsholderen direkte på slidelayoutet.

Vigtigt!: Selvom sidefodselementerne repræsenteres på slidemasteren og slidelayoutet i visningen slidemaster, skal du aktivere dem, før de vises på slides i præsentationen. For at slå sidehoveder og sidefødder til skal du klikke på menuen Indsæt og derefter på Sidehoved og sidefod.

 1. Peg på Master i menuen Vis, og klik derefter på Slidemaster.

 2. Klik på den slide i navigationsruden, som du vil ændre. Du finder slidelayouts under slidemasteren, som er den øverste slide i navigationsruden.

 3. Klik på fanen Slidemaster, og ryd derefter afkrydsningsfeltet Tillad fodnoter under Rediger layout.

  Fanen Slidemaster, gruppen Rediger layout

 4. Når du er færdig med ændringerne i visningen slidemaster, skal du klikke på Luk Master på meddelelseslinjen i Slidemasteren for at vende tilbage til visningen normal.

  Tip!: Ændringer i slidemasteren og de tilhørende slidelayouts tilføjes midlertidigt til det tema, der anvendes til præsentationen. Hvis du anvender et andet tema, kasseres slidemasterændringerne. Hvis du vil beholde ændringerne til senere brug, skal du klikke på Gem tema i Temaer under fanen Temaer.

Se også

Oprette eller ændre diaslayout

Redigere en diasmaster

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×